Doelen maken, bewerken en delen

U heeft bewerkingsrechten op weergaveniveau nodig om de taken uit te voeren of de functies te gebruiken die in dit artikel worden beschreven.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:
Add new goal

Een nieuw doel maken

Ga als volgt naar uw doelen:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op Doelen.
 4. Klik op + NIEUW DOEL of Importeren uit galerij om een nieuw doel te maken of klik op een bestaand doel om de bijbehorende configuratie te bewerken.

  Opmerking: Als + NIEUW DOEL en Importeren uit galerij niet zichtbaar zijn, heeft u het maximale aantal van twintig doelen voor de huidige weergave gemaakt.

U heeft drie basisopties voor het maken van doelen:

 • een doelsjabloon gebruiken
 • aangepaste doelen maken
 • slimme doelen maken
Goal template

Optie 1: doelen uit een sjabloon

Volg de stappen voor het maken van een nieuw doel (hierboven) en:

 1. Selecteer een sjabloon in de lijst.
 2. Klik op Volgende stap om door te gaan met het instellen van uw doel.

Met doelsjablonen kunt u doelen instellen op basis waarvan u actie kunt ondernemen om uw bedrijfsdoelstellingen te halen. U kunt elk gewenst sjabloonveld aanpassen voordat u een doel opslaat. De doelcategorieën (Opbrengst, Acquisitie, Vraag, Betrokkenheid) zijn hogere bedrijfsdoelstellingen die de basis vormen van de doelsjablonen. Gebruik deze als hulpmiddel om te bepalen wat u exact met uw doelen wilt bereiken. Probeer ten minste één doel voor elke categorie te maken om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met uw content. De categorieën hebben geen invloed op de gegevens in uw rapporten.

Worden er geen sjablonen weergegeven? Doelsjablonen zijn afgestemd op de behoeften van bedrijven in specifieke branches (autobranche, entertainmentbranche, enzovoort). Sjablonen zijn uitgeschakeld als u in uw account geen branche heeft geselecteerd. Als u wilt beschikken over sjablonen die relevant zijn voor uw bedrijf, bewerkt u uw property, selecteert u een branchecategorie en slaat u uw wijzigingen op.

Custom Goal

Optie 2: aangepaste doelen

Volg de stappen voor het maken van een nieuw doel (hierboven) en:

 1. Selecteer Aangepast in de lijst met opties.
 2. Klik op Volgende stap en selecteer een Type voor het doel.
 3. Klik nogmaals op Volgende stap om door te gaan met het instellen van uw doel.

Zie het gedeelte Doeltypen hieronder voor meer informatie over het instellen van aangepaste doelen.

Optie 3: slimme doelen

Als uw account voldoet aan de vereisten, kunt u de optie 'Slimme doelen' selecteren. Volg de stappen voor het maken van een nieuw doel (hierboven) en voer daarna de volgende stappen uit:

 1. Selecteer Slimme doelen (indien beschikbaar).
 2. Klik op Volgende stap om door te gaan met het instellen van uw doel.

Meer informatie over slimme doelen

Configuratieopties voor doelen

Doeltypen

Zoals beschreven in Over doelen, zijn er verschillende doeltypen die allemaal worden gebruikt voor een andere actie die u kunt meten. Als u een sjabloon gebruikt, wordt het meest geschikte doel voor u aangegeven. Als u een aangepast doel instelt, selecteert u het type dat het beste past bij de actie die u wilt bijhouden. Vouw de onderstaande gedeelten uit voor meer informatie over de details van elk doeltype.

Details van bestemmingsdoelen

Gebruik bestemmingsdoelen om een paginaweergave of schermweergave als conversie te tellen. Geef de schermnaam of pagina-URL op in het veld Bestemming. Kies als zoektype Gelijk aan, Begint met of Reguliere expressie.

Goal funnel

Een trechter verwijst naar het pad dat uw gebruikers volgen om een bepaalde bestemming te bereiken. U kunt de schermen of pagina's die de gebruiker voorafgaand aan het uiteindelijke bestemmingsdoel moet bezoeken, opgeven door de optie Trechter in te schakelen. Voor elke stap in de trechter klikt u op +Nog een stap toevoegen. Geef vervolgens een paginanaam of de schermnaam van een app op, net zoals u heeft gedaan in het veld Bestemming.

Voor de trechterstappen wordt hetzelfde zoektype gebruikt als voor de bestemming. Als u bijvoorbeeld een reguliere expressie heeft opgegeven voor de bestemming, moeten alle trechterstappen overeenkomen met die expressie.

Details van doelen voor duur

Meet de betrokkenheid van gebruikers door de sessieduur als een conversie te tellen. De velden Uren, Minuten en Seconden geven de minimale sessietijd aan die moet worden overschreden om een doelconversie te genereren. Elke sessies die langer duurt, genereert een conversie..

Details van gebeurtenisdoelen
Event Goal

Meet gebruikersinteracties met uw site of app als conversie. U moet eerst ten minste één gebeurtenis instellen als u gebeurtenisdoelen wilt gebruiken. Gebruik de Gebeurtenisvoorwaarden om de gebeurteniscomponenten te configureren. Meer informatie over gebeurtenissen.

