Bu makale Universal Analytics (UA) mülkleriyle ilgilidir. Standart UA mülkleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren veri işlemeyi durdurdu (UA 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024). Google Analytics 4'e geçin ve bu Yardım Merkezi'nin Google Analytics 4 mülkleri bölümüne bakın.

[UA] Kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını ekleme, düzenleme ve silme

Analytics hesabınıza erişimi olan kullanıcıların listesini yönetin.
Bu makale, Universal Analytics'te kullanıcı ve grup ekleme, düzenleme ve silme hakkındadır. Google Analytics 4 ile ilgili benzer bilgiler için aşağıdaki kaynakları inceleyin:
Kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının silinmesi, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) silinmesine neden olmaz. Verileri silme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcıları, hesap düzeyinde, mülk düzeyinde veya görünüm düzeyinde ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcıyı eklediğiniz düzey, söz konusu kullanıcının ilk erişimini belirler. Örneğin, hesap düzeyinde bir kullanıcı eklerseniz söz konusu kullanıcı aynı izin setiyle hesaptaki tüm mülklere ve görünümlere erişebilir. Görünüm düzeyinde bir kullanıcı eklerseniz, bu kullanıcı verdiğiniz izinlerle sadece söz konusu görünüme erişim sağlar. Kullanıcıların erişim ve izin düzeylerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. (İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Kullanıcılar e-posta adresleriyle tanımlanır. Sadece e-posta adresleri Google Hesaplarında kayıtlı olan kullanıcıları ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı eklemek veya değiştirmek için hesap, mülk veya görünüm düzeyinde Yönetici rolüne sahip olmanız gerekir. İzin sahibi olduğunuz her düzeyde kullanıcı ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Kullanıcıları silmek için hesap düzeyinde Yönetici rolüne sahip olmanız gerekir. Kullanıcıları sadece hesap düzeyinde silebilirsiniz. İzne sahip herhangi bir kullanıcı başka bir kullanıcıyı silebilir. Güvenlik önlemi olarak, Yönetici rolüne sahip son kullanıcı sizseniz kendinizi silemezsiniz.

Bu makalede ele alınan konular:

Kullanıcı listesinde arama yapın veya listeyi kullanıcı adlarına, e-posta adreslerine, Kuruluş yöneticilerine, kullanıcı gruplarına, izinlere ya da politika ihlallerine göre filtrelemek için Filtrele simgesini > Filtre ekle'yi tıklayın.

Kullanıcı ekleme

İhtiyacınıza göre istediğiniz kadar kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bir hesap, mülk veya görünüme yeni kullanıcı eklemek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın.
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda (kullanıcıları hesap, mülk veya görünüm düzeylerinden hangisinde eklemek istediğinize bağlı olarak) Access Management'ı tıklayın.
 4. Hesap izinleri listesinde + işaretini, ardından Kullanıcı ekle'yi tıklayın.
 5. Kullanıcının Google Hesabı için e-posta adresini girin.
 6. Kullanıcıya mesaj göndermek için Yeni kullanıcıları e-postayla bilgilendir'i seçin.
 7. İstediğiniz izinleri seçin. İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.
 8. Ekle'yi tıklayın.

Kullanıcıları düzenleme

Analytics hesaplarında herhangi bir düzeydeki her kullanıcının izinlerini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya tek bir görünüm için Görüntüleyen rolü verdiyseniz daha sonra aynı kullanıcıya yalnızca bu görünüm için Düzenleyici rolü de verebilirsiniz. Ya da bu kullanıcıya mülk düzeyinde Düzenleyici rolü verebilir ve böylece, ilgili mülkteki tüm görünümler için de Düzenleyici rolü vermiş olursunuz.

Hesap hiyerarşisinde aşağı doğru indikçe bir kullanıcıya daha fazla izin verebilirsiniz. Ancak kullanıcıya daha yüksek düzeylerde atadığınız izinlerden daha azını veremezsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya hesap düzeyinde Düzenleyici rolünü atarsanız bu kullanıcı mülk ve görünüm düzeylerinde de Düzenleyici rolüne sahip olur (ve mülk ya da görünüm düzeyinde bu izinleri iptal edemezsiniz). Buna karşılık, bir kullanıcıya görünüm düzeyinde Düzenleyici rolünü atayıp mülk veya hesap düzeyinde izin atamamayı tercih edebilirsiniz. Erişim hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mevcut bir kullanıcının izinlerini değiştirmek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda (izinleri hesap, mülk veya görünüm düzeylerinden hangisinde değiştirmek istediğinize bağlı olarak) Access Management'ı tıklayın.
 4. İstediğiniz kullanıcıyı bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Tam veya kısmi adresi girin (ör. janedoe@gmail.com ya da janedoe).
 5. Kullanıcı adını tıklayın, ardından izinleri ekleyin veya kaldırın.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Kullanıcıları silme

Bir kullanıcıyı silmek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesaba gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda Access Management'ı tıklayın.
 4. İstediğiniz kullanıcıyı bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Tam veya kısmi adresi girin (ör. janedoe@gmail.com ya da janedoe).
 5. Silmek istediğiniz her kullanıcı için onay kutusunu seçin, ardından KALDIR'ı tıklayın.

