Ekskludering av intern trafikk

Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter filtre i Opprett/administrer datautvalgsfiltre.

Hvis du ønsker å forhindre at intern trafikk forekommer i rapportvisningen, lager du et tilpasset filter som ekskluderer en bestemt IP-adresse eller IP-adresser innenfor et bestemt område.

Filtertype: Tilpasset > Ekskluder

Filterfelt: IP-adresse

Filtermønster:

Husk å bruke regeluttrykk når du angir IP-adresser.

  • Hvis en enkelt IP-adresse er 176.168.1.1, angir du da 176\.168\.1\.1

  • Hvis IP-adressene dekker området 176.168.1.1–25 og 10.0.0.1–14, angir du
    ^176\.168\.1\.([1-9]|1[0-9]|2[0-5])$|^10\.0\.0\.([1-9]|1[0-4])$

Du kan se en oversikt over datautvalgsfiltre ved å lese artikkelen Om datautvalgsfiltre.

Var denne artikkelen nyttig?