I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Opprett, rediger og del mål

Du må ha redigeringstilgangrapporteringsvisningsnivå for å kunne utføre oppgavene eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Add new goal

Opprett et nytt mål

Naviger til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket datautvalg.
 3. Klikk på Mål i DATAUTVALG-kolonnen.
 4. Klikk på + NYTT MÅL eller Importér fra galleriet for å opprette et nytt mål, eller klikk på et eksisterende mål for å redigere tilhørende konfigurasjon.

  Merk: Hvis + NYTT MÅL og Importér fra galleriet ikke vises, betyr dette at du allerede har opprettet de maksimalt 20 målene for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Du kan opprette mål på tre grunnleggende måter:

 • med en målmal
 • ved å opprette egendefinerte mål
 • ved å opprette smarte mål
Goal template

Alternativ 1: mål fra en mal

Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør så følgende:

 1. Velg en mal fra listen.
 2. Klikk på Neste trinn for å fortsette med å konfigurere målet.

Vi har utviklet målmalene slik at du enkelt skal kunne sette deg gjennomførbare mål i tråd med vanlige forretningsmål. Du kan redigere et hvilket som helst malfelt før du lagrer et mål. Målkategoriene (Inntekt, Brukeranskaffelse, Forespørsel og Engasjement) er de overordnede forretningsmålene som målmalene er tuftet på. Bruk dem som et organisatorisk verktøy, slik at hensikten med målene dine blir tydeligere. Prøv å lage minst ett mål for hver kategori for å få en bedre forståelse av hvordan brukerne har interaksjoner med innholdet ditt. Dataene og rapportene dine blir ikke påvirket av disse kategoriene.

Ser du ingen maler? Målmaler er skreddersydd for å dekke behovene til bedrifter innen bestemte bransjer (bilforhandlere, underholdning osv.). Malene er slått av hvis du ikke har valgt en bransje i kontoen din. For å finne maler som er relevante for bedriften din, må du redigere området ditt, velge en bransjekategori og lagre endringene.

Custom Goal

Alternativ 2: egendefinerte mål

Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør så følgende:

 1. Velg Egendefinert i listen over alternativer.
 2. Klikk på Neste trinn, og velg så en måltype.
 3. Klikk på Neste trinn på nytt for å fortsette med å konfigurere målet.

I Måltyper-delen nedenfor finner du ytterligere informasjon om konfigurering av egendefinerte mål.

Alternativ 3: smarte mål

Hvis kontoen din oppfyller forutsetningene, kan du velge å bruke smarte mål. Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør så følgende:

 1. Velg Smarte mål (hvis dette er tilgjengelig).
 2. Klikk på Neste trinn for å fortsette med å konfigurere målet.

Finn ut mer om Smarte mål

Alternativer for målkonfigurasjon

Måltyper

Som det er beskrevet i artikkelen Om mål, finnes det en rekke forskjellige måltyper. Hver enkelt måltype brukes for en bestemt type handling du kan måle. Hvis du bruker en mal, blir det beste alternativet foreslått for deg. Hvis du angir et egendefinert mål, velger du den typen som passer best for den aktuelle handlingen du vil spore. Utvid delene nedenfor for å finne ut mer om de forskjellige måltypene.

Opplysninger om destinasjonsmål

Med destinasjonsmål kan du behandle en sidevisning eller skjermvisning som en konvertering. Oppgi skjermnavnet eller nettadressen for siden i Destinasjon-feltet. Angi samsvartypen som Er lik, Begynner med eller Regeluttrykk.

Goal funnel

En trakt viser til banen brukere følger for å nå en bestemt destinasjon. Du kan angi hvilke skjermer eller sider brukere må se før det endelige destinasjonsmålet, ved å slå på Trakt-alternativet. Klikk på +Legg til et nytt trinn for hvert trinn i trakten, og angi deretter et navn på siden eller appskjermbildet, slik du gjorde i Destinasjon-feltet.

Den samme samsvartypen brukes for trakttrinnene som for destinasjonen. Hvis du for eksempel har angitt et regulært uttrykk for destinasjonen, må alle trakttrinnene samsvare med dette uttrykket.

Opplysninger om varighetsmål

Mål brukerengasjementet ved å behandle en minste øktvarighet som en konvertering. I Timer-, Minutter- og Sekunder-feltene angir du den minste økttiden som kvalifiserer som en målkonvertering. For hver økt som varer lengre enn dette, genereres en konvertering.

Opplysninger om aktivitetsmål
Event Goal

Du kan behandle brukerinteraksjoner i appen eller på nettstedet ditt som konverteringer. Du må først konfigurere minst én aktivitet for å kunne bruke aktivitetsmål. Bruk Aktivitetsvilkår for å konfigurere aktivitetskomponentene. Finn ut mer om aktiviteter.

