Ekskludering av intern trafikk

Du finner instruksjoner om hvordan du lager filtre i Lag/administrer visningsfiltre.

Hvis du ønsker å forhindre at intern trafikk forekommer i rapportvisningen, lager du et tilpasset filter som ekskluderer en bestemt IP-adresse eller IP-adresser innenfor et bestemt område.

Filtertype: Tilpasset filter > Ekskluder

Filterfelt: Besøkendes IP-adresse

Filtermønster:

  • Hvis en enkelt IP-adresse er 176.168.1.1, angir du 176\.168\.1\.1.

  • Hvis området for IP-adresser er 176.168.1.1-25 og 10.0.0.1-14, angir du
    ^176\.168\.1\.([1-9]|1[0-9]|2[0-5])$|^10\.0\.0\.([1-9]|1[0-4])$
  • Husk å bruke regeluttrykk når du angir IP-adresser.

Hvis du trenger hjelp med å finne det riktige uttrykket for området ditt for IP-adresser, bruker du områdeverktøyet for IP-adresser.

Hvis du ønsker en oversikt over visningsfiltre, kan du lese Om visningsfiltre.