Δημιουργία, επεξεργασία και κοινή χρήση στόχων

Για να εκτελέσετε τις εργασίες ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, χρειάζεστε δικαίωμα επεξεργασίας σε επίπεδο αναλυτικής προβολής.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:
Add new goal

Δημιουργία νέου στόχου

Μεταβείτε στους στόχους σας:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην επιθυμητή αναλυτική προβολή.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Στόχοι.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή + ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ή επιλέξτε Εισαγωγή από το Gallery, για να δημιουργήσετε έναν νέο στόχο ή κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα στόχο, για να επεξεργαστείτε τη διαμόρφωσή του.

  Σημείωση: Αν οι επιλογές + ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ και Εισαγωγή από το Gallery δεν είναι ορατές, τότε έχετε ήδη δημιουργήσει τον μέγιστο αριθμό 20 στόχων για την τρέχουσα αναλυτική προβολή.

Έχετε 3 βασικές επιλογές για τη δημιουργία στόχων:

 • χρήση προτύπου στόχου
 • δημιουργία προσαρμοσμένων στόχων
 • δημιουργία Έξυπνων στόχων
Goal template

Επιλογή 1: Στόχοι από πρότυπο

Ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία νέου στόχου (παραπάνω) και, στη συνέχεια:

 1. Επιλέξτε ένα Πρότυπο από τη λίστα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο βήμα, για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του στόχου σας.

Τα πρότυπα στόχων έχουν σχεδιαστεί, για να σας βοηθήσουν να ρυθμίζετε στόχους που απαιτούν ενέργεια και οι οποίοι ανταποκρίνονται στους τυπικούς επιχειρηματικούς στόχους. Πριν από την αποθήκευση ενός στόχου, μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε πεδίο προτύπου. Οι κατηγορίες στόχων (Έσοδα, Απόκτηση, Ερώτημα, Αφοσίωση) είναι οι ευρύτεροι επιχειρηματικοί στόχοι, βάσει των οποίων διαμορφώνονται τα πρότυπα στόχων. Χρησιμοποιήστε τις ως εργαλείο οργάνωσης, το οποίο θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποιος είναι ο σκοπός των στόχων σας. Δοκιμάστε να δημιουργήσετε τουλάχιστον έναν στόχο για κάθε κατηγορία, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με το περιεχόμενό σας. Αυτές οι κατηγορίες δεν επηρεάζουν ούτε τα δεδομένα ούτε τις αναφορές σας.

Δεν εμφανίζονται πρότυπα; Τα πρότυπα στόχων έχουν σχεδιαστεί, για να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων (αυτοκίνητα, ψυχαγωγία κ.λπ.). Τα πρότυπα είναι απενεργοποιημένα, αν δεν έχετε επιλέξει κλάδο στο λογαριασμό σας. Για να λάβετε πρότυπα σχετικά με την επιχείρησή σας, επεξεργαστείτε την ιδιότητά σας, επιλέξτε μια κατηγορία κλάδου και αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Custom Goal

Επιλογή 2: Προσαρμοσμένοι στόχοι

Ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία νέου στόχου (παραπάνω) και, στη συνέχεια:

 1. Επιλέξτε Προσαρμογή από τη λίστα επιλογών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο βήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν Τύπο στόχου.
 3. Κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Επόμενο βήμα, για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του στόχου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση προσαρμοσμένων στόχων, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι στόχων παρακάτω.

Επιλογή 3: Έξυπνοι στόχοι

Αν ο λογαριασμός σας πληροί τις προϋποθέσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε Έξυπνους στόχους. Ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία νέου στόχου (παραπάνω) και, στη συνέχεια:

 1. Επιλέξτε Έξυπνοι στόχοι (εάν η επιλογή είναι διαθέσιμη).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο βήμα, για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του στόχου σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Έξυπνους στόχους

Επιλογές διαμόρφωσης στόχου

Τύποι στόχων

Όπως περιγράφεται στην ενότητα Σχετικά με τους στόχους, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι στόχων, καθένας από τους οποίους χρησιμοποιείται για διαφορετικό είδος μετρήσιμης ενέργειας. Αν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο, θα σας προταθεί ο βέλτιστος τύπος στόχου για το συγκεκριμένο πρότυπο. Αν ρυθμίζετε έναν προσαρμοσμένο στόχο, επιλέξτε τον τύπο που αντιστοιχεί περισσότερο στην ενέργεια που θέλετε να παρακολουθήσετε. Αναπτύξτε τις παρακάτω ενότητες, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λεπτομέρειες κάθε τύπου στόχου.

Λεπτομέρειες στόχου προορισμού

Χρησιμοποιήστε στόχους προορισμού, για να αντιμετωπίσετε μια προβολή σελίδας ή οθόνης ως μετατροπή. Εισαγάγετε το όνομα οθόνης ή το URL σελίδας στο πεδίο Προορισμός. Προσδιορίστε τον τύπο αντιστοίχισης ως Ισούται με, Αρχίζει με ή Τυπική έκφραση.

Goal funnel

Ο όρος διοχέτευση αναφέρεται στη διαδρομή που ακολουθούν οι χρήστες, για να φτάσουν σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Μπορείτε να καθορίσετε τις οθόνες ή τις σελίδες που πρέπει να επισκεφτεί ο χρήστης πριν από τον τελικό στόχο προορισμού, ενεργοποιώντας την επιλογή Διοχέτευση. Για κάθε βήμα στη διοχέτευση, κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη άλλου βήματος και μετά εισαγάγετε ένα όνομα σελίδας ή ένα όνομα οθόνης εφαρμογής, όπως κάνατε στο πεδίο Προορισμός.

Το βήμα διοχέτευσης χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο αντιστοίχισης με τον προορισμό. Για παράδειγμα, αν έχετε καθορίσει μια τυπική έκφραση για τον προορισμό, όλα τα βήματα διοχέτευσης πρέπει να αντιστοιχούν στην ίδια έκφραση.

Λεπτομέρειες στόχου διάρκειας

Μετρήστε την αφοσίωση χρηστών αντιμετωπίζοντας την ελάχιστη διάρκεια περιόδου σύνδεσης ως μετατροπή. Τα πεδία Ώρες, Λεπτά και Δευτερόλεπτα καθορίζουν τον ελάχιστο χρόνο περιόδου σύνδεσης που χαρακτηρίζεται ως μετατροπή στόχου. Οποιαδήποτε περίοδος σύνδεσης μεγαλύτερη από αυτό το χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει μετατροπή.

Λεπτομέρειες στόχου συμβάντος
Event Goal

Αντιμετωπίστε τις αλληλεπιδράσεις χρηστών με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ως μετατροπή. Για να χρησιμοποιήσετε τους στόχους συμβάντος, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τουλάχιστον ένα συμβάν. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Συνθήκες συμβάντος, για να διαμορφώσετε τα στοιχεία συμβάντος. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα.

Λεπτομέρειες στόχου σελίδων/οθονών ανά περίοδο σύνδεσης

Μετρήστε την αφοσίωση χρήστη, αντιμετωπίζοντας τον αριθμό των σελίδων ή των οθονών ανά περίοδο σύνδεσης ως στόχο. Οι χρήστες που βλέπουν περισσότερες σελίδες ή οθόνες από τον καθορισμένο αριθμό για αυτές δημιουργούν μετατροπή.

Ρύθμιση Έξυπνων στόχων

Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση για τους Έξυπνους στόχους. Αν ο λογαριασμός σας πληροί τις προϋποθέσεις, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε "Έξυπνοι στόχοι" από τη λίστα "Τύποι στόχων" και, στη συνέχεια, να ονομάσετε το στόχο σας. (Για αυτό, άλλωστε, ονομάζονται "Έξυπνοι στόχοι"!)

Goal value

Τιμή στόχου

Η εκχώρηση χρηματικής αξίας σε έναν στόχο παρέχει έναν τρόπο να συγκρίνετε μετατροπές και να μετράτε τις αλλαγές και τις βελτιώσεις στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Όλοι οι τύποι στόχων εκτός από τους Έξυπνους στόχους επιτρέπουν την εκχώρηση τιμής κατά τη διαδικασία ρύθμισης. Κατά τη ρύθμιση ενός στόχου συμβάντος ή ενός στόχου που περιλαμβάνει παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένα ειδικά ζητήματα. Αναπτύξτε τις παρακάτω ενότητες, για να δείτε αυτά τα ζητήματα.

Τιμές για στόχους συμβάντων

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ρυθμίσετε μια τιμή στόχου για έναν στόχο τύπου συμβάντος.

