Slik konfigurerer du områder

Områder er stedene du sender data til, og der du konfigurerer rapporteringsvisninger.
Du kan legge til opptil 50 områder i hver Analytics-konto. Ta kontakt med kontoadministratoren din hvis du vil heve denne grensen.

Du må ha redigeringstillatelse for kontoen for å kunne legge til områder. Slik konfigurerer du områder:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator.
 3. I KONTO-kolonnen bruker du menyen for å velge kontoen du vil legge til området i.
  Hvis du har mange kontoer, kan du bruke søkefeltet for å finne riktig konto.
 4. Velg Opprett et nytt område på menyen i OMRÅDE{/}-kolonnen.
  Hvis du ikke har redigeringstillatelse for kontoen, ser du ikke Opprett et nytt område-alternativet. Kontrollér at du har valgt riktig konto i KONTO-kolonnen.
 5. Velg Nettsted eller Mobilapp.
  Hvis du velger Nettsted, går du rett til trinn 7.
  Hvis du velger Mobilapp, fortsetter du til trinn 6.
 6. (Mobilapp) Velg Firebase under Sporingsmetode. Velg en app fra menyen og klikk på Tilknytt appen.
 7. Skriv inn Navn på nettstedet eller Navn på appen.
  Hvis du har planer om å spore mer enn én app i kontoen din, bør du bruke et spesifikt og beskrivende navn som inneholder et versjonsnummer. Da blir det enklere å holde orden på appområdene dine.
 8. (Bare for nettet) Angi Nettadresse.
  Du kan ikke opprette et område hvis nettadressen ikke er riktig formatert. Se hvordan du formaterer et domenenavn på riktig måte.

  Velg en protokollstandard (http:// eller https://). Skriv inn domenenavnet, uten noen tegn etter navnet, heller ikke en avsluttende skråstrek (www.example.com, ikke www.example.com/).

  De fleste domeneverter støtter bare UTF-8-tegn i nettadressen. Det er lurt å bruke enten UTF-8-tegn eller punycode for symboler og tegn som ikke er UTF-8-tegn (innbefattet kyrilliske tegn), i domenenavnet. Prøv et punycode-konverteringsprogram hvis du trenger hjelp med dette.

 9. Velg en bransjekategori.
  Når du velger en bransjekategori, kan du bruke målmaler som er utformet for bransjen du er i.
 10. Velg en rapporteringstidssone.
  Denne brukes som dagsgrense for rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Se mer om hvordan innstillingen for tidssone for rapportering fungerer.
  • Tidssoneinnstillingen påvirker hvordan dataene blir vist i rapportene dine. Hvis du for eksempel velger USA, Stillehavskysten, blir starten og slutten av dagen beregnet ut fra tidssonen Stillehavskysten, uavhengig av om øktene blir registrert i New York, London eller Moskva.
  • Hvis Analytics-kontoen din er tilknyttet en Google Ads-konto, blir tidssonen automatisk fastsatt i samsvar med innstillingene i Google Ads-kontoen din. Alternativet for endring av rapporteringstidssone blir dermed ikke vist. Dette sørger for presis rapportering for Google Ads-kampanjene dine.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes fremtidige data, men ikke tidligere data. Du ser kanskje et flatt område eller en topp i rapportdataene hvis du oppdaterer tidsinnstillingen etter at du allerede har brukt et område. Etter at du har oppdatert denne innstillingen, kan det hende at det refereres til den gamle tidssonen over en kortere tidsperiode.
 11. Klikk på Hent sporings-ID.
  Området ditt opprettes etter at du har klikket på denne knappen, men du må konfigurere sporingskoden for å kunne samle inn data.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?