Εξαίρεση εσωτερικής επισκεψιμότητας

Φιλτράρετε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας η οποία προέρχεται από χρήστες του εταιρικού δικτύου σας.

Τις περισσότερες φορές, το Analytics χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των τρόπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό σας οι εξωτερικοί πελάτες και χρήστες, καθώς τα μοτίβα εσωτερικής επισκεψιμότητας συνήθως διαφέρουν από τα μοτίβα εξωτερικής επισκεψιμότητας. Όταν οι αναλυτικές προβολές αναφορών περιέχουν δεδομένα επίσκεψης τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς χρήστες του ιστοτόπου σας, μπορεί να σας φανεί δύσκολο να προσδιορίσετε το πώς αλληλεπιδρούν πραγματικά οι πελάτες με τον ιστότοπό σας.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχετε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εσωτερική επισκεψιμότητα μπορεί να περιλαμβάνει δοκιμές υπό συνθήκες πίεσης που θα έχουν ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε μια συγκεκριμένη σελίδα του ιστοτόπου σας. Οι αναφορές σας θα εμφανίσουν έναν μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε αυτήν τη σελίδα και θα είναι δύσκολο να διακρίνετε πόσες επισκέψεις προήλθαν από πελάτες και πόσες από τις δικές σας δοκιμές υπό συνθήκες πίεσης.

Δημιουργία φίλτρου διευθύνσεων IP

Αν το δίκτυό σας είναι συμβατό με το πρωτόκολλο IPv6 και αποστέλλετε διευθύνσεις IPv6 του Analytics, τότε δεν θα μπορείτε να φιλτράρετε διευθύνσεις IPv4.

Προκειμένου η εσωτερική επισκεψιμότητα να μην επηρεάσει τα δεδομένα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, για να φιλτράρετε την επισκεψιμότητα βάσει της διεύθυνσης IP.

Μπορείτε να βρείτε τη δημόσια διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος, πραγματοποιώντας αναζήτηση στο google.com με τη φράση "what is my ip address". Μπορείτε να βρείτε ποιες διευθύνσεις IP και υποδίκτυα χρησιμοποιεί η εταιρεία σας, αν ρωτήσετε τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο διευθύνσεων IP:

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε ένα νέο φίλτρο για την αναλυτική προβολή σας.
 2. Αφήστε τον Τύπο φίλτρου ως Προκαθορισμένο.
 3. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλέξτε τύπο φίλτρου και επιλέξτε Εξαίρεση.
 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή πηγής ή προορισμού και επιλέξτε το στοιχείο Επισκεψιμότητα από τις διευθύνσεις IP.
 5. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή έκφρασης και επιλέξτε την κατάλληλη έκφραση.
 6. Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP ή μια τυπική έκφραση. Δείτε τα παραδείγματα παρακάτω.

Αν θέλετε να αποκλείσετε πολλαπλές διευθύνσεις IP ή υποδίκτυα, μπορείτε να δημιουργήσετε πάνω από ένα φίλτρο. Όπως συμβαίνει με όλα τα φίλτρα, βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες που προσδιορίζονται δεν εμπλέκονται ή δεν αποκλείουν η μία την άλλη.

Εξαίρεση μεμονωμένης διεύθυνσης IP

Για να εξαιρέσετε μια μεμονωμένη διεύθυνση IP, π.χ. την 192.168.0.1, ρυθμίστε το φίλτρο ως εξής:

 • Όνομα φίλτρου: Καταχωρίστε ένα όνομα
 • Τύπος φίλτρου: Προκαθορισμένο
 • Επιλέξτε τύπο φίλτρου: Εξαίρεση
 • Επιλέξτε πηγή ή προορισμό: επισκεψιμότητα από τις διευθύνσεις IP
 • Επιλέξτε έκφραση: που ισούνται με
 • Διεύθυνση IP: Καταχωρίστε μια μεμονωμένη διεύθυνση IP.

Exclude single IP filter example.

