[UA] Създаване, редактиране и споделяне на цели

Тази статия се отнася за създаването, редактирането и споделянето на цели с други потребители в Universal Analytics. Вижте следните ресурси за подобна информация, свързана с Google Анализ 4:

Трябва да имате роля на редактор на ниво изглед на собственост, за да изпълнявате задачите и да използвате функциите, описани в тази статия.

В тази статия:
Add new goal

Създаване на нова цел

Придвижете се до целите си:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране и отворете желания изглед на собственост.
 3. В графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Цели.
 4. Кликнете върху + НОВА ЦЕЛ или Импортиране от галерията, за да създадете нова цел, или кликнете върху съществуваща цел, за да редактирате конфигурацията ѝ.

  Забележка: Ако + НОВА ЦЕЛ и Импортиране от галерията не се виждат, значи вече сте създали максималния брой от 20 цели за настоящия изглед на собственост.

Имате три основни опции за създаването на цели:

 • чрез шаблон за цели;
 • създаване на персонализирани цели;
 • създаване на интелигентни цели.
Goal template

Опция 1: Цели, създадени от шаблон

Изпълнете стъпките за създаване на нова цел (по-горе), след което:

 1. Изберете шаблон от списъка.
 2. Кликнете върху Следваща стъпка, за да продължите настройването на целта си.

Предназначението на шаблоните за цели е да Ви помагат да настройвате практически приложими цели, които отговарят на стандартните бизнес цели. Преди да запазите цел, можете да редактирате всяко от полетата на шаблона. Категориите на целите (Приходи, Придобиване, Запитване, Ангажиране) представляват по-широките бизнес цели, които обосновават шаблоните за цели. Използвайте ги като организационен инструмент, който Ви помага да мислите за предназначението на целите си. Опитайте се да създадете поне една цел за всяка категория, за да разберете по-добре взаимодействието на потребителя със съдържанието Ви. Тези категории не влияят върху данните или отчетите Ви.

Не виждате шаблони? Шаблоните за цели са пригодени за нуждите на фирми в конкретни отрасли (автомобили, шоубизнес и т.н.). Те са деактивирани, ако не сте избрали отрасъл в профила си. За да получите шаблони, които са подходящи за бизнеса Ви, редактирайте собствеността си, изберете категория на отрасъла и запазете промените.

Custom Goal

Опция 2: Персонализирани цели

Изпълнете стъпките за създаване на нова цел (по-горе), след което:

 1. Изберете Персонализирана от списъка с опции.
 2. Кликнете върху Следваща стъпка, след това изберете Тип на целта.
 3. Кликнете върху Следваща стъпка отново, за да продължите настройването на целта си.

Вижте секцията Типове цели по-долу за повече информация за настройването на персонализирани цели.

Опция 3: Интелигентни цели

Ако профилът Ви отговаря на необходимите условия, ще имате възможността да изберете Интелигентни цели. Изпълнете стъпките, за да създадете нова цел (по-горе), след което:

 1. Изберете Интелигентни цели (ако са налице).
 2. Кликнете върху Следваща стъпка, за да продължите настройването на целта си.

Научете повече за интелигентните цели.

Опции за конфигуриране на целите

Типове цели

Както е описано във Всичко за целите, съществуват няколко различни типа цели и всеки от тях се използва за различен вид действие, което можете да измервате като цел. Ако използвате шаблон, ще Ви бъде предложен най-подходящия за Вас тип. Ако настройвате персонализирана цел, изберете типа, най-подходящ за действието, което трябва да проследявате. Разгънете секциите по-долу, за да научите повече за подробностите за всеки тип цел.

Подробности за целта от типа „Местоназначение“

Използвайте целите от типа „Местоназначение“, за да разглеждате показването на страница или екран като реализация. Въведете името на екрана или URL адреса на страницата в полето Местоназначение. Посочете типа на съвпадението като Равно на, Започва с/ъс или Регулярен израз.

Goal funnel

Фунията се отнася за пътя, поет от потребителите, за да достигнат до конкретно местоназначение. Можете да посочите екраните или страниците, които потребителят трябва да посети преди крайната цел от типа „Местоназначение“, като включите опцията Фуния. За всяка стъпка във фунията кликвайте върху +Добавяне на друга стъпка, след което въвеждайте име на страница или екранно име на приложението, така както в полето Местоназначение.

Стъпките във фунията използват същия тип на съвпадението като местоназначението. Ако например посочите регулярен израз за местоназначението, всички стъпки във фунията трябва да съвпадат със същия израз.

Подробности за целта от типа „Продължителност“

Измервайте ангажираността на потребителите, като разглеждате минималната продължителност на сесията като реализация. Полетата Часове, Минути и Секунди посочват минималната продължителност на сесията, която се счита за реализация на целта. Всяка сесия, по-дълга от този период от време, ще генерира реализация.

Подробности за целта въз основа на събитие
Event Goal

Разглеждайте взаимодействията на потребителите със сайта или приложението Ви като реализации. За да използвате този тип цел, първо трябва да зададете поне едно събитие. Използвайте Условия за събитието, за да конфигурирате компонентите на събитието. Научете повече за събитията.

