Изключване на вътрешния трафик

Филтрирайте трафика към уебсайта си от хора в корпоративната Ви мрежа.

През повечето време Google Анализ се използва за проследяване на начина, по който външните клиенти и потребители взаимодействат с уебсайта Ви, тъй като моделите на вътрешния трафик обикновено са различни от тези на външния. Когато изгледите Ви на собственост за отчитане съдържат данни за посещенията както от вътрешни, така и от външни потребители на уебсайта Ви, може да е трудно да определите как в действителност клиентите Ви взаимодействат с него.

Да приемем например, че имате сайт за електронна търговия. Вътрешният трафик може да включва стрес тестове, които изпращат много посещения към определена страница от уебсайта Ви. Отчетите Ви ще показват голям брой посещения на тази страница и ще бъде трудно да разграничите каква част идва от клиенти и каква – от стрес тестовете.

Създаване на филтър за IP адреси

За да предотвратите влиянието на вътрешния трафик върху данните Ви, можете да изключвате трафика по IP адрес с помощта на филтър.

Бихте могли да видите какъв е общественият IP адрес, който понастоящем използвате, като потърсите „what is my ip address“ в google.bg. Можете да разберете какви IP адреси и подмрежи използва компанията Ви, като попитате мрежовия си администратор.

За да създадете филтър за IP адреси:

 1. Изпълнете инструкциите за създаване на нов филтър за изгледа си на собственост.
 2. Оставете Тип на филтъра като Предварително зададен.
 3. Кликнете върху падащото меню Избор на тип филтър и изберете Изключване.
 4. Кликнете върху падащото меню Изберете източник или местоназначение и изберете трафик от IP адресите.
 5. Кликнете върху падащото меню „Изберете израз“ и изберете подходящия израз.
 6. Въведете IP адреса или регулярния израз. Вижте примерите по-долу.

Ако трябва да изключите няколко IP адреса или подмрежи, можете да направите повече от един филтър. Както при всички филтри, посочените от Вас условия не трябва да си пречат или противоречат.

Изключване на един IP адрес

За да изключите един IP адрес, като например 192.168.0.1, настройте филтъра по следния начин:

 • Име на филтъра: въведете име
 • Тип на филтъра: Предварително зададен
 • Изберете тип филтър: Изключване
 • Изберете източник или местоназначение: трафик от IP адресите
 • Изберете израз: равни на
 • IP адрес: въведете един IP адрес

Exclude single IP filter example.

Изключване на подмрежа от IP адреси

За подмрежа от IP адреси, като например 192.168.0.*, настройте филтъра по следния начин:

 • Име на филтъра: въведете име
 • Тип на филтъра: Предварително зададен
 • Изберете тип филтър: Изключване
 • Изберете източник или местоназначение: трафик от IP адресите
 • Изберете израз: започващи със
 • IP адрес: въведете IP адреса без подмрежата
Exclude subnet filter example
Изключване на IPv6 адреси

IPv6 адресите (които изглеждат така: 2620:0:10e2:2:c4bc:9fd2:974f:cf19) могат да се изключват по същия начин като стандартните IPv4 адреси. Ето пример за филтър за изключване на подмрежа от IPv6:

 • Име на филтъра: въведете име
 • Тип на филтъра: Предварително зададен
 • Изберете тип филтър: Изключване
 • Изберете източник или местоназначение: трафик от IP адресите
 • Изберете израз: започващи със
 • IP адрес: въведете IPv6 адреса без подмрежата

Exclude IPv6 filter example

Използване на регулярни изрази за по-сложни филтри 

Регулярните изрази Ви дават възможност да създавате персонализирани филтри за изключване на IP адреси. Ето например как да изключите адреса 192.100.0.1 и всички подмрежи на 192.168.0:

 • Име на филтъра: въведете име
 • Тип на филтъра: Персонализиран
 • Изберете тип филтър: Изключване
 • Поле за филтриране: IP адрес
 • Образец за филтриране: ^192\.100\.0\.1$|^192\.168\.0.*$

 

Exclude regular expression filter example

Уверете се, че филтърът работи

Можете да проверявате повечето типове филтри, преди да ги запазите (с помощта на функцията Потвърждаване на този филтър). За съжаление по този начин не е възможно да се провери филтър за IP адреси. Бихте могли обаче да използвате разширението за браузъра Chrome Помощник за маркери на Google, за да запишете поток на уебсайта си, който изпраща посещения към собствеността Ви. В разширението има отчет от Google Анализ, който може да показва ефектите на всички филтри, зададени за изгледа Ви на собственост.

Използване на записите в Помощник за маркери

Tag assistant menus. Change location is 3rd from the top
 1. Изпълнете инструкциите в Първи стъпки със записите в Помощник за маркери, за да инсталирате разширението и да запишете поток на уебсайта си. (Няма значение дали потокът ще бъде записан в корпоративната Ви мрежа или извън нея.)
 2. Стъпка 8 от тези инструкции Ви подканва да отворите отчета от Google Анализ. Направете го и след това кликнете върху Промяна на местоположението в левия панел на менюто.
 3. Въведете IP адреса, който очаквате да бъде изключен от филтъра Ви.
 4. Кликнете върху Актуализиране.

Записите в Помощник за маркери ще анализират отчета Ви все едно посещенията идват от IP адреса, който сте въвели. Ако сте задали правилно филтъра си за IP адреси, отчетът трябва да показва всички посещения към този изглед като филтрирани.

Tag Assistant Recordings change location dialog
Промяна на IP адрес на местоположение
Tag Assistant Google Analytics report showing Hit 1 has been filtered from the view (mutations section)
Отчет от Google Анализ, показващ ефектите на филтъра за IP адреси
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?