Konfigurasjon, redigering og deling av mål

Ved hjelp av mål kan du finne ut hvor ofte brukerne foretar eller fullfører bestemte handlinger.

Slik finner du konfigurasjonsprosessen:

Mål angis på visningsnivå . Du finner en visning ved å klikke på Administrasjon og deretter velge konto, egenskap og visning. Klikk på Mål og deretter på Opprett et mål .

Følg den trinnvise fremgangsmåten i kontoen din for å konfigurere et mål. Når du fullfører hvert trinn, klikker du på Fremgangsmåten videre for å lagre og gå videre. Klikk på Lagre mål for å fullføre. Du kan avslutte prosessen uten å lagre ved å klikke på Avbryt .

Slik velger du en mal eller et tilpasset egendefinert mål:

Velg en Mal for å angi konfigurasjonsforslag. Disse malene er laget for at det skal være enklere for deg å angi nyttige mål som når vanlige forretningsmessige mål. Du kan redigere et hvilket som helst malfelt før du lagrer et mål.

Velg tilpasset for å fullføre konfigureringsprosessen uten forslag.

Målkategoriene ( Inntekt , Kjøp , Forespørsel og Engasjement ) er de største forretningsmessige målene som motiverer målmalene. Bruk dem som et organiseringsverktøy slik at det blir enklere å tenke på hensikten med målene dine. Prøv å lage minst ett mål for hver kategori for å få bedre innsikt i hvordan brukerne samhandler med innholdet ditt. Disse kategoriene påvirker ikke dataene eller rapportene dine.

Ser du ingen maler? Målmaler er skreddersydd for å dekke behovene til bedrifter innen bestemte bransjer (bilforhandlere, underholdning osv.). Malene er deaktivert hvis du ikke har valgt en bransje i kontoen din. Du finner maler som er relevante for bedrifter, ved å redigere området ditt , velge en bransjekategori og lagre endringene.

Måltype

Det finnes fire måltyper , som hver av dem brukes for forskjellige handlinger du kan måle som et mål. Hvis du bruker en mal, blir det beste alternativet foreslått. Hvis du angir et tilpasset mål, velger du den måltypen som passer best for den handlingen du trenger å spore. Det er flere ting å tenke på i forbindelse med destinasjons- og aktivitetsmål.

Destinasjonsmål

Angi samsvartypen som Er lik , Begynner med eller Regular expression (Regeluttrykk). Finn ut mer om hvordan du bruker regeluttrykk .

Når du skal konfigurere en trakt, bruker du et sidenavn eller en navnestreng for appskjermbilde som trakttrinn, som i Destinasjon -feltet.

Aktivitetsmål

Du må først angi minst én aktivitet for å kunne bruke denne typen mål. Finn ut mer om aktivitetssporing og aktivitetskomponentene.

Det er viktig å tenke grundig gjennom hvilken målverdi du angir for et aktivitetsmål under konfigureringen. Du finner mer informasjon i Målverdi-delen (nedenfor).

Målverdi

Tildel et pengebeløp for en målverdi under installasjonsprosessen. Les Målverdi hvis du ønsker mer informasjon og et eksempel. Det er spesielle hensyn å ta når du skal angi aktivitetsmål eller mål for sporing av netthandel.

Aktivitetsmål

Du kan angi målverdien for et aktivitetsmål på to måter:

  • Bruk aktivitetsverdien som målverdi. Dette er verdien som er angitt i koden din for aktivitetssporing. Det kan hende at dette ikke kan være et pengebeløp, avhengig av konfigureringen din. Hvis du ikke har angitt en aktivitetsverdi, er målverdien tom. Endre målverdialternativet til JA for denne konfigureringen.
  • Bruk en målverdi. Dette fungerer på samme måte som når du angir en verdi for andre måltyper. Sett målverdialternativet til NEI for denne konfigureringen, og angi verdien manuelt.
Bruk av mål ved sporing av netthandel

Hvis du sporer en transaksjon eller et kjøp med sporingskoden for netthandel, lar du målverdien være tom. Transaksjonens faktiske verdi er oppført i inntektsberegningen (i stedet for målverdiberegningen) og kommer fra sporingskoden for netthandel i handlekurven din.

Bekreft

Når du fullfører det siste trinnet, klikker du på Bekreft for å teste målkonfigureringen. Denne testen er basert på data i kontoen din, og ikke på faktiske konverteringsdata. Det er ikke et anslag for hvor gode resultater målet ditt kommer til å få.

Rediger

Når du går gjennom prosessen, klikker du på Rediger for å se gjennom et tidligere trinn før du laget et nytt mål. Du kan redigere et eksisterende mål ved å klikke på målnavnet og følge den trinnvise prosessen på nytt.

Registreringsstatus

Så snart du har laget et mål, begynner det å registrere data. Du kan stoppe et mål midlertidig ved å endre registreringsstatusen til AV . Ingen data blir registrert for et mål når det er slått av, men du kan når som helst gjenoppta registreringen ved å endre statusen til . Du kan ikke hente data når statusen for et mål er AV .

Del med andre

Når du har laget og lagret et mål, kan du dele det med andre. Du kan dele et mål ved å gå til Mål -innstillingen i Datautvalg -kolonnen på administratorsiden din. Klikk på Del for å lage en nettadresse du kan dele med andre. Bare konfigurasjonsinformasjonen blir delt. Dataene dine forblir private. Finn ut mer om deling av ressurser .

Grenser

En visning kan maksimalt inneholde 20 mål. Hvis du ønsker å spore mer enn 20 mål, må du opprette en ekstra visning for den aktuelle kontoegenskapen eller redigere et eksisterende mål som du ikke lenger har behov .

Du må konfigurere mål i Google Analytics-kontoen din før det vises data i målrapportene dine og andre rapporter som inneholder data om målene og målkonverteringene.

Mål kan ikke slettes, men du kan deaktivere et mål. Ingen data blir registrert når et mål er slått av.