Подробности за целта от типа „Страници/екрани на сесия“

Измервайте ангажираността на потребителите, като разглеждате броя страници или екрани на сесия като цел. Потребителите, които преглеждат повече от посочения брой страници или екрани, ще генерират реализации.

Настройване на Интелигентни цели

Интелигентните цели изискват допълнителна настройка. Ако профилът Ви отговаря на необходимите условия, всичко, което трябва да направите, е да изберете Интелигентни цели от списъка с типовете цели и след това да дадете име на целта си. (Това е причината да ги наречем „Интелигентни цели“!)

Goal value

Целева стойност

Присвояването на парична стойност на целта Ви предоставя начин за сравняване на реализациите и измерване на промените и подобренията на сайта или приложението Ви. Всички типове цели, с изключение на „Интелигентни цели“, Ви дават възможност да приписвате стойност по време на процеса на настройване. Има специални съображения при настройването на цел въз основа на събития или на цел, включваща проследяване на електронната търговия. Разгънете секциите по-долу, за да видите тези съображения.

Стойности за цели въз основа на събития

Съществуват два начина за задаване на целевата стойност за целта въз основа на събитие:

 • Използване на стойността на събитието като целева стойност. Това ще бъде определеното като стойност в кода за проследяване на събитията. В зависимост от настройката Ви това може да не е парична стойност. Ако не сте дефинирали стойност на събитието, целевата стойност ще бъде празна. Променете опцията за целева стойност на ДА в настройката за тази конфигурация.
 • Използване на целева стойност. Това функционира като задаването на стойност за други типове цели. Оставете опцията за целева стойност на НЕ при настройването за тази конфигурация и задайте целта ръчно.
Стойности за цели с проследяването на електронната търговия

Ако имате цел, която проследявате и като транзакция или покупка с код за проследяване на електронната търговия, не попълвайте полето „Целева стойност“.

Стойността на транзакцията ще бъде получена от кода за проследяване на електронната търговия в пазарската Ви кошница.

В отчетите за целите ще се показва информация за целта (напр. изпълнения на целите, стъпки във фунията, брой сесии, в които е изпълнена целта).

Можете да промените валутната единица за целевата стойност в настройките на изгледа на собственост.

Verify Goal

Потвърждаване на целта

Кликнете върху Потвърждаване на тази цел, за да тествате настройката на целта си. Това ще изчисли процента на реализация за тази цел въз основа на данните Ви от миналите седем дни.

Този тест се извършва въз основа на данни в профила Ви, а не на действителни данни за реализациите. Той не представлява прогноза за това, колко добре се ще се представи целта Ви.

Промяна или редактиране на цел

Можете да промените цел, която е в процес на дефиниране, като кликнете върху връзката Редактиране до предишна стъпка.

За да редактирате съществуваща цел, отворете списъка с цели, кликнете върху името й и изпълнете поетапния процес отново.

Как да намеря целите си?
Edit Goals

Придвижете се до целите си:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране и отворете желания изглед на собственост.
 3. В графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Цели.
 4. Кликнете върху името на съществуваща цел, за да редактирате конфигурацията й.
Goal recording

Състояние на записването

Веднага щом създадете цел, започва записването на данни. Можете да поставите целта на пауза, като промените състоянието на записване на ИЗКЛ. Не се записват данни за цел, когато е изключена.

За да промените състоянието на записване на целта:

Тъй като реализациите на целта се изчисляват и прилагат едновременно с обработката на данните Ви, не е възможно да се изтрие цел. Ако някоя от целите Ви остарее или стане неподходяща, изключете записването вместо това.

 1. Придвижете се до целите си.
 2. Намерете целта, която искате да промените.
 3. Превключете бутона Записване на ВКЛ. или ИЗКЛ.

Споделяне и импортиране на цели

След като създадете и запазите цел, можете да я споделите с други потребители на Google Анализ също както други активи, като например табла за управление, сегменти, групирания по канали и др. За да споделите цел:

Когато споделяте актив, само информацията за конфигурацията се споделя. Данните Ви остават поверителни.

Научете повече за споделянето на активи.

Импортиране на цели от Галерията за решения

Вместо да създавате собствени цели, можете да ги импортирате от Галерията за решения. Когато импортирате цел от Галерията за решения, само шаблонът ще бъде импортиран в профила Ви. Можете да използвате тази цел, за да проследявате реализациите в профила си в Google Анализ, а не данните за реализациите от лицето, създало целта.

Научете повече за Галерията за решения.

Отстраняване на проблеми, свързани с цели

Ако имате проблеми вследствие от настройката на целите си, използвайте инструмента за отстраняване на неизправности при настройването на целта, за да установите и разрешите свързани с това проблеми.

Ако имате проблеми с несъответствия при целите, транзакциите и реализациите в Google Ads, използвайте инструмента за отстраняване на неизправности при несъответствия, за да установите и разрешите свързани с това проблеми.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4300303223194740671
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256