Innstillinger for datadeling

Google Analytics-kontoen din inneholder en rekke innstillinger for datadeling. Ved hjelp av disse innstillingene kan du tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn via en datainnsamlingsmetode i Google Analytics (som f.eks. JavaScript-sporingskoden, SDK-sett for mobil og Measurement Protocol), med Google. Dette gjør at du kan velge en mer åpen eller mer restriktiv linje når det kommer til dataene du ønsker å dele med andre. Med disse innstillingene kan du bare tilpasse hvordan du deler dataene du samler inn fra nettsteder, mobil-apper og andre digitale enheter ved hjelp av Google Analytics. Innstillingene omfatter ikke data om Google Analytics-kontoen din eller hvordan du bruker kontoen, som for eksempel antallet områder og hvilke tilleggsfunksjoner du har konfigurert.

Alle Google-representantene som har tilgang til kontodata, innbefattet leverandørene, må godta vilkårene for retningslinjer for intern tilgang. Det kreves autentisering av alle som skal ha tilgang til dataene, og all tilgang foregår over SSL og blir loggført for sikkerhetsevaluering. Representantene kan i tillegg bare bruke datamaskiner som er godkjent av Google, når de leser kundedataene.

Endring av innstillingene for datadeling

Du må ha redigeringstillatelse for å bruke denne funksjonen.

Du må tilpasse innstillingene for datadeling når du registrerer deg for en Google Analytics-konto, men du kan når som helst endre disse innstillingene ved å gå tilbake til administratordelen av en konto.

Slik endrer du innstillingene for datadeling:

  1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
  2. Klikk på Administrator i menyraden øverst på siden.
  3. Bruk så rullegardinmenyen i KONTO-kolonnen for å velge en konto du vil redigere.
  4. Klikk på Kontoinnstillinger.
  5. Rediger ønskede innstillinger, og klikk på Bruk for å lagre.

Detaljer om og fordeler ved de enkelte innstillingene for datadeling

For at du skal kunne avgjøre om du ønsker å slå PÅ eller AV de enkelte innstillingene, må du se over innstillingene i kontoen din og lese gjennom denne tilleggsinformasjonen. Hvis du slår AV alle de tre innstillingene, blir Google Analytics-kontoen din bare brukt for å levere og vedlikeholde Google Analytics-tjenesten.

Google-produkter og -tjenester

Når du slår PÅ denne innstillingen, kan Google få tilgang til og analysere dataene for å få en bedre forståelse av atferden og trendene på nettet. Dataene kan også brukes for å forbedre Googles produkter og tjenester.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, ettersom disse dataene kan brukes for å forbedre AdWords-systemet, slik at du får bedre verktøy for å lage, administrere og analysere annonsekampanjene dine.

Referansemåling

Oppsamlede og anonyme data kan brukes for å bidra til å utvikle funksjoner og utarbeide publikasjoner. Dermed kan du få en bedre oversikt over hva som skjer i bransjen.

Når du slår AV denne funksjonen, kan data fortsatt flyte mellom Google Analytics og andre Google-produkter som er uttrykkelig knyttet til kontoområdene dine. Ettersom disse dataene blir samlet inn og anonymisert, kan de ikke brukes for å identifisere kontoene, organisasjonene eller brukerne dine.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, ettersom Google Analytics-dataene kan brukes for å utvikle bedre verktøy og tilby veiledning som kan være nyttig når du skal utarbeide eller justere markedsførings- og analysetiltak. Ut fra referansemålingsdataene kan du få innsikt i hvordan bedriften din ligger an i den aktuelle bransjen. Du kan også få informasjon om viktige trender i markedet, for eksempel en eventuell økning i mobiltrafikken sammenlignet med fjoråret.

Teknisk brukerstøtte

Fra tid til annen må brukerstøtterepresentanter for Google Analytics ha tilgang til kontoen din for å kunne yte kundeservice og løse tekniske problemer. Hvis du slår PÅ denne innstillingen, gis brukerstøtterepresentantene tilgang til dataene dine, slik at de kan løse tekniske problemer. Hvis du slår AV denne innstillingen, kan det hende at brukerstøtterepresentantene ikke kan hjelpe deg med å løse tekniske problemer.

Det er en fordel for deg å slå PÅ denne innstillingen, da du gir Googles brukerstøtterepresentanter tilgang til kontoen din for å feilsøke og hjelpe deg med å finne løsninger hvis du får kontoproblemer.

Kontoeksperter

Vi har gitt salgs- og markedsføringsekspertene hos Google opplæring i å identifisere ting som kan forbedre opplevelsen du har av Google-produktene. Når du slår PÅ den første innstillingen, kan disse ekspertene vurdere hvor effektive ulike implementeringsstrategier og kontokonfigurasjoner er. Brukere av Premium- og standardkontoer kan dra nytte av forbedret markedskommunikasjon med forslag til bruksområder, og brukere av Premium-kontoer kan be salgsekspertene sine om optimaliseringstips. Når du slår PÅ den andre innstillingen, får i tillegg alle salgsekspertene hos Google tilgang til kontoen din, slik at de kan gi deg flere tilpassede anbefalinger.

Det er en fordel for deg å slå PÅ begge innstillingene, ettersom salgsteamet til Google Analytics da kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan forbedre annonseringsforbruket ditt. De kan for eksempel gi deg anbefalinger på grunnlag av en analyse av søkeordresultatene dine. Markedsføringsteamet til Google Analytics kan gi deg forslag til hvordan du kan forbedre tallene for brukeranskaffelser eller foreslå andre strategiske forbedringer gjennom en månedlig resultatrapport du mottar per e-post.

Relaterte ressurser

Var denne artikkelen nyttig?