Oppretting, redigering og deling av mål

Finn ut hvordan du konfigurerer og deler mål.

You need Edit permission at the view level to perform the tasks or use the features described in this article.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Add new goal

Oppretting av nye mål

Slik går du til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Velg Administrator-fanen, og gå til kontoen, området og datautvalget som er aktuelle.
 3. Klikk på Mål i DATAUTVALG-kolonnen.
 4. Klikk på + NYTT MÅL eller Importér fra galleri for å opprette et nytt mål, eller klikk på et eksisterende mål for å redigere den tilhørende konfigurasjonen.

Du kan opprette mål på to måter:

 • ved å bruke en målmal
 • ved å opprette egendefinerte mål
Goal template

Alternativ 1: Mål fra en mal

Følg fremgangsmåten for å opprette et nytt mål (ovenfor), og gjør deretter følgende:

 1. Velg en mal fra listen.
 2. Klikk på Neste trinn for å fortsette å konfigurere målet.

Målmalene er laget for at det skal være enklere for deg å angi nyttige mål som er i tråd med vanlige forretningsmål. Du kan redigere et hvilket som helst malfelt før du lagrer et mål. Målkategoriene (Inntekt, Kjøp, Forespørsel og Engasjement) er de største forretningsmålene som blir brukt for å motivere målmalene. Bruk dem som et organiseringsverktøy slik at det blir enklere å tenke på hensikten med målene dine. Prøv å lage minst ett mål for hver kategori for å få bedre innsikt i hvordan brukerne samhandler med innholdet ditt. Dataene eller rapportene dine blir ikke påvirket av disse kategoriene.

Ser du ingen maler? Målmaler er skreddersydd for å dekke behovene til bedrifter innen bestemte bransjer (bilforhandlere, underholdning osv.). Malene er deaktivert hvis du ikke har valgt en bransje i kontoen din. Du finner maler som er relevante for bedriften din, ved å redigere området ditt, velge en bransjekategori og lagre endringene.

Custom Goal

Alternativ 2: Egendefinerte mål

Følg fremgangsmåten for å opprette et nytt mål (ovenfor), og gjør deretter følgende:

 1. Velg Spesialtilpasset i alternativlisten.
 2. Klikk på Neste trinn, og velg deretter en måltype.
 3. Klikk på Neste trinn på nytt for å fortsette å konfigurere målet ditt.

Alternativer for målkonfigurasjon

Målnavn

Vi anbefaler at du gir målene dine beskrivende navn slik at det blir enklere å skille dem fra hverandre. På denne måten kan rapportene dine for målkonvertering og flyt bli enklere å lese.

Målplasserings-ID

Hvert enkelt mål du oppretter, blir tildelt en numerisk plasserings-ID. Du kan ha maksimalt 20 målplasseringer, gruppert i sett på opptil fem enkeltmål. Med målsett kan du kategorisere de ulike måltypene for nettstedet ditt.

Måltyper

Slik det er beskrevet i artikkelen Om mål, finnes det en rekke forskjellige måltyper. Hver enkelt måltype brukes for en type handling du kan måle. Hvis du bruker en mal, blir det beste alternativet foreslått for deg. Hvis du angir et egendefinert mål, velger du den måltypen som passer best for den handlingen du trenger å spore. Utvid delene nedenfor for å finne ut mer om de forskjellige måltypene.

Opplysninger om destinasjonsmål

Bruk destinasjonsmål for å behandle en sidevisning eller skjermvisning som en konvertering. Angi skjermnavnet eller nettadressen til siden i Destinasjon-feltet. Angi samsvartypen som Er lik, Begynner med eller Regeluttrykk.

Goal funnel

En trakt viser til banen brukerne følger for å nå et bestemt mål. Du kan angi hvilke skjermer eller sider brukeren må se på før det endelige destinasjonsmålet ved å slå på Trakt-alternativet. Klikk på +Legg til et nytt trinn for hvert trinn i trakten, og angi deretter et sidenavn eller et navn for appskjermbildet, slik du gjorde i Destinasjon-feltet.

Den samme samsvartypen brukes for trakttrinnene som fordestinasjonen. Hvis du for eksempel har angitt et regeluttrykk for destinasjonen, må alle trakttrinnene samsvare med den samme samsvartypen.

Opplysninger om varighetsmål

Mål brukerengasjementet ved å regne tiden på siden som en konvertering. I Timer-, Minutter og Sekunder-feltene kan du angi minimumstiden brukeren må tilbringe på siden for at det skal telle som en målkonvertering. Brukerne som tilbringer mer enn den angitte tiden på siden, genererer konverteringer.

Opplysninger om hendelsesmål
Event Goal

Regn brukerinteraksjon på nettstedet ditt eller i appen din som konverteringer. Du må først angi minst én hendelse for å kunne bruke dette hendelsesmålet. Konfigurer hendelseskomponentene ved hjelp av hendelsesvilkårene. Finn ut mer om hendelser.

Opplysninger om mål for sider/skjermbilder per økt

Mål brukerengasjementet ved å anse antallet sider eller skjermbilder per økt som mål. Brukerne som ser på mer enn det angitte antallet sider eller skjermbilder, genererer konverteringer.

