Lietotāju un lietotāju grupu pievienošana, rediģēšana un dzēšana

Pārvaldiet to lietotāju sarakstu, kuriem ir piekļuve jūsu Analytics kontam.

Lietotājus varat pievienot konta, īpašuma vai skata līmenī. Līmenis, kurā lietotājs tiek pievienots, nosaka šī lietotāja sākotnējās piekļuves iespējas. Piemēram, ja pievienojat lietotāju konta līmenī, šis lietotājs var piekļūt arī visiem īpašumiem un skatiem kontā, izmantojot to pašu atļauju kopu. Ja pievienojat lietotāju skata līmenī, šis lietotājs var piekļūt tikai attiecīgajam skatam, izmantojot jūsu sniegtās atļaujas. Lietotāja piekļuves un atļauju līmeni varat mainīt jebkurā laikā. (Uzziniet vairāk par atļaujām.)

Lietotāji tiek identificēti pēc viņu e-pasta adresēm. Varat pievienot tikai tādus lietotājus, kuru e-pasta adreses ir reģistrētas Google kontos.

Lai pievienotu vai modificētu lietotājus, ir nepieciešama lietotāju pārvaldības atļauja konta, īpašuma vai skata līmenī. Varat pievienot vai modificēt lietotājus katrā līmenī, kuram jums ir atļauja.

Lai izdzēstu lietotājus, ir nepieciešama lietotāju pārvaldības atļauja konta līmenī. Lietotājus var izdzēst tikai konta līmenī. Jebkuru lietotāju var dzēst jebkurš cits lietotājs, kuram ir atļauja. Ja esat pēdējais lietotājs, kuram ir lietotāju pārvaldības atļauja, drošības apsvērumu dēļ jūs nevarat izdzēst pats sevi.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Veiciet meklēšanu lietotāju sarakstā vai noklikšķiniet uz ikonas Filtrēt > Pievienot filtru, lai filtrētu sarakstu ar lietotājvārdiem, e-pasta adresēm, organizācijas administratoriem, lietotāju grupām, atļaujām vai politikas pārkāpumiem.

Lietotāju pievienošana

Varat pievienot neierobežotu skaitu lietotāju. Lai kontam/īpašumam/skatam pievienotu jaunu lietotāju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats (atkarībā no tā, vai vēlaties pievienot lietotājus konta, īpašuma vai skata līmenī) noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Sarakstā Konta lietotāji noklikšķiniet uz simbola + un pēc tam — uz Pievienot jaunus lietotājus.
 5. Ievadiet lietotāja Google konta e-pasta adresi.
 6. Lai nosūtītu lietotājam ziņojumu, atlasiet iespēju Paziņot jauniem lietotājiem pa e-pastu.
 7. Atlasiet vajadzīgās atļaujas. Uzziniet vairāk par atļaujām.
 8. Noklikšķiniet uz Pievienot.

Lietotāju rediģēšana

Analytics kontā varat rediģēt ikviena lietotāja atļaujas jebkurā līmenī. Piemēram, ja esat piešķīris lietotājam tikai viena skata lasīšanas atļauju, pēc tam varat piešķirt šim lietotājam tikai šī skata rediģēšanas atļauju. Varat arī piešķirt šim lietotājam rediģēšanas atļauju īpašuma līmenī un līdz ar to piešķirt katra šī skata rediģēšanas atļauju.

Virzoties pa kontu hierarhiju uz leju, varat piešķirt lietotājam vairāk atļauju, bet ne mazāk atļauju, kā jau ir piešķirts augstākos līmeņos. Piemēram, ja piešķirat lietotājam rediģēšanas atļaujas konta līmenī, šī lietotāja rīcībā ir arī rediģēšanas atļaujas īpašuma un skata līmenī (šīs atļaujas īpašuma vai skata līmenī nevar atsaukt). Un pretēji — jūs varat piešķirt lietotājam rediģēšanas atļaujas skata līmenī, bet nepiešķirt nevienu atļauju ne īpašuma, ne konta līmenī. Uzziniet vairāk par atļaujām.

Lai mainītu jau esoša lietotāja atļaujas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats (atkarībā no tā, vai vēlaties mainīt atļaujas konta, īpašuma vai skata līmenī) noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lai atrastu vajadzīgo lietotāju, izmantojiet meklēšanas lodziņu virs saraksta. Ievadiet pilnu vai daļēju e-pasta adresi (piemēram, janisberzins@gmail.com vai janisberzins).
 5. Lai pievienotu vai noņemtu atļaujas, noklikšķiniet uz lietotāja vārda.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lietotāju dzēšana

Lai izdzēstu lietotāju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lai atrastu vajadzīgo lietotāju, izmantojiet meklēšanas lodziņu virs saraksta. Ievadiet pilnu vai daļēju e-pasta adresi (piemēram, janisberzins@gmail.com vai janisberzins).
 5. Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram lietotājam, kuru vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz NOŅEMT.

Lietotāju grupu izveide

Savā Analytics kontā varat izveidot lietotāju grupas un piešķirt tām atļaujas.

Lai varētu izveidot lietotāju grupu, jūsu Analytics kontam ir jābūt piederīgam kādai organizācijai. Ja jūsu konts nepieder organizācijai, veidojot pirmo lietotāju grupu pakalpojumā Analytics, varat skatīt detalizētus norādījumus konta izveidei un saistīšanai ar organizāciju.

Uzziniet vairāk par lietotāju grupām.

 

Lietotāju grupas izveide

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats (atkarībā no tā, vai vēlaties pievienot grupu konta, īpašuma vai skata līmenī) noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lietotāju sarakstā noklikšķiniet uz simbola + un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot lietotāju grupas.
 5. Noklikšķiniet uz Pievienot grupu.
 6. Noklikšķiniet uz simbola +, ievadiet grupas nosaukumu un aprakstu un pēc tam noklikšķiniet uz IZVEIDOT.
 7. Atlasiet vajadzīgās atļaujas un pēc tam noklikšķiniet uz PIEVIENOT. (Uzziniet vairāk par atļaujām.)

Pēc grupas izveides tā būs redzama Analytics konta un jūsu organizācijas lietotāju sarakstā.

Grupai tiek piešķirtas tā Analytics hierarhijas līmeņa atļaujas, kurā grupa tika izveidota. Piemēram, ja izveidojat grupu skata līmenī, grupai tiek piešķirtas atļaujas tikai attiecīgajam skatam. Ja grupa tiek izveidota īpašuma līmenī, grupai tiek piešķirtas atļaujas attiecīgajam īpašumam un visiem tā skatiem. Ja izveidojat grupu konta līmenī, grupai tiek piešķirtas atļaujas visiem īpašumiem un skatiem. Informāciju par citu Analytics hierarhijas līmeņu atļauju pievienošanu skatiet tālāk esošajā sadaļā Lietotāju grupu rediģēšana.

Lietotāju pievienošana grupai

Lietotāju pievienošana grupai

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats (atkarībā no tā, vai vēlaties mainīt atļaujas konta, īpašuma vai skata līmenī) noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lai atrastu vajadzīgo lietotāju grupu, izmantojiet meklēšanas lodziņu virs saraksta. Ievadiet pilnu vai daļēju grupas nosaukumu.
 5. Attiecīgās grupas rindā noklikšķiniet uz ikonas Vēl un pēc tam — uz Skatīt detalizētu informāciju par grupas organizāciju.
 6. Noklikšķiniet uz Dalībnieki un pēc tam — uz simbola +.
 7. Ievadiet to lietotāju e-pasta adreses, kurus vēlaties pievienot.
 8. Ja šai grupai vēlaties pievienot citas grupas, noklikšķiniet uz PIEVIENOT GRUPU.
 9. Kad esat pievienojis vajadzīgos lietotājus un grupas, noklikšķiniet uz PIEVIENOT.
 10. Aizveriet paneli Dalībnieki un pēc tam aizveriet grupas paneli.
 11. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Lietotāju grupas pievienošana kādā no Analytics hierarhijas līmeņiem

Pēc grupas izveidošanas varat to pievienot jebkuram Analytics hierarhijas līmenim, lai visiem šīs grupas lietotājiem piešķirtu attiecīgā līmeņa atļaujas.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats (atkarībā no tā, vai vēlaties pievienot grupu konta, īpašuma vai skata līmenī) noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lietotāju sarakstā noklikšķiniet uz simbola + un pēc tam — uz Pievienot lietotāju grupas.
 5. Noklikšķiniet uz PIEVIENOT GRUPU.
 6. Atlasiet vajadzīgo grupu un pēc tam noklikšķiniet uz GATAVS.

Lietotāju grupu rediģēšana

Pēc lietotāju grupas izveides varat pievienot vai noņemt lietotājus, grupas un atļaujas, kā arī varat grupu pievienot citām grupām.

Lietotāju grupas rediģēšana

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz vajadzīgo kontu/īpašumu/skatu.
 3. Slejā Konts, Īpašums vai Skats noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.
 4. Lai atrastu vajadzīgo lietotāju grupu, izmantojiet meklēšanas lodziņu virs saraksta. Ievadiet pilnu vai daļēju grupas nosaukumu.
 5. Attiecīgās grupas rindā noklikšķiniet uz ikonas Vēl un pēc tam — uz Skatīt detalizētu informāciju par grupas organizāciju.
 6. Lai pievienotu lietotājus vai lietotāju grupas, noklikšķiniet uz Dalībnieki un pēc tam — uz simbola +. Kad esat pievienojis dalībniekus, noklikšķiniet uz PIEVIENOT.
 7. Lai grupu pievienotu citām grupām, noklikšķiniet uz Dalība grupās un pēc tam noklikšķiniet uz simbola +. Kad esat atlasījis vajadzīgās grupas, noklikšķiniet uz GATAVS.
 8. Lai grupai piešķirtu atļaujas citiem Analytics hierarhijas līmeņiem (īpašumiem, skatiem), rīkojieties, kā norādīts tālāk.
  • Noklikšķiniet uz Analytics.
  • Izvērsiet hierarhiju un noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt blakus katram līmenim, kura atļaujas vēlaties mainīt.
  • Atlasiet atļaujas, kuras vēlaties pievienot, un noklikšķiniet uz SAGLABĀT.

Veiciet šīs pašas darbības, lai noņemtu lietotājus no grupas, noņemtu grupu no citām grupām vai mainītu atļaujas.

Uzziniet vairāk par lietotāju grupām.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?