Kullanıcı grupları oluşturma

Analytics hesabınıza yönelik izinlere sahip kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz.

Bir kullanıcı grubu oluşturmak için Analytics hesabınızın bir kuruluşa ait olması gerekir. Hesabınız bir kuruluşa ait değilse Analytics, ilk kullanıcı grubunuzu oluşturduğunuzda kuruluş oluşturma ve bu kuruluşla bağlantı oluşturma sürecinde size yol gösterir.

Kullanıcı grupları hakkında daha fazla bilgi

 

Bir kullanıcı grubu oluşturmak için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda (grubu hesap, mülk veya görünüm düzeylerinden hangisinde eklemek istediğinize bağlı olarak) Access Management'ı tıklayın.
 4. Kullanıcı listesinde + işaretini, ardından Kullanıcı grupları ekle'yi tıklayın.
 5. Grup ekle'yi tıklayın.
 6. + işaretini tıklayın, grup için bir ad ve açıklama girin, ardından OLUŞTUR'u tıklayın.
 7. İstediğiniz izinleri seçin, ardından EKLE'yi tıklayın. (Access Management [erişim yönetimi] hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Bir grup oluşturduğunuzda, bu grup Analytics hesabınıza ve kuruluşunuza ait kullanıcı listelerinde görünür.

Gruba, Analytics hiyerarşisinde oluşturulduğu düzeyin izinleri verilir. Örneğin, grubu görünüm düzeyinde oluşturursanız yalnızca bu görünüm için izinlere sahip olur. Grubu mülk düzeyinde oluşturursanız bu mülke ve tüm görünümlerine yönelik izinlere sahip olur. Grubu hesap düzeyinde oluşturursanız, tüm mülklere ve görünümlere yönelik izinlere sahip olur. Analytics hiyerarşisinin diğer düzeylerine izin ekleme hakkında bilgi için Kullanıcı gruplarını düzenleme konusuna bakın.

Gruba kullanıcı ekleme

Bir gruba kullanıcı eklemek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda (izinleri hesap, mülk veya görünüm düzeylerinden hangisinde değiştirmek istediğinize bağlı olarak) Kullanıcı Yönetimi'ni tıklayın.
 4. İstediğiniz kullanıcı grubunu bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Grup adının tamamını veya bir kısmını girin.
 5. Söz konusu grubun satırında Diğer simgesini ve ardından Grubun kuruluş bilgilerini görüntüle'yi tıklayın.
 6. Üyeler'i ve ardından + öğesini tıklayın.
 7. Eklemek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin.
 8. Bu gruba başka gruplar eklemek istiyorsanız GRUP EKLE'yi tıklayın.
 9. İstediğiniz kullanıcıları ve grupları ekledikten sonra EKLE'yi tıklayın.
 10. Üyeler panelini ve ardından grubun panelini kapatın.
 11. Kaydet'i tıklayın.

Analytics hiyerarşinizin bir düzeyine kullanıcı grubu ekleme

Bir grup oluşturduktan sonra, gruptaki tüm kullanıcılara bu düzey için izinler vermek üzere grubu Analytics hiyerarşinizin herhangi bir düzeyine ekleyebilirsiniz.

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda (grubu hesap, mülk veya görünüm düzeylerinden hangisinde eklemek istediğinize bağlı olarak) Access Management'ı tıklayın.
 4. Kullanıcı listesinde + işaretini, ardından Kullanıcı grupları ekle'yi tıklayın.
 5. GRUP EKLE'yi tıklayın.
 6. İstediğiniz grubu seçin, ardından BİTTİ'yi tıklayın.

Kullanıcı gruplarını düzenleme

Bir kullanıcı grubu oluşturduktan sonra, kullanıcıları, grupları ve izinleri ekleyip kaldırabilir ve grubu diğer gruplara ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı grubunu düzenlemek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve istediğiniz hesap, mülk veya görünüme gidin.
 3. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda Access Management'ı tıklayın.
 4. İstediğiniz kullanıcı grubunu bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Grup adının tamamını veya bir kısmını girin.
 5. Söz konusu grubun satırında Diğer simgesini ve ardından Grubun kuruluş bilgilerini görüntüle'yi tıklayın.
 6. Kullanıcı veya kullanıcı grubu eklemek için Üyeler'i ve ardından + simgesini tıklayın. Üyeleri ekledikten sonra EKLE'yi tıklayın.
 7. Grubu diğer gruplara eklemek için Grup üyelikleri'ni ve ardından + simgesini tıklayın. Grupları seçtikten sonra BİTTİ'yi tıklayın.
 8. Analytics hiyerarşinizdeki diğer düzeylere (mülkler, görünümler) grup izinleri eklemek için:
  • Analytics'i tıklayın.
  • Hiyerarşiyi genişletin ve izinlerini değiştirmek istediğiniz her bir düzey için Düzenle simgesini tıklayın.
  • Eklemek istediğiniz izinleri seçin ve ardından KAYDET'i tıklayın.

Kullanıcıları gruptan kaldırmak, grubu diğer gruplardan kaldırmak veya izinleri değiştirmek için aynı prosedürü kullanın.

Kullanıcı grupları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
15688545455355532348
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256