Opsæt, rediger og del mål

Mål giver dig mulighed for at måle, hvor ofte brugere foretager eller fuldfører bestemte handlinger.

Find proceduren til opsætning

Mål sættes op på dataudvalgs niveau. Hvis du vil finde et dataudvalg, skal du klikke på Administrator og derefter vælge en konto, en ejendom og et dataudvalg. Klik på Mål og derefter på Opret et mål .

Følg trinnene i din konto for at opset mål. Når du har udført et trin, skal du klikke på Næste trin for at gemme og fortsætte til næste trin. Klik på Gem mål for at afslutte. Klik på Annuller for at afbryde processen uden at gemme.

Valg af en skabelon eller et tilpasset mål

Vælg en skabelon for at se forslag til opsætningen. Disse skabeloner er udviklet med henblik på at hjælpe dig med at angive handlingsrettede mål, der opfylder almindelige forretningsmæssige mål. Du kan redigere alle felterne i skabelonen, før du gemmer et mål.

Vælg Tilpasset for at afslutte opsætningsprocessen uden nogen forslag.

Målkategorierne ( Indtjening , Konvertering , Forespørgsel og Engagement ) er de overordnede forretningsmæssige mål, der danner udgangspunktet for målskabelonerne. Du kan bruge dem som et organisationsværktøj, der kan hjælpe dig med at fokusere på formålet med dine mål. Prøv at se, om du kan oprette mindst ét mål for hver kategori, for at få en bedre forståelse af, hvordan brugerne interagerer med dit indhold. Disse kategorier påvirker ikke dataene i dine rapporter.

Kan du ikke se nogen skabeloner? Målskabeloner er skræddersyet til at opfylde de forretningsmæssige behov inden for bestemte brancher (bilindustrien, underholdningsbranchen osv.). Skabelonerne deaktiveres, hvis du ikke har valgt en branche på din konto. For at få vist skabeloner, der er relevante for din virksomhed, skal du redigere din ejendom , vælge en branchekategori og gemme dine ændringer.

Måltype

Der er fire forskellige måltyper , der bruges til hver sin type handling, der kan måles som et mål. Hvis du bruger en skabelon, foreslås den type, der passer bedst. Hvis du opsætter et tilpasset mål, skal du vælge den type, der passer bedst til den handling, du vil spore. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der derudover gør sig gældende for destinations- og hændelsesmål.

Destinationsmål

Angiv søgeordstypen som Er lig med , Starter med eller Regulært udtryk . Få flere oplysninger om, hvordan du bruger regulære udtryk .

Når du opsætter en tragt, skal du bruge et sidenavn eller navnet på et appskærmbillede som tragttrinnet, som det er gjort i feltet Destination .

Hændelsesmål

Du skal først opsætte mindst én hændelse for at kunne bruge denne type mål. Få flere oplysninger om hændelsessporing og hændelseskomponenterne.

Målværdien for et hændelsesmål kræver særlig opmærksomhed under opsætningen. Se afsnittet "Målværdi" herunder for at på nærmere oplysninger.

Målværdi

Tildel det pengemæssige beløb for en målværdi under opsætningen. Du kan få flere oplysninger og et eksempel herpå ved at læse Målværdi . Der er ting, du skal være særligt opmærksom på, når du opsætter et hændelsesmål eller et mål, der omfatter Sporing af e-handel.

Hændelsesmål

Du kan angive målværdien for et hændelsestypemål på to forskellige måder:

  • Brug hændelsesværdien som målværdien. Dette er den værdi, der er defineret som værdi i din hændelsessporingskode. Alt efter din opsætning er dette muligvis ikke en pengemæssig værdi. Hvis ikke du har defineret en hændelsesværdi, er målværdien tom. Du skal ændre valgmuligheden for målværdi til JA i opsætningen for denne konfiguration.
  • Brug en målværdi. Dette fungerer på samme måde, som når du angiver en værdi for andre typer mål. Sørg for, at valgmuligheden for målværdi er angivet til NEJ i opsætningen for denne konfiguration, og angiv værdien manuelt.
Sådan bruger du mål med Sporing af e-handel

Hvis du sporer en transaktion eller et køb med e-handelssporingskode, skal du lade feltet "Målværdi" stå tomt. Transaktionens faktiske værdi vises i variablen Indtjening (ikke variablen Målværdi), og den hentes fra e-handelssporingskoden i din indkøbsvogn.

Bekræft

Når du har udført sidste trin, skal du klikke på Bekræft for at teste din målopsætning. Denne test bygger på data i din konto og ikke faktiske konverteringsdata. Den er ikke et billede af dit måls effektivitet.

Rediger

Når du gennemgår trinnene, kan du klikke på Rediger for at ændre et tidligere trin, før du opretter et nyt mål. Hvis du vil redigere et allerede oprettet mål, skal du klikke på målnavnet og følge fremgangsmåden igen.

Registreringsstatus

Så snart du opretter et mål, starter det med at registrere data. Du kan sætte et mål på pause ved at ændre registreringsstatussen til FRA . Der registreres ikke data for et mål, når det er deaktiveret, men du kan til enhver tid aktivere registrering igen ved at ændre statussen til TIL . Du kan ikke hente data, når statussen for et mål er FRA .

Deling med andre

Når du har oprettet og gemt et mål, kan du dele det med andre. Du deler et mål ved at gå til indstillingen Mål i kolonnen Dataudvalg på siden Administrator . Klik på Del for at oprette en webadresse, du kan dele med andre. Det er kun konfigurationsoplysningerne, der deles. Dine data deles ikke med andre. Få flere oplysninger om deling af aktiver .

Begrænsninger

Der kan maks. oprettes 20 mål pr. dataudvalg. Hvis du ønsker at spore mere end 20 mål, skal du oprette et ekstra dataudvalg for den pågældende kontoejendom eller redigere et eksisterende mål, du ikke længere har brug for.

Du skal opsætte mål i din Google Analytics-konto, før der vises data i rapporten Mål og andre rapporter, der rummer data om mål og målkonverteringer.

Mål kan ikke slettes, men de kan deaktiveres. Der registreres ikke data, når et mål er deaktiveret.

Hvor nyttig er denne artikel:

Feedback registreret. Tak.
  • Slet ikke nyttig
  • Ikke særligt nyttig
  • Nogenlunde nyttig
  • Meget nyttig
  • Yderst nyttig