Goal value

Målverdi

Ved å knytte en pengeverdi til et mål kan du sammenligne konverteringene og måle endringene og forbedringene på nettstedet ditt eller i appen din. Du kan tilordne en verdi under konfigureringsprosessen. Når det gjelder hendelsesmål og mål for sporing av netthandel, må du ta særskilte hensyn. Utvid delene nedenfor for å se informasjon om de aktuelle hensynene.

Verdier for hendelsesmål

Du kan angi målverdien for mål av hendelsestypen på to måter:

 • Bruk hendelsesverdien som målverdi. Dette er verdien som er angitt i koden din for hendelsessporing. Avhengig av konfigureringen er dette ikke nødvendigvis et pengebeløp. Hvis du ikke har angitt en hendelsesverdi, er målverdien tom. Endre målverdialternativet til JA for denne konfigurasjonen.
 • Bruk en målverdi. Dette fungerer på samme måte som når du angir en verdi for andre måltyper. Sett målverdialternativet til NEI for denne konfigurasjonen, og angi verdien manuelt.
Verdier for mål med netthandelssporing

Hvis du sporer en transaksjon eller et kjøp med sporingskoden for netthandel, lar du målverdien være tom. Den faktiske verdien til transaksjonen er oppført i inntektsberegningen (i stedet for målverdiberegningen) og kommer fra sporingskoden for netthandel i handlekurven din.

Du kan endre valutaenheten for målverdien i innstillingene dine for datautvalg.

Verify Goal

Bekreft målet ditt

Klikk på Bekreft dette målet for å teste målkonfigurasjonen din. Da beregnes en konverteringsfrekvens for dette målet på grunnlag av dataene dine fra de siste sju dagene.

Denne testen er basert på dataene i kontoen din, og ikke på faktiske konverteringsdata. Testen gir ikke et anslag over hvor stor sannsynligheten er for at du kommer til å nå målet ditt.

Revidering eller redigering av mål

Du kan revidere et mål du holder på med å angi, ved å klikke på Rediger-linken ved siden av et tidligere trinn.

Du kan redigere et eksisterende mål ved å gå til mållisten og klikke på målnavnet. Deretter følger du den trinnvise prosessen på nytt.

Hvordan finner jeg målene mine?
Edit Goals

Slik går du til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Velg Administrator-fanen, og gå til kontoen, området og datautvalget som er aktuelle.
 3. Klikk på Mål i DATAUTVALG-kolonnen.
 4. Klikk på navnet til et eksisterende mål for å redigere den tilhørende konfigurasjonen.
Goal recording

Registreringsstatus

Det registreres data så snart du har opprettet et mål. Du kan sette et mål på pause ved å endre registreringsstatusen til AV. Ingen data blir registrert for et mål når det er slått av.

Slik endrer du registreringsstatusen for et mål:

Ettersom målkonverteringer blir beregnet og tatt i bruk etter hvert som dataene dine blir behandlet, er det ikke mulig å slette et mål. Hvis et av målene dine blir foreldet eller irrelevant, er det bedre å slå av registreringen i stedet.

 1. Gå til målene dine.
 2. Finn målet du ønsker å endre.
 3. Slå Tar opp-veksleknappen eller AV.
Share goals

Deling og importering av mål

Når du har opprettet og lagret et mål, kan du dele dette med andre Google Analytics-brukere på samme måte som med andre elementer, som for eksempel oversikter, segmenter og kanalgrupperinger. Slik deler du et mål:

 1. Gå til målene dine.
 2. Merk av for målet eller målene du ønsker å dele.
 3. Klikk på Del.
 4. Velg alternativet for deling.
  • Del linken til malen: Det genereres en nettadresse for objektmalen. Deretter kan du dele nettadressen, slik at andre brukere kan implementere den samme oversiktkonfigurasjonen i Google Analytics-datautvalget sitt.
  • Del i løsningsgalleriet: Del denne malen offentlig i løsningsgalleriet.

Del-knappen vises først etter at du har valgt ett eller flere mål.

Når du deler et mål, deles bare konfigurasjonsinformasjonen. Dataene dine holdes fortsatt skjult.

Finn ut mer om hvordan du deler elementer.

Importering av mål fra løsningsgalleriet

I stedet for å lage dine egne mål kan du importere mål fra løsningsgalleriet. Når du importerer et mål fra løsningsgalleriet, importeres bare malen til kontoen din. Konverteringsdata fra kildekontoen importeres ikke. Deretter kan du bruke importerte mål for å spore konverteringer i din egen Google Analytics-konto.

Finn ut mer om løsningsgalleriet.

Målplasserings-ID for importerte mål

Når du importerer et mål fra løsningsgalleriet, blir det tildelt den neste tilgjengelige målplasserings-ID-en. Du kan velge en annen, ubrukt plasserings-ID, eller du kan overskrive en eksisterende plasserings-ID.

Når du skriver over en brukt målplasserings-ID med et nytt mål, endres ikke eventuelle tidligere konverteringsdata. Sørg for å holde oversikt over når du gjør endringer i et eksisterende mål.

Var denne artikkelen nyttig?