 • Χρησιμοποιήστε την τιμή συμβάντος ως τιμή στόχου. Αυτή η τιμή θα είναι όποια έχετε ορίσει στον κώδικα παρακολούθησης συμβάντος. Ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε πραγματοποιήσει, η τιμή μπορεί να είναι χρηματικό ποσό ή κάποια άλλη ποσότητα. Αν δεν έχετε ορίσει μια τιμή συμβάντος, η τιμή στόχου θα είναι κενή. Αλλάξτε την επιλογή της τιμής στόχου σε ΝΑΙ στη ρύθμιση αυτής της διαμόρφωσης.
 • Χρησιμοποιήστε μια τιμή στόχου. Αυτή η ρύθμιση μοιάζει με τη ρύθμιση μιας τιμής για άλλους τύπους στόχων. Διατηρήστε την επιλογή τιμής στόχου σε ΟΧΙ στη ρύθμιση αυτής της διαμόρφωσης και ορίστε μη αυτόματα την τιμή.
Τιμές για στόχους με την παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Αν παρακολουθείτε μια συναλλαγή ή αγορά με τον κώδικα παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου, αφήστε το πεδίο Τιμή στόχου κενό. Η πραγματική αξία της συναλλαγής θα εμφανίζεται στη μέτρηση Έσοδα (όχι στη μέτρηση Τιμή στόχου) και θα προέλθει από τον κώδικα παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου στο καλάθι αγορών σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τη νομισματική μονάδα για την τιμή στόχου στις ρυθμίσεις αναλυτικής προβολής.

Verify Goal

Επαλήθευση του στόχου σας

Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση αυτού του στόχου, για να κάνετε μια δοκιμή της ρύθμισης στόχου. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπολογιστεί το ποσοστό μετατροπών για τον συγκεκριμένο στόχο βάσει των δεδομένων από τις τελευταίες 7 ημέρες.

Αυτή η δοκιμή βασίζεται σε δεδομένα του λογαριασμού σας και όχι σε πραγματικά δεδομένα μετατροπής. Δεν πρόκειται για μια προβολή της μελλοντικής απόδοσης του στόχου σας.

Αναθεώρηση ή επεξεργασία στόχου

Μπορείτε να αναθεωρήσετε έναν στόχο κατά τη διαδικασία ορισμού, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία δίπλα σε ένα προηγούμενο βήμα.

Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα στόχο, μεταβείτε στη λίστα στόχων και κάντε κλικ στο όνομα του στόχου, για να ακολουθήσετε ξανά τη ροή βημάτων.

Πώς μπορώ να βρίσκω τους στόχους μου;
Edit Goals

Μεταβείτε στους στόχους σας:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην επιθυμητή αναλυτική προβολή.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Στόχοι.
 4. Κάντε κλικ στο όνομα ενός υπάρχοντα στόχου, για να επεξεργαστείτε τη διαμόρφωσή του.
Goal recording

Κατάσταση καταγραφής

Μόλις δημιουργήσετε έναν στόχο, αρχίζει να καταγράφει δεδομένα. Μπορείτε να παύσετε έναν στόχο, αλλάζοντας την κατάσταση καταγραφής σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Δεν καταγράφονται δεδομένα για έναν στόχο, όταν είναι απενεργοποιημένος.

Για να αλλάξετε την κατάσταση καταγραφής κάποιου στόχου:

Επειδή οι μετατροπές στόχων υπολογίζονται και εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, δεν είναι δυνατή η διαγραφή στόχων. Αν κάποιος από τους στόχους σας δεν χρησιμοποιείται πλέον ή πάψει να είναι σχετικός, απενεργοποιήστε την καταγραφή.

 1. Μεταβείτε στους στόχους σας.
 2. Εντοπίστε το στόχο που θέλετε να αλλάξετε.
 3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την Καταγραφή.

Κοινή χρήση και εισαγωγή στόχων

Αφού δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε κάποιον στόχο, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες του Analytics, με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για άλλα στοιχεία, όπως είναι οι πίνακες ελέγχου, τα τμήματα, οι ομαδοποιήσεις καναλιών, κ.λπ. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός στόχου:

Όταν μοιράζεστε στοιχεία, γίνεται κοινή χρήση μόνο των πληροφοριών διαμόρφωσης. Τα δεδομένα σας παραμένουν ιδιωτικά.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση στοιχείων.

Εισαγωγή στόχων από το Gallery λύσεων

Αντί να δημιουργήσετε τους δικούς σας στόχους, μπορείτε να τους εισαγάγετε από το Gallery λύσεων. Κατά την εισαγωγή ενός στόχου από το Gallery λύσεων, μόνο το πρότυπο εισάγεται στον λογαριασμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον στόχο, για να παρακολουθήσετε στον λογαριασμό σας Analytics τις μετατροπές και όχι τα δεδομένα μετατροπής από το άτομο που δημιούργησε τον στόχο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Gallery λύσεων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στόχων

Αν αντιμετωπίζετε ζητήματα με τον τρόπο ρύθμισης των στόχων σας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης στόχων για τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων.

Αν αντιμετωπίζετε ζητήματα με αποκλίσεις στους στόχους, τις συναλλαγές και τις μετατροπές του Google Ads, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων αποκλίσεων για τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας