[UA] Tworzenie, edytowanie i udostępnianie celów

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć i edytować cele oraz je udostępniać innym użytkownikom Universal Analytics. Aby uzyskać podobne informacje w przypadku Google Analytics 4, zapoznaj się z tymi materiałami:

Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule lub korzystać z przedstawionych w nim funkcji, musisz mieć rolę edytującego na poziomie widoku danych.

Tematy w tym artykule:
Add new goal

Tworzenie nowego celu

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Cele.
 4. Kliknij + NOWY CEL lub Importuj z Galerii rozwiązań, aby utworzyć nowy cel, albo kliknij obecny cel, aby zmienić jego konfigurację.

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji + NOWY CEL ani Importuj z Galerii rozwiązań, oznacza to, że w bieżącym widoku danych masz już 20 celów (maksymalną dopuszczalną liczbę).

Masz do wyboru 3 podstawowe opcje tworzenia celów:

 • szablon celu
 • cele niestandardowe
 • tworzenie celów inteligentnych
Goal template

Opcja 1. Cele z szablonu

Wykonaj podane wyżej czynności, aby utworzyć nowy cel, a potem:

 1. Wybierz Szablon z listy.
 2. Kliknij Następny krok, by kontynuować konfigurację celu.

Szablony celów ułatwiają dobór praktycznych celów do standardowych profilów działalności. Przed zapisaniem celu możesz edytować każde pole szablonu. Szablony celów powstają w oparciu o kategorie (Przychody, Pozyskanie, Zapytania, Zaangażowanie). Są to szersze założenia biznesowe, ułatwiające zarządzanie przeznaczeniem celów. Spróbuj utworzyć co najmniej jeden cel dla każdej kategorii, aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Twoich treści. Kategorie nie mają wpływu na Twoje dane ani raporty.

Nie widzisz żadnych szablonów?Szablony celów zostały utworzone na potrzeby firm z poszczególnych branż (motoryzacja, rozrywka itp.). Jeśli nie wybierzesz branży na koncie, szablony będą wyłączone. Aby uzyskać dostęp do szablonów odpowiednich dla Twojej firmy, przejdź do edytowania usługi, wybierz kategorię branży i zapisz zmiany.

Custom Goal

Opcja 2. Cele niestandardowe

Wykonaj podane wyżej czynności, aby utworzyć nowy cel, a potem:

 1. Z listy opcji wybierz Niestandardowy.
 2. Kliknij Następny krok, a następnie wybierz Typ celu.
 3. Aby kontynuować konfigurowanie celu, ponownie kliknij Następny krok.

Więcej informacji o konfigurowaniu celów niestandardowych znajdziesz w sekcji Typy celów poniżej.

Opcja 3. Cele inteligentne

Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, możesz wybrać Cele inteligentne. Wykonaj podane wyżej czynności, aby utworzyć nowy cel, a potem:

 1. Wybierz Cele inteligentne (jeśli są dostępne).
 2. Aby kontynuować konfigurowanie celu, kliknij Następny krok.

Więcej informacji o Celach inteligentnych

Opcje konfiguracji celów

Typy celów

Istnieje wiele różnych typów celów, z których każdy służy do pomiaru innych działań (patrz artykuł Cele). Jeśli użyjesz szablonu, zaproponujemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb typ celu. W przypadku celów niestandardowych wybierz typ, który najlepiej pasuje do śledzonego działania. Rozwiń poniższe sekcje, by dowiedzieć się więcej o każdym z typów celów.

Informacje o celu Miejsce docelowe

Umożliwia pomiar odsłon strony lub wyświetleń ekranu jako konwersji. Wpisz nazwę ekranu lub URL strony w polu Miejsce docelowe. Jako typ dopasowania wybierz Równa się, Zaczyna się od lub Wyrażenie regularne.

Goal funnel

Ścieżka oznacza ścieżkę, którą przechodzą użytkownicy, by dotrzeć do danego miejsca docelowego. Możesz wskazać ekrany lub strony, które musi odwiedzić użytkownik, zanim dotrze do końcowego miejsca docelowego. Aby to zrobić, włącz opcję Ścieżka. W przypadku każdego kroku ścieżki kliknij + Dodaj kolejny krok, a potem wpisz nazwę strony lub ekranu aplikacji, tak jak w polu Miejsce docelowe.

Kroki ścieżki używają tego samego typu dopasowania co miejsce docelowe. Przykład: jeśli dla miejsca docelowego określisz wyrażenie regularne, wszystkie kroki ścieżki muszą pasować do tego samego wyrażenia.

Informacje o celu Czas trwania

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników poprzez rejestrowanie minimalnego czasu trwania sesji jako konwersji. Pola Godziny, Minuty i Sekundy wyznaczają minimalny czas trwania sesji, który kwalifikuje się jako konwersja celu. Każda sesja dłuższa od tego minimalnego czasu będzie uznawana za konwersję.

Informacje o celu Zdarzenie
Event Goal

Umożliwia rejestrowanie interakcji użytkownika z witryną lub aplikacją jako konwersji. Jeśli chcesz korzystać z tego typu celu, musisz najpierw skonfigurować co najmniej 1 zdarzenie. Aby to zrobić, wpisz odpowiednie informacje w sekcji Warunki zdarzenia. Więcej informacji o zdarzeniach

Informacje o celu Strony/ekrany na sesję

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników przez rejestrowanie liczby stron lub ekranów na sesję jako celu. Użytkownicy, którzy wyświetlą więcej niż określona przez Ciebie liczba stron lub ekranów, wygenerują konwersję.

Konfigurowanie celów inteligentnych

Cele inteligentne nie wymagają dodatkowego konfigurowania. Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, musisz tylko ustawić cele inteligentne jako typ celu i nazwać swój cel. (To dlatego nazwaliśmy te cele „inteligentnymi”).

Goal value

Wartość celu

Przypisanie celowi wartości pieniężnej umożliwia porównywanie konwersji, a także pomiar efektów zmian i ulepszeń wprowadzanych w witrynie lub aplikacji. W przypadku wszystkich typów celów (z wyjątkiem Celów inteligentnych) wartość możesz przypisać podczas konfigurowania. W trakcie konfigurowania celu Zdarzenie lub celu obejmującego śledzenie e-commerce trzeba brać pod uwagę pewne kwestie. Rozwiń poniższe sekcje, aby je poznać.

Wartości celów Zdarzenie

Są dwie metody ustawienia wartości dla celu zdarzenia:

 • Jako wartości celu użyj wartości zdarzenia. Jest to dowolny element określony w kodzie śledzenia zdarzeń jako wartość. Zależnie od konfiguracji nie musi to być wartość pieniężna. Jeśli nie masz zdefiniowanej wartości zdarzenia, wartość celu będzie pusta. W ustawieniach tej konfiguracji zmień opcję Wartość celu na TAK.
 • Użyj wartości celu. Ta metoda działa podobnie jak przy wybieraniu wartości celów innego typu. W ustawieniach tej konfiguracji pozostaw dla opcji Wartość celu ustawienie NIE i określ wartość samodzielnie.
Wartości celów obejmujących Śledzenie e-commerce

Jeśli masz cel, który chcesz śledzić jako transakcję lub zakup za pomocą kodu Śledzenia e-commerce, pozostaw pole Wartość celu puste.

Wartość transakcji będzie pochodzić z kodu Śledzenia e-commerce umieszczonego w koszyku.

Informacje o celu (np. realizacje celu, kroki ścieżki, liczba sesji, w których cel został osiągnięty) będą widoczne w raportach o celach.

Jednostkę waluty dla wartości celu możesz zmienić w ustawieniach widoku danych.

Verify Goal

Weryfikacja celu

Kliknij Zweryfikuj ten cel, by sprawdzić konfigurację celu. Pozwoli to obliczyć współczynnik konwersji dla tego celu na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni.

Test zostanie przeprowadzony w oparciu o dane z Twojego konta, a nie rzeczywiste dane konwersji. Pamiętaj, że to nie jest prognoza skuteczności celu.

Zmiana lub modyfikacja celu

Aby zmienić określany przez siebie cel, kliknij link Edytuj obok poprzedniego kroku.

Aby edytować istniejący cel, wejdź na listę celów, kliknij nazwę celu i wykonaj kolejne kroki.

Gdzie znajdują się moje cele?
Edit Goals

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Cele.
 4. Kliknij nazwę istniejącego celu, by edytować jego konfigurację.
Goal recording

Stan rejestrowania

Natychmiast po utworzeniu celu zaczyna on rejestrować dane. Możesz wstrzymać cel, zmieniając stan rejestrowania na WYŁ. Przestaniemy wtedy rejestrować dane dla tego celu.

Aby zmienić stan rejestrowania celu:

Konwersje celu są obliczane i stosowane podczas przetwarzania danych, dlatego celu nie można usunąć. Jeśli któryś z Twoich celów stanie się nieaktualny lub niepotrzebny, wyłącz rejestrowanie.

 1. Otwórz cele.
 2. Znajdź cel, który chcesz zmienić.
 3. Przełącz Rejestrowanie na WŁ. lub WYŁ.

Udostępnianie i importowanie celów

Gdy utworzysz i zapiszesz cel, możesz go udostępnić innym użytkownikom Analytics, tak samo jak inne zasoby, np. panele, segmenty, grupowania kanałów itp. Aby udostępnić cel:

Podczas udostępniania zasobów udostępniane są tylko informacje o konfiguracji. Twoje dane pozostają prywatne.

Więcej informacji o udostępnianiu komponentów

Importowanie celów z Galerii rozwiązań

Zamiast tworzyć własne cele, możesz je importować z Galerii rozwiązań. Podczas importowania celu z Galerii rozwiązań na konto importowany jest tylko szablon. Możesz używać tego celu do śledzenia konwersji na koncie Analytics, ale nie do śledzenia danych o konwersjach użytkownika, który utworzył cel.

Więcej informacji o Galerii rozwiązań

Rozwiązywanie problemów z celami

Jeśli masz problemy z konfiguracją celów, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z konfiguracją celu, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Jeśli masz problemy z rozbieżnościami między celami, transakcjami i konwersjami Google Ads, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z rozbieżnościami, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne