Bài viết này giới thiệu về các tài sản Universal Analytics. Các tài sản này sẽ ngừng xử lý dữ liệu kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 (ngày 1 tháng 10 năm 2023 đối với tài sản Analytics 360). Nếu bạn chưa dùng, hãy bắt đầu sử dụng tài sản Google Analytics 4.

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ mục tiêu

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa ở cấp chế độ xem để thực hiện các tác vụ hoặc sử dụng những tính năng được mô tả trong bài viết này.

Nội dung trong bài viết này:
Add new goal

Tạo mục tiêu mới

Điều hướng đến mục tiêu của bạn:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào phần Quản trị, rồi chuyển đến chế độ xem mong muốn.
 3. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, hãy nhấp vào phần Mục tiêu.
 4. Nhấp vào + MỤC TIÊU MỚI hoặc Nhập từ Thư viện để tạo mục tiêu mới hoặc nhấp vào mục tiêu hiện tại để chỉnh sửa cấu hình mục tiêu.

  Lưu ý: Nếu + MỤC TIÊU MỚINhập từ thư viện không hiển thị thì bạn đã tạo tối đa 20 mục tiêu cho chế độ xem hiện tại.

Bạn có 3 tuỳ chọn cơ bản để tạo mục tiêu:

 • sử dụng mẫu mục tiêu
 • tạo mục tiêu tùy chỉnh
 • tạo Mục tiêu thông minh
Goal template

Tuỳ chọn 1: Mục tiêu từ mẫu

Thực hiện theo các bước để tạo mục tiêu mới (ở trên), sau đó:

 1. Chọn Mẫu từ danh sách.
 2. Nhấp vào Bước tiếp theo để tiếp tục thiết lập mục tiêu của bạn.

Các mẫu mục tiêu được thiết kế để giúp bạn đặt mục tiêu có thể thực hiện đáp ứng các mục tiêu kinh doanh chuẩn. Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ trường mẫu nào trước khi lưu mục tiêu. Danh mục mục tiêu (Doanh thu, Chuyển đổi, Câu hỏi, Mức độ tương tác) là những mục tiêu kinh doanh lớn hơn thúc đẩy các mẫu mục tiêu. Sử dụng các mục tiêu đó như một công cụ tổ chức để giúp bạn suy nghĩ về mục đích của mục tiêu. Hãy cố gắng tạo ít nhất một mục tiêu cho từng danh mục để hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với nội dung của bạn. Các danh mục này không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào hoặc báo cáo của bạn.

Bạn không thấy bất kỳ mẫu nào? Mẫu mục tiêu được chỉnh sửa cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong các ngành cụ thể (ô tô, giải trí, v.v.). Mẫu bị vô hiệu hoá nếu bạn chưa chọn ngành trong tài khoản của mình. Để nhận mẫu có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, hãy chỉnh sửa tài sản, chọn Danh mục ngành và lưu thay đổi của bạn.

Custom Goal

Tuỳ chọn 2: Mục tiêu tuỳ chỉnh

Thực hiện theo các bước để tạo mục tiêu mới (ở trên), sau đó:

 1. Chọn Tùy chỉnh từ danh sách các tùy chọn.
 2. Nhấp vào Bước tiếp theo, sau đó chọn Loại mục tiêu.
 3. Nhấp vào Bước tiếp theo một lần nữa để tiếp tục thiết lập mục tiêu của bạn.

Xem mục Loại mục tiêu bên dưới để biết thêm thông tin về thiết lập mục tiêu tuỳ chỉnh.

Tuỳ chọn 3: Mục tiêu thông minh

Nếu tài khoản của bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết, bạn sẽ có tùy chọn để chọn Mục tiêu thông minh. Thực hiện theo các bước để tạo mục tiêu mới (ở trên), sau đó:

 1. Chọn Mục tiêu thông minh (nếu có).
 2. Nhấp vào Bước tiếp theo để tiếp tục thiết lập mục tiêu của bạn.

Tìm hiểu thêm về Mục tiêu thông minh

Tuỳ chọn cấu hình mục tiêu

Loại mục tiêu

Như được mô tả trong Giới thiệu về mục tiêu, có một số loại mục tiêu khác nhau, mỗi loại được sử dụng cho một loại hành động khác nhau mà bạn có thể đo lường. Nếu bạn sử dụng mẫu, mẫu phù hợp nhất sẽ được đề xuất cho bạn. Nếu bạn thiết lập mục tiêu tùy chỉnh, hãy chọn loại phù hợp nhất với hành động bạn cần theo dõi. Mở rộng các phần bên dưới để tìm hiểu thêm về chi tiết của từng loại mục tiêu.

Chi tiết mục tiêu đích

Sử dụng mục tiêu đích để xem số lần truy cập trang hoặc lượt xem màn hình là chuyển đổi. Nhập tên màn hình hoặc URL trang trong trường Đích. Chỉ định kiểu khớp là Bằng, Bắt đầu với hoặc Biểu thức chính quy.

Goal funnel

Kênh đề cập đến đường dẫn mà người dùng của bạn thực hiện để đến một đích cụ thể. Bạn có thể chỉ định các màn hình hoặc trang mà người dùng phải truy cập trước khi đến mục tiêu đích cuối cùng bằng cách bật tuỳ chọn Kênh. Đối với mỗi bước trong kênh, hãy nhấp vào +Thêm một bước khác, sau đó nhập tên trang hoặc tên màn hình ứng dụng như bạn đã làm trong trường Đích.

Các bước kênh sử dụng cùng một loại so khớp làm Đích. Ví dụ: nếu bạn chỉ định một biểu thức chính quy cho Đích, thì tất cả các bước kênh phải khớp với cùng một biểu thức đó.

Chi tiết mục tiêu thời lượng

Đo lường tương tác của người dùng bằng cách xem thời lượng phiên là chuyển đổi. Các trường Giờ, PhútGiây chỉ định thời gian phiên tối thiểu đủ điều kiện là một chuyển đổi mục tiêu. Bất kỳ phiên nào dài hơn khoảng thời gian này sẽ tạo chuyển đổi.

Chi tiết mục tiêu sự kiện
Event Goal

Xem các tương tác người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn là một lượt chuyển đổi. Trước tiên bạn phải thiết lập ít nhất một Sự kiện để sử dụng Mục tiêu sự kiện. Sử dụng điều kiện Sự kiện để định cấu hình các thành phần sự kiện. Tìm hiểu thêm về Sự kiện.

Chi tiết mục tiêu số trang/màn hình mỗi phiên hoạt động

Đo lường mức độ tương tác của người dùng bằng cách xem số lượng trang hoặc màn hình mỗi phiên là mục tiêu. Người dùng xem nhiều hơn số lượng trang hoặc màn hình được chỉ định sẽ tạo chuyển đổi.

Thiết lập Mục tiêu thông minh

Mục tiêu thông minh không yêu cầu thiết lập bổ sung. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết, tất cả những việc bạn cần phải làm là chọn Mục tiêu thông minh từ danh sách Loại mục tiêu và sau đó đặt tên cho mục tiêu của mình. (Đó là lý do chúng tôi gọi các mục tiêu này là "Mục tiêu thông minh"!)

Goal value

Giá trị mục tiêu

Việc chỉ định giá trị bằng tiền cho mục tiêu sẽ cung cấp cho bạn một cách để so sánh các chuyển đổi, đồng thời đo lường các thay đổi và cải tiến đối với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tất cả các loại mục tiêu trừ Mục tiêu thông minh đều cho phép bạn gán giá trị trong suốt quá trình thiết lập. Có những cân nhắc đặc biệt khi thiết lập mục tiêu Sự kiện hay mục tiêu có liên quan đến Theo dõi thương mại điện tử. Mở rộng các phần dưới đây để xem các cân nhắc này.

Giá trị cho Mục tiêu sự kiện

Có hai cách để đặt giá trị mục tiêu cho mục tiêu Loại sự kiện:

 • Sử dụng Giá trị sự kiện làm giá trị mục tiêu. Đây là giá trị bất kỳ được xác định trong mã Theo dõi sự kiện của bạn. Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, giá trị này có thể không phải là số tiền. Nếu bạn chưa xác định Giá trị sự kiện, thì giá trị mục tiêu sẽ trống. Thay đổi tuỳ chọn giá trị mục tiêu thành trong thiết lập cho cấu hình này.
 • Sử dụng giá trị mục tiêu. Giá trị này hoạt động giống như cách đặt giá trị cho các loại mục tiêu khác. Giữ tuỳ chọn giá trị mục tiêu là KHÔNG trong thiết lập cho cấu hình này và đặt giá trị theo cách thủ công.
Giá trị cho mục tiêu với Theo dõi thương mại điện tử

Nếu bạn cũng đang theo dõi mục tiêu dưới dạng giao dịch hoặc mua hàng bằng mã Theo dõi thương mại điện tử, thì hãy để trống Giá trị mục tiêu.

Giá trị của giao dịch sẽ đến từ Mã theo dõi thương mại điện tử trong giỏ hàng của bạn.

Thông tin về mục tiêu (ví dụ: số mục tiêu hoàn thành, các bước kênh, số phiên hoạt động mà mục tiêu đã hoàn thành) sẽ xuất hiện trong báo cáo Mục tiêu.

Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cho Giá trị mục tiêu trong phần cài đặt chế độ xem.

Verify Goal

Xác định mục tiêu của bạn

Nhấp vào Xác minh mục tiêu này để kiểm tra thiết lập mục tiêu của bạn. Điều này sẽ tính toán tỷ lệ chuyển đổi cho mục tiêu này dựa trên dữ liệu của bạn từ 7 ngày qua.

Thử nghiệm này dựa trên dữ liệu trong tài khoản của bạn và không dựa trên dữ liệu chuyển đổi thực tế. Không thể dự đoán mục tiêu của bạn sẽ hoạt động tốt như thế nào.

Sửa đổi hoặc chỉnh sửa mục tiêu

Bạn có thể sửa đổi mục tiêu khi bạn đang trong quá trình xác định bằng cách nhấp vào liên kết Chỉnh sửa bên cạnh bước trước đó.

Để chỉnh sửa mục tiêu hiện tại, hãy điều hướng đến danh sách mục tiêu và nhấp vào tên mục tiêu để thực hiện lại từng bước.

Làm cách nào để tìm thấy mục tiêu của tôi?
Edit Goals

Điều hướng đến mục tiêu của bạn:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Nhấp vào phần Quản trị, rồi chuyển đến chế độ xem mong muốn.
 3. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, hãy nhấp vào phần Mục tiêu.
 4. Nhấp vào tên của mục tiêu hiện tại để chỉnh sửa cấu hình của mục tiêu.
Goal recording

Trạng thái ghi

Ngay khi bạn tạo mục tiêu, việc ghi dữ liệu sẽ bắt đầu. Bạn có thể tạm dừng mục tiêu bằng cách thay đổi trạng thái ghi thành TẮT. Không có dữ liệu nào được ghi cho mục tiêu khi tắt.

Để thay đổi trạng thái ghi của mục tiêu:

Vì chuyển đổi mục tiêu được tính và áp dụng khi dữ liệu của bạn được xử lý, nên bạn không thể xóa mục tiêu. Nếu một trong các mục tiêu của bạn trở nên lỗi thời hoặc không có liên quan, hãy tắt bản ghi thay thế.

 1. Điều hướng đến mục tiêu của bạn.
 2. Xác định mục tiêu bạn muốn thay đổi.
 3. BẬT hoặc TẮT Ghi.

Chia sẻ và nhập mục tiêu

Sau khi đã tạo và lưu mục tiêu, thì bạn có thể chia sẻ mục tiêu với người dùng Analytics khác, giống như bạn có thể chia sẻ các nội dung khác, như Trang tổng quan, Phân đoạn, Nhóm kênh, v.v. Để chia sẻ mục tiêu:

Khi bạn chia sẻ nội dung, chỉ thông tin cấu hình mới được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn còn riêng tư.

Tìm hiểu thêm về chia sẻ thành phần.

Nhập mục tiêu từ Thư viện giải pháp

Thay vì tạo mục tiêu của riêng bạn, bạn có thể nhập các mục tiêu đó từ Thư viện giải pháp. Khi bạn nhập mục tiêu từ Thư viện giải pháp, chỉ mẫu được nhập vào tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng mục tiêu đó để theo dõi các chuyển đổi trong tài khoản Analytics của mình, không phải dữ liệu chuyển đổi từ người đã tạo mục tiêu.

Tìm hiểu thêm về Thư viện giải pháp.

Khắc phục sự cố với mục tiêu

Nếu bạn đang gặp sự cố với cách thiết lập mục tiêu của mình, hãy sử dụng trình khắc phục sự cố thiết lập mục tiêu để xác định và giải quyết các vấn đề.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về sự khác biệt trong mục tiêu, giao dịch và chuyển đổi Google Ads, hãy sử dụng trình khắc phục sự cố khác biệt để xác định và giải quyết các vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false
false