Dit artikel gaat over Universal Analytics. Als u de vernieuwde versie van Google Analytics gebruikt, gaat u naar het gedeelte over Google Analytics 4-property's in dit Helpcentrum.

Gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen

Beheer de lijst met gebruikers die toegang hebben tot uw Analytics-account.
Als u gebruikers en gebruikersgroepen verwijdert, wordt persoonlijk identificeerbare informatie (PII) niet verwijderd. Meer informatie over gegevens verwijderen.

U kunt gebruikers toevoegen op account-, property- of weergaveniveau. Het niveau waaraan u een gebruiker toevoegt bepaalt de initiële toegang van die gebruiker. Als u bijvoorbeeld een gebruiker toevoegt op accountniveau, heeft die gebruiker toegang tot alle property's en weergaven in het account met dezelfde rechten. Voegt u een gebruiker toe op weergaveniveau, dan heeft de gebruiker alleen toegang tot die weergave met de rechten die u toekent. U kunt het toegangsniveau en de rechten voor een gebruiker op elk gewenst moment wijzigen. (Meer informatie over rechten.)

Gebruikers worden aangeduid met hun e-mailadres. U kunt alleen gebruikers toevoegen van wie de e-mailadressen zijn geregistreerd in Google-accounts.

Als u gebruikers wilt toevoegen of aanpassen, moet u beschikken over het recht 'Gebruikers beheren' op account-, property- of weergaveniveau. U kunt gebruikers toevoegen of aanpassen op elk niveau waarvoor u rechten heeft.

Als u gebruikers wilt verwijderen, moet u beschikken over het recht 'Gebruikers beheren' op accountniveau. U kunt gebruikers alleen verwijderen op accountniveau. Elke gebruiker met de juiste rechten kan elke andere gebruiker verwijderen. Als u de laatste gebruiker met het recht 'Gebruikers beheren' bent, is het uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk uzelf te verwijderen.

In dit artikel:

Zoek in de gebruikerslijst of klik op Filteren > Filter toevoegen om de lijst te filteren op gebruikersnamen, e-mailadressen, organisatiebeheerders, gebruikersgroepen, rechten of beleidsschendingen.

Gebruikers toevoegen

U kunt zo veel gebruikers toevoegen als u nodig heeft. Een nieuwe gebruiker toevoegen aan een account/property/weergave:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave (afhankelijk van of u de gebruiker op account-, property- of weergaveniveau wilt toevoegen) op Gebruikersbeheer.
 4. Klik in de lijst Accountrechten op + en vervolgens op Gebruikers toevoegen.
 5. Geef het e-mailadres op voor het Google-account van de gebruiker.
 6. Selecteer Nieuwe gebruikers via e-mail op de hoogte brengen om een bericht naar de gebruiker te sturen.
 7. Selecteer de gewenste rechten. Meer informatie over rechten.
 8. Klik op Toevoegen.

Gebruikers bewerken

U kunt de rechten van gebruikers bewerken op elk niveau in een Google Analytics-account. Als u een gebruiker bijvoorbeeld het recht Lezen voor een enkele weergave heeft gegeven, kunt u deze gebruiker vervolgens ook het recht Bewerken voor alleen die weergave geven. Of u kunt de gebruiker rechten voor Bewerken geven op propertyniveau en zo ook rechten voor Bewerken geven voor elke weergave in die property.

U kunt een gebruiker meer rechten geven als u naar beneden gaat in de accounthiërarchie. U kunt de gebruiker echter niet minder rechten geven dan u heeft toegewezen op hogere niveaus. Als u bijvoorbeeld rechten voor Bewerken aan een gebruiker toewijst op accountniveau, dan heeft die gebruiker ook rechten voor Bewerken op property- en weergaveniveau. U kunt deze rechten niet intrekken op property- of weergaveniveau. Omgekeerd kunt u een gebruiker rechten voor Bewerken geven op het weergaveniveau, maar geen rechten toekennen voor het property- of accountniveau. Meer informatie over rechten.

U kunt als volgt de rechten voor een bestaande gebruiker wijzigen:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave (afhankelijk van of u de rechten op account-, property- of weergaveniveau wilt wijzigen) op Gebruikersbeheer.
 4. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruiker te vinden. Geef een volledig of gedeeltelijk adres op (bijvoorbeeld janjansen@gmail.com of janjansen).
 5. Klik op de gebruikersnaam en voeg rechten toe of verwijder ze.
 6. Klik op Opslaan.

Gebruikers verwijderen

Een gebruiker verwijderen:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het gewenste account.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave op Gebruikersbeheer.
 4. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruiker te vinden. Geef een volledig of gedeeltelijk adres op (bijvoorbeeld janjansen@gmail.com of janjansen).
 5. Selecteer het selectievakje voor elke gebruiker die u wilt verwijderen en klik op VERWIJDEREN.

Gebruikersgroepen maken

U kunt gebruikersgroepen met rechten maken voor uw Analytics-account.

Als u een gebruikersgroep wilt maken, moet uw Analytics-account deel uitmaken van een organisatie. Als uw account geen deel uitmaakt van een organisatie, helpt Analytics u een organisatie maken en koppelen wanneer u uw eerste gebruikersgroep maakt.

Meer informatie over gebruikersgroepen

 

Een gebruikersgroep maken:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave (afhankelijk van of u de groep op account-, property- of weergaveniveau wilt toevoegen) op Gebruikersbeheer.
 4. Klik in de gebruikerslijst op + en klik vervolgens op Gebruikersgroepen toevoegen.
 5. Klik op Groep toevoegen.
 6. Klik op +, geef een naam en beschrijving op voor de groep en klik op MAKEN.
 7. Selecteer de betreffende rechten en klik op TOEVOEGEN. (Meer informatie over rechten.)

Nadat u een groep heeft gemaakt, wordt deze weergegeven in de gebruikerslijsten voor uw Analytics-account en voor uw organisatie.

De groep heeft rechten voor het niveau in de Analytics-hiërarchie waarop u de groep maakt. Als u de groep bijvoorbeeld op weergaveniveau maakt, dan heeft de groep alleen rechten voor die weergave. Als u de groep op propertyniveau maakt, heeft de groep rechten voor die property en alle bijbehorende weergaven. Als u de groep op accountniveau maakt, heeft de groep rechten voor alle property's en weergaven. Zie Gebruikersgroepen bewerken hieronder voor informatie over het toevoegen van rechten aan andere niveaus van de Analytics-hiërarchie.

Gebruikers toevoegen aan een groep

Gebruikers toevoegen aan een groep:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave (afhankelijk van of u de rechten op account-, property- of weergaveniveau wilt wijzigen) op Gebruikersbeheer.
 4. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruikersgroep te vinden. Geef een volledige of gedeeltelijke groepsnaam op.
 5. Klik in de rij voor die groep op Meer en vervolgens op Organisatiegegevens voor de groep weergeven.
 6. Klik op Leden en vervolgens op +.
 7. Geef de e-mailadressen op van de gebruikers die u wilt toevoegen.
 8. Als u andere groepen aan deze groep wilt toevoegen, klikt u op GROEP TOEVOEGEN.
 9. Nadat u de gewenste gebruikers en groepen heeft toegevoegd, klikt u op TOEVOEGEN.
 10. Sluit het venster Leden en sluit het venster voor de groep.
 11. Klik op Opslaan.

Een gebruikersgroep toevoegen aan een niveau van uw Analytics-hiërarchie

Nadat u een groep heeft gemaakt, kunt u deze toevoegen aan elk niveau van uw Analytics-hiërarchie om alle gebruikers in de groep rechten voor dat niveau te geven.

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave (afhankelijk van of u de groep op account-, property- of weergaveniveau wilt toevoegen) op Gebruikersbeheer.
 4. Klik in de gebruikerslijst op + en klik vervolgens op Gebruikersgroepen toevoegen.
 5. Klik op GROEP TOEVOEGEN.
 6. Selecteer de gewenste groep en klik op GEREED.

Gebruikersgroepen bewerken

Nadat u een gebruikersgroep heeft gemaakt, kunt u gebruikers, groepen en rechten toevoegen en verwijderen. U kunt de groep ook aan andere groepen toevoegen.

Een gebruikersgroep bewerken:

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar het/de gewenste account/property/weergave.
 3. Klik in de kolom Account, Property of Weergave op Gebruikersbeheer.
 4. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruikersgroep te vinden. Geef een volledige of gedeeltelijke groepsnaam op.
 5. Klik in de rij voor die groep op Meer en vervolgens op Organisatiegegevens voor de groep weergeven.
 6. Als u gebruikers of gebruikersgroepen wilt toevoegen, klikt u op Leden en vervolgens op +. Klik op TOEVOEGEN nadat u leden heeft toegevoegd.
 7. Als u de groep aan andere groepen wilt toevoegen, klikt u op Groepslidmaatschappen en vervolgens op +. Klik nadat u groepen heeft gekozen op GEREED.
 8. Ga als volgt te werk om de groep rechten te geven voor andere niveaus van uw Analytics-hiërarchie (property's, weergaven):
  • Klik op Analytics.
  • Vouw de hiërarchie uit en klik op Bewerken voor elk niveau waarvoor u rechten wilt wijzigen.
  • Selecteer de rechten die u wilt toevoegen en klik op OPSLAAN.

U kunt op dezelfde manier gebruikers uit de groep verwijderen, de groep uit andere groepen verwijderen of rechten wijzigen.

Meer informatie over gebruikersgroepen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false