Denna artikel handlar om Universal Analytics som fasas ut. Det är viktigt att du migrerar dina inställningar för Universal Analytics-egendomar till Google Analytics 4. Annars börjar du förlora data från och med den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för Analytics 360-egendomar). Läs om hur du migrerar inställningarna.

Skapa, redigera och dela mål

Du behöver ha rollen som redigerarevynivå för att kunna genomföra uppgifterna eller använda funktionerna som beskrivs i artikeln.

Innehåll i artikeln:
Add new goal

Skapa ett nytt mål

Navigera till dina mål:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till önskad vy.
 3. Klicka på Mål i kolumnen Vy.
 4. Klicka på + Nytt mål eller Importera från galleri för att skapa ett nytt mål, eller klicka på ett befintligt mål om du vill redigera inställningen.

  Obs! Om + Nytt mål och Importera från galleri inte visas har du redan nått maxgränsen på 20 mål för den aktuella vyn.

Du har tre alternativ att välja mellan när du skapar mål:

 • använda en målmall
 • skapa anpassade mål
 • skapa smarta mål
Goal template

Alternativ 1: Mål från en mall

Följ stegen för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan så här:

 1. Välj en mall på listan.
 2. Klicka på Nästa steg och fortsätt ställa in målet.

Målmallarna är utformade så att du kan ange vanliga verksamhetsmål. Du kan redigera fälten i mallen innan du sparar målet. Målkategorierna (Intäkt, Förvärv, Fråga och Engagemang) är de grundläggande verksamhetsmål som ligger till grund för målmallarna. Använd dem som ett slags struktureringsverktyg som hjälper dig att formulera syftet med målen. Ange gärna minst ett mål för varje kategori så att du får en bättre uppfattning om hur besökarna interagerar med ditt innehåll. Kategorierna påverkar ingen data och inga rapporter.

Ser du inga mallar? Målmallarna är anpassade till behoven hos företag inom särskilda branscher (till exempel fordonsindustri, kultur och underhållning). Mallarna är inaktiverade om du inte har valt en bransch i ditt konto. Om du vill se mallar som är avsedda för din verksamhet kan du redigera din egendom, välja en branschkategori och spara ändringarna.

Custom Goal

Alternativ 2: Anpassade mål

Följ stegen för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan så här:

 1. Välj Anpassad på listan över alternativ.
 2. Klicka på Nästa steg och välj Typ av mål.
 3. Klicka på Nästa steg igen och fortsätt ställa in målet.

Läs mer om hur du ställer in mål i avsnittet Måltyper nedan.

Alternativ 3: Smarta mål

Om ditt konto uppfyller kraven kan du välja smarta mål. Följ stegen för att skapa ett nytt mål (ovan) och gör sedan följande:

 1. Välj Smarta mål (om det är tillgängligt).
 2. Klicka på Nästa steg och fortsätt ställa in målet.

Läs mer om Smarta mål

Alternativ för att ställa in mål

Typer av mål

Det finns ett antal olika måltyper (se Om mål) som alla används för olika typer av mätbara åtgärder. Om du använder en mall visas förslag på den bästa matchningen. Om du anger ett anpassat mål ska du välja den måltyp som är lämpligast för åtgärden du vill spåra. Utöka avsnitten nedan för att läsa mer om de olika måltyperna.

Destinationsmål

Använd destinationsmål när du vill att en sid- eller skärmvisning ska räknas som konvertering. Ange skärmnamnet eller sidwebbadressen i fältet Mål. Ange Lika med, Börjar med eller Reguljärt uttryck som matchningstyp.

Goal funnel

En tratt är den väg användarna tar för att nå en viss destination. Du kan ange vilka skärmar eller sidor användarna måste besöka före det slutgiltiga destinationsmålet genom att aktivera alternativet Tratt. För varje steg i tratten klickar du på +Lägg till ett steg och anger ett sid- eller appskärmsnamn, precis som du gjorde i fältet Mål.

Stegen i tratten har samma matchningstyp som destinationen. Om du till exempel angav ett reguljärt uttryck som destination måste alla steg i tratten matcha samma uttryck.

Varaktighetsmål

Mät användarengagemang genom att räkna minsta sessionslängd som en konvertering. Fälten Timmar, Minuter och Sekunder anger den minsta sessionstid som räknas som målkonvertering. Alla sessioner längre än denna tid genererar en konvertering.

Händelsemål
Event Goal

Räkna användarinteraktion på din webbplats eller i din app som en konvertering. Du måste ange minst en händelse innan du kan använda händelsemål. Definiera händelsekomponenterna med Händelsevillkor för att ställa in händelsekomponenter. Läs mer om händelser.

