[GA4] ตั้งค่าการวัดข้ามโดเมน

บทความนี้มีไว้สําหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการการวัดผลรวมแบบข้ามโดเมนมากกว่า 1 โดเมน เช่น ในเว็บไซต์ของลูกค้าและโดเมนรถเข็นช็อปปิ้งที่แยกต่างหาก บทความนี้เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 หากคุณใช้ Universal Analytics โปรดอ่านบทความนี้แทน

การวัดผลแบบข้ามโดเมนช่วยให้ระบุแหล่งที่มาของกิจกรรมว่ามาจากผู้ใช้รายหนึ่งๆ ได้อย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้ดังกล่าวทำกิจกรรมข้ามโดเมน ระบบจะไม่สนใจการคลิกขาออกที่โดยปกติแล้วจะทริกเกอร์เหตุการณ์ผ่านการวัดที่ปรับปรุงแล้ว เมื่อลิงก์ขาออกนําไปสู่โดเมนที่คุณแสดงรายการไว้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลแบบข้ามโดเมน

วิดีโอภาพรวม

 

คุกกี้และการวัดผลแบบข้ามโดเมน

Analytics ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง เพื่อตั้งค่าตัวระบุสําหรับผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำแต่ละรายและเซสชันแต่ละรายการของเว็บไซต์

 • หากไม่ใช้ การวัดผลแบบข้ามโดเมน ระบบจะตั้งค่าคุกกี้ใหม่ด้วยตัวระบุใหม่สําหรับแต่ละโดเมนที่ผู้ใช้เข้าชม Analytics จะนับคุกกี้ใหม่เหล่านี้ด้วยตัวระบุใหม่เป็นผู้ใช้แยกต่างหากจากเซสชันที่แยกกัน
 • เมื่อใช้การวัดผลแบบข้ามโดเมน ระบบจะส่งตัวระบุเดียวกันนี้จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งผ่านพารามิเตอร์ของ URL ที่ระบุโดยคีย์ _gl เช่น https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*

หากคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ด้วย

สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ให้กําหนดค่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนผ่านโค้ด (ในซอร์สโค้ดผ่าน analytics.js หรือ gtag.js หรือผ่าน Google Tag Manager) สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 คุณจะทําผ่านหน้าผู้ดูแลระบบ ทําตามวิธีการด้านล่าง เพื่อเพิ่มโดเมนเดียวกันกับที่คุณระบุไว้ในโค้ดหน้าเว็บ Universal Analytics

หากคุณมีการกําหนดค่าในแท็ก Google ที่มีอยู่สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics การกำหนดค่านี้จะใช้กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ด้วย โดเมนใดก็ตามที่คุณระบุไว้ในโค้ดหรือผ่านส่วนผู้ดูแลระบบจะใช้กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ด้วย แต่เราขอแนะนําให้คุณกําหนดค่าในส่วนผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ตั้งค่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนผ่านส่วนผู้ดูแลระบบ

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะตั้งค่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนได้

ตรวจสอบแท็ก (เช่น แท็ก Google ในหน้า HTML แต่ละหน้า) สําหรับแต่ละโดเมนที่คุณต้องการรวมไว้ในการวัดผลแบบข้ามโดเมน แท็กในแต่ละหน้าต้องใช้รหัสแท็กเดียวกัน (รหัส "G-" เดียวกัน) จากสตรีมข้อมูลเว็บเดียวกัน

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ให้คลิกสตรีมข้อมูลในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้
 2. คลิกเว็บ แล้วคลิกสตรีมข้อมูลเว็บ
 3. ในรายละเอียดของสตรีมเว็บ ให้คลิกกําหนดการตั้งค่าแท็ก (ที่ด้านล่าง)
 4. ในส่วนการตั้งค่า ให้คลิกกําหนดค่าโดเมน
 5. ในส่วนรวมโดเมนที่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้ ให้ทำดังนี้
  • เลือกประเภทการจับคู่
  • ป้อนตัวระบุสําหรับโดเมนที่คุณต้องการจับคู่ (เช่น example.com) ภายในโดเมน
  • คลิกเพิ่มเงื่อนไขเพื่อเพิ่มโดเมนถัดไป (เพิ่มแต่ละโดเมนที่คุณต้องการรวมไว้ในการวัดผลแบบข้ามโดเมน)
  เงื่อนไขจะได้รับการประเมินโดยใช้ตรรกะ "หรือ"
 6. คลิกบันทึก

ตั้งค่าด้วยตนเอง

วิธีที่แนะนําคือกําหนดค่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนผ่านอินเทอร์เฟซของ Analytics อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่คุณจําเป็นต้องใช้โซลูชันที่กําหนดเองผ่านโค้ดการวัด ในกรณีเช่นนี้ คุณตั้งค่าด้วยตนเองได้โดยใช้คำสั่ง get และ setของ API ที่มี gtag.js เพื่อคงรหัสข้ามโดเมนไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนด้วยตนเอง

ตัวอย่าง

หากต้องการเรียกข้อมูลรหัสไคลเอ็นต์ในโดเมนแหล่งที่มา ให้ใช้เมธอด get ดังนี้

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // จัดเก็บรหัสไคลเอ็นต์ในตัวแปร
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // จัดเก็บรหัสเซสชันในตัวแปร
});

 

เมื่อคุณมีรหัสไคลเอ็นต์และรหัสเซสชันแล้ว ให้เพิ่มรหัสเหล่านี้ลงในลิงก์ที่ชี้ไปยังโดเมนปลายทาง ดังนี้

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

ในหน้าปลายทาง ให้อ่านรหัสจาก URL แล้วตั้งค่ารหัสด้วยคำสั่ง config ดังนี้


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

ยืนยันว่าการวัดผลแบบข้ามโดเมนทํางานได้อย่างถูกต้อง

 1. เปิดหน้าของเว็บไซต์ที่มีลิงก์หรือแบบฟอร์มที่ชี้ไปยังโดเมนที่คุณกําหนดค่าไว้สําหรับการวัดผลแบบข้ามโดเมน
 2. คลิกลิงก์หรือส่งแบบฟอร์มเพื่อไปยังโดเมนปลายทาง
 3. ยืนยันว่า URL ในโดเมนปลายทางมีพารามิเตอร์ Linker _gl เช่น https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*

การแก้ปัญหา

หากคุณยืนยันการแสดงพารามิเตอร์ _gl ใน URL ของโดเมนปลายทางตามขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าโดเมนที่คุณกําหนดค่าในอินเทอร์เฟซนั้นตรงกับโดเมนที่เว็บไซต์ชี้ไป

และอาจเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ได้รับการกําหนดค่าในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้การวัดผลแบบข้ามโดเมนทํางานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่อไปนี้หรือไม่ โดยความช่วยเหลือของนักพัฒนาเว็บที่มีประสบการณ์

URL เปลี่ยนเส้นทาง

หากหน้าปลายทางเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่รองรับพารามิเตอร์การค้นหาที่กําหนดเอง พารามิเตอร์ _gl อาจถูกนําออกจาก URL แม้ว่า Analytics จะเพิ่มพารามิเตอร์นั้นในหน้าเว็บก่อนหน้าก็ตาม (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเร็วมากจนมองไม่ทัน) หากต้องการยืนยันว่าเกิดปัญหานี้กับเว็บไซต์หรือไม่ ให้ตรวจสอบคําขอเครือข่ายจากหน้าเว็บก่อนหน้าโดยใช้เครื่องมือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้กําหนดค่าเว็บไซต์ให้เก็บพารามิเตอร์ _gl ไว้ในการเปลี่ยนเส้นทาง

ความขัดแย้งกับสคริปต์อื่นๆ

การวัดผลแบบข้ามโดเมนทํางานได้โดยการสร้าง Listener เหตุการณ์บนโหนดเอกสารของหน้าเว็บ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์ กิจกรรมการคลิกจะปรากฏในโหนดเอกสาร และระบบจะเพิ่มพารามิเตอร์ _gl ลงใน URL ของลิงก์ กระบวนการนี้จะไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อ JavaScript ทริกเกอร์การนําทางที่ตรงข้ามกับการตอบสนองโดยตรงต่อการกระทำของผู้ใช้
 • เมื่อสคริปต์ที่ทำงานขัดแย้งกันในหน้าได้หยุดการเผยแพร่เหตุการณ์ก่อนที่จะไปถึงโหนดเอกสาร ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Event.stopPropagation()
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
69256
false
false