[GA4] Ongewenste verwijzingen vaststellen

Dit artikel is bedoeld voor website-eigenaren die uniforme metingen op meerdere domeinen willen uitvoeren, bijvoorbeeld de website van een klant en een afzonderlijk domein van hun winkelwagentje, en niet willen dat dit verkeer wordt gecategoriseerd als verwijzingen. Dit artikel heeft betrekking op Google Analytics 4-property's. Lees dit artikel als u Universal Analytics gebruikt.

Verwijzingen omvatten het verkeerssegment dat op uw website binnenkomt via een andere bron, zoals een link in een domein van derden. Door Analytics wordt automatisch herkend waar het verkeer zich bevond direct voordat het op uw site binnenkwam. De domeinnamen van deze sites worden in uw rapporten weergegeven als de bronnen van dit verwijzingsverkeer.

Als u ervoor wilt zorgen dat uw gegevens alleen verwijzingen bevatten waarin u interesse heeft, kunt u een reeks voorwaarden maken om aan te geven van welke domeinen u het verkeer niet wilt markeren als verwijzingen.

Als u deze voorwaarden maakt, beoordeelt Analytics gebeurtenissen die zijn gestuurd vanaf uw website en wordt de parameter ignore_referrer met de waarde true toegevoegd aan elke gebeurtenis die overeenkomt met de voorwaarden (ignore_referrer=true). Deze parameter geeft aan Analytics aan dat de verwijzende URL niet moet worden weergegeven als verkeersbron.

De voorwaarden worden geëvalueerd voor elke webpagina waarop de Google-tag is geplaatst.

Algemeen gebruik

Hier volgen enkele voorbeelden van scenario's waarin u verkeer vanuit een domein niet wilt markeren als verwijzingen:

 • Betalingsverwerkers van derden

  Een e-commercesite waarvoor een externe betalingsverwerker wordt gebruikt. Gebruikers keren terug naar uw site nadat ze hebben betaald op het externe domein.
 • Door de website beheerde interacties

  Transacties die via een website worden beheerd maar waarbij verschillende domeinen van derden horen, bijvoorbeeld een wachtwoordherstelbewerking waarbij een e-mail naar gebruikers wordt gestuurd en er verkeer is van het e-maildomein terug naar de website. In deze context fungeert het e-maildomein als onderdeel van uw bedrijf, niet als bron van verkeer.

Automatische detectie van interne verwijzingen

Een interne verwijzing is verwijzingsverkeer dat afkomstig kan zijn van pagina's binnen uw eigen domeinen. Analytics markeert verkeer standaard niet als verwijzing in de volgende gevallen:

 • De website van de verwijzende URL komt overeen met hetzelfde domein als de huidige pagina of een van de subdomeinen (zoals uw eigen website).
 • De website van de verwijzende URL is een resultaat van de instellingen voor cross-domein meting, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker navigeert in domeinen die u heeft ingesteld in uw lijst met domeinen en de huidige pagina de linkerparameter _gl bevat.

Ongewenste verwijzingen instellen

Als u ongewenste verwijzingen wilt instellen, heeft u voor de property de rol Bewerker nodig.

U kunt maximaal 50 ongewenste verwijzingen per gegevensstream instellen.

 1. Klik in Beheerder onder Verzameling en wijziging van gegevens op Gegevensstreams.
 2. Klik op Web en daarna op een webgegevensstream.
 3. Klik in de webstreamgegevens op Taginstellingen instellen (onderaan).
 4. Klik in het gedeelte Instellingen op Alles tonen om alle beschikbare instellingen te bekijken.
 5. Klik op Ongewenste verwijzingen vermelden.
 6. Doe het volgende onder Verwijzingen opnemen die overeenkomen met ELK van de volgende voorwaarden:
  • Kies een zoektype.
  • Vul onder Domein de ID in van het domein dat u wilt koppelen (bijvoorbeeld example.com).
  • Klik op Voorwaarde toevoegen om nog een domein toe te voegen.
  Voorwaarden worden geëvalueerd met behulp van OF-logica.
 7. Klik op Opslaan.

override_referrer=true instellen voor afzonderlijke gebeurtenissen

Het is mogelijk dat u verwijzende URL's alleen in bepaalde situaties moet negeren. U kunt bepalen wanneer u een verwijzende URL wilt negeren door de parameter ignore_referrer toe te voegen aan afzonderlijke pagina's of gebeurtenissen en deze in te stellen op true. Als u bijvoorbeeld een verwijzende URL op een specifieke pagina wilt negeren, voegt u de parameter toe aan de opdracht config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
De meeste site-eigenaren hoeven dit niet te doen. We raden u af de parameter handmatig toe te voegen als u niet overziet wat de gevolgen zijn. Stel deze parameter niet in op alle pagina's van uw website. Als u dit wel doet, kunt u waardevolle informatie over uw verkeersbronnen kwijtraken.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
7646289750276577594
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256