Loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ

Lọc ra lưu lượng truy cập vào trang web từ những người sử dụng mạng của công ty.

Trong phần lớn trường hợp, bạn sử dụng Analytics để theo dõi cách khách hàng và người dùng bên ngoài tương tác với trang web của mình, vì kiểu lưu lượng truy cập nội bộ thường khác kiểu lưu lượng truy cập bên ngoài. Khi các chế độ xem báo cáo của bạn chứa dữ liệu lượt truy cập từ cả người dùng nội bộ và người dùng bên ngoài của trang web thì việc xác định khách hàng đang thực sự tương tác với trang web của bạn như thế nào sẽ trở nên khó khăn.

Ví dụ: giả sử bạn có một trang web thương mại điện tử. Lưu lượng truy cập nội bộ có thể bao gồm quy trình kiểm tra độ ổn định. Quy trình này sẽ thực hiện một số lượng lớn lần truy cập vào một trang cụ thể trên trang web của bạn. Các báo cáo của bạn sẽ hiển thị một số lượng lớn lần truy cập trên trang này và sẽ khó để phân biệt số lần truy cập đến từ khách hàng và số lần truy cập đến quy trình kiểm tra độ ổn định.

Tạo bộ lọc địa chỉ IP

Nếu mạng của bạn tương thích với IPv6 và bạn đang gửi địa chỉ IPv6 đến Analytics, hãy đảm bảo bộ lọc của bạn sử dụng định dạng IPv6 cho các địa chỉ đó.

Nếu bạn đang gửi địa chỉ IPv4, hãy đảm bảo bộ lọc của bạn sử dụng định dạng IPv4 cho các địa chỉ đó.

Để ngăn không cho lưu lượng truy cập nội bộ ảnh hưởng đến dữ liệu, bạn có thể sử dụng một bộ lọc để lọc theo địa chỉ IP.

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP công khai mà bạn đang sử dụng bằng cách tìm "địa chỉ IP của tôi là gì" trên google.com. Bạn có thể biết được địa chỉ IP và mạng con mà công ty của bạn sử dụng bằng cách hỏi quản trị viên mạng của mình.

Để tạo bộ lọc địa chỉ IP, hãy làm như sau:

 1. Thực hiện theo hướng dẫn để tạo bộ lọc mới cho chế độ xem của bạn.
 2. Để nguyên Loại bộ lọcĐược xác định trước.
 3. Từ trình đơn Chọn loại bộ lọc, hãy chọn Loại trừ.
 4. Từ trình đơn Chọn nguồn hoặc đích đến, hãy chọn lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP.
 5. Từ trình đơn Chọn biểu thức, hãy chọn biểu thức thích hợp.
 6. Nhập địa chỉ IP hoặc biểu thức chính quy. Xem các ví dụ bên dưới.

Nếu có nhiều địa chỉ IP hoặc mạng phụ cần loại trừ, bạn có thể tạo nhiều bộ lọc. Như với tất cả các bộ lọc, hãy đảm bảo các điều kiện bạn xác định không can thiệp hoặc mâu thuẫn với nhau.

Loại trừ một địa chỉ IP duy nhất

Để loại trừ một địa chỉ IP duy nhất, chẳng hạn như 192.168.0.1, hãy thiết lập bộ lọc như sau:

 • Tên bộ lọc: nhập tên
 • Loại bộ lọc: Được xác định trước
 • Chọn loại bộ lọc: Loại trừ
 • Chọn nguồn hoặc đích: lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP
 • Chọn biểu thức: bằng với
 • Địa chỉ IP: nhập một địa chỉ IP duy nhất

Exclude single IP filter example.

Loại trừ một mạng con của địa chỉ IP

Đối với một mạng phụ của địa chỉ IP, chẳng hạn như 192.168.0.*, hãy thiết lập bộ lọc như sau:

 • Tên bộ lọc: nhập tên
 • Loại bộ lọc: Được xác định trước
 • Chọn loại bộ lọc: Loại trừ
 • Chọn nguồn hoặc đích: lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP
 • Chọn biểu thức: bắt đầu bằng
 • Địa chỉ IP: nhập địa chỉ IP, trừ mạng con
Exclude subnet filter example
Loại trừ địa chỉ IPv6

Địa chỉ IPv6 (có dạng 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) có thể được loại trừ theo cách giống như địa chỉ IPv4 thông thường. Dưới đây là ví dụ về bộ lọc loại trừ mạng phụ trong IPv6:

 • Tên bộ lọc: nhập tên
 • Loại bộ lọc: Được xác định trước
 • Chọn loại bộ lọc: Loại trừ
 • Chọn nguồn hoặc đích: lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP
 • Chọn biểu thức: bắt đầu bằng
 • Địa chỉ IP: nhập địa chỉ IPv6, trừ mạng con

Exclude IPv6 filter example

Sử dụng biểu thức chính quy cho bộ lọc phức tạp hơn

Biểu thức chính quy cho phép bạn tạo bộ lọc loại trừ IP tùy chỉnh. Ví dụ: sau đây là cách loại trừ địa chỉ 192.100.0.1 và mọi mạng phụ 192.168.0:

 • Tên bộ lọc: nhập tên
 • Loại bộ lọc: Tùy chỉnh
 • Chọn loại bộ lọc: Loại trừ
 • Trường Bộ lọc: Địa chỉ IP
 • Dạng bộ lọc: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Đảm bảo bộ lọc hoạt động đúng cách

Bạn có thể xác minh hầu hết các bộ lọc trước khi lưu (bằng cách sử dụng tính năng Xác minh bộ lọc này). Rất tiếc, bạn không thể xác minh bộ lọc địa chỉ IP theo cách này. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ Google cho trình duyệt Chrome để ghi một luồng trên trang web của bạn. Luồng này sẽ gửi các lần truy cập đến thuộc tính của bạn. Tiện ích này có một báo cáo Analytics có thể cho thấy tác dụng của mọi bộ lọc áp dụng đối với chế độ xem của bạn.

Sử dụng Bản ghi hỗ trợ thẻ

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong bài viết Làm quen với Bản ghi hỗ trợ thẻ để cài đặt tiện ích và ghi một luồng trên trang web của bạn. (Việc luồng được ghi bên trong hay bên ngoài mạng công ty của bạn không quan trọng.)
 2. Bước 8 của những nội dung hướng dẫn này yêu cầu bạn mở tab Báo cáo Google Analytics. Hãy mở báo cáo, sau đó nhấp vào Thay đổi vị trí trong bảng trình đơn bên trái.
 3. Nhập địa chỉ IP mà bạn muốn bộ lọc loại trừ.
 4. Nhấp vào Cập nhật.

Bản ghi hỗ trợ thẻ sẽ phân tích lại báo cáo của bạn như thể các lần truy cập đến từ địa chỉ IP bạn đã nhập. Nếu bạn thiết lập bộ lọc IP một cách chính xác, báo cáo sẽ hiển thị tất cả các lần truy cập đến chế độ xem này đã được lọc ra.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Thay đổi địa chỉ IP của một vị trí
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Báo cáo Analytics cho thấy tác dụng của bộ lọc IP
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?