Přidávání, úpravy a mazání uživatelů a skupin uživatelů

Správa seznamu uživatelů, kteří mají přístup k vašemu účtu Analytics.
Smazáním uživatelů a skupin uživatelů nesmažete údaje umožňující zjištění totožnosti. Další informace o mazání údajů

Uživatele lze přidat na úrovni účtu, služby nebo výběru dat. Úroveň, na níž uživatele přidáte, bude určovat jeho výchozí oprávnění. Přidáte-li uživatele například na úrovni účtu, bude mít přístup i ke všem službám a výběrům dat v daném účtu, a to se stejnou sadou oprávnění. Přidáte-li uživatele na úrovni výběru dat, bude mít přístup pouze k danému výběru dat s oprávněními, která mu poskytnete. Úroveň přístupu a oprávnění uživatele můžete kdykoli změnit. Další informace o oprávněních

Uživatelé jsou identifikováni na základě e-mailové adresy. Přidat můžete pouze uživatele, jejichž e-mailové adresy jsou registrovány v účtech Google.

Chcete-li uživatele přidat nebo upravit, potřebujete oprávnění ke správě uživatelů na úrovni účtu, služby nebo výběru dat. Uživatele můžete přidávat nebo upravovat na všech úrovních, pro které máte oprávnění.

Chcete-li uživatele odstranit, potřebujete oprávnění ke správě uživatelů na úrovni účtu. Odstranit uživatele je možné pouze na úrovni účtu. Kterýkoli uživatel s oprávněním může odstranit libovolného jiného uživatele. Je tu však pojistka: jste-li poslední uživatel s oprávněním ke správě uživatelů, sami sebe odstranit nemůžete.

Obsah tohoto článku:

Projděte si seznam uživatelů nebo klikněte na nabídku Filtrovat > Přidat filtr a filtrujte podle jmen uživatelů, e-mailových adres, administrátorů organizace, skupin uživatelů, oprávnění nebo porušení zásad.

Přidávání uživatelů

Přidat můžete libovolný počet uživatelů. Postup přidání nového uživatele do účtu, služby nebo výběru dat:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat (podle toho, jestli chcete přidat uživatele na úrovni účtu, služby, nebo výběru dat) klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. V seznamu Uživatelé účtu klikněte na tlačítko + a poté na možnost Přidat nové uživatele.
 5. Zadejte e-mailovou adresu účtu Google příslušného uživatele.
 6. Chcete-li uživateli odeslat zprávu, vyberte možnost Upozornit nové uživatele e-mailem.
 7. Vyberte požadovaná oprávnění. Další informace o oprávněních
 8. Klikněte na možnost Přidat.

Úpravy uživatelů

V účtu Analytics můžete změnit oprávnění libovolného uživatele na libovolné úrovni. Pokud jste například udělili určitému uživateli oprávnění ke čtení pro jeden určitý výběr dat, můžete mu následně udělit oprávnění k úpravám pouze pro tento výběr dat. Nebo můžete tomuto uživateli udělit oprávnění k úpravám na úrovni služby, čímž získá také oprávnění k úpravám pro každý výběr dat v rámci této služby.

Na nižších úrovních hierarchie účtu můžete uživateli udělit více oprávnění. Naopak to není možné. Když například udělíte uživateli oprávnění k úpravám na úrovni účtu, daný uživatel rovněž získá oprávnění k úpravám na úrovni služeb a výběrů dat (přičemž tato oprávnění nemůžete odvolat na úrovni služby či výběru dat). Naopak můžete uživateli udělit oprávnění k úpravám na úrovni výběru dat, přičemž tento uživatel současně nemusí mít žádná oprávnění na úrovni služby či účtu. Další informace o oprávněních

Změna oprávnění stávajícího uživatele:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat (podle toho, jestli chcete změnit oprávnění na úrovni účtu, služby, nebo výběru dat) klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. Požadovaného uživatele můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte úplnou nebo částečnou adresu (např. jannovak@gmail.com nebo jannovak).
 5. Klikněte na uživatelské jméno a přidejte nebo odeberte oprávnění.
 6. Klikněte na Uložit.

Mazání uživatelů

Chcete-li smazat uživatele, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu.
 3. Ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. Požadovaného uživatele můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte úplnou nebo částečnou adresu (např. jannovak@gmail.com nebo jannovak).
 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů, které chcete odstranit, a klikněte na možnost ODSTRANIT.

Vytváření skupin uživatelů

Můžete vytvářet skupiny uživatelů s oprávněními pro účet Analytics.

Abyste mohli vytvořit skupinu uživatelů, váš účet Analytics musí patřit organizaci. Pokud váš účet nepatří žádné organizaci, služba Analytics vás provede procesem vytvoření a propojení organizace, jakmile vytvoříte první skupinu uživatelů.

Další informace o skupinách uživatelů

 

Chcete-li vytvořit skupinu uživatelů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba, nebo Výběr dat (podle toho, jestli chcete přidat uživatele na úrovni účtu, služby, nebo výběru dat) klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko + a poté na možnost Přidávání skupin uživatelů.
 5. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu.
 6. Klikněte na tlačítko +, zadejte název a popis skupiny a klikněte na tlačítko VYTVOŘIT.
 7. Vyberte požadovaná oprávnění a klikněte na možnost PŘIDAT. Další informace o oprávněních

Po vytvoření se skupina zobrazí v seznamu uživatelů pro váš účet Analytics a pro vaši organizaci.

Skupina bude mít oprávnění pro úroveň v hierarchii Analytics, ve které skupinu vytvoříte. Vytvoříte-li skupinu například na úrovni výběru dat, bude mít oprávnění pouze pro tento výběr dat. Vytvoříte-li ji na úrovni služby, bude mít oprávnění pro danou službu a všechny její výběry dat. Vytvoříte-li ji na úrovni účtu, bude mít oprávnění pro všechny služby a výběry dat. Další informace o přidávání oprávnění k jiným úrovním hierarchie Analytics naleznete v části Úpravy skupin uživatelů uvedené níže.

Přidávání uživatelů do skupin

Postup přidání uživatelů do skupiny:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat (podle toho, jestli chcete změnit oprávnění na úrovni účtu, služby, nebo výběru dat) klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. Požadovanou skupinu uživatelů můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte celý název skupiny nebo jeho část.
 5. V řádku dané skupiny klikněte na nabídku Možnosti a poté na možnost Zobrazit podrobnosti o organizaci skupiny.
 6. Klikněte na možnost Členové a poté na tlačítko +.
 7. Zadejte e-mailové adresy uživatelů, které chcete přidat.
 8. Chcete-li do této skupiny přidat další skupiny, klikněte na možnost PŘIDAT SKUPINU.
 9. Až přidáte všechny požadované uživatele a skupiny, klikněte na tlačítko Přidat.
 10. Zavřete panel Členové a zavřete panel dané skupiny.
 11. Klikněte na Uložit.

Přidání skupiny uživatelů k úrovni hierarchie Analytics

Po vytvoření skupiny ji můžete přidat k libovolné úrovni hierarchie Analytics, čímž všem uživatelům ve skupině udělíte oprávnění pro danou úroveň.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba, nebo Výběr dat (podle toho, jestli chcete přidat uživatele na úrovni účtu, služby, nebo výběru dat) klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko + a poté na možnost Přidat skupiny uživatelů.
 5. Klikněte na tlačítko PŘIDAT SKUPINU.
 6. Vyberte požadovanou skupinu a klikněte na možnost HOTOVO.

Úpravy skupin uživatelů

Po vytvoření skupiny uživatelů budete moci přidávat a odebírat uživatele, skupiny a oprávnění. Skupinu také budete moci přidat do jiných skupin.

Postup úpravy skupiny uživatelů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na možnost Správce a přejděte k požadovanému účtu, službě nebo výběru dat.
 3. Ve sloupci Účet, Služba nebo Výběr dat klikněte na možnost Správa uživatelů.
 4. Požadovanou skupinu uživatelů můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte celý název skupiny nebo jeho část.
 5. V řádku dané skupiny klikněte na nabídku Možnosti a poté na možnost Zobrazit podrobnosti o organizaci skupiny.
 6. Chcete-li přidat uživatele nebo skupiny uživatelů, klikněte na možnost Členové a poté na tlačítko +. Po přidání členů klikněte na tlačítko PŘIDAT.
 7. Chcete-li skupinu přidat do jiných skupin, klikněte na možnost Členství ve skupinách a poté na tlačítko +. Po zvolení skupin klikněte na tlačítko HOTOVO.
 8. Chcete-li skupině udělit oprávnění pro ostatní úrovně (služby, výběry dat) hierarchie Analytics:
  • Klikněte na možnost Analytics.
  • Rozbalte hierarchii a klikněte na ikonu Upravit pro každou úroveň, ve které chcete upravit oprávnění.
  • Vyberte oprávnění, která chcete přidat, a klikněte na tlačítko ULOŽIT.

Stejným postupem můžete odebrat uživatele ze skupiny, odebrat skupinu z jiných skupin nebo změnit oprávnění.

Další informace o skupinách uživatelů

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?