Célok létrehozása, szerkesztése és megosztása

A jelen cikkben leírt feladatok elvégzéséhez vagy funkciók használatához szerkesztési jogosultságra van szükség a nézet szintjén.

A cikk tartalma:
Add new goal

Új cél létrehozása

Navigáljon a célokhoz:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Kattintson az Adminisztrálás lapra, és lépjen a kívánt nézethez.
 3. A MEGTEKINTÉS oszlopban kattintson a Célok elemre.
 4. Új cél létrehozásához kattintson az + ÚJ CÉL vagy az Importálás a galériából gombra. Ha meglévő cél beállításait szeretné szerkeszteni, akkor kattintson a célra.

  Megjegyzés: Ha az + ÚJ CÉL és az Importálás a galériából gomb nem látható, akkor már létrehozta a maximális 20 célt az aktuális nézethez.

Célok három alapvető módon hozhatók létre:

 • célsablon használatával
 • egyéni cél létrehozásával
 • Intelligens célok létrehozásával
Goal template

1. lehetőség: cél létrehozása sablonnal

A fenti lépéseket követve hozzon létre új célt, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket:

 1. Válasszon sablont a listából.
 2. A cél beállításának folytatásához kattintson a Következő lépés gombra.

A célsablonokat úgy alakítottuk ki, hogy segítsenek a szokásos üzleti célkitűzéseknek megfelelő célok beállításában. A célok mentése előtt a sablon bármely mezője módosítható. A célkategóriák (bevétel, akvizíció, érdeklődés, elköteleződés) a célsablonok motivációjaként szolgáló nagyobb léptékű üzleti célkitűzések. E kategóriákat a célok meghatározásban segítő szervezőeszközként használhatja. A felhasználók és a tartalom közötti interakció jobb megértése érdekében próbáljon legalább egy célt létrehozni minden kategóriához. Ezek a kategóriák sem az adatokra, sem a jelentésekre nincsenek hatással.

Nem jelennek meg sablonok? A célsablonok az egyes iparágak (autóipar, szórakoztatóipar stb.) szereplőinek igényeihez illeszkednek. Ha nem ad meg iparágat a fiókban, akkor nem használhatók sablonok. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó sablonok megjelenítéséhez szerkessze a tulajdont, válasszon iparági besorolást, majd mentse a változtatásokat.

Custom Goal

2. lehetőség: egyéni célok

A fenti lépéseket követve hozzon létre új célt, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket:

 1. A beállítások között válassza az Egyéni lehetőséget.
 2. Kattintson a Következő lépés gombra, majd válassza ki a cél típusát.
 3. A cél beállításának folytatásához kattintson ismét a Következő lépés gombra.

Az egyéni célok beállításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az alábbi A célok típusai című szakaszt.

3. lehetőség: Intelligens célok

Amennyiben a fiók megfelel az előfeltételeknek, Intelligens célok is kiválaszthatók. A fenti lépéseket követve hozzon létre új célt, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket:

 1. Válassza az Intelligens célok lehetőséget (amennyiben rendelkezésre áll).
 2. A cél beállításának folytatásához kattintson a Következő lépés gombra.

További információk az Intelligens célokról

A célok beállítási lehetőségei

A célok típusai

A Célok ismertetése fejezetben már olvashatta, hogy több céltípus is rendelkezésre áll, és mindegyik eltérő mérhető művelethez használható. Ha sablont használ, a rendszer a legmegfelelőbb típust javasolja. Ha egyéni célt állít be, akkor a nyomon követni kívánt művelethez legjobban illő típust válassza. Az alábbi szakaszokat kibontva további információkat talál az egyes céltípusokról.

A Cél típusú célok

A Cél típusú célokkal konverzióként kezelhetők a képernyő- és az oldalmegtekintések. A Cél mezőbe írja be a képernyő nevét vagy az oldal URL-jét. Adja meg az egyezés típusát; a lehetséges értékek: Egyenlő, Ezzel kezdődik: vagy Szabályos kifejezés.

Goal funnel

A csatorna az az útvonal, amelyen végighaladva a felhasználók elérik az egyes célokat. A Csatorna beállítás bekapcsolásával adhat meg olyan képernyőket vagy oldalakat, amelyeket a felhasználóknak meg kell látogatniuk a végső Cél típusú cél teljesítése előtt. A csatorna egyes lépéseinek megadásához kattintson az +Új lépés hozzáadása gombra, majd adja meg az oldal, illetve az alkalmazás képernyőjének nevét (ennek egyeznie kell a Cél mezőben megadott névvel).

A csatorna lépései ugyanazt az egyezési típust használják, mint a Cél. Ha például szabályos kifejezést adott meg a Cél mezőben, akkor a csatorna összes lépésének illeszkednie kell erre a kifejezésre.

Az Időtartam típusú célok

A felhasználók elköteleződése mérhető a minimális munkamenethossz konverzióként való kezelésével. Az Óra, Perc és Másodperc mezőben adható meg az a minimális munkamenethossz, amely célkonverziónak számít. A megadott időtartamnál hosszabb munkamenetek konverziót generálnak.

Az Esemény típusú célok
Event Goal

A felhasználók webhelyen vagy alkalmazásban végzett tevékenysége is kezelhető konverzióként. Az Esemény típusú célok használatához be kell állítani legalább egy eseményt. Az esemény összetevői az Eseményfeltételek területen szereplő beállításokkal határozhatók meg. További információ az eseményekről.

Az Oldalak/képernyők munkamenetenként típusú célok

A felhasználók elköteleződését úgy is mérheti, hogy a munkameneteként megtekintett oldalak vagy képernyők számát tekinti célnak. Azok a felhasználók, akik a meghatározott számú oldalnál vagy képernyőnél többet tekintenek meg, konverziót generálnak.

Az Intelligens célok beállítása

Az Intelligens célok nem igényelnek külön beállítást. Amennyiben a fiók megfelel az előfeltételeknek, nincs más dolga, mint kiválasztani az Intelligens célok lehetőséget a céltípusok listájáról, majd nevet adni a célnak. (Ezért is nevezik ezt a funkciót „Intelligens céloknak”)

Goal value

A cél értéke

Ha pénzben kifejezett értéket rendel egy célhoz, akkor összehasonlíthatja a konverziókat, illetve mérhetővé teheti a webhelyen vagy az alkalmazásban végrehajtott módosításokat és fejlesztéseket. A beállítás során az Intelligens célok kivételével bármilyen típusú célhoz rendelhető érték. Ha Esemény típusú vagy az e-kereskedelmet is követő célt állít be, akkor néhány speciális dologra is ügyelni kell. Ezekről az alábbi szakaszokat kibontva talál további információt.

Az Esemény típusú célok értéke

Esemény típusú célhoz két módon adhat meg célértéket:

 • Az esemény értékét használja a cél értékeként. Ez az eseménykövetési kódban meghatározott érték lesz. A beállítástól függően az is előfordulhat, hogy ez nem pénzben kifejezett érték. Ha nem adott meg értéket az eseményhez, akkor a célhoz tartozó érték üres lesz. Ha ezt a beállítást szeretné használni, akkor a célérték beállításakor az IGEN lehetőséget válassza.
 • Célérték használata. Ez a más céltípusokhoz való értékbeállításhoz hasonlóan működik. E beállítás használatához a célérték beállításakor válassza a NEM lehetőséget, és adja meg az értéket manuálisan.
A e-kereskedelmet követő célok értéke

Ha egy tranzakciót vagy vásárlást e-kereskedelmi követőkóddal követ nyomon, hagyja üresen a Célérték mezőt. A tranzakció tényleges értéke a Bevétel (és nem a Célérték) mutatónál jelenik meg, és a bevásárlókosár e-kereskedelmi követőkódjából fog származni.

A cél értékének pénznemét a nézetbeállítások között módosíthatja.

Verify Goal

A cél ellenőrzése

A célbeállítások teszteléséhez kattintson A cél ellenőrzése linkre. A funkció a legutóbbi 7 nap adatai alapján kiszámítja, hogy a cél milyen konverziós arányt ért volna el.

A teszt a fiókban található adatokon alapul, nem a tényleges konverziós adatokon. A teszt nem azt jósolja meg, hogy a cél milyen jól fog majd teljesíteni.

A célok javítása és szerkesztése

A célt javíthatja a meghatározás során: kattintson az egyik előző lépés melletti Szerkesztés linkre.

Meglévő célok módosításához lépjen a célok listájához, kattintson a cél nevére, majd hajtsa végre újra a lépéseket.

Hogyan találhatók meg a célok?
Edit Goals

Navigáljon a célokhoz:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Kattintson az Adminisztrálás lapra, és lépjen a kívánt nézethez.
 3. A MEGTEKINTÉS oszlopban kattintson a Célok elemre.
 4. A meglévő célok beállításainak szerkesztéséhez kattintson az adott cél nevére.
Goal recording

Rögzítési állapot

A cél létrehozása után megkezdődik az adatok rögzítése. A célokat úgy szüneteltetheti, hogy a rögzítési állapotot a KI értékre állítja. A kikapcsolást követően a rendszer nem rögzít adatokat a célról.

A célok rögzítési állapotának módosítása:

Mivel a rendszer az adatok feldolgozásával együtt számítja ki és alkalmazza a célkonverziókat, a célok nem törölhetők. Ha valamelyik cél elavulttá vagy nem relevánssá válik, akkor kikapcsolhatja a rögzítést.

 1. Navigáljon a célokhoz.
 2. Keresse meg a módosítani kívánt célt.
 3. A Rögzítés kapcsolónál állítsa be a BE vagy a KI értéket.

A célok megosztása és importálása

A létrehozott és mentett célokat – más elemekhez (az irányítópultokhoz a szegmensekhez, a csatornacsoportokhoz stb.) hasonlóan – megoszthatja a többi Analytics-felhasználóval. A célok megosztása:

Az elemek megosztásakor a rendszer csak a beállításokat osztja meg. Az adatok továbbra is bizalmasak maradnak.

További információ az elemek megosztásáról.

Célok importálása a Megoldásgalériából

A célok önálló létrehozása helyett a Megoldásgalériából is importálhat célokat. A célok Megoldásgalériából történő importálásakor csak a sablon kerül a fiókba. A célok segítségével a saját Analytics-fiókja konverziós adatait követheti, nem pedig annak a személynek a konverziós adatait, aki létrehozta a célt.

További információk a Megoldásgalériáról.

A célokkal kapcsolatos problémák megoldása

Ha a célok beállításával kapcsolatos problémába ütközik, a megoldásához kövesse A célbeállítással kapcsolatos problémák megoldása cikket.

Ha a célok, tranzakciók és Google Ads-konverziók eltéréseivel kapcsolatos problémába ütközik, a megoldásához kövesse A célok, tranzakciók és Google Ads-konverziók eltéréseivel kapcsolatos problémák elhárítása cikket.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?