Uteslut intern trafik

Filtrera bort trafik till din webbplats från användare i ditt företagsnätverk.

Analytics används oftast för att spåra hur externa kunder och personer interagerar med din webbplats, eftersom interna trafikmönster i allmänhet skiljer sig från externa. Om dina rapportvyer innehåller träffdata från både interna och externa webbplatsbesökare kan det bli svårt att avgöra hur dina kunder faktiskt interagerar med webbplatsen.

Anta till exempel att du driver en e-handelswebbplats. Den interna trafiken kan innefatta stresstester där ett stort antal träffar skickas till en viss sida på din webbplats. Rapporterna visar många träffar på sidan och det blir svårt att avgöra hur många träffar som är faktiska kunder och hur många som kommer från stresstestet.

Skapa ett IP-adressfilter

Om ditt nätverk är IPv6-kompatibelt och du skickar IPv6-adresser till Analytics måste du se till att filtret använder IPv6-formatet för adresserna.

Om du skickar IPv4-adresser ska du kontrollera att filtret använder IPv4-formatet för adresserna.

Du kan filtrera bort trafik efter IP-adress så att informationen inte påverkas av intern trafik.

Du hittar din offentliga IP-adress genom att söka efter ”visa min ip-adress” på Google.se. Nätverksadministratören kan också tala om vilka IP-adresser och subnät ditt företag använder.

Så här skapar du ett IP-adressfilter:

 1. Följ anvisningarna för att skapa ett nytt filter för vyn.
 2. Låt Filtertyp varaFördefinierat.
 3. Välj Uteslut på menyn Välj filtertyp.
 4. Välj Välj källa eller destination på menyn Trafik från IP-adresserna.
 5. Välj lämpligt uttryck på menyn Välj uttryck.
 6. Ange IP-adressen eller ett reguljärt uttryck. Se exemplen nedan.

Om du vill utesluta flera IP-adresser eller subnät samtidigt kan du skapa flera filter. Som vanligt när du skapar filter måste du se till att villkoren du anger inte påverkar eller står i konflikt med varandra.

Utesluta en IP-adress

Ställ in filtret på följande sätt för att utesluta en enstaka IP-adress, till exempel 192.168.0.1:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: Trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som är lika med
 • IP-adress: ange en IP-adress

Exclude single IP filter example.

Utesluta ett subnät med IP-adresser

Ställ in filtret på följande sätt för att utesluta ett subnät med IP-adresser, till exempel 192.168.0.*:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: Trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som börjar med
 • IP-adress: ange IP-adressen minus subnätet
Exclude subnet filter example
Utesluta IPv6-adresser

IPv6-adresser (med följande format: 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) kan uteslutas på samma sätt som vanliga IPv4-adresser. Här är ett exempel på ett filter som utesluter ett subnät med IPv6-adresser:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: Trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som börjar med
 • IP-adress: ange IPv6-adressen minus subnätet

Exclude IPv6 filter example

Använda reguljära uttryck för mer komplexa filter

Du kan använda reguljära uttryck för att skapa anpassade IP-uteslutningsfilter. Så här utesluter du till exempel adressen 192.100.0.1 och alla subnät för 192.168.0:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Anpassad
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Filtreringsfält: IP-adress
 • Filtreringsmönster: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Se till att filtret fungerar

Du kan verifiera de flesta filtertyper innan du sparar dem (med funktionen Verifiera detta filter). Däremot går det inte att verifiera IP-adressfilter på det sättet. I stället kan du använda webbläsartillägget Google Tag Assistant för Chrome för att spela in ett flöde på din webbplats som skickar träffar till din egendom. Med det tillägget kan du skapa en Analytics-rapport som visar effekterna av alla filter du ställer in för vyn.

Använda Tag Assistant-inspelningar

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Följ anvisningarna i Kom igång med Tag Assistant-inspelningar för att installera tillägget och registrera ett flöde på din webbplats. (Det har ingen betydelse om flödet registreras i eller utanför företagsnätverket.)
 2. I steg 8 i anvisningarna ska du öppna fliken Google Analytics-rapport. Klicka sedan på Ändra plats på menypanelen till vänster.
 3. Ange IP-adressen som ska uteslutas med filtret.
 4. Klicka på Uppdatera.

Tag Assistant-inspelningar analyserar rapporten på nytt som om träffarna kom från den angivna IP-adressen. Om IP-filtret är korrekt inställt bör alla träffar i vyn filtreras bort i rapporten.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Ändra IP-adressen för en plats
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Analytics-rapport som visar effekterna av IP-filtret

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5521278023628408009
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true