Legg til, endre og slett brukere og brukergrupper

Administrer listen over brukere som har tilgang til Analytics-kontoen din.

Du kan legge til brukere på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå. Nivået du legger til en bruker på, bestemmer brukerens innledende tilgang. Hvis du for eksempel legger til en bruker på kontonivå, har denne brukeren også tilgang til alle områdene og datautvalgene i kontoen, med det samme settet med tillatelser. Hvis du legger til en bruker på datautvalgsnivå, har brukeren bare tilgang til det aktuelle datautvalget, og du bestemmer hvilke tillatelser vedkommende får. Du kan endre tilgangs- og tillatelsesnivåene for en bruker når som helst. (Finn ut mer om tillatelser.)

Brukerne identifiseres via e-postadressene. Du kan bare legge til brukere som har e-postadresser registrert i Google-kontoer.

For å legge til eller endre brukere må du ha tillatelse til å administrere brukere på konto-, område- eller datautvalgsnivå. Du kan legge til og endre brukere på hvert nivå der du har tillatelse.

For å slette brukere trenger du tillatelse til å administrere brukere på kontonivå. Du kan bare slette brukere på kontonivå. Enhver bruker som har tillatelse, kan slette enhver annen bruker. Av sikkerhetsmessige årsaker kan du ikke slette deg selv dersom du er den siste brukeren med tillatelse til å administrere brukere.

Denne artikkelen omhandler disse emnene:

Søk i brukerlisten, eller klikk på Filtrer > Legg til filter for å filtrere listen etter brukernavn, e-postadresser, organisasjonsadministratorer, brukergrupper, tillatelser eller brudd på retningslinjer.

Legg til brukere

Du kan legge til så mange brukere som du trenger. Slik legger du til nye brukere i kontoer, områder eller rapporteringsvisninger:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å legge til brukere på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. I Kontobrukere-listen klikker du på +, og deretter klikker du på Legg til nye brukere.
 5. Legg inn e-postadressen for brukerens Google-konto.
 6. Velg Varsle nye brukere via e-post for å sende en melding til brukeren.
 7. Velg tillatelsene du ønsker. Finn ut mer om tillatelser.
 8. Klikk på Legg til.

Endre brukere

Du kan endre tillatelsene for alle brukere på alle nivåer i Analytics-kontoer. Hvis du for eksempel har gitt en bruker lesetillatelse for bare en enkelt rapporteringsvisning, kan du også gi brukeren redigeringstillatelse for bare denne rapporteringsvisningen. Du kan eventuelt gi den aktuelle brukeren redigeringstillatelse på områdenivå, og dermed også gi redigeringstillatelse for alle datautvalg i det aktuelle området.

Du kan gi en bruker flere tillatelser etter hvert som du beveger deg nedover i kontohierarkiet, men du kan ikke gi en bruker færre tillatelser enn du tilordnet på høyere nivåer. Hvis du for eksempel tilordner en bruker redigeringstillatelse på kontonivå, har den aktuelle brukeren også redigeringstillatelse på område- og datautvalgsnivå (og du kan ikke trekke tilbake tillatelsene på område- og datautvalgsnivå). På samme måte kan du tilordne en bruker redigeringstillatelse på datautvalgsnivå, uten å tilordne tillatelser på område- eller kontonivå. Finn ut mer om tillatelser.

Slik endrer du tillatelsene for eksisterende brukere:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å endre tillatelsene på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen til å søke etter ønsket bruker. Skriv inn hele eller deler av adressen (f.eks. karinordmann@gmail.com eller karinordmann).
 5. Klikk på brukernavnet, og legg deretter til eller fjern tillatelser.
 6. Klikk på Lagre.

Slett brukere

Slik sletter du brukere:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen.
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen til å søke etter ønsket bruker. Skriv inn hele eller deler av adressen (f.eks. karinordmann@gmail.com eller karinordmann).
 5. Merk av for de ulike brukerne du ønsker å slette, og klikk deretter på FJERN.

Opprett brukergrupper

Du kan opprette brukergrupper med tillatelser for Analytics-kontoen din.

Du kan opprette brukergrupper hvis Analytics-kontoen din tilhører en organisasjon. Hvis kontoen din ikke tilhører en organisasjon, får du veiledning i Analytics i hvordan du oppretter og tilknytter organisasjoner når du lager den første brukergruppen din.

