[GA4] Konfiguracja pomiaru w wielu domenach

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą ujednolicić pomiary prowadzone w więcej niż 1 domenie, np. w witrynie dla klientów i w osobnej domenie koszyka. Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z Universal Analytics, przeczytaj ten artykuł.

Pomiar w wielu domenach umożliwia dokładne przypisywanie jednemu użytkownikowi działań wykonywanych przez niego w różnych domenach. Kliknięcia wychodzące, które normalnie wywołują zdarzenie poprzez pomiar zaawansowany, są ignorowane, gdy link wychodzący prowadzi do domeny objętej przez Ciebie pomiarem w wielu domenach.

Poznaj bezpłatne statystyki dotyczące ścieżki klienta

Na początek możesz sprawdzić, jak klienci wchodzą w interakcje z Twoimi witrynami, na przykład za pomocą funkcji pomiaru w wielu domenach.

 

Film z omówieniem

Pliki cookie a pomiar w wielu domenach

Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, Analytics używa własnych plików cookie do przypisywania identyfikatorów poszczególnym użytkownikom i sesjom.

 • Bez pomiaru w wielu domenach w przypadku każdej domeny odwiedzanej przez użytkownika tworzony jest nowy plik cookie z nowym identyfikatorem. W efekcie pojedynczy użytkownik, który na tym samym urządzeniu korzysta z różnych domen głównych (np. www.example.com i www.anotherexample.com), będzie identyfikowany jako 2 użytkowników w ramach 2 sesji zamiast 1 użytkownika w ramach 1 sesji.
 • Dzięki pomiarowi w wielu domenach pliki cookie zachowują te same identyfikatory, które są przekazywane między domenami za pomocą parametru adresu URL (_gl), gdy użytkownik przechodzi między domenami, korzystając z linku lub formularza. W efekcie Analytics identyfikuje tylko jednego użytkownika i jedną sesję.
Uwaga: tej konfiguracji nie trzeba stosować w przypadku subdomen, ponieważ współdzielą one z domeną główną te same pliki cookie (chyba że zmienisz domyślną konfigurację domeny pliku cookie).

Jeśli masz też usługę w Universal Analytics

W przypadku usługi w Universal Analytics pomiar w wielu domenach masz skonfigurowany za pomocą kodu (poprzez tag analytics.js lub gtag.js umieszczony w kodzie źródłowym) albo przy użyciu Menedżera tagów Google. W przypadku usługi w Google Analytics 4 możesz to zrobić na stronie Administracja. Wykonaj podane niżej instrukcje, aby dodać te same domeny, które masz określone w kodzie strony Universal Analytics.

Jeśli dla swojej usługi w Universal Analytics masz już konfigurację w globalnym tagu witryny, zostanie ona też zastosowana do usługi w Google Analytics 4. Wszystkie domeny wymienione w kodzie lub na stronie Administracja zostaną zastosowane w usłudze w Google Analytics 4. Zalecamy jednak ich skonfigurowanie tylko na stronie Administracja.

Konfigurowanie pomiaru w wielu domenach na stronie Administracja

Aby skonfigurować pomiar w wielu domenach, musisz mieć przypisaną rolę Edytujący. Możesz utworzyć maksymalnie 100 warunków.

Sprawdź tag (np. tag Google na każdej stronie HTML) w przypadku każdej domeny, którą chcesz objąć pomiarem w wielu domenach. Tag na każdej stronie musi używać tego samego identyfikatora tagu (tzn. tego samego identyfikatora „G-”) z tego samego strumienia danych z sieci.

 1. Na stronie Administracja w sekcji Zbieranie i modyfikowanie danych kliknij Strumienie danych.
 2. Kliknij kolejno Sieć i strumień danych z sieci.
 3. U dołu szczegółów strumienia danych z sieci kliknij Skonfiguruj ustawienia tagów.
 4. W sekcji Ustawienia kliknij Konfigurowanie domen.
 5. Jeśli używasz tego samego tagu Google w różnych domenach, zostaną one automatycznie wykryte i wyświetlone w sekcji Rekomendacje. Aby zaakceptować rekomendację, kliknij Dodaj.
  Aby ręcznie dodać domenę, w sekcji Uwzględnij domeny spełniające poniższe warunki kliknij Dodaj warunek:
  • Wybierz typ dopasowania.
  • W sekcji Domena wpisz identyfikator domeny, którą chcesz dopasować (np. example.com).
  • Dodaj wszystkie domeny, które chcesz objąć pomiarem w wielu domenach.
  Warunki są oceniane po połączeniu operatorem logicznym LUB.
 6. Kliknij Zapisz.

Konfiguracja ręczna

Zalecamy skonfigurowanie pomiaru w wielu domenach w interfejsie Analytics. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie wdrożenie niestandardowego rozwiązania za pomocą kodu pomiarowego. W takim przypadku możesz je skonfigurować ręcznie, korzystając z poleceń get i set interfejsu API gtag.js w celu zachowania spójności identyfikatorów w wielu domenach. Dowiedz się więcej o ręcznym konfigurowaniu pomiaru w wielu domenach.

Przykład

Aby pobrać identyfikator klienta z domeny źródłowej, użyj metody get:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => { // Zapisywanie identyfikatora klienta w zmiennej.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => { // Zapisywanie identyfikatora sesji w zmiennej.
});

 

Gdy masz już identyfikatory klienta i sesji, dodaj je do linku prowadzącego do domeny docelowej:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Na stronie docelowej odczytaj identyfikatory z adresu URL i ustaw je za pomocą polecenia config:


gtag('config','IDENTYFIKATOR_TAGU', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Sprawdzanie, czy pomiar w wielu domenach działa prawidłowo

Pomiar w wielu domenach polega na dodawaniu parametrów do adresów URL w witrynie. W rzadkich przypadkach serwer WWW może napotkać błąd, np. zwróci kod odpowiedzi 5xx lub nie rozpocznie pobierania.

Aby sprawdzić, czy pomiar w wielu domenach działa prawidłowo:

 1. Otwórz stronę w swojej witrynie, która zawiera link lub formularz prowadzący do domeny objętej pomiarem w wielu domenach.
 2. Aby przejść do domeny docelowej, kliknij link lub prześlij formularz.
 3. Sprawdź, czy strona wczytuje się prawidłowo.
 4. Sprawdź, czy adres URL w domenie docelowej zawiera parametr łączący _gl, np. https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.
 5. Jeśli w Twojej witrynie dostępne są pliki do pobrania, otwórz stronę z parametrem łączącym w adresie URL i rozpocznij pobieranie. Sprawdź, czy pobieranie się rozpoczęło.

Jeśli pojawi się błąd, zapoznaj się z informacjami o rozwiązywaniu problemów z pomiarem w wielu domenach.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonując podane wyżej instrukcje, nie możesz potwierdzić obecności parametru _gl w adresie URL domeny docelowej, dokładnie sprawdź, czy domena skonfigurowana w interfejsie jest zgodna z domeną, do której prowadzi Twoja witryna.

Możliwe też, że Twoja witryna jest skonfigurowana w sposób uniemożliwiający pomiar skuteczności w wielu domenach. Korzystając z pomocy doświadczonego programisty witryn, sprawdź, czy występują w Twojej witrynie podane niżej problemy.

Przekierowania adresów URL

Jeśli strona docelowa zawiera przekierowanie lub nie obsługuje niektórych parametrów zapytania, parametr _gl może zostać usunięty z adresu URL nawet wtedy, gdy został dodany przez Analytics na poprzedniej stronie. Zwykle dzieje się to zbyt szybko, aby udało Ci się to zaobserwować. Aby dowiedzieć się, czy ten problem występuje w Twojej witrynie, sprawdź w Narzędziach deweloperskich w Chrome żądania sieci nadesłane przez poprzednią stronę. W celu rozwiązania tego problemu skonfiguruj witrynę w taki sposób, aby zachowywała w przekierowaniach parametr _gl.

Konflikty z innymi skryptami

Pomiar w wielu domenach działa dzięki utworzeniu detektora zdarzeń w węźle Document strony. Gdy użytkownik kliknie link, zdarzenie kliknięcia dotrze do węzła Document, a parametr _gl zostanie dodany do adresu URL linku. Ten proces nie zadziała prawidłowo w takich sytuacjach:

 • gdy nawigacja jest wywoływana przez JavaScript, a nie w bezpośredniej reakcji na działanie użytkownika;
 • gdy skrypty konkurujące ze sobą na stronie przerywają rozprzestrzenianie się zdarzenia, zanim dotrze ono do węzła Document, np. poprzez użycie metody Event.stopPropagation().

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne