Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Tworzenie, edytowanie i udostępnianie celów

Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule lub korzystać z przedstawionych w nim funkcji, musisz mieć rolę edytującego na poziomie widoku danych.

Tematy w tym artykule:
Add new goal

Tworzenie nowego celu

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Cele.
 4. Kliknij + CEL lub Importuj z galerii, aby utworzyć nowy cel, albo kliknij istniejący cel, aby edytować jego konfigurację.

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji + CEL ani Importuj z galerii, oznacza to, że masz już 20 celów (maksymalną dopuszczalną liczbę) w bieżącym widoku danych.

Masz do wyboru 3 podstawowe opcje tworzenia celów:

 • szablon celu
 • cele niestandardowe
 • tworzenie celów inteligentnych
Goal template

Opcja 1: cele z szablonu

Wykonaj powyższe czynności, aby utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Wybierz Szablon z listy.
 2. Kliknij Następny krok, by kontynuować konfigurację celu.

Szablony celów ułatwiają dobór praktycznych celów do standardowych profilów działalności. Przed zapisaniem celu możesz edytować każde pole szablonu. Szablony celów powstają w oparciu o kategorie (Przychody, Pozyskanie, Zapytania, Zaangażowanie). Są to szersze założenia biznesowe, ułatwiające zarządzanie przeznaczeniem celów. Spróbuj utworzyć co najmniej jeden cel dla każdej kategorii, aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Twoich treści. Kategorie nie mają wpływu na Twoje dane ani raporty.

Nie widzisz żadnych szablonów? Szablony celów zostały utworzone na potrzeby firm z poszczególnych branż (motoryzacja, rozrywka itp.). Jeśli nie wybierzesz branży na koncie, szablony będą wyłączone. Aby uzyskać dostęp do dopasowanych szablonów, edytuj usługę, wybierz Kategorię branży i zapisz zmiany.

Custom Goal

Opcja 2: cele niestandardowe

Wykonaj powyższe czynności, aby utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Z listy opcji wybierz Niestandardowy.
 2. Kliknij Następny krok, a następnie wybierz Typ celu.
 3. Ponownie kliknij Następny krok, aby kontynuować konfigurację celu.

Więcej informacji o konfigurowaniu celów niestandardowych znajdziesz w sekcji Typy celów poniżej.

Opcja 3: Cele inteligentne

Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, możesz wybrać Cele inteligentne. Wykonaj powyższe czynności, aby utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Wybierz Cele inteligentne (jeśli są dostępne).
 2. Kliknij Następny krok, aby kontynuować konfigurację celu.

Więcej informacji o Celach inteligentnych

Opcje konfiguracji celów

Typy celów

Istnieje wiele różnych typów celów, z których każdy służy do pomiaru innych działań. Informacje na ten temat znajdziesz w artykule Cele. Jeśli użyjesz szablonu, zaproponujemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb typ celu. W przypadku celów niestandardowych wybierz typ, który najlepiej pasuje do śledzonego działania. Rozwiń poniższe sekcje, by dowiedzieć się więcej o każdym z typów celów.

Cel „Miejsce docelowe”

Umożliwia pomiar odsłon strony lub wyświetleń ekranu jako konwersji. Wpisz nazwę ekranu lub URL strony w polu Miejsce docelowe. Jako typ dopasowania wybierz Równa się, Zaczyna się od lub Wyrażenie regularne.

Goal funnel

Ścieżka oznacza ścieżkę, którą przechodzą użytkownicy, by dotrzeć do danego miejsca docelowego. Możesz określić ekrany lub strony, które musi odwiedzić użytkownik, zanim dotrze do końcowego miejsca docelowego. Aby to zrobić, włącz opcję Ścieżka. Dla każdego kroku ścieżki kliknij + Dodaj kolejny krok, a następnie wpisz nazwę strony lub ekranu aplikacji, tak jak w przypadku pola Miejsce docelowe.

Kroki ścieżki używają tego samego typu dopasowania co miejsce docelowe. Przykład: jeśli dla miejsca docelowego określisz wyrażenie regularne, wszystkie kroki ścieżki muszą pasować do tego samego wyrażenia.

Cel „Czas trwania”

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników poprzez rejestrowanie minimalnego czasu trwania sesji jako konwersji. Pola Godziny, Minuty i Sekundy wyznaczają minimalny czas trwania sesji, który kwalifikuje się jako konwersja celu. Każda sesja dłuższa od tego minimalnego czasu będzie uznawana za konwersję.

Cel „Zdarzenie”
Event Goal

Umożliwia rejestrowanie interakcji użytkownika z witryną lub aplikacją jako konwersji. Jeśli chcesz korzystać z tego typu celu, najpierw musisz skonfigurować co najmniej jedno zdarzenie. Aby to zrobić, wpisz odpowiednie informacje w sekcji Warunki zdarzenia. Więcej informacji o Zdarzeniach

Cel „Strony/ekrany na sesję”

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników przez rejestrowanie liczby stron lub ekranów na sesję jako celu. Użytkownicy, którzy wyświetlą więcej niż określona przez Ciebie liczba stron lub ekranów, wygenerują konwersję.

