Det er viktig at du overfører innstillingene for Universal Analytics-området ditt til Google Analytics 4, ellers begynner du å miste data 1. juli 2023 (1. juli 2024 for Analytics 360-områder). Finn ut hvordan du overfører innstillingene.

Innstillinger for datadeling

Det finnes en rekke innstillinger for datadeling i Analytics-kontoen din. Med disse innstillingene kan du tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn via en metode for datainnsamling i Analytics (f.eks. JavaScript-sporingskoden, SDK-er for mobil og Measurement Protocol), med Google. Dette gjør at du kan være mer åpen om og restriktiv med dataene dine etter eget ønske. Med disse innstillingene kan du bare tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn fra nettsteder, mobil-apper og andre digitale enheter ved hjelp av Analytics. Innstillingene gjelder ikke for data om Analytics-kontoen din eller hvordan du bruker kontoen – for eksempel antall områder og hvilke tilleggsfunksjoner du konfigurerer. Uavhengig av innstillingene for datadeling kan Analytics-dataene dine bare brukes i den grad det er nødvendig for å opprettholde og beskytte Analytics-tjenesten.

Alle Google-representantene som har tilgang til kontodata, innbefattet leverandørene, må godta vilkårene for retningslinjer for intern tilgang. Det kreves autentisering av alle som skal ha tilgang til dataene, og all tilgang foregår over SSL og blir loggført for sikkerhetsevaluering. Representantene kan i tillegg bare bruke datamaskiner som er godkjent av Google, når de leser kundedataene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Endre innstillingene for datadeling

Du må ha redigeringstilgang for å kunne bruke denne funksjonen.

Du må tilpasse innstillingene for datadeling når du registrerer deg for en Analytics-konto, men du kan når som helst endre disse innstillingene ved å gå tilbake til administratordelen i en konto.

Slik endrer du innstillingene for datadeling:

  1. Klikk på Kontoinnstillinger i KONTO-kolonnen.
  2. Rediger én eller flere innstillinger, og klikk på Lagre.

Detaljer om og fordeler ved de enkelte innstillingene for datadeling

Gjennomgå kontoinnstillingene og denne tilleggsinformasjonen for å avgjøre om innstillingene skal slås AV eller PÅ. Hvis alle innstillingene er AV, brukes Analytics-dataene dine bare til å levere og drifte Analytics-tjenesten.

Google-produkter og -tjenester

Når du slår PÅ denne innstillingen, kan Google få tilgang til og analysere data for å få en bedre forståelse av atferden og trendene på nettet. Dataene kan også brukes til å gjøre Googles produkter og tjenester enda bedre. Disse dataene kan for eksempel brukes til å forbedre Google Ads-systemverktøyene du benytter for å opprette, administrere og analysere annonsekampanjer.

Eventuelle data som samles inn og brukes av Google i henhold til innstillingen for Google-produkter og -tjenester, er underlagt vilkårene knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier, og i forbindelse med GDPR er Google en uavhengig behandlingsansvarlig for slike data.

Bedriftsstatistikk og bidrag til modellering

Samlede data kan brukes for å bidra til å utvikle funksjoner og utarbeide publikasjoner som kan gi brukerne bedre oversikt over hva som skjer i bransjen. Når du deler data om bedriftsstatistikk og bidrag til modellering, blir disse dataene slått sammen med data fra andre apper og nettsteder. Dermed kan de ikke brukes til å identifisere kontoene, brukerne eller organisasjonene dine.

Når du slår AV denne innstillingen, kan data fortsatt utveksles mellom Analytics og de andre Google-produktene som er eksplisitt tilknyttet kontoområdene dine.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, ettersom Analytics-dataene kan brukes for å utvikle bedre verktøy og tilby veiledning som kan være nyttig når du skal utarbeide eller justere markedsførings- og analysetiltak. Ut fra referansemålingsdataene kan du få innsikt i hvordan bedriften ligger an i den aktuelle bransjen. Du kan også få informasjon om viktige trender i markedet, for eksempel en økning i mobiltrafikken sammenlignet med fjoråret.

Teknisk brukerstøtte

Analytics-brukerveiledere trenger av og til tilgang til kontoen din for å gi deg service og løse tekniske problemer. Hvis du slår PÅ denne innstillingen, gis brukerveilederne tilgang til dataene dine, slik at de kan løse tekniske problemer. Hvis du slår AV denne innstillingen, kan det hende at brukerveilederne ikke kan hjelpe deg med å løse tekniske problemer.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, da du gir Googles brukerveiledere tilgang til kontoen din for å feilsøke og hjelpe deg med å finne løsninger hvis du får problemer med kontoen.

Kontoeksperter

Vi har gitt salgs- og markedsføringsekspertene hos Google opplæring i å identifisere ting som kan forbedre opplevelsen du har av Google-produktene. Når du slår PÅ den første innstillingen, kan disse spesialistene vurdere hvor effektive ulike implementeringsstrategier og kontokonfigurasjoner er. Brukere som har 360- og standardkontoer, kan dra nytte av bedre markedsføringskommunikasjon med forslag til bruksområder. 360-kontobrukere kan dessuten be salgsrepresentanter om optimaliseringstips. Når du slår PÅ den andre innstillingen, får i tillegg alle salgsekspertene hos Google tilgang til kontoen din, slik at de kan gi deg flere personlig tilpassede anbefalinger.

Det er en fordel for deg å slå PÅ begge innstillingene, ettersom salgsteamet til Analytics da kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan forbedre annonseringsforbruket ditt. De kan for eksempel gi deg anbefalinger på grunnlag av en analyse av søkeordresultatene dine. Markedsføringsteamet til Analytics kan gi deg forslag til hvordan du kan øke antallet brukeranskaffelser eller få opp andre strategisk viktige verdier, gjennom en resultatrapport du mottar månedlig på e-post.

Vilkår knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier

Når Google Analytics-kunder aktiverer innstillingen for datadeling for «Google-produkter og -tjenester», er Google – i henhold til GDPR – behandlingsansvarlig for dataene som deles og brukes ved at denne innstillingen aktiveres.

Finn ut mer om vilkårene knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256