บทความนี้เกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ซึ่งจะหยุดประมวลผลข้อมูลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 (หรือ 1 กรกฎาคม 2024 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360) โปรดเริ่มใช้พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 หากยังไม่ได้ดำเนินการ

สร้าง แก้ไข และแชร์เป้าหมาย

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขที่ระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้จึงจะทํางานหรือใช้ฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้

บทความนี้ประกอบด้วย
Add new goal

สร้างเป้าหมายใหม่

ไปที่เป้าหมายโดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. คลิกเป้าหมายในคอลัมน์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิก + เป้าหมายใหม่ หรือนำเข้าจากแหล่งรวมเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ หรือคลิกเป้าหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขค่ากำหนด

  หมายเหตุ: หากไม่เห็น + เป้าหมายใหม่ และนำเข้าจากแหล่งรวม แสดงว่าคุณสร้างเป้าหมายให้ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันถึงขีดจำกัด 20 เป้าหมายแล้ว

คุณมีตัวเลือกพื้นฐาน 3 อย่างในการสร้างเป้าหมาย ได้แก่

 • การใช้เทมเพลตเป้าหมาย
 • การสร้างเป้าหมายที่กำหนดเอง
 • การสร้างเป้าหมายสมาร์ท
Goal template

ตัวเลือกที่ 1: เป้าหมายจากเทมเพลต

ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วทำดังนี้

 1. เลือกเทมเพลตจากรายการ
 2. คลิกขั้นตอนถัดไปเพื่อตั้งค่าเป้าหมายต่อ

เทมเพลตเป้าหมายออกแบบมาเพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมาตรฐาน คุณสามารถแก้ไขช่องเทมเพลตก่อนที่จะบันทึกเป้าหมายได้ หมวดหมู่เป้าหมาย (รายได้ การกระทำ การสอบถาม การมีส่วนร่วม) เป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแบบกว้างๆ ที่มีผลต่อเทมเพลตเป้าหมาย ใช้หมวดหมู่เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการจัดการเพื่อช่วยคิดหาจุดประสงค์ของเป้าหมาย พยายามสร้างเป้าหมายอย่างน้อย 1 อย่างสำหรับแต่ละหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้ใช้โต้ตอบกับเนื้อหาอย่างไร หมวดหมู่เหล่านี้ไม่มีผลต่อข้อมูลหรือรายงาน

หากไม่เห็นเทมเพลต เทมเพลตเป้าหมายได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ (เช่น ยานยนต์ บันเทิง เป็นต้น) หากคุณไม่ได้เลือกอุตสาหกรรมไว้ในบัญชี ระบบจะปิดใช้งานเทมเพลตเอาไว้ หากต้องการรับเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ให้แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ เลือกหมวดหมู่อุตสาหกรรม แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Custom Goal

ตัวเลือกที่ 2: เป้าหมายที่กำหนดเอง

ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วทำดังนี้

 1. เลือกกำหนดเองจากรายการตัวเลือก
 2. คลิกขั้นตอนถัดไป แล้วเลือกประเภทเป้าหมาย
 3. คลิกขั้นตอนถัดไปอีกครั้งเพื่อตั้งค่าเป้าหมายต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมายที่กำหนดเองได้ในส่วนประเภทเป้าหมายด้านล่าง

ตัวเลือกที่ 3: เป้าหมายสมาร์ท

หากบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้น คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกเป้าหมายสมาร์ท ทำตามขั้นตอนสร้างเป้าหมายใหม่ (ข้างต้น) แล้วทำดังนี้

 1. เลือกเป้าหมายสมาร์ท (หากมี)
 2. คลิกขั้นตอนถัดไปเพื่อตั้งค่าเป้าหมายต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายสมาร์ท 

ตัวเลือกการกำหนดค่าเป้าหมาย

ประเภทเป้าหมาย

ตามที่อธิบายไว้ในส่วนเกี่ยวกับเป้าหมาย เป้าหมายนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทใช้สำหรับการกระทำแบบหนึ่งๆ ที่คุณวัดผลได้ หากใช้เทมเพลต คุณจะได้รับคำแนะนำประเภทเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ หากคุณตั้งค่าเป้าหมายที่กำหนดเอง คุณจะต้องเลือกประเภทที่เหมาะสมกับการดำเนินการที่คุณต้องการติดตามมากที่สุด โปรดขยายส่วนด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของประเภทเป้าหมายแต่ละประเภท

รายละเอียดเป้าหมายปลายทาง

ใช้เป้าหมายปลายทางเพื่อกำหนดการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอให้เป็น Conversion ป้อนชื่อหน้าจอหรือ URL หน้าเว็บในช่องปลายทาง ระบุประเภทการจับคู่เป็นเท่ากับ เริ่มต้นด้วย หรือนิพจน์ทั่วไป

Goal funnel

ช่องทางหมายถึงเส้นทางที่ผู้ใช้ใช้เพื่อไปถึงปลายทางหนึ่งๆ คุณระบุหน้าจอหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ต้องผ่านก่อนไปถึงเป้าหมายปลายทางสุดท้ายได้โดยเปิดใช้ตัวเลือกช่องทาง สำหรับแต่ละขั้นตอนในช่องทาง ให้คลิก + เพิ่มอีกขั้นตอน แล้วป้อนชื่อหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอแอปอย่างที่ทำในช่องปลายทาง

ขั้นตอนของช่องทางจะใช้ประเภทการจับคู่เดียวกับปลายทาง ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุนิพจน์ทั่วไปสำหรับปลายทาง ขั้นตอนทั้งหมดของช่องทางจะต้องตรงกับนิพจน์เดียวกันนั้น

รายละเอียดเป้าหมายระยะเวลา

วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยนับระยะเวลาเซสชันขั้นต่ำเป็น Conversion ช่องชั่วโมง นาที และวินาทีจะระบุระยะเวลาเซสชันขั้นต่ำที่จัดเป็น Conversion เป้าหมายได้ เซสชันใดก็ตามที่นานกว่าเวลานี้จะทำให้เกิด Conversion

รายละเอียดเป้าหมายเหตุการณ์
Event Goal

นับการโต้ตอบของผู้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปเป็น Conversion คุณต้องตั้งค่าเหตุการณ์อย่างน้อย 1 รายการก่อนจึงจะใช้เป้าหมายเหตุการณ์ได้ ให้ใช้เงื่อนไขเหตุการณ์เพื่อกำหนดค่าคอมโพเนนต์เหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์

รายละเอียดเป้าหมายจำนวนหน้าเว็บ/หน้าจอต่อเซสชัน

วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยนับจำนวนหน้าเว็บหรือหน้าจอต่อเซสชันตามที่กำหนดเป็นเป้าหมาย ผู้ใช้ที่ดูหน้าเว็บหรือหน้าจอมากกว่าจำนวนที่กำหนดจะเป็นผู้ทำ Conversion

ตั้งค่าเป้าหมายสมาร์ท

เป้าหมายสมาร์ทไม่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม หากบัญชีของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเลือกเป้าหมายสมาร์ทจากรายการประเภทเป้าหมาย แล้วตั้งชื่อให้เป้าหมายของคุณ (นั่นเป็นสาเหตุที่เราเรียกฟีเจอร์นี้ว่า "เป้าหมายสมาร์ท")

Goal value

มูลค่าเป้าหมาย

การกำหนดมูลค่าที่เป็นเงินให้กับเป้าหมายเป็นทางหนึ่งที่คุณจะเปรียบเทียบ Conversion และวัดการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปได้ เป้าหมายทุกประเภทยกเว้นเป้าหมายสมาร์ทให้คุณกําหนดมูลค่าได้ระหว่างกระบวนการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อตั้งค่าเป้าหมายเหตุการณ์หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามอีคอมเมิร์ซ โปรดขยายส่วนด้านล่างเพื่อดูข้อควรพิจารณาเหล่านี้

มูลค่าสำหรับเป้าหมายเหตุการณ์

มี 2 วิธีที่จะตั้งมูลค่าเป้าหมายสำหรับเป้าหมายประเภทเหตุการณ์ นั่นคือ

 • ใช้ค่าของเหตุการณ์เป็นมูลค่าเป้าหมาย ค่านี้คือค่าใดๆ ก็ตามที่กำหนดให้เป็นค่าในโค้ดติดตามผลของเหตุการณ์ ซึ่งค่านี้อาจไม่ได้เป็นมูลค่าที่เป็นเงินก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ หากคุณยังไม่ได้กำหนดค่าของเหตุการณ์ มูลค่าเป้าหมายจะเว้นว่าง ให้เปลี่ยนตัวเลือกมูลค่าเป้าหมายเป็นใช่ในการตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่านี้
 • ใช้มูลค่าเป้าหมาย วิธีนี้เหมือนกับการกำหนดค่าให้กับเป้าหมายประเภทอื่นๆ ให้เลือกตัวเลือกมูลค่าเป้าหมายเป็นไม่ในการตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่านี้ แล้วกำหนดมูลค่าด้วยตัวเอง
มูลค่าสำหรับเป้าหมายที่มีการติดตามอีคอมเมิร์ซ

