Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Tworzenie, edytowanie i udostępnianie celów

Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule lub korzystać z przedstawionych w nim funkcji, musisz mieć rolę Edytor na poziomie widoku danych.

Tematy w tym artykule:
Add new goal

Tworzenie nowego celu

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku danych.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Cele.
 4. Kliknij + CEL lub Importuj z galerii, by utworzyć nowy cel, albo kliknij istniejący cel, by edytować jego konfigurację.

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji + CEL ani Importuj z galerii, oznacza to, że masz już 20 celów (maksymalną dopuszczalną liczbę) w bieżącym widoku danych.

Masz do wyboru 3 podstawowe opcje tworzenia celów:

 • szablon celu
 • cele niestandardowe
 • tworzenie celów inteligentnych
Goal template

Opcja 1: Cele z szablonu

Wykonaj powyższe czynności, by utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Wybierz Szablon z listy.
 2. Kliknij Następny krok, by kontynuować konfigurację celu.

Szablony celów ułatwiają dobór praktycznych celów do standardowych profilów działalności. Przed zapisaniem celu możesz edytować każde pole szablonu. Szablony celów powstają w oparciu o kategorie (Przychody, Pozyskanie, Zapytania, Zaangażowanie). Są to szersze założenia biznesowe, Używaj ich jako narzędzia firmowego, które ułatwia zarządzanie przeznaczeniem celów. Spróbuj utworzyć co najmniej jeden cel dla każdej kategorii, by lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z Twoich treści. Kategorie nie mają wpływu na Twoje dane ani raporty.

Nie widzisz żadnych szablonów? Szablony celów zostały utworzone na potrzeby firm z poszczególnych branż (motoryzacja, rozrywka itp.). Jeśli nie wybierzesz branży na koncie, szablony będą wyłączone. Aby uzyskać dostęp do dopasowanych szablonów, edytuj usługę, wybierz Kategorię branży i zapisz zmiany.

Custom Goal

Opcja 2: Cele niestandardowe

Wykonaj powyższe czynności, by utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Z listy opcji wybierz Niestandardowy.
 2. Kliknij Następny krok, a następnie wybierz Typ celu.
 3. Ponownie kliknij Następny krok, by kontynuować konfigurację celu.

Więcej informacji o konfigurowaniu celów niestandardowych znajdziesz w sekcji Typy celów poniżej.

Opcja 3: Cele inteligentne

Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, możesz wybrać cele inteligentne. Wykonaj powyższe czynności, by utworzyć nowy cel, a następnie:

 1. Wybierz Cele inteligentne (jeśli są dostępne).
 2. Kliknij Następny krok, by kontynuować konfigurację celu.

Więcej informacji o celach inteligentnych

Opcje konfiguracji celów

Typy celów

Istnieje wiele różnych typów celów, z których każdy służy do pomiaru innych działań (patrz artykuł Cele – informacje). Jeśli użyjesz szablonu, zaproponujemy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb typ celu. W przypadku celów niestandardowych wybierz typ, który najlepiej pasuje do śledzonego działania. Rozwiń poniższe sekcje, by dowiedzieć się więcej o każdym z typów celów.

Cel „Miejsce docelowe”

Umożliwia pomiar odsłon strony lub wyświetleń ekranu jako konwersji. Wpisz nazwę ekranu lub URL strony w polu Miejsce docelowe. Jako typ dopasowania wybierz Równa się, Zaczyna się od lub Wyrażenie regularne.

Goal funnel

Ścieżka oznacza ścieżkę, którą przechodzą użytkownicy, by dotrzeć do danego miejsca docelowego. Możesz określić ekrany lub strony, które musi odwiedzić użytkownik, zanim dotrze do końcowego miejsca docelowego. Aby to zrobić, włącz opcję Ścieżka. Dla każdego kroku ścieżki kliknij + Dodaj kolejny krok, a następnie wpisz nazwę strony lub ekranu aplikacji, tak jak w przypadku pola Miejsce docelowe.

Kroki ścieżki używają tego samego typu dopasowania co miejsce docelowe. Przykład: jeśli dla miejsca docelowego określisz wyrażenie regularne, wszystkie kroki ścieżki muszą pasować do tego samego wyrażenia.

Cel „Czas trwania”

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników poprzez rejestrowanie minimalnego czasu trwania sesji jako konwersji. Pola Godziny, Minuty i Sekundy wyznaczają minimalny czas trwania sesji, który kwalifikuje się jako konwersja celu. Każda sesja dłuższa od tego minimalnego czasu będzie uznawana za konwersję.

Cel „Zdarzenie”
Event Goal

Umożliwia rejestrowanie interakcji użytkownika z witryną lub aplikacją jako konwersji. Musisz najpierw ustawić co najmniej jeden cel „Zdarzenie”. Aby ustawić warunki zdarzenia, użyj komponentów zdarzeń. Więcej informacji o zdarzeniach.

