[UA] Opprett, rediger og del mål

Denne artikkelen handler om hvordan du kan opprette, redigere og dele mål med andre brukere i Universal Analytics. I ressursene nedenfor finner du lignende informasjon relatert til Google Analytics 4:

Du må ha redigeringstilgangrapporteringsvisningsnivå for å kunne utføre oppgavene eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen.

I denne artikkelen:
Add new goal

Opprett nye mål

Naviger til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Mål i RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.
 4. Klikk på + NYTT MÅL eller Importer fra galleriet for å opprette et nytt mål, eller klikk på et eksisterende mål for å redigere den aktuelle konfigurasjonen.

  Merk: Hvis + NYTT MÅL og Importer fra galleriet ikke vises, betyr dette at du allerede har opprettet de maksimalt 20 målene for den aktuelle rapporteringsvisningen.

Du kan opprette mål på tre grunnleggende måter:

 • med en målmal
 • ved å opprette egendefinerte mål
 • ved å opprette smarte mål
Goal template

Alternativ 1: mål fra en mal

Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør følgende:

 1. Velg en mal fra listen.
 2. Klikk på Neste trinn for å fortsette med å konfigurere målet.

Vi har utviklet målmalene slik at du enkelt skal kunne sette deg gjennomførbare mål i tråd med vanlige forretningsmål. Du kan redigere et hvilket som helst malfelt før du lagrer et mål. Målkategoriene (Inntekt, Brukeranskaffelse, Forespørsel og Engasjement) er de overordnede forretningsmålene som målmalene er basert på. Du kan bruke dem som organisatoriske knagger for å tydeliggjøre hensikten med målene dine. Prøv å opprette minst ett mål i hver kategori for å danne deg et tydeligere bilde av hvordan brukerne samhandler med innholdet ditt. Dataene og rapportene dine blir ikke påvirket av disse kategoriene.

Ser du ingen maler? Målmaler er skreddersydd for å tilfredsstille behovene til bedrifter i bestemte bransjer (bilforhandlere, underholdning osv.). Malene er slått av hvis du ikke har valgt bransje i kontoen din. For å finne maler som er relevante for bedriften din, må du redigere området ditt, velge ønsket bransjekategori og lagre endringene.

Custom Goal

Alternativ 2: egendefinerte mål

Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør følgende:

 1. Velg Egendefinert i listen over alternativer.
 2. Klikk på Neste trinn, og velg en måltype.
 3. Klikk på Neste trinn på nytt for å fortsette med å konfigurere målet.

I Måltyper-delen nedenfor finner du mer informasjon om konfigurering av egendefinerte mål.

Alternativ 3: smarte mål

Hvis kontoen din innfrir forutsetningene, kan du velge å bruke smarte mål. Følg fremgangsmåten for å opprette nye mål (ovenfor), og gjør følgende:

 1. Velg Smarte mål (hvis dette er tilgjengelig).
 2. Klikk på Neste trinn for å fortsette med å konfigurere målet.

Finn ut mer om Smarte mål

Alternativer for målkonfigurasjon

Måltyper

Som det er beskrevet i artikkelen Om mål, finnes det en rekke ulike måltyper. Hver måltype brukes for en bestemt type handling du kan måle. Hvis du bruker en mal, blir det beste alternativet foreslått for deg. Hvis du angir et egendefinert mål, velger du den typen som passer best for handlingen du vil spore. Utvid delene nedenfor for å finne ut mer om de forskjellige måltypene.

Opplysninger om destinasjonsmål

Med destinasjonsmål kan du behandle en sidevisning eller skjermvisning som en konvertering. Oppgi skjermnavnet eller nettadressen for siden i Destinasjon-feltet. Angi samsvartypen som Er lik, Begynner med eller Regulært uttrykk.

Goal funnel

En trakt viser til banen brukere følger for å nå en bestemt destinasjon. Du kan angi hvilke sider eller skjermer brukere må åpne før det endelige destinasjonsmålet, ved å slå på Trakt-alternativet. Klikk på + Legg til et nytt trinn for hvert trinn i trakten, og angi deretter et navn på siden eller appskjermen, slik du gjorde i Destinasjon-feltet.

Den samme samsvartypen brukes for trakttrinnene som for destinasjonen. Hvis du for eksempel har angitt et regulært uttrykk for destinasjonen, må alle trakttrinnene samsvare med dette uttrykket.

Opplysninger om varighetsmål

Mål brukerengasjementet ved å behandle en minste øktvarighet som en konvertering. I Timer-, Minutter- og Sekunder-feltene angir du den minste økttiden som kvalifiserer som en målkonvertering. For hver økt som varer lenger enn dette, genereres en konvertering.

Opplysninger om hendelsesmål
Event Goal

Du kan behandle brukerinteraksjoner i appen din eller på nettstedet ditt som konverteringer. Du må angi minst én hendelse før du kan bruke hendelsesmål. Bruk hendelsesbetingelser til å konfigurere hendelseskomponentene. Finn ut mer om hendelser.

Opplysninger om mål for sider/skjermer per økt

Mål brukerengasjement ved å behandle antallet sider eller skjermbilder per økt som et mål. Brukere som åpner flere enn det angitte antallet sider eller skjermbilder, genererer konverteringer.

Konfigurer smarte mål

Det kreves ingen ekstra konfigurasjon for å bruke smarte mål. Hvis kontoen din oppfyller forutsetningene, er det bare å velge «Smarte mål» fra listen over måltyper og så gi målet et navn. (Det er derfor vi kaller dem for «smarte mål».)

Goal value

Målverdi

Når du tilordner et mål en pengeverdi, kan du sammenligne konverteringer og måle endringer og forbedringer i appen din eller på nettstedet ditt. Alle måltyper, unntatt smarte mål, kan du tilordne verdier i oppsettsprosessen. For hendelsesmål og mål som involverer sporing av netthandel, må du ta spesielle hensyn. Utvid delene nedenfor for å se disse hensynene.

Verdier for hendelsesmål

Du kan angi målverdien til mål for hendelsestyper på to måter:

 • Bruk hendelsesverdien som målverdi. Dette er verdien som er angitt i koden for hendelsessporing. Dette er ikke nødvendigvis et pengebeløp, men det avhenger av konfigurasjonen du bruker. Hvis du ikke har angitt noen hendelsesverdi, er målverdien tom. Endre alternativet for målverdien til JA i denne konfigurasjonen.
 • Bruk en målverdi. Dette fungerer på samme måte som når du angir en verdi for andre måltyper. Velg NEI for målverdien i denne konfigurasjonen, og angi verdien manuelt.
Verdier for mål med sporing av netthandel

Hvis du har et mål du også sporer som en transaksjon eller et kjøp via sporingskoden for netthandel, kan du la Målverdi-feltet stå tomt.

Verdien av transaksjonen hentes fra sporingskoden for netthandel i handlekurven.

Informasjon om målet (f.eks. trakttrinn, målfullføringer og antallet økter der målet ble nådd) vises i målrapportene.

Du kan endre valutaenheten for målverdien i innstillingene for rapporteringsvisninger.

Verify Goal

Bekreft målet

Klikk på Bekreft dette målet for å teste målkonfigurasjonen din. Nå beregnes en konverteringsfrekvens for dette målet på grunnlag av dataene dine fra de siste 7 dagene.

Denne testen er basert på dataene i kontoen din, ikke på faktiske konverteringsdata. Testen gir ikke noe anslag over hvor stor sannsynligheten er for at du kommer til å nå målet ditt.

Revider eller rediger mål

Du kan revidere et mål du er i ferd med å sette, ved å klikke på Rediger-linken ved siden av et tidligere trinn.

For å redigere et eksisterende mål må du gå til mållisten og klikke på målnavnet. Følg så den trinnvise prosessen på nytt.

Hvordan finner jeg målene mine?
Edit Goals

Naviger til målene dine:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Mål i RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.
 4. Du kan redigere konfigurasjonen til et eksisterende mål ved å klikke på navnet til målet.
Goal recording

Registreringsstatus

Det registreres data så snart du har opprettet et mål. Du kan sette et mål på pause ved å endre registreringsstatusen til AV. Det registreres ingen data for et mål når det er slått av.

Slik endrer du registreringsstatusen for et mål:

Siden målkonverteringer blir beregnet og tatt i bruk etter hvert som dataene dine blir behandlet, er det ikke mulig å slette mål. Hvis et av målene dine blir foreldet eller irrelevant, kan du i stedet bare slå av registreringen.

 1. Gå til målene dine.
 2. Finn målet du vil endre.
 3. Slå Registrerer-veksleknappen eller AV.

Del og importer mål

Når du har opprettet og lagret et mål, kan du dele det med andre Analytics-brukere på samme måte som med andre elementer, som for eksempel oversikter, segmenter og kanalgrupperinger. Slik deler du et mål:

Når du deler elementer, er det bare konfigurasjonsinformasjonen som blir delt. Dataene dine holdes private.

Finn ut hvordan du deler elementer.

Importering av mål fra løsningsgalleriet

I stedet for at du oppretter mål selv, kan du importere dem fra løsningsgalleriet. Når du importerer et mål fra Løsningsgalleriet, er det bare malen som blir importert til kontoen din. Med dette målet kan du spore konverteringene i Analytics-kontoen i stedet for konverteringsdataene fra hen som opprettet målet.

Finn ut mer om løsningsgalleriet.

Feilsøk problemer med mål

Hvis du har problemer med konfigurasjonen til målene dine, kan du bruke feilsøkingsprogrammet for målkonfigurasjon til å finne og løse problemene.

Hvis du opplever avvik i mål, transaksjoner og Google Ads-konverteringer, kan du bruke feilsøkingsprogrammet for avvik til å finne og løse problemene.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny