Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników i grup użytkowników

Zarządzanie listą użytkowników, którzy mają dostęp do Twojego konta Analytics.

Użytkowników można dodawać na poziomie konta, usługi lub widoku. Poziom, na którym dodasz użytkownika, określa jego początkowy dostęp. Jeśli np. dodasz użytkownika na poziomie konta, będzie miał on też dostęp do wszystkich usług i widoków na tym koncie z takim samym zestawem uprawnień. Jeśli dodasz użytkownika na poziomie widoku, będzie on miał dostęp tylko do tego widoku z przyznanymi mu przez Ciebie uprawnieniami. Poziom dostępu i uprawnienia użytkownika możesz w każdej chwili zmienić. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Użytkownicy są identyfikowani po ich adresach e-mail. Możesz dodawać tylko użytkowników, których adresy e-mail są zarejestrowane na kontach Google.

Aby dodawać lub modyfikować użytkowników, musisz mieć uprawnienia do zarządzania użytkownikami na poziomie konta, usługi lub widoku. Użytkowników możesz dodawać lub modyfikować na każdym poziomie, do którego masz uprawnienia.

Aby usuwać użytkowników, musisz mieć uprawnienia do zarządzania użytkownikami na poziomie konta. Użytkowników możesz usuwać tylko na poziomie konta. Każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może usunąć dowolnego innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli jesteś ostatnim użytkownikiem, który ma uprawnienia do zarządzania użytkownikami, nie możesz usunąć samego siebie.

Tematy w tym artykule:

Dodawanie użytkowników

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać nowego użytkownika do konta/usługi/widoku:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz dodać użytkownika na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Na liście Użytkownicy konta kliknij + i Dodaj nowych użytkowników.
 5. Wpisz adres e-mail konta Google użytkownika.
 6. Wybierz Powiadom nowych użytkowników e-mailem, by wysłać wiadomość do użytkownika.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 8. Kliknij Dodaj.

Edytowanie użytkowników

Możesz edytować uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do odczytu tylko dla jednego widoku, możesz później przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji dla tego widoku. Możesz też przyznać temu użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie usługi i w ten sposób przyznać mu także uprawnienia do edycji do każdego widoku w tej usłudze.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz przyznać mu mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie konta, wówczas dany użytkownik ma również uprawnienia do edycji na poziomach usługi i widoku (nie możesz anulować tych uprawnień na poziomie usługi ani widoku). I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi uprawnienia do edycji na poziomie widoku i nie przypisywać żadnych uprawnień na poziomie usługi lub konta. Więcej informacji o uprawnieniach.

Aby zmodyfikować uprawnienia istniejącego już użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Kliknij nazwę użytkownika i dodaj lub usuń uprawnienia.
 6. Kliknij Zapisz.

Usuwanie użytkowników

Aby usunąć użytkownika:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiedniego użytkownika. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 5. Zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij USUŃ.

Tworzenie grup użytkowników

Możesz tworzyć grupy użytkowników z uprawnieniami do konta Analytics.

Aby można było utworzyć grupę użytkowników, Twoje konto Analytics musi należeć do organizacji. Jeśli Twoje konto nie należy do organizacji, Google Analytics przeprowadzi Cię przez proces tworzenia pierwszej grupy użytkowników i połączenia konta z organizacją.

Więcej informacji o grupach użytkowników

 

Aby utworzyć grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz dodać grupę na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Na liście użytkowników kliknij + i Dodaj nowe grupy.
 5. Kliknij DODAJ GRUPĘ.
 6. Kliknij +, wpisz nazwę i opis grupy, a następnie kliknij UTWÓRZ.
 7. Wybierz odpowiednie uprawnienia i kliknij DODAJ. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Gdy utworzysz grupę, pojawi się ona na liście użytkowników na koncie Analytics i w Twojej organizacji.

Grupa ma uprawnienia na takim poziomie w hierarchii Analytics, na jakim została utworzona. Jeśli na przykład utworzysz grupę na poziomie widoku, wtedy będzie miała uprawnienia tylko na poziomie tego widoku. Jeśli utworzysz grupę na poziomie usługi, będzie miała uprawnienia do tej usługi oraz wszystkich jej widoków. Jeśli utworzysz grupę na poziomie konta, będzie miała uprawnienia do wszystkich usług i widoków. Więcej informacji o dodawaniu uprawnień na innych poziomach hierarchii Analytics znajdziesz poniżej, w sekcji Edytowanie grup użytkowników.

Dodawanie użytkowników do grupy

Aby dodać użytkowników do grupy:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz zmienić uprawnienia na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiednią grupę użytkowników. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 5. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij i.
 6. Kliknij Członkowie i kliknij +.
 7. Wpisz adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 8. Jeśli chcesz dodać do tej grupy inne grupy, kliknij DODAJ GRUPĘ.
 9. Gdy dodasz już wszystkich użytkowników i grupy, kliknij DODAJ.
 10. Zamknij panel Członkowie i panel grupy.
 11. Kliknij Zapisz.

Dodawanie grupy użytkowników na poziomie hierarchii Analytics

Gdy utworzysz grupę, możesz dodać ją do dowolnego poziomu hierarchii Analytics, by zapewnić wszystkim użytkownikom w grupie uprawnienia na tym poziomie.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok (w zależności od tego, czy chcesz dodać grupę na poziomie konta, usługi czy widoku) kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Na liście użytkowników kliknij + i Dodaj nowe grupy.
 5. Kliknij DODAJ GRUPĘ.
 6. Wybierz grupę, którą chcesz dodać, i kliknij GOTOWE.

Edytowanie grup użytkowników

Gdy już utworzysz grupę, możesz dodawać do niej lub usuwać z niej użytkowników, grupy i uprawnienia. Możesz też dodawać tę grupę do innych grup.

Aby edytować grupę użytkowników:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i wejdź na odpowiednie konto, do usługi lub widoku.
 3. W kolumnie Konto, Usługa lub Widok kliknij Zarządzanie użytkownikami.
 4. Użyj pola wyszukiwania u góry listy, by znaleźć odpowiednią grupę użytkowników. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 5. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij i.
 6. Aby dodać użytkowników lub grupy użytkowników, kliknij Członkowie, a następnie +. Po dodaniu użytkowników kliknij DODAJ.
 7. Aby dodać grupę do innych grup, kliknij Członkostwo w grupach, a następnie +. Po wybraniu grup kliknij GOTOWE.
 8. Aby nadać grupie uprawnienia na innych poziomach hierarchii Analytics (usługi, widoki):
  • Kliknij Analytics.
  • Rozwiń hierarchię i kliknij Edytuj dla każdego poziomu, na którym chcesz zmodyfikować uprawnienia.
  • Wybierz uprawnienia, które chcesz dodać, i kliknij ZAPISZ.

Użyj tej samej procedury, by usunąć użytkowników z grupy, usunąć grupę z innych grup lub zmodyfikować uprawnienia.

Więcej informacji o grupach użytkowników

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?