[UA] Skapa, redigera och dela mål

Den här artikeln handlar om att skapa, redigera och dela mål med andra användare i Universal Analytics. Motsvarande information om Google Analytics 4 finns i följande resurser:

Du behöver ha rollen som redigerarevynivå för att kunna genomföra uppgifterna eller använda funktionerna som beskrivs i artikeln.

Innehåll i artikeln:
Add new goal

Skapa ett nytt mål

Navigera till dina mål:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till önskad vy.
 3. Klicka på Mål i kolumnen Vy.
 4. Klicka på + Nytt mål eller Importera från galleri om du vill skapa ett nytt mål, eller klicka på ett befintligt mål om du vill redigera dess konfiguration.

  OBS! Om + Nytt mål och Importera från galleri inte visas har du nått maxgränsen på 20 mål för den aktuella vyn.

Du har tre alternativ att välja mellan när du skapar mål:

 • använda en målmall
 • skapa anpassade mål
 • skapa Smarta mål
Goal template

Alternativ 1: Mål från en mall

Följ anvisningarna för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan följande:

 1. Välj en mall i listan.
 2. Klicka på Nästa steg och fortsätt konfigurera målet.

Målmallarna är utformade så att du kan ange vanliga verksamhetsmål. Du kan redigera fälten i mallen innan du sparar målet. Målkategorierna (Intäkt, Förvärv, Fråga och Engagemang) är de grundläggande verksamhetsmålen som ligger till grund för målmallarna. De kan användas som ett slags struktureringsverktyg som hjälper dig att formulera syftet med målen. Ange gärna minst ett mål för varje kategori, så att du får en bättre uppfattning om hur besökarna interagerar med ditt innehåll. Kategorierna påverkar inte data eller rapporter på något sätt.

Ser du inga mallar? Målmallarna är anpassade till behoven hos företag inom särskilda branscher (till exempel fordonsindustri, kultur och underhållning). Mallarna är inaktiverade om du inte har valt en bransch i ditt konto. Om du vill se mallar som är avsedda för din verksamhet, redigerar du din egendom, väljer en branschkategori och sparar ändringarna.

Custom Goal

Alternativ 2: Anpassade mål

Följ anvisningarna för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan följande:

 1. Välj Anpassad i listan med alternativ.
 2. Klicka på Nästa steg och välj Typ av mål.
 3. Klicka på Nästa steg igen och fortsätt konfigurera målet.

Se avsnittet Måltyper nedan för mer information om att konfigurera anpassade mål.

Alternativ 3: Smarta mål

Om ditt konto uppfyller kraven kan du välja Smarta mål. Följ anvisningarna för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan följande:

 1. Välj Smarta mål (om tillgängligt).
 2. Klicka på Nästa steg och fortsätt konfigurera målet.

Läs mer om Smarta mål

Alternativ för målkonfiguration

Typer av mål

Det finns ett antal olika måltyper (se Om mål), och alla används för olika typer av mätbara åtgärder. Om du använder en mall visas förslag på den bästa matchningen. Om du anger ett anpassat mål ska du välja den måltyp som är lämpligast för åtgärden du vill spåra. Utöka avsnitten nedan om du vill läsa mer om de olika måltyperna.

Destinationsmål

Använd destinationsmål när du vill att en sid- eller skärmvisning ska räknas som konvertering. Ange skärmnamnet eller sidwebbadressen i fältet Mål. Ange Lika med, Börjar med eller Reguljärt uttryck som matchningstyp.

Goal funnel

En tratt är den väg användarna tar för att nå en viss destination. Du kan ange vilka skärmar eller sidor användarna måste besöka före det slutgiltiga destinationsmålet, genom att aktivera alternativet Tratt. För varje steg i tratten klickar du på +Lägg till ett steg. Ange sedan ett sid- eller appskärmsnamn, precis som du gjorde i fältet Mål.

Stegen i tratten har samma matchningstyp som destinationen. Om du till exempel angav destinationen som ett reguljärt uttryck, måste alla steg i tratten matcha samma uttryck.

Varaktighetsmål

Mät användarengagemang genom att behandla sessionslängd som en konvertering. Fälten Timmar, Minuter och Sekunder anger minsta sessionstid som räknas som en målkonvertering. Alla sessioner längre än denna tid genererar en konvertering.

Händelsemål
Event Goal

Räkna användarinteraktion på din webbplats eller i din app som en konvertering. Du måste ange minst en händelse innan du kan använda händelsemål. Definiera händelsekomponenterna med Händelsevillkor för att konfigurera händelsekomponenter. Läs mer om händelser.