Konfigurowanie Celów inteligentnych

Cele inteligentne nie wymagają dodatkowej konfiguracji. Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, musisz tylko ustawić cele inteligentne jako typ celu i nazwać swój cel. (To dlatego nazwaliśmy te cele „inteligentnymi”).

Goal value

Wartość celu

Przypisanie wartości pieniężnej do celu pozwala porównać konwersje, a także zmierzyć efekty zmian i ulepszeń wprowadzonych w witrynie lub aplikacji. W przypadku wszystkich typów celów (z wyjątkiem Celów inteligentnych) możesz przypisać wartość podczas konfiguracji. Podczas konfiguracji celu zdarzenia lub celu obejmującego Śledzenie e-commerce trzeba wziąć pod uwagę pewne kwestie. Rozwiń poniższe sekcje, aby je poznać.

Wartości dla celów zdarzeń

Są dwie metody ustawienia wartości dla celu zdarzenia:

 • Użyj wartości zdarzenia jako wartości celu. Jest to dowolny element określony w kodzie śledzenia zdarzeń jako wartość. Zależnie od konfiguracji nie musi to być wartość pieniężna. Jeśli nie masz zdefiniowanej wartości zdarzenia, wartość celu będzie pusta. W ustawieniach tej konfiguracji zmień opcję Wartość celu na TAK.
 • Użyj wartości celu. Ta metoda działa podobnie jak przy wybieraniu wartości dla celów innego typu. W ustawieniach tej konfiguracji pozostaw opcję Wartość celu ustawioną na NIE i określ wartość samodzielnie.
Wartości dla celów obejmujących Śledzenie e-commerce

Jeśli masz cel, który chcesz śledzić jako transakcję lub zakup za pomocą kodu Śledzenia e-commerce, pozostaw Wartość celu pustą.

Wartość transakcji będzie pochodzić z kodu Śledzenia e-commerce umieszczonego w koszyku.

Informacje o celu (np. realizacje celu, kroki ścieżki, liczba sesji, w których cel został osiągnięty) będą widoczne w raportach o celach.

Jednostkę waluty dla Wartości celu możesz zmienić w ustawieniach widoku.

Verify Goal

Weryfikacja celu

Kliknij Zweryfikuj ten cel, by sprawdzić konfigurację celu. Pozwoli to obliczyć współczynnik konwersji dla tego celu na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni.

Test zostanie przeprowadzony w oparciu o dane z Twojego konta, a nie rzeczywiste dane konwersji. Pamiętaj, że to nie jest prognoza skuteczności celu.

Zmiana lub modyfikacja celu

Aby zmienić określany przez siebie cel, kliknij link Edytuj obok poprzedniego kroku.

Aby edytować istniejący cel, wejdź na listę celów, kliknij nazwę celu i wykonaj kolejne kroki.

Gdzie znajdują się moje cele?
Edit Goals

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Cele.
 4. Kliknij nazwę istniejącego celu, by edytować jego konfigurację.
Goal recording

Stan rejestrowania

Natychmiast po utworzeniu celu zaczyna on rejestrować dane. Możesz wstrzymać cel, zmieniając stan rejestrowania na WYŁ. Przestaniemy wtedy rejestrować dane dla tego celu.

Aby zmienić stan rejestrowania celu:

Konwersje celu są obliczane i stosowane podczas przetwarzania danych, dlatego celu nie można usunąć. Jeśli któryś z Twoich celów stanie się nieaktualny lub niepotrzebny, wyłącz rejestrowanie.

 1. Otwórz cele.
 2. Znajdź cel, który chcesz zmienić.
 3. Przełącz Rejestrowanie na WŁ. lub WYŁ.

Udostępnianie i importowanie celów

Gdy utworzysz i zapiszesz cel, możesz go udostępnić innym użytkownikom Analytics, tak samo jak inne zasoby, np. panele, segmenty, grupowania kanałów itp. Aby udostępnić cel:

Podczas udostępniania zasobów udostępniane są tylko informacje o konfiguracji. Twoje dane pozostają prywatne.

Więcej informacji o udostępnianiu zasobów

Importowanie celów z Galerii rozwiązań

Zamiast tworzyć własne cele, możesz je importować z Galerii rozwiązań. Podczas importowania celu z Galerii rozwiązań na konto importowany jest tylko szablon. Możesz użyć tego celu do śledzenia konwersji na koncie Analytics, ale nie danych o konwersjach użytkownika, który utworzył cel.

Więcej informacji o Galerii rozwiązań

Rozwiązywanie problemów z celami

Jeśli masz problemy z konfiguracją celów, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z konfigurowaniem celów, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Jeśli masz problemy z rozbieżnościami między celami, transakcjami i konwersjami Google Ads, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z rozbieżnościami, aby wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
69256
false
false