หากมีเป้าหมายที่คุณติดตามเป็นธุรกรรมหรือการซื้อโดยใช้โค้ดติดตามอีคอมเมิร์ซด้วย ให้ปล่อยมูลค่าเป้าหมายว่างไว้

มูลค่าของธุรกรรมจะมาจากโค้ดติดตามอีคอมเมิร์ซในรถเข็นช็อปปิ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (เช่น เป้าหมายที่สำเร็จ ขั้นตอนของช่องทาง จํานวนเซสชันที่ทำเป้าหมายสำเร็จ) จะปรากฏในรายงานเป้าหมาย

คุณจะเปลี่ยนหน่วยสกุลเงินสำหรับมูลค่าเป้าหมายได้ในการตั้งค่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้

Verify Goal

ตรวจสอบเป้าหมายของคุณ

คลิกตรวจสอบเป้าหมายนี้เพื่อทดสอบเป้าหมายที่ตั้งค่าไว้ กระบวนการนี้จะคำนวณอัตรา Conversion สำหรับเป้าหมายนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลของคุณในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

การทดสอบนี้จะใช้ข้อมูลในบัญชีของคุณ ไม่ใช่ข้อมูล Conversion จริง และนี่ไม่ใช่การคาดการณ์ว่าเป้าหมายของคุณจะทำงานได้ดีเพียงใด

ปรับแต่งหรือแก้ไขเป้าหมาย

หากคุณกำลังกำหนดเป้าหมาย คุณสามารถปรับแต่งแก้ไขเป้าหมายนั้นได้ โดยคลิกลิงก์แก้ไขถัดจากขั้นตอนก่อนหน้า

หากต้องการแก้ไขเป้าหมายที่มีอยู่แล้ว ให้ไปที่รายการเป้าหมายและคลิกชื่อเป้าหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง

ฉันจะค้นหาเป้าหมายได้อย่างไร
Edit Goals

ไปที่เป้าหมายโดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. คลิกเป้าหมายในคอลัมน์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. คลิกชื่อเป้าหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขการกำหนดค่า
Goal recording

สถานะการบันทึก

เป้าหมายจะเริ่มบันทึกข้อมูลทันทีที่คุณสร้างเป้าหมายนั้น คุณจะหยุดเป้าหมายชั่วคราวได้โดยเปลี่ยนสถานะการบันทึกเป็นปิด เมื่อปิดแล้วจะไม่มีการบันทึกข้อมูลสำหรับเป้าหมายนั้นๆ

วิธีเปลี่ยนสถานะการบันทึกเป้าหมาย

เนื่องจากระบบคำนวณและใช้ Conversion เป้าหมายขณะที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณจึงไม่สามารถลบเป้าหมายได้ หากเป้าหมายหนึ่งของคุณไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปหรือไม่เกี่ยวข้องอีกแล้ว ให้ปิดการบันทึกแทน

 1. ไปที่เป้าหมายต่างๆ ของคุณ
 2. มองหาเป้าหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เปลี่ยนตัวเลือกการบันทึกเป็นเปิดหรือปิด

แชร์และนำเข้าเป้าหมาย

หลังจากที่คุณสร้างและบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถแชร์เป้าหมายกับผู้ใช้ Analytics รายอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับที่คุณแชร์องค์ประกอบอื่นๆ เช่น หน้าแดชบอร์ด กลุ่ม การจัดกลุ่มแชแนล ฯลฯ หากต้องการแชร์เป้าหมาย ให้ทำดังนี้

เมื่อคุณแชร์องค์ประกอบ ระบบจะแชร์เฉพาะข้อมูลการกำหนดค่าเท่านั้น ข้อมูลของคุณจะยังคงเป็นความลับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์องค์ประกอบ

การนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชัน

คุณนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชันแทนการสร้างเป้าหมายของคุณเองได้ เมื่อคุณนำเข้าเป้าหมายจากแหล่งรวมโซลูชัน ระบบจะนำเข้าเฉพาะเทมเพลตมายังบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้เป้าหมายนั้นในการติดตาม Conversion ในบัญชี Analytics ไม่ใช่ข้อมูล Conversion จากผู้ที่สร้างเป้าหมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งรวมโซลูชัน

แก้ปัญหาเกี่ยวกับเป้าหมาย

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเป้าหมาย ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในเป้าหมาย ธุรกรรม และ Conversion ของ Google Ads ให้ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
69256
false