Denne artikkelen handler om Universal Analytics, som skal avvikles. Det er viktig at du overfører innstillingene for Universal Analytics-området ditt til Google Analytics 4, ellers begynner du å miste data 1. juli 2023 (1. juli 2024 for Analytics 360-områder). Finn ut hvordan du overfører innstillinger.

Hierarkiet av organisasjoner, kontoer, brukere, områder og rapporteringsvisninger

Innholdet i denne artikkelen:

Organisasjoner

Produkter og brukere samles i organisasjoner. En organisasjon representerer en bedrift. Via organisasjonen din har du tilgang til produktkontoene bedriften din har (f.eks. Analytics, Tag Manager og Optimize), og du kan administrere produktbrukere, -tillatelser samt integrasjoner mellom forskjellige produkter. På marketingplatform.google.com/home har du tilgang til organisasjonene dine.

Du velger selv om du vil opprette organisasjoner, men vi anbefaler at du gjør det – du kan nemlig oppnå mange fordeler med dette.

Finn ut mer om organisasjoner.

Kontoer

En konto er tilgangspunktet ditt for Analytics. Du kan knytte én eller flere Analytics-kontoer sammen med en organisasjon.

Du må ha minst én konto for å få tilgang til Analytics og dermed kunne identifisere de områdene du vil spore. Det er opp til deg hvordan du administrerer forholdet mellom kontoer og områder. Du kan bruke en én-til-én-relasjon med én konto / ett område, eller en én-til-mange-relasjon med én konto / mange områder. Du kan ha flere Analytics-kontoer. Hvis du ennå ikke har konto, kan du gå til marketingplatform.google.com og registrere deg for en.

Områder

Med et område sikter vi til en mobilapp, et nettsted eller en enhet (f.eks. en kioskenhet eller en enhet på et salgssted). En konto kan inneholde ett eller flere områder.

Legg til områdene du vil samle inn data for, i en Analytics-konto. Når du legger til et område i en konto, genereres sporingskoden du bruker for å samle inn data fra det aktuelle området. Sporingskoden inneholder en unik ID som identifiserer dataene fra det aktuelle området, slik at det blir enkelt å identifisere disse dataene i rapportene dine. Analytics oppretter også ett ufiltrert datautvalg for hvert område du legger til.

Finn ut mer om hvordan du kan legge til områder i Analytics-kontoer.

Rapporteringsvisninger

Med en rapporteringsvisning sikter vi til det som er tilgangspunktet ditt for rapporter, altså en definert rapporteringsvining for data fra et område. Du gir brukerne tilgang til et datautvalg, slik at de kan se rapportene basert på dataene i det aktuelle datautvalget. Et område kan inneholde ett eller flere datautvalg.

Et område kan for eksempel inneholde følgende:

  • ett datautvalg med alle dataene for www.example.com
  • ett datautvalg med bare AdWords-trafikk til www.example.com
  • ett datautvalg med bare trafikk til et underdomene, for eksempel www.salg.example.com

Når du legger til et område i en konto, oppretter Analytics det første datautvalget for det aktuelle området. Det første datautvalget har ingen filtre, så det inneholder alle dataene for dette området. Dette opprinnelige datautvalget før ikke filtreres, slik at du alltid har et datautvalg der du kan se alle dataene. Du kan lage flere datautvalg og bruke filtre slik at hvert av datautvalgene inneholder det bestemte delsettet med data du er interessert i.

Når du lager et datautvalg, blir det vist data fra datautvalgets opprettelsesdato og fremover i rapportene for dette datautvalge. Hvis du for eksempel lager et datautvalg 1. juni, blir det vist data fra 1. juni og fremover i dette datautvalget, men ikke data som er innsamlet før 1. juni.

Hvis du sletter et datautvalg, er denne bestemte fremstillingen av dataene tapt. Ikke slett et datautvalg hvis du tror du kan få bruk for å rapportere om denne bestemte fremstillingen av dataene ved en senere anledning.

Finn ut mer om hvordan du kan legge til rapporteringsvisninger i Analytics-områder.

Brukere og tillatelser

Du kan legge til brukere i Analytics-kontoer. Du kan legge til disse brukerne på konto-, område- eller rapporteringsvisningsnivå, og du kan begrense tilgangen de har på hvert nivå. Når du legger til en bruker, identifiserer du den aktuelle personen med en e-postadresse som er registrert i Google-kontoene, og du tilordner vedkommende passende tillatelser. Avhengig av hvilke tillatelser du tilordner, kan den aktuelle brukeren administrere andre brukere, utføre administrative oppgaver – for eksempel opprette flere filtre og rapporteringsvisninger – og se rapportdataene.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256