Rozbieżności między danymi w Google Ads i w Analytics

Raporty Google Ads w Analytics importują dane bezpośrednio z systemu Google Ads. Dane w Google Ads i Analytics zwykle się pokrywają, jednak czasami mogą występować między nimi rozbieżności:

 • Porównywanie długich zakresów dat może uwzględniać okresy, w których konta nie były połączone.
 • Łączenie wielu kont Google Ads w jednym widoku Analytics komplikuje dane widoczne w raportach.
 • Filtry mogą usuwać niektóre dane z raportów Analytics. Upewnij się, że końcowe adresy URL kampanii nie są edytowane przez filtry.
 • Dane Google Ads są importowane do Analytics w chwili wyświetlenia raportu, a więc są aktualne do czasu jego wygenerowania.

Posiłkując się poniższą listą kontrolną, sprawdź swoją konfigurację. W dalszej części artykułu znajdziesz też więcej informacji o przyczynach rozbieżności między danymi.

Tematy w tym artykule:

Lista kontrolna konfiguracji

Wiele rozbieżności między danymi wynika z niewłaściwej konfiguracji. Za pomocą poniższej listy kontrolnej możesz sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.

 • Sprawdź, czy konto Google Ads zostało prawidłowo połączone z usługą Analytics. Więcej informacji
 • Sprawdź, czy strony docelowe Twoich reklam mają kod śledzenia dla właściwej usługi Analytics. Więcej informacji
 • Sprawdź, czy w Twojej witrynie działa automatyczne tagowanie. Więcej informacji
 • Jeśli Twoja witryna nie obsługuje automatycznego tagowania, włącz tę funkcję. Więcej informacji
 • Sprawdź, czy końcowe adresy URL w Twoich reklamach są prawidłowo otagowane. Więcej informacji
 • Sprawdź, czy żaden z Twoich filtrów nie usuwa danych Google Ads. Więcej informacji

Rozbieżności między kliknięciami a sesjami

Jeśli odnotowujesz wymienione poniżej rozbieżności między kliknięciami a sesjami, możesz skorzystać z narzędzia do rozwiązywania problemów z kliknięciami i sesjami, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Jeśli w danych Google Ads pojawiają się wartości (not set) (nie ustawiono), np. w wymiarach Konto czy Kampania, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z pojawianiem się wartości (not set) (nie ustawiono), aby wykryć i wyeliminować przyczynę tego zjawiska.

Liczby kliknięć oraz sesji w raportach Google Ads i Analytics mogą różnić się z kilku powodów:

 • Kliknięcia i Sesje to nie są te same dane.
  Google Ads śledzi Kliknięcia, natomiast Analytics – Sesje. Jeśli użytkownik kliknie reklamę dwa razy w ciągu trzydziestu minut bez zamykania przeglądarki, Analytics zarejestruje oba kliknięcia jako jedną sesję, nawet jeśli użytkownik opuścił witrynę i wkrótce do niej powrócił. Jeśli na przykład użytkownik klika reklamę raz, potem klika przycisk Wstecz, a następnie znowu klika reklamę, Google Ads rejestruje dwa kliknięcia, a Analytics rejestruje jedną sesję.
 • Google Ads odfiltrowuje z raportu nieprawidłowe kliknięcia, natomiast Analytics wyświetla wszystkie dane.
  Google Ads automatycznie odfiltrowuje niektóre kliknięcia z raportów, natomiast Analytics raportuje wygenerowane przez nie sesje w witrynie. Kliknięcia odfiltrowywane z raportów Google Ads to rzadkie przypadki wielokrotnego klikania reklamy w celu zwiększenia Twoich kosztów lub współczynnika klikalności. System Google Ads uznaje te kliknięcia za nieprawidłowe i automatycznie odfiltrowuje je z raportów Google Ads. Reklamodawcy nie są obciążani kosztami tych potencjalnie nieprawidłowych kliknięć.
 • Funkcja automatycznego tagowania adresów URL na koncie Google Ads została wyłączona.
  Jeśli wyłączysz funkcję automatycznego tagowania i nie dodasz samodzielnie tagów zmiennych śledzenia kampanii do końcowych adresów URL, wizyta nie zostanie oznaczona jako Google CPC (co oznacza kliknięcia uzyskiwane z reklam Google Ads) i może zostać zaliczona do kliknięć pochodzących z bezpłatnych wyników wyszukiwania w witrynie Google.pl. Sprawdź, czy na koncie Google Ads jest włączone automatyczne tagowanie i czy zmienne śledzenia kampanii zostały dołączone na końcu każdego końcowego adresu URL.

  Dowiedz się, jak włączyć automatyczne tagowanie.
 • Upewnij się, że masz prawidłowe Ustawienia importu i eksportu w Google Ads.
  Jeśli konta są połączone, a mimo to nie pojawiają się dane o kosztach lub kliknięciach, sprawdź, czy dla danego profilu została wybrana opcja importu danych z połączonego konta do odpowiedniego widoku.