Målet Sidor/skärmar per session

Mät användarengagemang genom att räkna antalet sidor eller skärmar per session som ett mål. Användare som tittar på mer än det angivna antalet sidor eller skärmar genererar en konvertering.

Ange Smarta mål

Smarta mål kräver ytterligare inställningar. Om ditt konto uppfyller kraven behöver du bara välja Smarta mål från listan över måltyper och sedan ge målet ett namn. (Det är därför vi kallar dem för ”Smarta mål”!)

Goal value

Målvärde

Genom att tilldela ett mål ett visst ekonomiskt värde kan du jämföra konverteringar samt mäta ändringar och förbättringar på din webbplats eller i din app. Du kan tilldela alla måltyper utom smarta mål ett värde när du skapar dem. Det finns ett antal saker att tänka på när du definierar händelsemål eller mål som inbegriper spårning av e-handel. Utöka avsnitten nedan om du vill läsa mer.

Värden för händelsemål

Det finns två sätt att ange målvärdet för ett händelsemål:

 • Använd händelsevärdet som målvärde. Värdet är det definierade värdet i händelsespårningskoden. Beroende på konfigurationen kan det hända att detta inte är ett ekonomiskt värde. Om du inte har angett ett händelsevärde, blir målvärdet tomt. Ändra målvärde till JA för konfigurationen.
 • Använd ett målvärde. Det här fungerar på samma sätt som när du anger ett värde för andra typer av mål. Behåll NEJ som Målvärde för konfigurationen och ange värdet manuellt.
Värden för mål med spårning av e-handel

Om du har ett mål som du även spårar som en transaktion eller ett köp via spårningskoden för e-handel ska du lämna Målvärde tomt.

Transaktionens värde kommer från koden för spårning av e-handel i kundvagnen.

Information om målet (till exempel slutförda mål, steg i tratten och antal sessioner där målet slutfördes) visas i målrapporterna.

Du kan ändra valutan för målvärdet i vyinställningarna.

Verify Goal

Verifiera målet

Klicka på Bekräfta detta mål om du vill testa konfigurationen av målet. Då beräknas konverteringsfrekvensen för målet baserat på data från de senaste sju dagarna.

Testet utgår från data i ditt konto, inte från faktisk konverteringsdata. Det visas alltså ingen prognos över vilket resultat målet kommer att ge.

Granska eller redigera ett mål

Du kan granska ett mål som du håller på att definiera, genom att klicka på länken Redigera i något av de tidigare stegen.

Om du vill redigera ett befintligt mål, öppnar du listan med mål, klickar på målet och fortsätter följa stegen.

Hur hittar jag mina mål?
Edit Goals

Navigera till dina mål:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till önskad vy.
 3. Klicka på Mål i kolumnen Vy.
 4. Klicka på ett befintligt mål om du vill redigera dess konfiguration.
Goal recording

Registreringsstatus

Så fort du har skapat ett mål, börjar det registrera data. Du kan pausa målet genom att ändra dess registreringsstatus till AV. När målet är inaktiverat registreras ingen data.

Så här ändrar du ett måls registreringsstatus:

Eftersom målkonverteringar beräknas och tillämpas medan informationen bearbetas, går det inte att radera ett mål. Om ett av målen blir inaktuellt eller irrelevant inaktiverar du registreringen i stället.

 1. Navigera till dina mål.
 2. Leta reda på målet du vill ändra.
 3. Ändra Registrering till eller AV.

Dela och importera mål

När du har skapat och sparat ett mål kan du dela det med andra Analytics-användare, precis som du kan göra med andra tillgångar, som översikter, segment och kanalgrupperingar. Så här delar du ett mål:

När du delar tillgångar är det bara konfigurationsinformationen som delas. Din data förblir privat.

Läs mer om hur du delar tillgångar.

Importera mål från Lösningsgalleriet

I stället för att skapa egna mål, kan du importera dem från Lösningsgalleriet. När du importerar ett mål från Lösningsgalleriet är det bara mallen som importeras till ditt konto. Du kan använda målet för att spåra konverteringarna i ditt Analytics-konto, men inte konverteringsdata från personen som skapade målet.

Läs mer om Lösningsgalleriet.

Felsöka problem med mål

Om du har problem med konfigurationen av dina mål kan du hitta och åtgärda problem med felsökningsverktyget för målinställningar.

Om du har problem med avvikelser mellan mål, transaktioner och Google Ads-konverteringar kan du hitta och åtgärda problem med felsökningsverktyget för avvikelser.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny