[GA4] Identifiser uønskede henvisninger

Denne artikkelen er myntet på nettstedseiere som har behov for enhetlig måling på flere enn ett domene, for eksempel på et nettsted der kundene ser på varer, og et separat domene der handlekurven er lagt, og som ikke vil at trafikk skal kategoriseres som henvisninger. Denne artikkelen handler om Google Analytics 4-områder. Hvis du bruker Universal Analytics, kan du lese denne artikkelen i stedet.

Henvisninger er trafikk som kommer til nettstedet ditt via en annen kilde, for eksempel en link på et tredjepartsdomene. I Analytics registreres det automatisk hvor trafikken var rett før den kom til nettstedet, og de tilhørende domenenavnene blir vist som kilder til henvisningstrafikk i rapportene dine.

Du kan påse at dataene dine bare omfatter de henvisningene du er interessert i, ved å opprette et sett med vilkår for å identifisere trafikk fra de domenene du ikke vil at skal kategoriseres som henvisninger.

Når du oppretter disse vilkårene, evaluerer Analytics hendelsene som sendes fra nettstedet ditt, og legger til ignore_referrer-parameteren med verdien true (sann) for alle hendelsene som innfrir vilkårene (ignore_referrer=true). Med denne parameteren blir Analytics opplyst om at henvisningsadressen ikke skal vises som trafikkilde.

Vilkårene evalueres på alle nettsidene der du har satt inn den globale nettstedstaggen.

Vanlige bruksområder

I eksemplene nedenfor illustrerer vi ulike situasjoner der det ikke er ønskelig å identifisere trafikk fra et domene som henvisninger:

 • Tredjeparts betalingsbehandlere

  Det brukes en tredjeparts betalingsbehandler i en nettbutikk, og brukerne går tilbake til nettstedet ditt etter at de har betalt på tredjepartsdomenet.
 • Interaksjoner som administreres via et nettsted

  Transaksjoner administreres via et nettsted, men omfatter også ulike tredjepartsdomener, for eksempel når passord må gjenopprettes, som er en operasjon som sender e-post til brukere, hvorpå det går trafikk fra e-postdomenet og tilbake til nettstedet. I denne sammenhengen anses e-postdomenet som en del av bedriften din, heller enn en kilde til trafikk.

Automatisk registrering av egenhenvisninger

En egenhenvisning er henvisningstrafikk som kan stamme fra sider på dine egne domener. Som standard identifiserer ikke Analytics trafikk som henvisninger hvis

 • det henvisende nettstedet samsvarer med domenet på den gjeldende siden eller et hvilket som helst av de tilhørende underdomenene (f.eks. nettstedet ditt)
 • det henvisende nettstedet er et resultat av oppsettet av målingen av flere domener, for eksempel tilfeller der brukeren navigerer mellom domener du har oppført i listen over domenene dine, og den gjeldende siden inneholder tilknytningsparameteren _gl

Konfigurer uønskede henvisninger

For at du skal kunne konfigurere uønskede henvisninger, må du ha redigeringstilgang til det aktuelle området.

 1. Du kan kontrollere om du har valgt riktig konto og område, i Administrator-delen.
 2. Klikk på Datastrømmer > Nett i Område-kolonnen.
 3. Klikk på datastrømmen for nettstedet ditt, og klikk så på Flere innstillinger for tagging under Flere innstillinger.
 4. Klikk på Før opp uønskede henvisninger.
 5. Gjør følgende under Inneholder henvisninger som samsvarer med ET HVILKET SOM HELST av disse vilkårene:
  • Velg en samsvartype.
  • Skriv inn identifikatoren til domenet du vil etablere samsvar med (f.eks. example.com), under Domene.
  • Klikk på Legg til et vilkår for å legge til et annet domene.
  Vilkårene evalueres ved hjelp av ELLER-logikk.
 6. Klikk på Lagre.

Angi ignore_referrer=true for enkelthendelser

Det kan hende du bare må ignorere henvisningsadresser i visse situasjoner. Du kan selv kontrollere når du vil ignorere henvisningsadresser, ved å legge til ignore_referrer-parameteren på enkeltsider eller i enkelthendelser og angi true (sann) som verdi. Hvis du for eksempel vil ignorere en henvisningsadresse på en bestemt side, må du legge til parameteren i config-kommandoen:

gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
 ignore_referrer: 'true'
});
De fleste nettstedeiere trenger ikke å gjøre dette. Vi fraråder deg å legge til parameteren manuelt, med mindre du er innforstått med konsekvensene. Du må ikke sette inn denne parameteren på alle sidene på nettstedet ditt, for da mister du i så fall viktig informasjon om trafikkildene dine.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false