[GA4] Prepoznavanje neželjenih preporuka

Ovaj je članak namijenjen vlasnicima web-lokacija kojima je potrebno objedinjeno mjerenje na više domena, npr. na web-lokaciji korisnika i zasebnoj domeni košarice za kupnju, a ne žele da se taj promet kategorizira kao preporuke. Ovaj se članak odnosi na Google Analytics 4 entitete. Ako upotrebljavate Universal Analytics, proučite ovaj članak.

Preporuke su segment prometa koji do vaše web-lokacije dolazi putem drugog izvora, npr. veze na domeni treće strane. Analytics automatski prepoznaje izvor prometa prije preusmjeravanja na vašu web-lokaciju i u izvješćima prikazuje nazive domena tih web-lokacija kao izvore prometa putem preporuke.

Da bi vaši podaci obuhvaćali samo preporuke za koje ste zainteresirani, možete izraditi skup uvjeta koji određuju domene čiji promet ne želite bilježiti kao preporuke.

Kada izradite te uvjete, Analytics procjenjuje događaje poslane s vaše web-lokacije i dodaje parametar ignore_referrer s vrijednošću true svakom događaju koji se podudara s uvjetima (ignore_referrer=true). Taj parametar Analyticsu pokazuje da se preporuka ne bi trebala prikazivati kao izvor prometa.

Uvjeti se procjenjuju za svaku web-stranicu na kojoj imate Google oznaku.

Uobičajeni način upotrebe

Sljedeći primjeri ilustriraju scenarije u kojima promet s domene ne želite bilježiti kao preporuke:

 • Tvrtka za obradu plaćanja treće strane

  Web-lokacija za e-trgovinu koja surađuje s tvrtkom za obradu plaćanja treće strane, a korisnici se vraćaju na vašu web-lokaciju nakon završetka kupnje na domeni treće strane.
 • Interakcije kojima upravlja web-lokacija

  Transakcije kojima se upravlja putem web-lokacije, ali obuhvaćaju različite domene trećih strana, npr. postupak oporavka zaporke u kojem se e-poruka šalje korisnicima, a promet s domene e-pošte ostvaruje se na web-lokaciji. U tom kontekstu domena e-pošte djeluje kao aspekt vašeg poslovanja, a ne kao izvor prometa.

Automatsko otkrivanje vlastite preporuke

Vlastita preporuka je promet putem preporuke koji može potjecati sa stranica vaših domena. Analytics prema zadanim postavkama promet neće prepoznati kao preporuku u sljedećim slučajevima:

 • web-lokacija preporuke podudara se s istom domenom trenutačne stranice ili njezinim poddomenama (na primjer s vašom web-lokacijom)
 • web-lokacija preporuke rezultat je postavljanja mjerenja na više domena, npr. kada se korisnik kreće domenama koje ste konfigurirali na popisu domena, a trenutačna stranica sadrži parametar povezivanja _gl.

Konfiguriranje neželjenih preporuka

Da biste konfigurirali neželjene preporuke, potrebna vam je uloga urednika na entitetu.

Možete konfigurirati najviše 50 neželjenih preporuka po izvoru streama podataka.

 1. U odjeljku Administrator u okviru stavke Prikupljanje i izmjena podataka kliknite Streamovi podataka.
 2. Kliknite Web, a zatim kliknite stream podataka web-lokacije.
 3. U pojedinostima streama s web-lokacije kliknite Konfiguriranje postavki oznake (pri dnu).
 4. U odjeljku Postavke kliknite Prikaži sve da biste vidjeli sve dostupne opcije.
 5. Kliknite Popis neželjenih preporuka.
 6. U odjeljku Uključivanje preporuka koje odgovaraju BILO KOJEM od sljedećih uvjeta::
  • Odaberite vrstu podudaranja.
  • U odjeljku Domena unesite identifikator domene koju želite upariti (npr. example.com).
  • Kliknite Dodaj uvjet da biste dodali drugu domenu.
  Uvjeti se procjenjuju pomoću logike ILI.
 7. Kliknite Spremi.

Postavite ignore_referrer=true za pojedinačne događaje

Možda ćete morati zanemariti preporuke samo u određenim situacijama. Ako želite zanemariti preporuku, to možete učiniti dodavanjem parametra ignore_referrer na pojedinačne stranice ili u događaje te njihovim postavljanjem na true. Da biste, primjerice, zanemarili preporuku na određenoj stranici, dodajte parametar u naredbu config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
Većina vlasnika web-lokacija to neće morati učiniti. Ne preporučujemo ručno dodavanje parametra ako ne razumijete implikacije. Nemojte postaviti ovaj parametar na svim stranicama svoje web-lokacije: mogli biste izgubiti vrijedne informacije koje se odnose na izvore prometa.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik