Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników i grup użytkowników

Zarządzanie listą użytkowników, którzy mają dostęp do Twojego konta Analytics.
Usunięcie użytkowników i grup użytkowników nie powoduje usunięcia informacji umożliwiających identyfikację. Więcej informacji o usuwaniu danych.

Użytkowników można dodawać na poziomie konta, usługi lub widoku. Poziom, na którym dodasz użytkownika, określa jego początkowy dostęp. Jeśli np. dodasz użytkownika na poziomie konta, będzie miał on też dostęp do wszystkich usług i widoków na tym koncie z takim samym zestawem uprawnień. Jeśli dodasz użytkownika na poziomie widoku, będzie on miał dostęp tylko do tego widoku z przyznanymi mu przez Ciebie uprawnieniami. Poziom dostępu i uprawnienia użytkownika możesz w każdej chwili zmienić. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Użytkownicy są identyfikowani po ich adresach e-mail. Możesz dodawać tylko użytkowników, których adresy e-mail są zarejestrowane na kontach Google.

Aby dodawać lub modyfikować użytkowników, musisz mieć rolę administratora na poziomie konta, usługi lub widoku danych. Użytkowników możesz dodawać lub modyfikować na każdym poziomie, do którego masz uprawnienia.

Aby usuwać użytkowników, musisz mieć rolę administratora na poziomie konta. Użytkowników możesz usuwać tylko na poziomie konta. Każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może usunąć dowolnego innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli jesteś ostatnim użytkownikiem, który ma rolę administratora, nie możesz usunąć własnego konta użytkownika.

Tematy w tym artykule:

Przeszukaj listę użytkowników lub kliknij Filtr > Dodaj filtr, by przefiltrować listę nazw użytkowników, adresów e-mail, administratorów organizacji, grup użytkowników, uprawnień lub naruszeń zasad.

Dodawanie kont użytkowników

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika do konta/usługi/widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz dodać użytkownika na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Na liście Uprawnienia dotyczące konta kliknij kolejno +Dodaj użytkowników.
 5. Wpisz adres e-mail konta Google użytkownika.
 6. Wybierz Powiadom nowych użytkowników e-mailem, by wysłać wiadomość do użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 8. Kliknij Dodaj.

Edytowanie użytkowników

Możesz edytować uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. Jeśli np. użytkownik ma rolę przeglądającego tylko w jednym widoku danych, możesz mu później przyznać dodatkowo rolę edytującego też tylko w tym widoku danych. Możesz mu również przyznać rolę edytującego na poziomie usługi, dzięki czemu zyska rolę edytującego w każdym widoku danych w tej usłudze.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz mu przyznać mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi rolę edytującego na poziomie konta, zyska on też w ten sposób rolę edytującego na poziomie usługi i widoku danych. Nie możesz mu odebrać tej roli ani na poziomie usługi, ani na poziomie widoku danych. I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi rolę edytującego na poziomie widoku danych i nie przypisywać mu żadnych uprawnień na poziomie usługi ani konta. Dowiedz się więcej o dostępie.

Aby zmienić uprawnienia użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, aby znaleźć właściwego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Kliknij nazwę użytkownika i dodaj lub usuń uprawnienia.
 6. Kliknij Zapisz.

Usuwanie kont użytkowników

Aby usunąć konta użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, aby znaleźć właściwego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij USUŃ.

Tworzenie grup użytkowników

Możesz tworzyć grupy użytkowników z uprawnieniami do konta Analytics.

Aby można było utworzyć grupę użytkowników, Twoje konto Analytics musi należeć do organizacji. Jeśli Twoje konto nie należy do organizacji, Google Analytics przeprowadzi Cię przez proces tworzenia pierwszej grupy użytkowników i połączenia konta z organizacją.

Więcej informacji o grupach użytkowników

 

Aby utworzyć grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz dodać grupę na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Na liście użytkowników kliknij kolejno +Dodawanie grup użytkowników.
 5. Kliknij Dodaj grupę.
 6. Kliknij +, wpisz nazwę i opis grupy, a potem kliknij UTWÓRZ.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia i kliknij DODAJ. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem.

Gdy utworzysz grupę, pojawi się ona na liście użytkowników na koncie Analytics i w Twojej organizacji.

Grupa ma uprawnienia na takim poziomie w hierarchii Analytics, na jakim została utworzona. Jeśli na przykład utworzysz grupę na poziomie widoku, wtedy będzie miała uprawnienia tylko na poziomie tego widoku. Jeśli utworzysz grupę na poziomie usługi, będzie miała uprawnienia do tej usługi oraz wszystkich jej widoków. Jeśli utworzysz grupę na poziomie konta, będzie miała uprawnienia do wszystkich usług i widoków. Więcej informacji o dodawaniu uprawnień na innych poziomach hierarchii Analytics znajdziesz poniżej, w sekcji Edytowanie grup użytkowników.

Dodawanie użytkowników do grupy

Aby dodać użytkowników do grupy:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiednią grupę użytkowników. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 5. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij Więcej, a następnie kliknij Wyświetl szczegóły dotyczące grupy w tej organizacji.
 6. Kliknij kolejno Członkowie+.
 7. Wpisz adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 8. Jeśli chcesz dodać do tej grupy inne grupy, kliknij DODAJ GRUPĘ.
 9. Gdy dodasz już wszystkich użytkowników i grupy, kliknij DODAJ.
 10. Zamknij panel Członkowie i panel grupy.
 11. Kliknij Zapisz.

Dodawanie grupy użytkowników na poziomie hierarchii Analytics

Gdy utworzysz grupę, możesz dodać ją do dowolnego poziomu hierarchii Analytics, by zapewnić wszystkim użytkownikom w grupie uprawnienia na tym poziomie.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” (w zależności od tego, czy chcesz dodać grupę na poziomie konta, usługi czy widoku danych) kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Na liście użytkowników kliknij kolejno +Dodawanie grup użytkowników.
 5. Kliknij DODAJ GRUPĘ.
 6. Wybierz grupę, którą chcesz dodać, i kliknij GOTOWE.

Edytowanie grup użytkowników

Gdy już utworzysz grupę, możesz dodawać do niej lub usuwać z niej użytkowników, grupy i uprawnienia. Możesz też dodawać tę grupę do innych grup.

Aby edytować grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego konta lub widoku danych albo odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie „Konto”, „Usługa” lub „Widok danych” kliknij Zarządzanie dostępem.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, aby znaleźć właściwą grupę użytkowników. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 5. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij Więcej, a następnie kliknij Wyświetl szczegóły dotyczące grupy w tej organizacji.
 6. Aby dodać użytkowników lub grupy użytkowników, kliknij kolejno Członkowie+. Po dodaniu członków kliknij DODAJ.
 7. Aby dodać grupę do innych grup, kliknij kolejno Członkostwo w grupach+. Po wybraniu grup kliknij GOTOWE.
 8. Aby nadać grupie uprawnienia na innych poziomach hierarchii Analytics (usługi, widoki):
  • Kliknij Analytics.
  • Rozwiń hierarchię i kliknij Edytuj dla każdego poziomu, na którym chcesz zmodyfikować uprawnienia.
  • Wybierz uprawnienia, które chcesz dodać, i kliknij ZAPISZ.

Użyj tej samej procedury, by usunąć użytkowników z grupy, usunąć grupę z innych grup lub zmodyfikować uprawnienia.

Więcej informacji o grupach użytkowników

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
69256
false
false