Opret, rediger og del mål

Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og deler mål.

You need Edit permission at the view level to perform the tasks or use the features described in this article.

I denne artikel kan du læse om følgende:
Add new goal

Opret et nyt mål

Naviger til dine mål:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Vælg fanen Administrator, og naviger til den ønskede konto, ejendom og visning.
 3. Klik på Mål i kolonnen VISNING.
 4. Klik på + NYT MÅL eller Importér fra Galleriet for at oprette et nyt mål, eller klik på et eksisterende mål for at redigere dets konfiguration.

Du har to grundlæggende muligheder for at oprette mål:

 • Ved at bruge en målskabelon
 • Ved at bruge tilpassede mål
Goal template

Mulighed 1: Mål fra en skabelon

Følg trinnene til oprettelse af et nyt mål (ovenfor), og gør derefter følgende:

 1. Vælg en skabelon på listen.
 2. Klik på Næste trin for at fortsætte med at opstille dit mål.

Målskabeloner er udviklet med henblik på at hjælpe dig med at angive handlingsrettede mål, der opfylder almindelige forretningsmæssige målsætninger. Du kan redigere alle felterne i skabelonen, før du gemmer et mål. Målkategorierne (Omsætning, Konvertering, Forespørgsel og Engagement) er de overordnede forretningsmæssige mål, der danner udgangspunktet for målskabelonerne. Du kan bruge dem som et organisationsværktøj, der kan hjælpe dig med at fokusere på formålet med dine mål. Prøv at se, om du kan oprette mindst ét mål for hver kategori, for at få en bedre forståelse af, hvordan brugerne interagerer med dit indhold. Disse kategorier påvirker ikke dataene i dine rapporter.

Kan du ikke se nogen skabeloner? Målskabeloner er skræddersyet til at opfylde de forretningsmæssige behov inden for bestemte brancher (bilindustrien, underholdningsbranchen osv.). Skabelonerne deaktiveres, hvis du ikke har valgt en branche på din konto. Hvis du vil hente skabeloner, der er relevante for din virksomhed, skal du redigere din ejendom, vælge en branchekategori og gemme dine ændringer.

Custom Goal

Mulighed 2: Tilpassede mål

Følg trinnene til oprettelse af et nyt mål (ovenfor), og gør derefter følgende:

 1. Vælg Tilpasset på listen over muligheder.
 2. Klik på Næste trin, og vælg derefter en måltype.
 3. Klik på Næste trin igen for at fortsætte med at opsætte dit mål.

Muligheder for målkonfiguration

Målnavn

It's a good practice to name your Goals in a way that helps you distinguish one Goal from another. This can help make your Goal Conversion and Flow reports more easily understood.

Id for målplads

Hvert mål, du opretter, tildeles en numerisk plads-id. Du kan maksimalt have 20 målpladser, der grupperes i sæt af op til fem individuelle mål. Målsæt giver dig mulighed for at kategorisere de forskellige typer af mål for dit website.

Måltyper

Som beskrevet i Om mål er der en række forskellige måltyper, der hver især bruges til forskellige former for handling, du kan måle. Hvis du bruger en skabelon, foreslås den type, der passer bedst. Hvis du opsætter et tilpasset mål, skal du vælge den type, der passer bedst til den handling, du vil spore. Udvid nedenstående sektioner for at få nærmere oplysninger om den enkelte måltype.

Nærmere oplysninger vedrørende destinationsmål

Brug destinationsmål til at behandle en sidevisning eller en visning af et skærmbillede som en konvertering. Indtast navnet på skærmbilledet eller webadressen for siden i feltet Destination. Angiv søgeordstypen som Er lig med, Begynder med eller Regulært udtryk.

Goal funnel

En tragt henviser til den sti, som brugerne følger for at komme til en bestemt destination. Du kan angive de skærmbilleder eller sider, som brugerne skal besøge før det endelige destinationsmål, ved at aktivere muligheden Tragt. For hvert enkelt trin i tragten skal du klikke på +Tilføj endnu et trin og derefter indtaste et sidenavn eller et navn på et appskærmbillede, som du gjorde det i feltet Destination.

Tragttrinnene bruger samme søgeordstype som destinationen. Hvis du f.eks. har angivet et regulært udtryk for destinationen, skal alle tragttrinnene matche det pågældende udtryk.

Nærmere oplysninger vedrørende mål for varighed

Mål brugerengagementet ved at behandle tid på side som en konvertering. Felterne Timer, Minutter og Sekunder angiver, hvor lang tid brugerne skal være på siden, før det tæller som en målkonvertering. Brugere, der opholder sig længere på siden end dette, genererer en konvertering.

Nærmere oplysninger vedrørende hændelsesmål
Event Goal

Betragt brugerinteraktioner med dit website eller din app som en konvertering. Du skal først opsætte mindst én hændelse for at kunne bruge hændelsesmål. Brug Hændelsesbetingelser til at konfigurere hændelseskomponenterne. Få flere oplysninger om Hændelser.

Nærmere oplysninger vedrørende målet Sider/skærmbilleder pr. session

Mål brugerengagementet ved at behandle antallet af sider eller skærmbilleder pr. session som et mål. Brugere, der ser flere sider eller skærmbilleder end det angivne antal, genererer en konvertering.

Goal value

Målværdi

Hvis du tildeler et mål en pengemæssig værdi, får du mulighed for at sammenligne konverteringer og måle effekten af ændringer og forbedringer af dit website eller din app. Du tildeler en værdi under opsætningsprocessen. Der er ting, du skal være særligt opmærksom på, når du opsætter et hændelsesmål eller et mål, der omfatter Sporing af e-handel. Udvid nedenstående sektioner for at læse mere om dette.

Værdier for hændelsesmål

Du kan indstille målværdien for et hændelsesmål på to forskellige måder:

 • Brug hændelsesværdien som målværdien. Dette er den værdi, der er defineret som værdi i din hændelsessporingskode. Alt efter din opsætning er dette muligvis ikke en pengemæssig værdi. Hvis du ikke har defineret en hændelsesværdi, er målværdien tom. Du skal ændre muligheden for målværdi til JA i opsætningen for denne konfiguration.
 • Brug en målværdi. Dette fungerer på samme måde, som når du angiver en værdi for andre typer mål. Sørg for, at valgmuligheden for målværdi er angivet til NEJ i opsætningen for denne konfiguration, og angiv værdien manuelt.
Værdier for mål med Sporing af e-handel

Hvis du sporer en transaktion eller et køb med e-handelssporingskode, skal du lade feltet Målværdi stå tomt. Transaktionens faktiske værdi vises i metric'en Omsætning (ikke metric'en Målværdi) og stammer fra koden for Sporing af e-handel i din indkøbsvogn.

Du kan ændre valutaenheden for målværdien i dine visningsindstillinger.

Verify Goal

Bekræft dit mål

Klik på Bekræft dette mål for at teste din målopsætning. Dermed beregnes en konverteringsfrekvens for dette mål ud fra dataene fra de seneste syv dage.

Denne test bygger på data på din konto og ikke faktiske konverteringsdata. Den er ikke et billede af dit måls effektivitet.

Revider eller rediger et mål

Du kan revidere et mål, du er ved at definere, ved at klikke på linket Rediger ud for et tidligere trin.

For at redigere et eksisterende mål skal du navigere til listen over mål og klikke på målnavnet. Derefter skal du følge den trinvise vejledning.

Hvordan finder jeg mine mål?
Edit Goals

Naviger til dine mål:

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Vælg fanen Administrator, og naviger til den ønskede konto, ejendom og visning.
 3. Klik på Mål i kolonnen VISNING.
 4. Klik på navnet på et eksisterende mål for at redigere dets konfiguration.
Goal recording

Registreringsstatus

Så snart du opretter et mål, begynder det at registrere data. Du kan sætte et mål på pause ved at ændre dets registreringsstatus til FRA. Der registreres ikke data for et mål, når det er slået fra.

Sådan ændrer du et måls registreringsstatus:

Det er ikke muligt at slette et mål, da målkonverteringer beregnes og anvendes, mens dine data behandles. Hvis et af dine mål bliver forældet eller irrelevant, skal du i stedet slå registreringen fra.

 1. Naviger til dine mål.
 2. Find det mål, du gerne vil ændre.
 3. Slå knappen Registrering TIL eller FRA.
Share goals

Del og importér mål

Når du har oprettet og gemt et mål, kan du dele det med andre Google Analytics-brugere på samme måde som med andre aktiver, f.eks. betjeningspaneler, segmenter, kanalgrupperinger osv. Sådan deler du et mål:

 1. Naviger til dine mål.
 2. Markér afkrydsningsfeltet for det mål, du gerne vil dele (du kan vælge flere mål).
 3. Klik på Del.
 4. Vælg din indstilling for deling:
  • Del link til skabelon: genererer en webadresse for objektskabelonen. Du kan derefter dele webadressen, så andre brugere kan implementere den samme objektkonfiguration i deres Google Analytics-visning.
  • Del i Solutions Gallery: Del denne skabelon offentligt i Solutions Gallery.

Knappen Del vises først, når du vælger ét eller flere mål.

Når du deler et mål, er det kun konfigurationsoplysningerne, der deles. Dine data deles ikke med andre.

Få flere oplysninger om deling af aktiver.

Import af mål fra Solutions Gallery

I stedet for at oprette dine egne mål kan du importere dem fra Solutions Gallery. Når du importerer et mål fra Solutions Gallery, er det kun målskabelonen, der importeres til din konto. Der importeres ikke konverteringsdata fra kildekontoen. Du kan derefter bruge importerede mål til at spore konverteringerne på din egen Google Analytics-konto.

Få flere oplysninger om Solutions Gallery.

Målplads-id for importerede mål

Når du importerer et mål fra Solutions Gallery, tildeles det det næste tilgængelige målplads-id. Du kan vælge et andet plads-id, som ikke er i brug, eller du kan overskrive et eksisterende plads-id.

Hvis du overskriver et målplads-id, som er i brug, med et nyt mål, ændres eventuelle tidligere konverteringsdata ikke. Sørg for at holde styr på, hvornår du foretager ændringer af et eksisterende mål.

Var denne artikel nyttig?