Legg til, endre og slett brukere og brukergrupper

Administrer listen over brukere som har tilgang til Analytics-kontoen din.
Selv om du sletter brukere og brukergrupper, slettes ikke personlig identifiserende informasjon (PII). Finn ut mer om sletting av data.

Du kan legge til brukere på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå. Nivået du legger til en bruker på, bestemmer brukerens innledende tilgang. Hvis du for eksempel legger til en bruker på kontonivå, har denne brukeren også tilgang til alle områdene og datautvalgene i kontoen, med det samme settet med tillatelser. Hvis du legger til en bruker på datautvalgsnivå, har brukeren bare tilgang til det aktuelle datautvalget, og du bestemmer hvilke tillatelser vedkommende får. Du kan endre tilgangs- og tillatelsesnivåene for en bruker når som helst. (Finn ut mer om tillatelser.)

Brukere identifiseres per e-postadresse. Du kan bare legge til brukere som har e-postadresser registrert i Google-kontoer.

For at du skal kunne legge til eller endre brukere, må du ha tillatelse til å administrere brukere på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå. Du kan legge til og endre brukere på hvert nivå der du har tillatelse.

Hvis du vil slette brukere, må du ha tillatelse til å administrere brukere på kontonivå. Du kan bare slette brukere på kontonivå. Enhver bruker som har tillatelse, kan slette enhver annen bruker. Av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke slette deg selv dersom du er den siste brukeren med tillatelse til å administrere brukere.

Innholdet i denne artikkelen:

Søk i brukerlisten, eller klikk på Filtrer > Legg til filter for å filtrere listen etter brukernavn, e-postadresser, organisasjonsadministratorer, brukergrupper, tillatelser eller brudd på retningslinjer.

Legg til brukere

Du kan legge til så mange brukere som du trenger. Sånn kan du legge til nye brukere i kontoer, områder eller rapporteringsvisninger:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen (alt etter hvilket nivå du vil legge til brukere på).
 4. Klikk på + i Kontotillatelser-listen, og klikk så på Legg til brukere.
 5. Skriv inn e-postadressen for brukerens Google-konto.
 6. Velg Varsle nye brukere via e-post for å sende en melding til brukeren.
 7. Velg de aktuelle tillatelsene. Finn ut mer om tillatelser.
 8. Klikk på Legg til.

Endre brukere

Du kan endre tillatelsene for alle brukere på alle nivåer i Analytics-kontoer. Hvis du for eksempel har gitt en bruker lesetillatelse for bare en enkelt rapporteringsvisning, kan du også gi brukeren redigeringstillatelse for bare denne rapporteringsvisningen. Du kan eventuelt gi den aktuelle brukeren redigeringstilgang på områdenivå. Med dette gir du samtidig redigeringstilgang til alle rapporteringsvisninger i det aktuelle området.

Du kan gi en bruker flere tillatelser etter hvert som du går nedover i kontohierarkiet, men du kan ikke gi en bruker færre tillatelser enn du tilordnet på høyere nivåer. Hvis du for eksempel gir en bruker redigeringstillatelse på kontonivå, har den aktuelle brukeren også redigeringstillatelse på område- og datautvalgsnivå (og du kan ikke trekke tilbake tillatelsene på område- og datautvalgsnivå). På samme måte kan du gi en bruker redigeringstilgang på rapporteringsvisningsnivå uten å gi tillatelser på område- eller kontonivå. Finn ut mer om tillatelser.

Slik endrer du tillatelsene for en eksisterende bruker:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å endre tillatelsene på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen til å søke etter ønsket bruker. Skriv inn hele eller deler av adressen (f.eks. karinordmann@gmail.com eller karinordmann).
 5. Klikk på brukernavnet, og legg deretter til eller fjern tillatelser.
 6. Klikk på Lagre.

Slett brukere

Sånn kan du slette brukere:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen.
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen til å søke etter ønsket bruker. Skriv inn hele eller deler av adressen (f.eks. karinordmann@gmail.com eller karinordmann).
 5. Merk av for de ulike brukerne du ønsker å slette, og klikk deretter på FJERN.

Opprett brukergrupper

Du kan opprette brukergrupper med tillatelser for Analytics-kontoen din.

Du kan opprette brukergrupper hvis Analytics-kontoen din tilhører en organisasjon. Hvis kontoen ikke tilhører noen organisasjon, viser Analytics deg hvordan du skal opprette og deretter tilknytte en organisasjon, når du oppretter den første brukergruppen.

Finn ut mer om brukergrupper

 

Sånn kan du opprette brukergrupper:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å legge til gruppen på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Klikk på + i listen over brukere, og klikk så på Legg til brukergrupper.
 5. Klikk på Legg til en gruppe.
 6. Klikk på +, skriv inn et navn og en beskrivelse for gruppen, og klikk så på OPPRETT.
 7. Velg de aktuelle tillatelsene, og klikk så på LEGG TIL. (Finn ut mer om tillatelser.)

Når du har opprettet en gruppe, vises den i brukerlistene for Analytics-kontoen og organisasjonen din.

Gruppen har tillatelser samsvarende med nivået i Analytics-hierarkiet der du oppretter den. Hvis du for eksempel oppretter gruppen på rapporteringsvisningsnivå, har den bare tillatelser knyttet til den aktuelle rapporteringsvisningen. Hvis du oppretter gruppen på områdenivå, har den tillatelser knyttet til det aktuelle området og alle tilhørende rapporteringsvisninger. Hvis du oppretter gruppen på kontonivå, har den tillatelser knyttet til alle områder og rapporteringsvisninger. I Endre brukergrupper-delen nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du legger til tillatelser på andre nivåer i Analytics-hierarkiet.

Legg til brukere i grupper

Sånn kan du legge til brukere i grupper:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å endre tillatelsene på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen for å søke etter ønsket brukergruppe. Skriv inn hele eller deler av navnet på gruppen.
 5. Klikk på Mer i raden for den aktuelle gruppen, og klikk så på Se gruppens organisasjonsinformasjon.
 6. Klikk på Medlemmer og så på +.
 7. Skriv inn e-postadressene til brukerne du ønsker å legge til.
 8. Hvis du ønsker å legge til andre grupper i denne gruppen, klikker du på LEGG TIL EN GRUPPE.
 9. Når du har lagt til brukerne og gruppene du ønsker, klikker du på LEGG TIL.
 10. Lukk Medlemmer-panelet og deretter panelet for gruppen.
 11. Klikk på Lagre.

Legg til brukergrupper i et nivå i Analytics-hierarkiet

Når du har opprettet en gruppe, kan du legge den til på et hvilket som helst nivå i Analytics-hierarkiet for å gi alle brukerne i gruppen tillatelser på det aktuelle nivået.

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å legge til gruppen på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Klikk på + i listen over brukere, og klikk så på Legg til brukergrupper.
 5. Klikk på LEGG TIL EN GRUPPE.
 6. Velg gruppen du ønsker, og deretter på FERDIG.

Endre brukergrupper

Når du har opprettet en brukergruppe, kan du legge til og fjerne brukere, grupper og tillatelser. Du kan også legge til gruppen i andre grupper.

Sånn kan du endre brukergrupper:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrering i Konto-, Område- eller Rapporteringsvisning-kolonnen.
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen for å søke etter ønsket brukergruppe. Skriv inn hele eller deler av navnet på gruppen.
 5. Klikk på Mer i raden for den aktuelle gruppen, og klikk så på Se gruppens organisasjonsinformasjon.
 6. For å legge til brukere eller brukergrupper klikker du på Medlemmer og så på +. Klikk på LEGG TIL etter at du har valgt medlemmer.
 7. For å legge til gruppen i andre grupper klikker du på Gruppemedlemskap og så på +. Klikk på FERDIG etter at du har valgt grupper.
 8. Sånn kan du gi gruppen tillatelser på andre nivåer i Analytics-hierarkiet ditt (områder, rapporteringsvisninger):
  • Klikk på Analytics.
  • Vis hierarkiet, og klikk på Rediger for de ulike nivåene der du ønsker å endre tillatelser.
  • Velg tillatelsene du ønsker å legge til, og klikk deretter på LAGRE.

Bruk den samme fremgangsmåten for å fjerne brukere fra gruppen, fjerne gruppen fra andre grupper eller endre tillatelser.

Finn ut mer om brukergrupper

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?