[GA4] התאמה אישית של דוחות מפורטים

איך לשפר את הדוחות המפורטים כך שהם יהיו רלוונטיים יותר לעסק

בתור אדמינים או משתמשים עם הרשאת עריכה, אתם יכולים להתאים אישית דוח מפורט כדי ליצור תצוגה מאוחדת של הנתונים בנכס. בשלב הבא אפשר להוסיף את הדוחות האלה לתפריט הימני, כדי לגשת אליהם בקלות או לבעלי עניין פנימיים שונים.

הערה: אם אתם רוצים להתאים אישית דוח סקירה כללית, כדאי לעיין במאמר הזה.

כניסה ליוצר הדוחות

עריכת דוח מפורט קיים

 1. בתפריט הימני, לוחצים על דוחות > ספרייה.
  אם האפשרות ספרייה לא מופיעה, חסרה ההרשאה המתאימה.
 2. בקטע 'דוחות', מעבירים את העכבר מעל דוח מפורט בטבלה ולוחצים על סמל האפשרויות הנוספות [].
 3. בוחרים אחת מהאפשרויות הבאות:
  • עריכה: עריכת הדוח המקורי.
  • יצירת עותק: שמירת הדוח המקורי ופתיחת עותק לעריכה.

יצירת דוח מפורט חדש

 1. בתפריט הימני, לוחצים על דוחות > ספרייה.
  אם האפשרות ספרייה לא מופיעה, חסרה ההרשאה המתאימה.
 2. בקטע 'דוחות', לוחצים על יצירת דוח חדש > יצירת דוח מפורט.
 3. יוצרים דוח ריק או מתחילים מתבנית.
 4. לוחצים על שמירה.

התאמה אישית של דוח

אפשר לבצע את השינויים הבאים בדוח מפורט. בכל נכס אפשר ליצור עד 150 דוחות בהתאמה אישית.

שינוי המדדים

אפשר להוסיף עד 12 מדדים לטבלה שבדוח. ניתן גם להסיר את המדדים או לשנות את הסדר שלהם.

 1. בקטע 'נתוני דוחות', לוחצים על מדדים.
 2. לוחצים על הוספה של מדד.
 3. מחפשים את המדד שרוצים להוסיף או גוללים עד אליו.
 4. כדי להסיר מדד, לוחצים על סמל ההסרה [הסרה].
 5. כדי לשנות את המקום שבו יופיע מדד מסוים, גוררים ומשחררים אותו במיקום הרצוי ברשימה.
 6. לוחצים על החץ כדי למיין את הטבלה לפי המדד.
  המדד שבוחרים להגדיר כברירת המחדל הוא המדד שלפיו ממוינת הטבלה של הדוח. זהו המדד שבו נעשה שימוש בתצוגות החזותיות של הדוח.
 7. לוחצים על אישור.

שינוי התרשימים

אפשר לשנות את התרשימים שמופיעים בחלק העליון של דוח מפורט, להסתיר אותם ולשנות את הסדר שלהם.

 1. בקטע 'תרשימים', לוחצים על הסמל ליד שם התרשים.
 2. בוחרים מבין סוגי התרשימים הבאים:
  • תרשים עמודות
  • תרשים פיזור
  • תרשים קו
 3. לוחצים על אישור.

כדי להסתיר תרשים, לוחצים על הסמל .

כדי לשנות את המקום שבו יופיע תרשים מסוים, גוררים ומשחררים אותו במיקום הרצוי ברשימה.

שמירת מסנן בדוח

אפשר להפעיל מסנן כדי שכל מי שמשתמש בדוח בהתאמה אישית יראה תצוגה מסוננת של נתוני הדוח. לדוגמה, אפשר להפעיל מסנן כדי להציג רק את הנתונים מהאתרים ולסנן נתונים מאפליקציות לנייד.