Finn ut mer om brukergrupper

 

Slik oppretter du brukergrupper:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å legge til gruppen på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. I brukerlisten klikker du på +, og deretter klikker du på Legg til brukergrupper.
 5. Klikk på Legg til gruppe.
 6. Klikk på +, skriv inn et navn og en beskrivelse for gruppen, og klikk deretter på OPPRETT.
 7. Velg tillatelsene du ønsker, og klikk deretter på LEGG TIL. (Finn ut mer om tillatelser.)

Når du har opprettet en gruppe, ser du den i brukerlistene for Analytics-kontoen og organisasjonen din.

Gruppen har tillatelser for nivået i Analytics-hierarkiet der du oppretter den. Hvis du for eksempel oppretter gruppen på rapporteringsvisningsnivå, har den bare tillatelser for den aktuelle rapporteringsvisningen. Hvis du oppretter gruppen på områdenivå, har den tillatelser for det aktuelle området og alle tilhørende rapporteringsvisninger. Hvis du oppretter gruppen på kontonivå, har den tillatelser for alle områder og rapporteringsvisninger. I Endre brukergrupper-delen nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du legger til tillatelser på andre nivåer i Analytics-hierarkiet.

Legg til brukere i grupper

Slik legger du til brukere i grupper:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å endre tillatelsene på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen for å søke etter ønsket brukergruppe. Skriv inn hele eller deler av navnet på gruppen.
 5. I raden for den aktuelle gruppen klikker du på Mer, og deretter klikker du på Se gruppens organisasjonsinformasjon.
 6. Klikk på Medlemmer og deretter på +.
 7. Skriv inn e-postadressene til brukerne du ønsker å legge til.
 8. Hvis du ønsker å legge til andre grupper i denne gruppen, klikker du på LEGG TIL EN GRUPPE.
 9. Når du har lagt til brukerne og gruppene du ønsker, klikker du på LEGG TIL.
 10. Lukk Medlemmer-panelet og deretter panelet for gruppen.
 11. Klikk på Lagre.

Legg til brukergrupper i et nivå i Analytics-hierarkiet

Når du har opprettet en gruppe, kan du legge den til på et hvilket som helst nivå i Analytics-hierarkiet for å gi alle brukerne i gruppen tillatelser for det aktuelle nivået.

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen (avhengig av om du ønsker å legge til gruppen på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå).
 4. I brukerlisten klikker du på +, og deretter klikker du på Legg til brukergrupper.
 5. Klikk på LEGG TIL EN GRUPPE.
 6. Velg gruppen du ønsker, og deretter på FERDIG.

Endre brukergrupper

Når du har opprettet en brukergruppe, kan du legge til og fjerne brukere, grupper og tillatelser. Du kan også legge til gruppen i andre grupper.

Slik endrer du brukergrupper:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og gå til ønsket konto/område/rapporteringsvisning.
 3. Klikk på Brukeradministrasjon i Konto-, Område eller Rapporteringsvisning-kolonnen.
 4. Bruk søkefeltet øverst i listen for å søke etter ønsket brukergruppe. Skriv inn hele eller deler av navnet på gruppen.
 5. I raden for den aktuelle gruppen klikker du på Mer, og deretter klikker du på Se gruppens organisasjonsinformasjon.
 6. Du kan legge til brukere eller brukergrupper ved å klikke på Medlemmer og deretter på +. Når du har lagt til medlemmer, klikker du på LEGG TIL.
 7. Du kan legge til gruppen i andre grupper ved å klikke på Gruppemedlemskap og deretter på +. Når du har valgt grupper, klikker du på FERDIG.
 8. Slik gir du gruppen tillatelser for andre nivåer i Analytics-hierarkiet ditt (f.eks. områder og rapporteringsvisninger):
  • Klikk på Analytics.
  • Vis hierarkiet, og klikk på Rediger for de ulike nivåene der du ønsker å endre tillatelser.
  • Velg tillatelsene du ønsker å legge til, og klikk deretter på LAGRE.

Bruk den samme fremgangsmåten for å fjerne brukere fra gruppen, fjerne gruppen fra andre grupper, eller for å endre tillatelser.

Finn ut mer om brukergrupper

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?