Details van doelen voor pagina's/schermen per sessie

Meet de betrokkenheid van gebruikers door het aantal pagina's of schermen per sessie als doel te behandelen. Gebruikers die meer dan het opgegeven aantal pagina's of schermen bekijken, genereren een conversie.

Slimme doelen instellen

Slimme doelen vereisen geen aanvullende instellingen. Als uw account voldoet aan de vereisten, hoeft u enkel 'Slimme doelen' te selecteren in de lijst met doeltypen en uw doel een naam te geven. (Daarom worden dit 'slimme doelen' genoemd)

Goal value

Doelwaarde

Als u een geldwaarde toewijst aan een doel, kunt u conversies vergelijken en de impact van wijzigingen en verbeteringen op uw site of in uw app meten. U kunt aan alle doeltypen, behalve slimme doelen, een waarde toewijzen tijdens het configuratieproces. Er zijn speciale overwegingen voor het instellen van een gebeurtenisdoel of een doel voor het bijhouden van e-commerce. Vouw de onderstaande gedeelten uit om deze overwegingen te bekijken.

Waarden voor gebeurtenisdoelen

U kunt de doelwaarde voor een gebeurtenisdoel op twee manieren instellen:

 • Gebruik de gebeurteniswaarde als doelwaarde. De waarde is de waarde die u heeft gedefinieerd in de trackingcode voor het bijhouden van gebeurtenissen. Afhankelijk van uw instellingen kan dit ook een andere dan een geldelijke waarde zijn. Als u geen gebeurteniswaarde heeft gedefinieerd, blijft de doelwaarde leeg. Wijzig de doelwaardeoptie in JA voor deze configuratie.
 • Gebruik een doelwaarde. Dit werkt hetzelfde als het instellen van een waarde voor andere soorten doelen. Behoud de waarde NEE voor de doelwaarde-optie in deze configuratie en stel de waarde handmatig in.
Waarden voor doelen voor het bijhouden van e-commerce

Als u een transactie of aankoop bijhoudt met de e-commercetrackingcode, laat u de Doelwaarde leeg. De werkelijke waarde van de transactie wordt weergegeven in de statistiek Opbrengst (niet de statistiek Doelwaarde) en is afkomstig van de e-commercetrackingcode in uw winkelwagentje.

U kunt de valuta voor de doelwaarde wijzigen in uw instellingen voor weergaven.

Verify Goal

Uw doel verifiëren

Klik op Dit doel verifiëren om uw doelconfiguratie te testen. Hiermee wordt een conversiepercentage voor dit doel berekend op basis van uw gegevens voor de afgelopen zeven dagen.

Deze test is gebaseerd op gegevens in uw account en niet op werkelijke conversiegegevens. Het is dan ook geen prognose van de prestaties van het doel.

Een doel herzien of bewerken

U kunt een doel dat u definieert, herzien door op de link Bewerken naast een eerdere stap te klikken.

Als u een bestaand doel wilt bewerken, gaat u naar de lijst met doelen en klikt u op de naam van het doel om de stapsgewijze procedure opnieuw uit te voeren.

Hoe vind ik mijn doelen?
Edit Goals

Ga als volgt naar uw doelen:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op Doelen.
 4. Klik op de naam van een bestaand doel om de bijbehorende configuratie te bewerken.
Goal recording

Opnamestatus

Zodra u een doel maakt, worden hiervoor gegevens geregistreerd. U kunt een doel onderbreken door de opnamestatus te wijzigen in UIT. Er worden geen gegevens geregistreerd voor een doel wanneer dit is uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om de opnamestatus van een doel te wijzigen:

Aangezien doelconversies worden berekend en toegepast terwijl uw gegevens worden verwerkt, is het niet mogelijk een doel te verwijderen. Als een van uw doelen overbodig of irrelevant wordt, kunt u de opnamefunctie van het doel uitschakelen.

 1. Ga naar uw doelen.
 2. Ga naar het doel dat u wilt wijzigen.
 3. Zet de schakelaar Opname op AAN of UIT.

Doelen delen of importeren

Nadat u een doel heeft gemaakt en opgeslagen, kunt u dit net als andere items, zoals dashboards, segmenten, kanaalgroeperingen enzovoort, delen met andere Analytics-gebruikers. Ga als volgt te werk om een doel te delen:

Wanneer u items deelt, worden alleen de configuratiegegevens gedeeld. Uw gegevens blijven privé.

Meer informatie over hoe u items deelt.

Doelen importeren vanuit de Solutions Gallery

In plaats van uw eigen doelen te maken, kunt u ze ook importeren uit de Solutions Gallery. Wanneer u een doel importeert uit de Solutions Gallery, wordt alleen de sjabloon geïmporteerd in uw account. U kunt dat doel gebruiken om de conversies in uw Analytics-account bij te houden, niet de conversiegegevens van de persoon die het doel heeft gemaakt.

Meer informatie over de Solutions Gallery.

Problemen met doelen oplossen

Als u problemen heeft met de instelling van uw doelen, gebruikt u de probleemoplosser voor het instellen van doelen om problemen te identificeren en op te lossen.

Als u problemen heeft met verschillen in doelen, transacties en Google Ads-conversies, gebruikt u de probleemoplosser voor verschillen om problemen te identificeren en op te lossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen