Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie użytkowników

Zarządzanie listą użytkowników, którzy mają dostęp do Twojego konta Analytics.

Użytkowników można dodawać na poziomie konta, usługi lub widoku. Poziom, na którym dodasz użytkownika, określa jego początkowy dostęp. Jeśli np. dodasz użytkownika na poziomie konta, będzie miał on też dostęp do wszystkich usług i widoków na tym koncie z takim samym zestawem uprawnień. Jeśli dodasz użytkownika na poziomie widoku, będzie on miał dostęp tylko do tego widoku z przyznanymi mu przez Ciebie uprawnieniami. Poziom dostępu i uprawnienia użytkownika możesz zmieniać w każdej chwili. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Użytkownicy są identyfikowani po ich adresach e-mail. Możesz dodawać tylko użytkowników, których adresy e-mail są zarejestrowane na kontach Google.

Aby dodawać lub modyfikować użytkowników, musisz mieć uprawnienia do zarządzania użytkownikami na poziomie konta, usługi lub widoku. Użytkowników możesz dodawać lub modyfikować na każdym poziomie, do którego masz uprawnienia.

Aby usuwać użytkowników, musisz mieć uprawnienia do zarządzania użytkownikami na poziomie konta. Użytkowników możesz usuwać tylko na poziomie konta. Każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może usunąć dowolnego innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli jesteś ostatnim użytkownikiem, który ma uprawnienia do zarządzania użytkownikami, nie możesz usunąć samego siebie.

Tematy w tym artykule:

Dodawanie użytkowników

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika do konta/usługi/widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie KONTO, USŁUGA lub WIDOK (w zależności od tego, czy chcesz dodać użytkownika na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. W polu Przyznaj uprawnienia dla wpisz adres e-mail konta Google użytkownika.
 5. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 6. Wybierz Powiadom tego użytkownika przez e-maila, aby wysłać powiadomienie do każdego dodawanego użytkownika.
 7. Kliknij Dodaj.
 

Modyfikowanie użytkowników

Możesz zmienić uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do odczytu tylko dla jednego widoku, możesz później przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji dla tego widoku. Możesz też przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie usługi i w ten sposób przyznać mu także uprawnienia do edycji do każdego widoku w tej usłudze.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz przyznać mu mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie konta, wówczas dany użytkownik ma również uprawnienia do edycji na poziomach usługi i widoku (nie możesz anulować tych uprawnień na poziomie usługi ani widoku). I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie widoku i nie przypisywać żadnych uprawnień na poziomie usługi lub konta. Więcej informacji o uprawnieniach.

Aby zmodyfikować uprawnienia istniejącego już użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie KONTO, USŁUGA lub WIDOK (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Użyj menu w kolumnie Uprawnienia, aby dodać lub usunąć uprawnienia danego użytkownika.
 6. Kliknij Zapisz.
 

Usuwanie użytkowników

Użytkowników można dodawać na dowolnym poziomie hierarchii konta, ale usuwać ich można tylko na poziomie konta.

Aby usunąć użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto.
 3. W kolumnie KONTO kliknij Zarządzanie użytkownikami. Uwaga: pamiętaj, by kliknąć Zarządzanie użytkownikami w kolumnie KONTO (pierwszej z lewej). Jeśli klikniesz Zarządzanie użytkownikami w kolumnie USŁUGA lub WIDOK, nie będziesz mieć widocznej opcji usuwania użytkowników.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Kliknij usuń obok użytkownika, którego chcesz usunąć.
  Uwaga: przycisk usuń pojawia się po prawej stronie wiersza każdego użytkownika. Jeśli brak przycisku usuń, oznacza to, że korzystasz z trybu Zarządzanie użytkownikami na poziomie usługi lub widoku. Aby usunąć użytkownika, musisz korzystać z trybu Zarządzanie użytkownikami na poziomie konta.
 6. Kliknij Usuń użytkownika.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?