Uteslut intern trafik

Filtrera bort trafik till webbplatsen från användare i företagsnätverket.

Analytics används oftast för att spåra hur externa kunder och användare interagerar med din webbplats eftersom interna trafikmönster i allmänhet skiljer sig från externa trafikmönster. Om dina rapportvyer innehåller träffdata från både interna och externa användare på webbplatsen kan det bli svårt att avgöra hur kunderna faktiskt interagerar med webbplatsen.

Som exempel antar vi att du driver en e-handelswebbplats. Den interna trafiken kan innefatta stresstester där ett stort antal träffar skickas till en viss sida på webbplatsen. Rapporterna visar då många träffar på sidan och det blir svårt att avgöra hur många träffar som är faktiska kunder och hur många som kommer från ditt stresstest.

Skapa ett IP-adressfilter

Du kan filtrera ut trafik efter IP-adress så att intern trafik inte påverkar din data.

Du hittar den publika IP-adress du för närvarande använder genom att söka efter ”visa min ip-adress på google.se”. Din nätverksadministratör kan också tala om vilka IP-adresser och subnät som ditt företag använder.

Så skapar du ett IP-adressfilter:

 1. Följ instruktionerna för att skapa ett nytt filter för vyn.
 2. Låt Filtertyp vara Fördefinierat.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj filtertyp och välj Uteslut.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj källa eller mål och välj trafik från IP-adresserna.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj uttryck och välj lämpligt uttryck.
 6. Ange IP-adressen eller ett reguljärt uttryck. Se exemplen nedan.

Om du vill exkludera flera IP-adresser eller subnät kan du skapa flera filter. Som vanligt när du skapar filter bör du se till att villkoren du anger inte påverkar eller säger emot varandra.

Utesluta en IP-adress

Om du bara vill utesluta en IP-adress, t.ex. 192.168.0.1 gör du så här:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som är lika med
 • IP-adress: ange en IP-adress

Exclude single IP filter example.

Utesluta ett subnät med IP-adresser

Om du vill utesluta ett subnät med IP-adresser, t.ex. 192.168.0.*, ställer du in filtret så här.

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som börjar med
 • IP-adress: ange IP-adressen minus subnätet
Exclude subnet filter example
Utesluta IPv6-adresser

IPv6-adresser (som ser ut så här: 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) kan uteslutas på samma sätt som vanliga IPv4-adresser. Här är ett exempel på ett filter som utesluter ett subnät med IPv6-adresser.

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Fördefinierat
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Välj källa eller mål: trafik från IP-adresserna
 • Välj uttryck: som börjar med
 • IP-adress: ange IPv6-adressen minus subnätet

Exclude IPv6 filter example

Använd reguljära uttryck för mer komplexa filter 

Reguljära uttryck kan användas för att skapa anpassade IP-uteslutningsfilter. Så här utesluter du t.ex. adressen 192.10.0.1 och alla subnät av 192.168.0:

 • Filternamn: ange ett namn
 • Filtertyp: Anpassad
 • Välj filtertyp: Uteslut
 • Filtreringsfält: IP-adress
 • Filtreringsmönster: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Se till att filtret fungerar

Du kan verifiera de flesta filtertyper innan du sparar dem (med funktionen Verifiera detta filter). Tyvärr går det inte att verifiera ett IP-adressfilter på det sättet. Däremot kan du använda webbläsartillägget Google Tag Assistant i Chrome. I tillägget finns en Analytics-rapport som kan visa effekterna av alla filter du ställer in för vyn.

Använda Tag Assistant Recordings

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Följ instruktionerna i Komma igång med Tag Assistant Recordings för att installera tillägget och registrera ett flöde på webbplatsen. (Det spelar ingen roll om flödet registreras inne i eller utanför företagsnätverket.)
 2. I steg 8 i instruktionerna ska du öppna Analytics-rapporten. Gör det och klicka sedan på Ändra plats i menypanelen till vänster.
 3. Ange en IP-adress som bör uteslutas av filtret.
 4. Klicka på Uppdatera.

Tag Assistant Recordings analyserar om rapporten som om träffarna kom från IP-adressen du angav. Om IP-filtret är korrekt inställt bör alla träffar i vyn filtreras bort i rapporten.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Ändra en plats-IP-adress
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Analytics-rapport som visar effekterna av IP-filtret
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?