Cel „Strony/ekrany na sesję”

Umożliwia pomiar zaangażowania użytkowników przez rejestrowanie liczby stron lub ekranów na sesję jako celu. Użytkownicy, którzy wyświetlą więcej niż określona przez Ciebie liczba stron lub ekranów, wygenerują konwersję.

Konfigurowanie celów inteligentnych

Cele inteligentne nie wymagają dodatkowej konfiguracji. Jeśli Twoje konto spełnia wymagania wstępne, musisz tylko ustawić cele inteligentne jako typ celu i nazwać swój cel. (To dlatego nazwaliśmy te cele „inteligentnymi”).

Goal value

Wartość celu

Przypisanie wartości pieniężnej do celu pozwala porównać konwersje, a także zmierzyć efekty zmian i ulepszeń wprowadzonych w witrynie lub aplikacji. W przypadku wszystkich typów celów (z wyjątkiem celów inteligentnych) możesz przypisać wartość podczas konfiguracji. Podczas konfiguracji celu zdarzenia lub celu obejmującego śledzenie e-commerce trzeba brać pod uwagę pewne kwestie. Rozwiń poniższe sekcje, aby je poznać.

Wartości dla celów zdarzeń

Są dwie metody ustawienia wartości dla celu zdarzenia:

 • Użyj wartości zdarzenia jako wartości celu. Jest to dowolny element określony w kodzie śledzenia zdarzeń jako wartość. Zależnie od konfiguracji nie musi to być wartość pieniężna. Jeśli nie masz zdefiniowanej wartości zdarzenia, wartość celu będzie pusta. W ustawieniach tej konfiguracji zmień opcję Wartość celu na TAK.
 • Użyj wartości celu. Ta metoda działa podobnie jak przy wybieraniu wartości dla celów innego typu. Zostaw w tej konfiguracji dla opcji Wartość celu ustawienie NIE i wyznacz wartość samodzielnie.
Wartości dla celów obejmujących śledzenie e-commerce

Jeśli śledzisz transakcję lub zakup za pomocą kodu śledzenia e-commerce, nie wypełniaj wartości celu. Rzeczywista wartość transakcji pojawi się w danych Przychody (a nie w danych Wartość celu) i będzie pochodzić z kodu śledzenia e-commerce umieszczonego w koszyku.

Jednostkę waluty dla wartości celu możesz zmienić w ustawieniach widoku.

Verify Goal

Weryfikacja celu

Kliknij Zweryfikuj ten cel, by sprawdzić konfigurację celu. Pozwoli to obliczyć współczynnik konwersji dla tego celu na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni.

Test zostanie przeprowadzony w oparciu o dane z Twojego konta, a nie rzeczywiste dane konwersji. Pamiętaj, że to nie jest prognoza skuteczności celu.

Zmiana lub modyfikacja celu

Aby zmienić określany przez siebie cel, kliknij link Edytuj obok poprzedniego kroku.

Aby edytować istniejący cel, wejdź na listę celów, kliknij nazwę celu i wykonaj kolejne kroki.

Gdzie znajdują się moje cele?
Edit Goals

Otwórz cele:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku danych.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Cele.
 4. Kliknij nazwę istniejącego celu, by edytować jego konfigurację.
Goal recording

Stan rejestrowania

Natychmiast po utworzeniu celu zaczyna on rejestrować dane. Możesz wstrzymać cel, zmieniając stan rejestrowania na WYŁ. Przestaniemy wtedy rejestrować dane dla tego celu.

Aby zmienić stan rejestrowania celu:

Konwersje celu są obliczane i stosowane podczas przetwarzania danych, dlatego celu nie można usunąć. Jeśli któryś z Twoich celów stanie się nieaktualny lub niepotrzebny, wyłącz rejestrowanie.

 1. Otwórz cele.
 2. Znajdź cel, który chcesz zmienić.
 3. Przełącz Rejestrowanie na WŁ. lub WYŁ.

Udostępnianie i importowanie celów

Gdy utworzysz i zapiszesz cel, możesz go udostępnić innym użytkownikom Analytics, tak samo jak inne zasoby, np. panele, segmenty, grupowania kanałów itp. Aby udostępnić cel:

Podczas udostępniania zasobów udostępniane są tylko informacje o konfiguracji. Twoje dane pozostają prywatne.

Więcej informacji o udostępnianiu zasobów.

Importowanie celów z Galerii rozwiązań

Zamiast tworzyć własne cele, możesz je importować z Galerii rozwiązań. Podczas importowania celu z Galerii rozwiązań na konto importowany jest tylko szablon. Możesz użyć tego celu do śledzenia konwersji na koncie Analytics, ale nie danych konwersji użytkownika, który utworzył cel.

Więcej informacji o Galerii rozwiązań

Rozwiązywanie problemów z celami

Jeśli masz problemy z konfiguracją celów, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z konfigurowaniem celów, by wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Jeśli masz problemy z rozbieżnościami między celami, transakcjami i konwersjami Google Ads, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z rozbieżnościami, by wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false