Målet Sidor/skärmar per session

Mät användarengagemang genom att räkna antalet sidor eller skärmar per session som ett mål. Användare som tittar på fler än det angivna antalet sidor eller skärmar genererar en konvertering.

Ange smarta mål

Smarta mål kräver ytterligare inställningar. Om ditt konto uppfyller kraven behöver du bara välja Smarta mål på listan över måltyper och ge målet ett namn. (Det är därför vi kallar dem ”smarta mål”.)

Goal value

Målvärde

Genom att tilldela ett mål ett visst ekonomiskt värde kan du jämföra konverteringar och mäta ändringar och förbättringar på din webbplats eller i din app. Du kan tilldela alla måltyper utom smarta mål ett värde i samband med att du skapar dem. Det finns ett antal saker att tänka på när du definierar händelsemål eller mål som inbegriper spårning av e-handel. Utöka avsnitten nedan för att läsa mer.

Värden för händelsemål

Det finns två sätt att ange målvärdet för ett händelsemål:

 • Använd händelsevärdet som målvärde. Värdet är det definierade värdet i händelsespårningskoden. Beroende på inställningen kan det hända att detta inte är ett ekonomiskt värde. Om du inte har angett ett händelsevärde är målvärdet tomt. Ändra målvärdet till Ja för denna inställning.
 • Använd ett målvärde. Det här fungerar på samma sätt som när du anger ett värde för andra typer av mål. Behåll Nej som Målvärde för inställningen och ange värdet manuellt.
Värden för mål med spårning av e-handel

Om du har ett mål som du även spårar som en transaktion eller ett köp via spårningskoden för e-handel ska du lämna Målvärde tomt.

Transaktionens värde hämtas från spårningskoden för e-handel i kundvagnen.

Information om målet (till exempel slutförda mål, steg i tratten och antal sessioner där målet slutfördes) visas i målrapporterna.

Du kan ändra valutan för målvärdet i vyinställningarna.

Verify Goal

Verifiera målet

Klicka på Bekräfta detta mål för att testa inställningen av målet. Då beräknas konverteringsfrekvensen för målet baserat på data från de senaste sju dagarna.

Testet utgår från data i ditt konto, inte från faktisk konverteringsdata. Det visas alltså ingen prognos över vilket resultat målet kommer att ge.

Granska eller redigera ett mål

Du kan granska ett mål som du håller på att definiera genom att klicka på länken Redigera i något av de tidigare stegen.

Om du vill redigera ett befintligt mål öppnar du listan över mål, klickar på målet och fortsätter följa stegen.

Hur hittar jag mina mål?
Edit Goals

Navigera till dina mål:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och gå till önskad vy.
 3. Klicka på Mål i kolumnen Vy.
 4. Klicka på ett befintligt mål för att redigera inställningen.
Goal recording

Registreringsstatus

Så fort du har skapat ett mål börjar det registrera data. Du kan pausa målet genom att ändra dess registreringsstatus till AV. När målet är inaktiverat registreras ingen data.

Så här ändrar du registreringsstatusen för ett mål:

Eftersom målkonverteringar beräknas och tillämpas när informationen behandlas går det inte att radera ett mål. Om ett av målen blir inaktuellt eller irrelevant kan du inaktivera registreringen i stället.

 1. Navigera till dina mål.
 2. Leta reda på målet du vill ändra.
 3. Ändra Registrering till eller Av.

Dela och importera mål

När du har skapat och sparat ett mål kan du dela det med andra Analytics-användare, precis som du kan göra med andra tillgångar, som översikter, segment och kanalgrupperingar. Så här delar du ett mål:

När du delar tillgångar är det bara inställningsinformationen som delas. Din data förblir privat.

Läs mer om hur du delar tillgångar.

Importera mål från Lösningsgalleriet

I stället för att skapa egna mål kan du importera dem från Lösningsgalleriet. När du importerar ett mål från Lösningsgalleriet är det bara mallen som importeras till ditt konto. Du kan använda målet för att spåra konverteringarna i ditt Analytics-konto, inte konverteringsdata från personen som skapade målet.

Läs mer om Lösningsgalleriet.

Felsöka problem med mål

Om du har problem med inställningen av dina mål kan du hitta och åtgärda problem med hjälp av felsökningsverktyget för målinställningar.

Om du har problem med avvikelser mellan mål, transaktioner och Google Ads-konverteringar kan du hitta och åtgärda problem med hjälp av felsökningsverktyget för avvikelser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
69256