המאמר הזה עוסק ב-Universal Analytics. אם אתם משתמשים בדור הבא של Google Analytics, תוכלו לעיין בקטע נכסים של Google Analytics 4 במרכז העזרה הזה.

יצירה, עריכה ושיתוף של יעדים

צריכה להיות לכםהרשאת עריכה ברמת התצוגה המפורטת כדי לבצע את המשימות או להשתמש בתכונות המתוארות במאמר הזה.

במאמר זה:
Add new goal

יצירת יעד חדש

כדי לעבור אל היעדים שלך:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לחץ על מנהל מערכת, ועבור אל התצוגה המפורטת הרצויה.
 3. בעמודה תצוגה מפורטת, לחץ על יעדים.
 4. כדי ליצור יעד חדש, לחץ על + יעד חדש או יבא מהגלריה. לחלופין, לחץ על יעד קיים כדי לערוך את הגדרות התצורה שלו.

  הערה: אם אינך רואה את האפשרויות + יעד חדש וייבוא מהגלריה, כבר יצרת את המספר המירבי של 20 יעדים לתצוגה המפורטת הנוכחית.

יש שלוש אפשרויות בסיסיות ליצירת יעדים:

 • יצירת יעדים מתבנית
 • יצירת יעדים מותאמים אישית
 • יצירת יעדים חכמים
Goal template

אפשרות 1: יעדים מתבנית

בצע את השלבים ליצירת יעד חדש (למעלה) ולאחר מכן:

 1. בחר תבנית מהרשימה.
 2. כדי להמשיך בהגדרת היעד לחץ על השלב הבא.

תבניות של יעדים עוזרות לך להגדיר יעדים שימושיים שמתאימים למטרות עסקיות סטנדרטיות. לפני שמירת היעד אתה יכול לערוך כל אחד מהשדות שבתבנית. קטגוריות היעדים (הכנסה, צירוף משתמשים, בדיקה ומעורבות) הן המטרות העסקיות הרחבות יותר שעליהן מבוססות תבניות היעדים. הן יכולות לשמש אותך ככלי ארגון להכוונת החשיבה על מטרת היעדים שלך. נסה ליצור יעד אחד לפחות לכל קטגוריה כדי להבין טוב יותר את אופי האינטראקציה של המשתמשים עם התוכן שלך. הקטגוריות האלה אינן משפיעות על הנתונים או על הדוחות שלך.

אינך רואה תבניות? תבניות יעדים מותאמות למענה על הצרכים של עסקים בתעשיות ספציפיות (כלי רכב, בידור וכדומה). התבניות מושבתות אם לא בחרת תעשייה בחשבון שלך. כדי לקבל תבניות שרלוונטיות לעסק שלך, ערוך את הנכס הרצוי, בחר קטגוריית תחום ושמור את השינויים.

Custom Goal

אפשרות 2: יעדים מותאמים אישית

בצע את השלבים ליצירת יעד חדש (למעלה) ולאחר מכן:

 1. מרשימת האפשרויות, בחר באפשרות מותאם אישית.
 2. לחץ על השלב הבא ולאחר מכן בחר סוג יעד.
 3. כדי להמשיך בהגדרת היעד לחץ שוב על השלב הבא.

לקבלת מידע נוסף על הגדרת יעדים מותאמים אישית עיין בהמשך בסעיף סוגי יעדים.

אפשרות 3: יעדים חכמים

אם החשבון שלך עומד בדרישות המוקדמות, תוכל לבחור יעדים חכמים. פעל לפי השלבים ליצירת יעד חדש (למעלה), ולאחר מכן:

 1. בחר באפשרות יעדים חכמים (אם היא זמינה).
 2. כדי להמשיך בהגדרת היעד לחץ על השלב הבא.

למידע נוסף על יעדים חכמים 

אפשרויות בהגדרות של יעדים

סוגי יעדים

כפי שתואר במידע על יעדים, יש כמה סוגים שונים של יעדים, וכל אחד מהם מתאים לסוג אחר של פעולות שאפשר למדוד. אם אתה משתמש בתבנית, המערכת תציע לך את הסוג המתאים ביותר. אם אתה מגדיר יעד מותאם אישית, בחר את הסוג המתאים ביותר לפעולה שאחריה ברצונך לעקוב. לקבלת פרטים נוספים על סוגי היעדים השונים הרחב את הסעיפים שבהמשך.

פרטים על יעדים מסוג כתובת אתר יעד

השתמש ביעדים מסוג כתובת אתר יעד כדי להתייחס לצפייה בדף או לצפייה במסך כאל המרה. הזן את שם המסך או את כתובת הדף בשדה כתובת אתר יעד. ציין את סוג ההתאמה: שווה ל, מתחיל ב או ביטוי רגולרי.

Goal funnel

משפך הוא הנתיב שמשתמשים עוברים עד שהם מגיעים ליעד מסוים. כדי לציין באילו מסכים או דפים המשתמש צריך לעבור לפני הגעתו ליעד הסופי, הפעל את האפשרות משפך. לכל שלב במשפך, לחץ על +הוסף עוד שלב והזן שם של דף או שם של מסך באפליקציה, כפי שעשית בשדה כתובת אתר יעד.

סוג ההתאמה של השלבים במשפך זהה לסוג ההתאמה של היעד. למשל, אם בשדה של כתובת אתר היעד ציינת ביטוי רגולרי, כל השלבים במשפך צריכים להתאים לאותו ביטוי.

פרטים על יעדי משך זמן

אם תחשיב את משך הביקור המינימלי כהמרה, תוכל למדוד את מעורבות המשתמשים. השדות שעות, דקות ושניות מציינים את זמן הביקור המינימלי שנחשב כהמרה ליעד. ביקור שיהיה ארוך ממשך הזמן הזה ייצור המרה.

פרטים על יעדי אירוע
Event Goal

התייחס לאינטראקציות של משתמשים עם האתר או עם האפליקציה שלך כאל המרה. כדי להשתמש ביעדי אירוע, עליך להגדיר תחילה אירוע אחד לפחות. לצורך ההגדרה של רכיבי האירוע, השתמש בתנאי אירוע. למידע נוסף על אירועים

פרטים על יעדים מסוג דפים/מסכים לביקור

באפשרותך למדוד את המעורבות של משתמשים על ידי התייחסות למספר הדפים או המסכים לביקור כאל יעד. כאשר משתמשים יצפו במספר גדול יותר של דפים או מסכים מהמספר שתציין, המערכת תחשיב זאת כהמרה.

הגדרת יעדים חכמים

השימוש ביעדים חכמים אינו דורש הגדרה מיוחדת. אם החשבון שלך עומד בדרישות המוקדמות, כל שעליך לעשות הוא לבחור ב'יעדים חכמים' מרשימת סוגי היעדים ולאחר מכן לתת שם ליעד שלך. (בגלל זה קראנו להם "יעדים חכמים"!)

Goal value

שווי יעד

הקצאת ערך כספי ליעד מסוים מאפשרת לך להשוות המרות ולמדוד שינויים ושיפורים באתר או באפליקציה שלך. בכל סוגי היעדים, פרט ליעדים חכמים, אתה יכול להקצות ערך בתהליך ההגדרה. בעת הגדרת יעדי אירוע או יעדים הקשורים למעקב אחר מסחר אלקטרוני, יש כמה שיקולים מיוחדים שעליך להביא בחשבון. כדי לראות מהם השיקולים האלה, הרחב את הסעיפים הבאים.

ערכים של יעדי אירוע

ביעד מסוג אירוע יש שתי דרכים להגדרת שווי היעד:

 • השתמש בערך שהוקצה ל'אירוע' כשווי היעד. ערך זה יהיה הערך שהגדרת בקוד המעקב אחר אירועים. ערך זה אינו בהכרח סכום כספי, אלא כל סוג ערך שבחרת. אם לא הגדרת ערך אירוע, שווי היעד יהיה ריק. בהגדרות אלה שנה את האפשרות 'שווי יעד' לכן.
 • השתמש בשווי יעד. הדרך לעשות זאת דומה להגדרת ערך לסוגים אחרים של יעדים. בהגדרות אלה השאר את האפשרות 'שווי יעד' עם ההגדרה לא והגדר את הערך באופן ידני.
ערכים של יעדים הכוללים מעקב אחר מסחר אלקטרוני

אם אתה עוקב אחר עסקה או רכישה באמצעות קוד המעקב אחר מסחר אלקטרוני, השאר את השדה שווי יעד ריק. הערך בפועל של העסקה יופיע במדד הכנסה (ולא במדד שווי יעד), והוא יגיע מקוד המעקב אחר מסחר אלקטרוני שהגדרת בעגלת הקניות.

