[GA4] Identifikace nežádoucích odkazujících zdrojů

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek, kteří potřebují jednotné měření ve více než jedné doméně, například na webu zákazníka a v samostatné doméně používané pro nákupní košík, a nechtějí, aby tato návštěvnost byla klasifikována jako odkazující zdroje. Článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte Universal Analytics, přečtěte si místo něj tento článek.

Odkazující zdroje jsou segment návštěvnosti, který se na váš web dostává prostřednictvím jiného zdroje, například odkazu v doméně třetí strany. Analytics automaticky rozpozná, kde byli návštěvníci bezprostředně před příchodem na vaše webové stránky, a zobrazí v přehledech názvy těchto domén jako zdroje odkazované návštěvnosti.

Pokud chcete, aby vaše data zahrnovala pouze odkazy, které vás zajímají, můžete vytvořit soubor podmínek, který určí domény, jejichž návštěvnost nechcete identifikovat jako odkazující zdroje.

Když tyto podmínky vytvoříte, služba Analytics vyhodnotí události odeslané z vašeho webu a ke každé události, která splňuje podmínky, přiřadí parametr ignore_referrer s hodnotou true (ignore_referrer=true). Tento parametr službě Analytics sděluje, že se odkaz nemá zobrazovat jako zdroj návštěvnosti.

Podmínky se vyhodnotí pro každou webovou stránku, na které používáte značku Google.

Běžná použití

Následující příklady ilustrují různé scénáře, kdy možná nebudete chtít identifikovat návštěvnost z domény jako odkazující zdroje:

 • Zpracovatelé plateb, kteří jsou třetí stranou

  Web elektronického obchodování využívající zpracovatele plateb, který je třetí stranou, a uživatelé se na něj vrátí poté, co v jiné doméně dokončí nákup.
 • Interakce spravované webem

  Transakce spravované prostřednictvím webu, které zahrnují jiné domény, například obnovení hesla, kdy je uživateli zaslán e-mail, uživatel navštíví e-mailovou doménu a pak se vrátí na web. V tomto kontextu jedná e-mailová doména spíše jako aspekt vaší firmy než zdroj návštěvnosti.

Automatická detekce vlastních odkazů

Vlastní odkaz je odkazovaná návštěvnost, která může pocházet ze stránek ve vaší vlastní doméně. Ve výchozím nastavení neidentifikuje Analytics tuto návštěvnost jako odkaz, pokud:

 • Odkazující web odpovídá doméně aktuální stránky nebo některé její subdoméně (např. vašemu vlastnímu webu).
 • Odkazující web je výsledkem nastavení měření ve více doménách, např. když uživatel prochází domény, které jste nakonfigurovali v seznamu domén a aktuální stránka obsahuje propojovací parametr _gl.

Konfigurace nežádoucích odkazujících zdrojů

Pokud chcete nakonfigurovat nežádoucí odkazující zdroje, potřebujete roli editora dané služby.

V jednom datovém streamu můžete nakonfigurovat maximálně 50 nežádoucích odkazujících zdrojů.

 1. Na stránce Administrátor v části Shromažďování a úprava dat klikněte na Datové streamy.
 2. Klikněte na Web a pak na webový datový stream.
 3. V podrobnostech o webovém streamu klikněte dole na Konfigurovat nastavení značek.
 4. V sekci Nastavení klikněte na Zobrazit vše. Tím zobrazíte všechna dostupná nastavení.
 5. Klikněte na možnost Vytvoření seznamu nežádoucích odkazujících zdrojů.
 6. V části Zahrnout odkazující zdroje, které odpovídají LIBOVOLNÉ z následujících podmínek:
  • Vyberte typ shody.
  • Do pole Doména zadejte identifikátor domény, pro kterou chcete vyhodnocovat shodu (např. example.com).
  • Kliknutím na Přidat podmínku přidáte další doménu.
  Podmínky se vyhodnocují s použitím logického operátoru NEBO.
 7. Klikněte na Uložit.

Nastavení parametru ignore_referrer=true pro jednotlivé události

Může se stát, že budete chtít ignorovat odkazy jen v určitých situacích. To, kdy má být odkaz ignorován, lze určit přidáním parametru ignore_referrer na konkrétní stránky a jeho nastavením na hodnotu true. Pokud například chcete na určité stránce ignorovat odkaz, přidejte tento parametr do příkazu config:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
Většina vlastníků webů to nebude muset udělat. Pokud plně nechápete důsledky, nedoporučujeme ručně přidávat tento parametr. Tento parametr nenastavujte na všech stránkách webu. Mohli byste přijít o cenné informace o zdrojích návštěvnosti.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6081840388474539461
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256