Opplysninger om mål for sider/skjermbilder per økt

Mål brukerengasjement ved å behandle antallet sider eller skjermbilder per økt som et mål. Brukere som åpner flere enn det angitte antallet sider eller skjermbilder, genererer konverteringer.

Konfigurer smarte mål

Det kreves ingen ekstra konfigurasjon for å bruke smarte mål. Hvis kontoen din oppfyller forutsetningene, er det bare å velge «Smarte mål» fra listen over måltyper og så gi målet et navn. (Det er derfor vi kaller dem for «smarte mål»!)

Goal value

Målverdi

Ved å knytte en pengeverdi til et mål kan du sammenligne konverteringer og måle endringer og forbedringer i appen eller på nettstedet ditt. Du kan tildele alle måltypene en verdi under konfigureringsprosessen, bortsett fra smarte mål. Når det gjelder aktivitetsmål og mål som involverer sporing av netthandel, må du ta særskilte hensyn. Utvid delene nedenfor for å se informasjon om de aktuelle hensynene.

Verdier for aktivitetsmål

Du kan angi målverdien til mål for aktivitetstyper på to måter:

 • Bruk aktivitetsverdien som målverdien. Dette er verdien som er angitt i koden for aktivitetssporing. Dette er ikke nødvendigvis et pengebeløp, men det avhenger av konfigurasjonen du bruker. Hvis du ikke har angitt noen aktivitetsverdi, er målverdien tom. Endre alternativet for målverdien til JA for denne konfigurasjonen.
 • Bruk en målverdi. Dette fungerer på samme måte som når du angir en verdi for andre måltyper. Behold NEI som målverdiens alternativ for denne konfigureringen, og angi verdien manuelt.
Verdier for mål med sporing av netthandel

Hvis du sporer en transaksjon eller et kjøp med sporingskoden for netthandel, lar du målverdien stå tom. Den faktiske verdien av transaksjonen er oppført i Inntekt-beregningen (i stedet for Målverdi-beregningen) og kommer fra sporingskoden for netthandel i handlekurven din.

Du kan endre valutaenheten for målverdien i datautvalgsinnstillingene dine.

Verify Goal

Bekreft målet ditt

Klikk på Bekreft dette målet for å teste målkonfigurasjonen din. Nå beregnes en konverteringsfrekvens for dette målet på grunnlag av dataene dine fra de siste sju dagene.

Denne testen er basert på dataene i kontoen din, ikke på faktiske konverteringsdata. Testen gir ikke noe anslag over hvor stor sannsynligheten er for at du kommer til å nå målet ditt.

Revider eller rediger mål

Du kan revidere et mål du er i ferd med å sette, ved å klikke på Rediger-linken ved siden av et tidligere trinn.

For å redigere et eksisterende mål må du gå til mållisten og klikke på målnavnet. Følg så den trinnvise prosessen på nytt.

Hvordan finner jeg målene mine?
Edit Goals

Naviger til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket datautvalg.
 3. Klikk på Mål i DATAUTVALG-kolonnen.
 4. Du kan redigere konfigurasjonen til et eksisterende mål ved å klikke på navnet til målet.
Goal recording

Registreringsstatus

Det registreres data så snart du har opprettet et mål. Du kan sette et mål på pause ved å endre registreringsstatusen til AV. Det registreres ingen data for et mål når det er slått av.

Slik endrer du registreringsstatusen for et mål:

Ettersom målkonverteringer blir beregnet og tatt i bruk etter hvert som dataene dine blir behandlet, er det ikke mulig å slette mål. Hvis et av målene dine blir foreldet eller irrelevant, kan du i stedet bare slå av registreringen.

 1. Gå til målene dine.
 2. Finn målet du vil endre.
 3. Slå Registrerer-veksleknappen eller AV.

Del og importér mål

Når du har opprettet og lagret et mål, kan du dele det med andre Analytics-brukere på samme måte som med andre elementer, som for eksempel oversikter, segmenter og kanalgrupperinger. Slik deler du et mål:

Når du deler elementer, er det bare konfigurasjonsinformasjonen som blir delt. Dataene dine holdes private.

Finn ut mer om hvordan du deler elementer.

Importering av mål fra Løsningsgalleriet

I stedet for at du lager dine egne mål, kan du importere dem fra Løsningsgalleriet. Når du importerer et mål fra Løsningsgalleriet, er det bare malen som blir importert til kontoen din. Du kan bruke dette målet til å spore konverteringene i Analytics-kontoen i stedet for konverteringsdataene fra personen som opprettet målet.

Finn ut mer om Løsningsgalleriet

Feilsøk problemer med mål

Hvis du har problemer med hvordan målene dine er konfigurert, bruker du feilsøkingsprogrammet for målkonfigurasjon til å finne og løse problemene.

Hvis du har problemer med avvik i mål, transaksjoner og Google Ads-konverteringer, bruker du feilsøkingsprogrammet for avvik til å finne og løse problemene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false