  Dowiedz się, jak edytować ustawienia importu i eksportu Google Ads.
 • W witrynie jest włączona funkcja przepisywania adresu URL po stronie serwera.
  Dodatkowe parametry w linku mogą spowodować, że reguła przepisywania adresów URL przestanie działać. Nieliczne witryny nie zezwalają na użycie dowolnych parametrów w adresach URL, co powoduje wyświetlenie strony błędu w razie uwzględnienia takich parametrów. Najlepiej jest poprosić webmastera o umożliwienie stosowania dowolnych parametrów w adresach URL.
 • Strona docelowa może przekierowywać na inną stronę.
  Przekierowania na stronach docelowych mogą często uniemożliwić uruchomienie kodu Analytics oraz poprawne zidentyfikowanie sesji jako pochodzącej z płatnej kampanii na stronach wyszukiwania. Jeśli na przykład reklama prowadzi do strony http://www.mojadomena.pl/index.html, ale na tej stronie stosowane jest przekierowanie 301, 302 lub JavaScript do strony http://www.mojadomena.pl/strona2.html, informacje o kampanii, które były pierwotnie dołączone do strony docelowej, zostaną utracone wskutek przekierowania.

  Dowiedz się, jak śledzić strony z przekierowaniem.
 • Sprawdź, czy strona docelowa reklam jest śledzona.
  Jeśli strona docelowa Twoich reklam nie jest śledzona, dane Twojej kampanii nie będą przekazywane do Analytics. Sprawdź, czy śledzone są wszystkie strony docelowe reklam Google Ads.
 • Ustawienia przeglądarek użytkowników mogą uniemożliwiać gromadzenie danych w Analytics.
  Użytkownicy, którzy trafiają do Twojej witryny po kliknięciu reklam Google Ads, mogą mieć wyłączoną obsługę języka JavaScript lub obrazów albo korzystać z innych technologii, które nie pozwalają Analytics rejestrować danych o użytkownikach Twojej witryny (np. dodatku do przeglądarki blokującego Analytics). Niekiedy Analytics nie może rejestrować tych użytkowników, ale rejestruje ich Google Ads.
 • Upewnij się, że kod może być prawidłowo wczytywany na Twojej stronie docelowej.
  Kliknięcia rejestrowane w Google Ads, lecz nie w Analytics, mogą wynikać z problemu występującego między zdarzeniem kliknięcia Google Ads a próbą wczytania kodu śledzenia na stronie docelowej. W takim przypadku sprawdź, czy Twoje serwery internetowe funkcjonują prawidłowo, strona wczytuje się dla wszystkich możliwych użytkowników i adresów IP, a kod śledzenia jest prawidłowo zainstalowany na wszystkich Twoich stronach internetowych.

  Dowiedz się, jak sprawdzić, czy masz prawidłowo zainstalowany kod Analytics. 
 • Użytkownicy powracający w trakcie trwania kampanii.
  W trakcie trwania kampanii odwiedziny w Twojej witrynie przez powracającego użytkownika są przypisywane do tej kampanii. W takich przypadkach liczba sesji będzie prawdopodobnie przewyższać liczbę kliknięć. Aby sprawdzić liczbę odwiedzin powracających użytkowników, należy użyć w kampanii filtru Typ użytkownika.
 • Użytkownicy powracający do witryny za pomocą zakładek.
  Analytics używa parametru gclid w końcowych URL-ach do identyfikacji odwiedzin pochodzących z reklam Google Ads. Parametr gclid pojawia się w URL-u strony docelowej, gdy użytkownik przechodzi do witryny po kliknięciu reklamy. Jeśli na przykład witryna nosi nazwę www.example.com, po kliknięciu reklamy przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki zostanie wyświetlony adres:

  www.example.com/?gclid=123xyz

  Jeśli użytkownicy dodadzą do zakładek adres witryny wraz z parametrem gclid, Analytics będzie rejestrować odwiedziny pochodzące z tych zakładek jako wywołane reklamami Google Ads. Jednak Google Ads nie rejestruje kliknięć (a reklamodawcy nie są obciążani kosztami takich sesji, ponieważ nie wiążą się one z kliknięciami reklam).
 • Czas oczekiwania serwera
  Jeśli użytkownik zostaje skierowany do Twojej witryny przez reklamę, a następnie opuszcza stronę docelową przed wykonaniem kodu śledzenia, wówczas parametr gclid nie zostaje przesłany do serwerów Google i kliknięcie nie zostaje powiązane z tą sesją. Efektem jest rozbieżność między liczbą kliknięć i sesji.

Rozbieżności we współczynniku konwersji

W Analytics współczynnik konwersji wskazuje procent użytkowników, którzy zrealizowali konwersje dla co najmniej jednego z celów zdefiniowanych dla danego widoku danych. Współczynnik ten różni się od współczynnika konwersji Google Ads podawanego na koncie Google Ads. W Google Ads współczynnik konwersji odnosi się do procentu kliknięć prowadzących do konwersji Google Ads, zdefiniowanych kodem śledzenia konwersji Google Ads. Więcej informacji o różnicach między obiema metodami śledzenia konwersji znajdziesz w tym artykule.

Powiązany artykuł

Porównanie danych konwersji Analytics i Google Ads

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?