באפשרותך לשנות את המטבע של שווי היעד בהגדרות התצוגה המפורטת.

Verify Goal

אימות יעד

כדי לבדוק את ההגדרות של יעד, לחץ על בצע אימות של יעד זה. פעולה זו תוביל לחישוב שיעור ההמרות של היעד הנבדק בהתבסס על הנתונים שלך משבעת הימים האחרונים.

בדיקה זו מבוססת על נתונים מהחשבון שלך, ולא על נתוני ההמרות בפועל. הבדיקה אינה מיועדת לחזות את טיב הביצועים של היעד.

שינוי או עריכה של יעד

כדי לשנות יעד שאתה עדיין מגדיר, לחץ על הקישור ערוך שלצד שלב קודם.

כדי לערוך יעד קיים, עבור אל רשימת היעדים, לחץ על שם היעד ובצע שוב את רצף השלבים.

איפה נמצאים היעדים שלי?
Edit Goals

כדי לעבור אל היעדים שלך:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לחץ על מנהל מערכת, ועבור אל התצוגה המפורטת הרצויה.
 3. בעמודה תצוגה מפורטת, לחץ על יעדים.
 4. כדי לערוך את ההגדרות של יעד קיים, לחץ על שמו.
Goal recording

סטטוס התיעוד

המערכת מתחילה לתעד נתונים מיד לאחר היצירה של יעדים. אפשר להשהות יעד על ידי שינוי סטטוס התיעוד לכבוי. כאשר יעד נמצא במצב כבוי המערכת אינה מתעדת נתונים לגביו.

כדי לשנות את סטטוס התיעוד של יעד:

מאחר שהמרות ליעדים מחושבות ומיושמות בזמן עיבוד הנתונים, אין אפשרות למחוק יעד. אם אחד היעדים שלך מתיישן או מפסיק להיות רלוונטי, אתה יכול פשוט לכבות את התיעוד.

 1. עבור אל היעדים שלך.
 2. אתר את היעד שברצונך לשנות.
 3. החלף את מצב התיעוד למופעל או כבוי.

שיתוף וייבוא של יעדים

לאחר שתיצור ותשמור יעד, תוכל לשתף אותו עם משתמשים אחרים ב-Analytics, בדומה לנכסים אחרים כמו מרכזי שליטה, פלחים, קיבוצי ערוצים ועוד. כדי לשתף יעד:

כשאתה משתף נכסים, אתה למעשה משתף רק את פרטי ההגדרה שלהם. הנתונים עצמם נשארים פרטיים.

למידע נוסף על שיתוף נכסים.

ייבוא יעדים מגלריית הפתרונות

במקום ליצור יעדים משלך, אתה יכול לייבא יעדים מגלריית הפתרונות. כאשר אתה מייבא יעד מגלריית הפתרונות, רק התבנית שלו מיובאת אל החשבון שלך. ניתן להשתמש ביעד הזה כדי לעקוב אחר ההמרות בחשבון Analytics. לא ניתן להשתמש בו כדי לעקוב אחר נתוני ההמרות מהפרופיל שבו נוצר היעד.

למידע נוסף על גלריית הפתרונות

פתרון בעיות של יעדים

אם יש לך בעיות בהגדרת היעדים, השתמש בפותר הבעיות של הגדרת יעדים כדי לזהות את הבעיות ולפתור אותן.

אם יש לך בעיות של חוסר התאמה ביעדים, בעסקאות ובהמרות ב-Google Ads, השתמש בפותר הבעיות של חוסר התאמה כדי לזהות את הבעיות ולפתור אותן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false