כל משתמש שיש לו גישה לנכס יכול להסיר מסנן באופן זמני בחלק העליון של הדוח, אבל מערכת Analytics תוסיף את המסנן בחזרה אחרי שהמשתמש יצא מהדוח. כדי להסתיר נתונים לחלוטין ממשתמשים מסוימים (לדוגמה, נתונים אזוריים), מומלץ להשתמש בנכסי משנה במקום זאת. מידע נוסף

 1. בקטע 'מסנן דוחות', לוחצים על + הוספת מסנן.
 2. בוחרים באפשרות הכללה או החרגה כדי לכלול או להחריג נתונים מסוימים.
 3. בתפריט הנפתח מאפיין, בוחרים מאפיין כלשהו.
 4. בשדה ערכי מאפיין, בוחרים ערך אחד או יותר למאפיין.
 5. (אופציונלי) לוחצים על הוספת תנאי חדש כדי ליצור עד 4 תנאים נוספים.
 6. לוחצים על אישור.

למידע נוסף על מסננים, אפשר לעיין במאמר הפעלה של מסננים על דוחות.

יצירה של כרטיס סיכום

כרטיסי סיכום הם הכרטיסים שמופיעים בדוחות הסקירה הכללית. הכרטיסים מסכמים את המידע של מאפיינים ומדדים מדוח מפורט מסוים. לדוגמה, כל אחד מהכרטיסים הבאים הוא כרטיס סיכום מדוחות מפורטים:

אם אתם רוצים להציג נתונים מדוח מפורט בדוח סקירה כללית, עליכם ליצור כרטיס סיכום בדוח המפורט. לאחר מכן, כשתבצעו התאמה אישית של דוח סקירה כללית, תוצג לכם אפשרות להוסיף את כרטיס הסיכום.

 1. בקטע 'כרטיסי סיכום', לוחצים על + יצירת כרטיס חדש.
 2. בתפריט הנפתח 'מאפיינים', בוחרים מאפיין אחד או יותר מהדוח המפורט.
 3. בתפריט הנפתח 'מדדים', בוחרים מדד אחד או יותר מהדוח המפורט.
 4. בקטע תצוגה חזותית, בוחרים מתוך הסוגים הבאים של התצוגות החזותיות:
  • תרשים עמודות
  • תרשים עוגה
  • תרשים קו
  • טבלה
 5. (אופציונלי) במסנן כרטיס, מוסיפים מסנן לכרטיס. מידע נוסף
  כשמוסיפים מסנן לכרטיס סיכום, הגדרת הסינון מופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסנן. לדוגמה, כרטיס הסיכום הבא כולל סינון לפי פלטפורמת האינטרנט:כרטיס סקירה כללית שהופעל עליו מסנן
 6. לוחצים על אישור.

קישור או ביטול הקישור של הדוח

דוח שמבוסס על תבנית דוח יקבל עדכונים באופן אוטומטי כש-Google תשנה את תבנית הדוח. לדוגמה, אם Google תוסיף מאפיין לדוח צירוף המשתמשים, המאפיינים יופיעו בכל הדוחות המקושרים מסוג 'צירוף משתמשים'.

שינויים שבוצעו על ידכם (או על ידי אדמינים אחרים של הנכס) לא יושפעו מכך. לדוגמה, לא תהיה השפעה על המאפיינים, המדדים והתצוגות החזותיות שנוספו או הוסרו על ידכם או על ידי אדמין אחר של הנכס.

ביטול הקישור של דוח

אפשר לבטל את הקישור של דוח מסוים כדי שהוא לא יקבל עדכונים. כברירת מחדל, דוחות שאתם יוצרים מאפס לא מקושרים.

כדי לבטל את הקישור של דוח, לוחצים על ביטול הקישור מהתבנית ביוצר הדוחות. אם מבטלים קישור של אובייקטים ושומרים את השינויים בדוח, אי אפשר לקשר את האובייקטים מחדש.

מחיקת הדוח
 1. בצד ימין, לוחצים על דוחות.
 2. לוחצים על ספרייה (בפינה הימנית התחתונה). אם האפשרות ספרייה לא מוצגת, סימן שאין לכם הרשאה.
 3. גוללים אל הקטע 'דוחות'.
 4. מעבירים את העכבר מעל דוח מפורט בטבלה ולוחצים על סמל האפשרויות הנוספות [] > מחיקה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
false
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256