Εξαίρεση υποδικτύου διευθύνσεων IP

Για ένα υποδίκτυο διευθύνσεων IP (π.χ. 192.168.0.*), ρυθμίστε το φίλτρο ως εξής:

 • Όνομα φίλτρου: Καταχωρίστε ένα όνομα.
 • Τύπος φίλτρου: Προκαθορισμένο
 • Επιλέξτε τύπο φίλτρου: Εξαίρεση
 • Επιλέξτε πηγή ή προορισμό: επισκεψιμότητα από τις διευθύνσεις IP
 • Επιλέξτε έκφραση: που αρχίζουν με
 • Διεύθυνση IP: Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP, μείον το υποδίκτυο.
Exclude subnet filter example
Εξαίρεση διευθύνσεων IPv6

Οι διευθύνσεις IPv6 (που εμφανίζονται, για παράδειγμα, ως 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) μπορούν να αποκλειστούν με τον ίδιο τρόπο με τις συνήθεις διευθύνσεις IPv4. Ακολουθεί ένα παράδειγμα φίλτρου εξαίρεσης υποδικτύου στο IPv6:

 • Όνομα φίλτρου: Καταχωρίστε ένα όνομα.
 • Τύπος φίλτρου: Προκαθορισμένο
 • Επιλέξτε τύπο φίλτρου: Εξαίρεση
 • Επιλέξτε πηγή ή προορισμό: επισκεψιμότητα από τις διευθύνσεις IP
 • Επιλέξτε έκφραση: που αρχίζουν με
 • Διεύθυνση IP: Καταχωρίστε τη διεύθυνση IPv6, μείον το υποδίκτυο.

Exclude IPv6 filter example

Χρήση τυπικών εκφράσεων για πιο σύνθετα φίλτρα 

Με τις τυπικές εκφράσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα φίλτρα εξαίρεσης διευθύνσεων IP. Για παράδειγμα, ορίστε πώς μπορείτε να εξαιρέσετε τη διεύθυνση 192.100.0.1 και τυχόν υποδίκτυα του 192.168.0:

 • Όνομα φίλτρου: Καταχωρίστε ένα όνομα.
 • Τύπος φίλτρου: Προσαρμοσμένο
 • Επιλέξτε τύπο φίλτρου: Εξαίρεση
 • Πεδίο φίλτρου: Διεύθυνση IP
 • Μοτίβο φίλτρου: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο λειτουργεί

Μπορείτε να επαληθεύσετε τους περισσότερους τύπους φίλτρων προτού τους αποθηκεύσετε (χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επαλήθευση αυτού του φίλτρου). Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση ενός φίλτρου διευθύνσεων IP με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επέκταση του προγράμματος περιήγησης Chrome Βοηθός ετικετών Google, για να καταγράψετε μια ροή στον ιστότοπό σας που αποστέλλει επισκέψεις στην ιδιοκτησία σας. Αυτή η επέκταση περιλαμβάνει μια αναφορά του Analytics στην οποία μπορούν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των φίλτρων που ορίζετε για την αναλυτική προβολή.

Χρήση των Εγγραφών του Βοηθού ετικετών

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ενότητα Έναρξη με τις Εγγραφές του Βοηθού ετικετών, για να εγκαταστήσετε την επέκταση και να καταγράψετε μια ροή στον ιστότοπό σας. (Δεν έχει σημασία αν η ροή θα καταγραφεί εντός ή εκτός του εταιρικού δικτύου σας.)
 2. Σύμφωνα με το βήμα 8 των συγκεκριμένων οδηγιών, πρέπει να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορά του Google Analytics. Ανοίξτε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τοποθεσίας, στο αριστερό πλαίσιο μενού.
 3. Καταχωρίστε μια διεύθυνση IP την οποία θέλετε να εξαιρέσει το φίλτρο σας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

Οι καταγραφές Βοηθού ετικετών θα αναλύσουν εκ νέου την αναφορά σας, σαν οι επισκέψεις να προήλθαν από τη διεύθυνση IP που καταχωρίσατε. Αν ρυθμίσετε το φίλτρο IP σωστά, τότε η αναφορά πρέπει να εμφανίζει όλες τις επισκέψεις φιλτραρισμένες σε αυτήν την προβολή.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Αλλαγή διεύθυνσης IP τοποθεσίας
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Αναφορά του Analytics στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα του φίλτρου IP
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας