[UA] สร้าง แก้ไข และแชร์เป้าหมาย

บทความนี้เกี่ยวข้องกับการสร้าง การแก้ไข และการแชร์เป้าหมายกับผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Universal Analytics ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับ Google Analytics 4

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขที่ระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้จึงจะทํางานหรือใช้ฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้

บทความนี้ประกอบด้วย
Add new goal

สร้างเป้าหมายใหม่

ไปที่เป้าหมายต่างๆ ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. คลิกเป้าหมายในคอลัมน์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิก + เป้าหมายใหม่ หรือนำเข้าจากแหล่งรวมเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ หรือคลิกเป้าหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขค่ากำหนด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น + เป้าหมายใหม่ และนำเข้าจากแหล่งรวม แสดงว่าคุณสร้างเป้าหมายให้ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันถึงขีดจำกัด 20 เป้าหมายแล้ว

คุณมีตัวเลือกพื้นฐาน 3 อย่างสำหรับการสร้างเป้าหมาย นั่นคือ

 • การใช้เทมเพลตเป้าหมาย
 • การสร้างเป้าหมายที่กำหนดเอง
 • การสร้างเป้าหมายสมาร์ท
Goal template

ตัวเลือกที่ 1: เป้าหมายจากเทมเพลต

ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วดำเนินการดังนี้

 1. เลือกเทมเพลตจากรายการ
 2. คลิกขั้นตอนถัดไปเพื่อตั้งค่าเป้าหมายต่อ

เทมเพลตเป้าหมายออกแบบมาเพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมาตรฐาน คุณสามารถแก้ไขช่องเทมเพลตก่อนที่จะบันทึกเป้าหมายได้ หมวดหมู่เป้าหมาย (รายได้ การได้ผู้ใช้ใหม่ การสอบถาม การมีส่วนร่วม) เป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแบบกว้างๆ ที่มีผลต่อเทมเพลตเป้าหมาย ใช้หมวดหมู่เหล่านี้เป็นเครื่องมือจัดระเบียบเพื่อช่วยในการคิดหาจุดประสงค์ของเป้าหมาย พยายามสร้างเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งอย่างสำหรับแต่ละหมวดหมู่เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเนื้อหาของคุณอย่างไร หมวดหมู่เหล่านี้ไม่มีผลต่อข้อมูลหรือรายงาน

หากคุณไม่เห็นเทมเพลต เทมเพลตเป้าหมายได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ยานยนต์ บันเทิง เป็นต้น) หากคุณไม่ได้เลือกอุตสาหกรรมไว้ในบัญชี ระบบจะปิดใช้งานเทมเพลตเอาไว้ หากต้องการรับเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โปรดแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ เลือกหมวดหมู่อุตสาหกรรม แล้วจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Custom Goal

ตัวเลือกที่ 2: เป้าหมายที่กำหนดเอง

ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วดำเนินการดังนี้

 1. เลือกกำหนดเองจากรายการตัวเลือก
 2. คลิกขั้นตอนถัดไป แล้วเลือกประเภทเป้าหมาย
 3. คลิกขั้นตอนถัดไปอีกครั้งเพื่อตั้งค่าเป้าหมายของคุณต่อไป

ดูส่วนประเภทเป้าหมายด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายที่กำหนดเอง

ตัวเลือกที่ 3: เป้าหมายสมาร์ท

หากบัญชีของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดเบื้องต้น คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกเป้าหมายสมาร์ท ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วดำเนินการดังนี้

 1. เลือกเป้าหมายสมาร์ท (หากมี)
 2. คลิกขั้นตอนถัดไปเพื่อตั้งค่าเป้าหมายต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายสมาร์ท 

ตัวเลือกการกำหนดค่าเป้าหมาย

ประเภทเป้าหมาย

ตามที่อธิบายไว้ในส่วนเกี่ยวกับเป้าหมาย มีประเภทเป้าหมายหลายแบบ แต่ละแบบใช้สำหรับการกระทำแบบหนึ่งๆ ที่คุณวัดผลได้ หากใช้เทมเพลต คุณจะได้รับคำแนะนำประเภทเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ หากคุณตั้งค่าเป้าหมายที่กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกประเภทที่เหมาะสมกับการดำเนินการที่คุณต้องการติดตามมากที่สุด โปรดขยายส่วนด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของประเภทเป้าหมายแต่ละประเภท

รายละเอียดเป้าหมายปลายทาง

ใช้เป้าหมายปลายทางเพื่อกำหนดการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอให้เป็น Conversion ป้อนชื่อหน้าจอหรือ URL หน้าเว็บในช่องปลายทาง ระบุประเภทการจับคู่เป็นเท่ากับ เริ่มต้นด้วย หรือนิพจน์ทั่วไป

Goal funnel

ช่องทางหมายถึงเส้นทางที่ผู้ใช้ใช้เพื่อไปถึงปลายทางหนึ่งๆ คุณจะระบุหน้าจอหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ต้องเข้าชมก่อนไปถึงเป้าหมายปลายทางสุดท้ายได้โดยเปิดใช้ตัวเลือก Funnel สำหรับแต่ละขั้นตอนใน Funnel ให้คลิก +เพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่ง แล้วป้อนชื่อหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอแอป ตามที่ทำในช่องปลายทาง

ขั้นตอนของช่องทางจะใช้ประเภทการจับคู่เดียวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุนิพจน์ทั่วไปสำหรับปลายทาง ขั้นตอนทั้งหมดของช่องทางจะต้องตรงกับนิพจน์เดียวกันนั้น

รายละเอียดเป้าหมายระยะเวลา

วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยนับระยะเวลาเซสชันขั้นต่ำเป็น Conversion ช่องชั่วโมง นาที และวินาทีจะระบุระยะเวลาเซสชันขั้นต่ำที่จัดเป็น Conversion เป้าหมายได้ เซสชันใดก็ตามที่นานกว่าเวลานี้จะทำให้เกิด Conversion

รายละเอียดเป้าหมายเหตุการณ์
Event Goal

นับการโต้ตอบของผู้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปของคุณเป็น Conversion คุณจะต้องตั้งค่าเหตุการณ์อย่างน้อย 1 รายการก่อนจึงจะใช้เป้าหมายเหตุการณ์ได้ ให้ใช้เงื่อนไขเหตุการณ์เพื่อกำหนดค่าองค์ประกอบเหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์

รายละเอียดเป้าหมายจำนวนหน้าเว็บ/หน้าจอต่อเซสชัน

วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยนับจำนวนหน้าเว็บหรือหน้าจอต่อเซสชันตามที่กำหนดเป็นเป้าหมาย ผู้ใช้ที่ดูหน้าเว็บหรือหน้าจอมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะเป็นผู้ทำ Conversion

ตั้งค่าเป้าหมายสมาร์ท

เป้าหมายสมาร์ทไม่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม หากบัญชีของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเลือกเป้าหมายสมาร์ทจากรายการประเภทเป้าหมาย แล้วตั้งชื่อให้เป้าหมายของคุณ (นั่นเป็นสาเหตุที่เราเรียกฟีเจอร์นี้ว่า "เป้าหมายสมาร์ท")

Goal value

มูลค่าเป้าหมาย

การกำหนดมูลค่าที่เป็นเงินให้กับเป้าหมายเป็นทางหนึ่งที่คุณจะเปรียบเทียบ Conversion และวัดการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปได้ เป้าหมายทุกประเภทยกเว้นเป้าหมายสมาร์ทให้คุณกําหนดมูลค่าได้ระหว่างกระบวนการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อตั้งค่าเป้าหมายเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามอีคอมเมิร์ซ โปรดขยายส่วนด้านล่างเพื่อดูข้อควรพิจารณาเหล่านี้

มูลค่าสำหรับเป้าหมายเหตุการณ์

มี 2 วิธีที่จะตั้งมูลค่าเป้าหมายสำหรับเป้าหมายประเภทเหตุการณ์ นั่นคือ

 • ใช้มูลค่าของเหตุการณ์เป็นมูลค่าเป้าหมาย ค่านี้คือค่าใดๆ ก็ตามที่กำหนดให้เป็นค่าในโค้ดติดตามผลของเหตุการณ์ ซึ่งค่านี้อาจไม่ได้เป็นมูลค่าที่เป็นเงินก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ หากคุณยังไม่ได้กำหนดค่าของเหตุการณ์ มูลค่าเป้าหมายจะเว้นว่าง ให้เปลี่ยนตัวเลือกมูลค่าเป้าหมายเป็นใช่ในการตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่านี้
 • ใช้มูลค่าเป้าหมาย วิธีนี้เหมือนกับการกำหนดค่าให้กับเป้าหมายประเภทอื่นๆ เลือกตัวเลือกมูลค่าเป้าหมายเป็นไม่ในการตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่านี้ แล้วกำหนดมูลค่าด้วยตัวคุณเอง
มูลค่าสำหรับเป้าหมายที่มีการติดตามอีคอมเมิร์ซ

หากมีเป้าหมายที่คุณติดตามเป็นธุรกรรมหรือการซื้อโดยใช้โค้ดติดตามอีคอมเมิร์ซด้วย ให้ปล่อยมูลค่าเป้าหมายว่างไว้

มูลค่าของธุรกรรมจะมาจากโค้ดติดตามอีคอมเมิร์ซในรถเข็นช็อปปิ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (เช่น เป้าหมายที่สำเร็จ, ขั้นตอนของ Funnel, จํานวนเซสชันที่ทำเป้าหมายสำเร็จ) จะปรากฏในรายงานเป้าหมาย

คุณจะเปลี่ยนหน่วยสกุลเงินสำหรับมูลค่าเป้าหมายได้ในการตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

Verify Goal

ตรวจสอบเป้าหมายของคุณ

คลิกตรวจสอบเป้าหมายนี้เพื่อทดสอบเป้าหมายที่ตั้งค่าไว้ กระบวนการนี้จะคำนวณอัตรา Conversion สำหรับเป้าหมายนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลของคุณในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

การทดสอบนี้จะใช้ข้อมูลในบัญชีของคุณ ไม่ใช่ข้อมูล Conversion จริง และนี่ไม่ใช่การคาดการณ์ว่าเป้าหมายของคุณจะทำงานได้ดีเพียงใด

ปรับแต่งหรือแก้ไขเป้าหมาย

หากคุณกำลังกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถปรับแต่งแก้ไขเป้าหมายนั้นได้ โดยคลิกลิงก์แก้ไขถัดจากขั้นตอนก่อนหน้า

หากต้องการแก้ไขเป้าหมายที่มีอยู่แล้ว ให้ไปที่รายการเป้าหมายและคลิกชื่อเป้าหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง

ฉันจะหาเป้าหมายของฉันพบได้อย่างไร
Edit Goals

ไปที่เป้าหมายต่างๆ ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. คลิกเป้าหมายในคอลัมน์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิกชื่อเป้าหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขการกำหนดค่า
Goal recording

สถานะการบันทึก

เป้าหมายจะเริ่มบันทึกข้อมูลทันทีที่คุณสร้างเป้าหมายนั้น คุณจะหยุดเป้าหมายชั่วคราวได้โดยเปลี่ยนสถานะการบันทึกเป็นปิด เมื่อปิดแล้วจะไม่มีการบันทึกข้อมูลสำหรับเป้าหมายนั้นๆ

วิธีเปลี่ยนสถานะการบันทึกเป้าหมาย

เนื่องจากระบบคำนวณและใช้ Conversion เป้าหมายขณะที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณจึงไม่สามารถลบเป้าหมายได้ หากเป้าหมายหนึ่งของคุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปหรือไม่เกี่ยวข้องอีกแล้ว ให้ปิดการบันทึกแทน

 1. ไปที่เป้าหมายต่างๆ ของคุณ
 2. มองหาเป้าหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เปลี่ยนตัวเลือกการบันทึกเป็นเปิดหรือปิด

แชร์และนำเข้าเป้าหมาย

หลังจากที่คุณสร้างและบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถแชร์เป้าหมายกับผู้ใช้ Analytics รายอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับที่คุณแชร์องค์ประกอบอื่นๆ เช่น หน้าแดชบอร์ด กลุ่ม การจัดกลุ่มแชแนล ฯลฯ หากต้องการแชร์เป้าหมาย ให้ทำดังนี้

เมื่อคุณแชร์องค์ประกอบ ระบบจะแชร์เฉพาะข้อมูลการกำหนดค่าเท่านั้น ข้อมูลของคุณจะยังคงเป็นความลับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์องค์ประกอบ

การนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชัน

แทนที่จะสร้างเป้าหมายของคุณเอง คุณสามารถนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชันได้ เมื่อคุณนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะเทมเพลตมายังบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้เป้าหมายนั้นในการติดตาม Conversion ในบัญชี Analytics ไม่ใช่ข้อมูล Conversion จากผู้ที่สร้างเป้าหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งรวมโซลูชัน

แก้ปัญหาเกี่ยวกับเป้าหมาย

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมาย ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในเป้าหมาย ธุรกรรม และ Conversion ของ Google Ads ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณเอง

โปรดไปที่ google.com/analytics/learn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Analytics 4 เว็บไซต์ใหม่นี้มีทั้งวิดีโอ บทความ และขั้นตอนพร้อมคำแนะนำ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Discord, บล็อก, ช่อง YouTube ตลอดจนที่เก็บ GitHub

เริ่มเรียนรู้วันนี้เลย

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก