บทความนี้เกี่ยวข้องกับ Universal Analytics ซึ่งกําลังจะยุติการให้บริการ คุณจําเป็นต้องย้ายข้อมูลการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยัง Google Analytics 4 มิเช่นนั้นข้อมูลจะเริ่มสูญหายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 (1 กรกฎาคม 2024 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360) ดูวิธีย้ายข้อมูลการตั้งค่า

เพิ่ม แก้ไข และลบผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

จัดการรายการผู้ใช้ที่มีสิทธิเข้าถึงบัญชี Analytics ของคุณ
การลบผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้จะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อมูล

คุณเพิ่มผู้ใช้ได้ในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ ระดับที่คุณเพิ่มผู้ใช้จะเป็นตัวกำหนดสิทธิการเข้าถึงเริ่มต้นของผู้ใช้ เช่น หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในระดับบัญชี ผู้ใช้ดังกล่าวจะมีสิทธิเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดในบัญชีนั้นด้วยสิทธิชุดเดียวกัน หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะมีสิทธิเข้าถึงเฉพาะข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้นด้วยสิทธิที่คุณให้ไว้ โดยคุณจะเปลี่ยนระดับการเข้าถึงและสิทธิของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ)

ระบบจะระบุผู้ใช้ด้วยอีเมล คุณเพิ่มได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีอีเมลซึ่งลงทะเบียนในบัญชี Google เท่านั้น

หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้ คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ คุณเพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้ในแต่ละระดับที่คุณมีสิทธิ์ได้

หากต้องการลบผู้ใช้ คุณต้องมีบทบาทผู้ดูแลระบบในระดับบัญชี โดยคุณจะลบผู้ใช้ได้เฉพาะในระดับบัญชีเท่านั้น ผู้ใช้ใดก็ตามที่มีสิทธิ์จะลบผู้ใช้รายอื่นได้ เพื่อความปลอดภัย หากคุณเป็นผู้ใช้รายสุดท้ายที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบ คุณจะลบตัวเองไม่ได้

บทความนี้ประกอบด้วย

ค้นหารายชื่อผู้ใช้ หรือคลิก ตัวกรอง > เพิ่มตัวกรองเพื่อกรองชื่อผู้ใช้ อีเมล ผู้ดูแลระบบองค์กร กลุ่มผู้ใช้ สิทธิ หรือการละเมิดนโยบายในรายการ

เพิ่มผู้ใช้

คุณจะเพิ่มผู้ใช้ได้มากตามต้องการ วิธีเพิ่มผู้ใช้ใหม่ลงในบัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. ในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้ในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) คลิกการจัดการการเข้าถึง
 4. ในรายการสิทธิ์ของบัญชี คลิก+ แล้วคลิกเพิ่มผู้ใช้
 5. ป้อนอีเมลสำหรับบัญชี Google ของผู้ใช้
 6. เลือกแจ้งผู้ใช้ใหม่ทางอีเมลเพื่อส่งข้อความถึงผู้ใช้
 7. เลือกสิทธิที่ต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ
 8. คลิกเพิ่ม

แก้ไขผู้ใช้

คุณแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ในระดับใดก็ได้ในบัญชี Analytics ตัวอย่างเช่น หากคุณมอบบทบาทผู้ดูข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เพียงรายการเดียวให้กับผู้ใช้ คุณก็อาจมอบบทบาทผู้แก้ไขเฉพาะข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้นให้กับผู้ใช้ดังกล่าวต่อได้ หรือคุณอาจมอบบทบาทผู้แก้ไขให้กับผู้ใช้นั้นในระดับพร็อพเพอร์ตี้ได้ ซึ่งจะเป็นการมอบบทบาทผู้แก้ไขข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทุกรายการในพร็อพเพอร์ตี้นั้นให้แก่ผู้ใช้ไปในตัวด้วย

คุณให้สิทธิ์ผู้ใช้มากขึ้นได้เมื่อลงไปตามลำดับชั้นของบัญชี แต่ให้สิทธิ์ผู้ใช้น้อยลงกว่าที่ให้ไว้ในระดับที่สูงกว่าไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมอบบทบาทผู้แก้ไขให้กับผู้ใช้ในระดับบัญชี ผู้ใช้คนนั้นก็จะมีบทบาทผู้แก้ไขในระดับพร็อพเพอร์ตี้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ด้วย (และคุณจะเพิกถอนสิทธิ์เหล่านั้นในระดับพร็อพเพอร์ตี้หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้) ในทางกลับกัน คุณอาจมอบบทบาทผู้แก้ไขให้กับผู้ใช้นั้นในระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ได้ แต่ไม่ให้สิทธิ์ในระดับพร็อพเพอร์ตี้หรือบัญชีก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เข้าถึง

วิธีแก้ไขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. ในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขสิทธิ์ในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) คลิกการจัดการการเข้าถึง
 4. ใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของรายการเพื่อค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการ ป้อนอีเมลเต็มหรือบางส่วน (เช่น janedoe@gmail.com หรือ janedoe)
 5. คลิกชื่อผู้ใช้ จากนั้นเพิ่มหรือนำสิทธิออก
 6. คลิกบันทึก

ลบผู้ใช้

วิธีลบผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบแล้วไปที่บัญชีที่ต้องการ
 3. คลิกการจัดการการเข้าถึงในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. ใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของรายการเพื่อค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการ ป้อนอีเมลเต็มหรือบางส่วน (เช่น janedoe@gmail.com หรือ janedoe)
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกลบ

สร้างกลุ่มผู้ใช้

คุณสร้างกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิในบัญชี Analytics ของคุณได้

บัญชี Analytics นั้นต้องเป็นขององค์กรจึงจะสร้างกลุ่มผู้ใช้ได้ หากบัญชีไม่ได้เป็นขององค์กร Analytics จะนำคุณไปที่ขั้นตอนการสร้างและลิงก์กับองค์กรเมื่อคุณสร้างกลุ่มผู้ใช้แรก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้

 

วิธีสร้างกลุ่มผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. ในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มกลุ่มในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) คลิกการจัดการการเข้าถึง
 4. ในรายการผู้ใช้ ให้คลิก + จากนั้นคลิกเพิ่มกลุ่มผู้ใช้
 5. คลิกเพิ่มกลุ่ม
 6. คลิก + ป้อนชื่อและคำอธิบายกลุ่ม จากนั้นคลิกสร้าง
 7. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกเพิ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึง)

กลุ่มที่สร้างจะปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ของบัญชี Analytics ของคุณและขององค์กร

กลุ่มจะมีสิทธิตามลำดับชั้นของ Analytics ที่คุณสร้างกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างกลุ่มในระดับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ กลุ่มจะมีสิทธิเฉพาะในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้นั้น หากสร้างในระดับพร็อพเพอร์ตี้ กลุ่มจะมีสิทธิในพร็อพเพอร์ตี้นั้นและข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด และหากสร้างที่ระดับบัญชี กลุ่มก็จะมีสิทธิในพร็อพเพอร์ตี้และข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิในลำดับชั้นอื่นของ Analytics ที่แก้ไขกลุ่มผู้ใช้ด้านล่าง

เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. ในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขสิทธิที่ระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) คลิกการจัดการผู้ใช้
 4. ใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของรายการเพื่อค้นหากลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ ป้อนชื่อกลุ่มแบบเต็มหรือบางส่วน
 5. ในแถวของกลุ่มนั้น ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิกดูรายละเอียดองค์กรของกลุ่ม
 6. คลิกสมาชิก จากนั้นคลิก +
 7. ป้อนอีเมลของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
 8. หากต้องการเพิ่มกลุ่มอื่นในกลุ่มนี้ ให้คลิกเพิ่มกลุ่ม
 9. หลังจากเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเพิ่ม
 10. ปิดแผงสมาชิก และปิดแผงของกลุ่ม
 11. คลิกบันทึก

เพิ่มกลุ่มผู้ใช้ในลำดับชั้นของ Analytics

หลังจากสร้างกลุ่มแล้ว คุณจะเพิ่มกลุ่มนั้นในลำดับชั้นใดของ Analytics ก็ได้เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มมีสิทธิในระดับนั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. ในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มกลุ่มในระดับบัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) คลิกการจัดการการเข้าถึง
 4. ในรายการผู้ใช้ ให้คลิก + จากนั้นคลิกเพิ่มกลุ่มผู้ใช้
 5. คลิกเพิ่มกลุ่ม
 6. เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้นคลิกเสร็จ

แก้ไขกลุ่มผู้ใช้

หลังจากสร้างกลุ่มผู้ใช้แล้ว คุณเพิ่มและนำผู้ใช้ กลุ่ม และสิทธิออกได้ รวมถึงเพิ่มกลุ่มนั้นในกลุ่มอื่นได้ด้วย

วิธีแก้ไขกลุ่มผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ แล้วไปที่บัญชี/พร็อพเพอร์ตี้/ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ
 3. คลิกการจัดการการเข้าถึงในคอลัมน์บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ หรือข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้
 4. ใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของรายการเพื่อค้นหากลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ ป้อนชื่อกลุ่มแบบเต็มหรือบางส่วน
 5. ในแถวของกลุ่มนั้น ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วคลิกดูรายละเอียดองค์กรของกลุ่ม
 6. หากต้องการเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ ให้คลิกสมาชิก แล้วคลิก + หลังจากเพิ่มสมาชิก ให้คลิกเพิ่ม
 7. หากต้องการเพิ่มกลุ่มในกลุ่มอื่น ให้คลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม แล้วคลิก + หลังจากเลือกกลุ่ม ให้คลิกเสร็จ
 8. หากต้องการให้สิทธิกลุ่มในลำดับชั้นอื่นของ Analytics (พร็อพเพอร์ตี้ ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้) ให้ทำดังนี้
  • คลิก Analytics
  • ขยายลำดับชั้นและคลิก แก้ไข ของแต่ละระดับที่ต้องการแก้ไขสิทธิ
  • เลือกสิทธิที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกบันทึก

ใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อนำผู้ใช้ออกจากกลุ่ม นำกลุ่มออกจากกลุ่มอื่น หรือแก้ไขสิทธิ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
69256