[GA4] Konfiguracja pomiaru w wielu domenach

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą ujednolicić pomiary prowadzone w więcej niż 1 domenie, np. w witrynie dla klientów i w osobnej domenie koszyka. Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z Universal Analytics, przeczytaj ten artykuł.

Pomiar w wielu domenach umożliwia dokładne przypisywanie jednemu użytkownikowi działań wykonywanych przez niego w różnych domenach. Kliknięcia wychodzące, które normalnie wywołują zdarzenie poprzez pomiar zaawansowany, są ignorowane, gdy link wychodzący prowadzi do domeny objętej przez Ciebie pomiarem w wielu domenach.

Film z omówieniem

 

Pliki cookie a pomiar w wielu domenach

Analytics używa własnych plików cookie do ustawiania identyfikatora każdego unikalnego użytkownika i unikalnej sesji w witrynie.

 • Bez pomiaru w wielu domenach nowe pliki cookie z nowymi identyfikatorami są tworzone dla każdej domeny odwiedzanej przez użytkownika. Analytics zlicza te nowe pliki cookie z nowymi identyfikatorami jako osobnych użytkowników z oddzielnymi sesjami.
 • Dzięki pomiarowi w wielu domenach te same identyfikatory są przekazywane z jednej witryny do drugiej za pomocą parametru adresu URL określanego przez klucz _gl, np. https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Jeśli masz też usługę Universal Analytics

W przypadku usługi Universal Analytics pomiar w wielu domenach masz skonfigurowany za pomocą kodu (poprzez tag analytics.js lub gtag.js umieszczony w kodzie źródłowym) albo przy użyciu Menedżera tagów Google. W przypadku usługi Google Analytics 4 możesz to zrobić na stronie Administracja. Wykonaj podane niżej instrukcje, aby dodać te same domeny, które masz określone w kodzie strony Universal Analytics.

Jeśli dla swojej usługi Universal Analytics masz już konfigurację w globalnym tagu witryny, zostanie ona też zastosowana do usługi Google Analytics 4. Wszystkie domeny wymienione w kodzie lub na stronie Administracja zostaną zastosowane w usłudze Google Analytics 4. Zalecamy jednak ich skonfigurowanie tylko na stronie Administracja.

Konfigurowanie pomiaru w wielu domenach na stronie Administracja

Aby skonfigurować pomiar w wielu domenach, musisz mieć rolę edytora.

Sprawdź tag Analytics (np. globalny tag witryny na każdej stronie HTML) w przypadku każdej domeny, którą chcesz objąć pomiarem w wielu domenach.Tag na każdej stronie musi używać tego samego identyfikatora pomiaru (tzn. tego samego identyfikatora „G-”) pochodzącego z tego samego strumienia danych z sieci.

 1. Na stronie Administracja otwórz jedną z usług, które chcesz objąć pomiarem w wielu domenach.
 2. W kolumnie Usługa kliknij Strumienie danych > Sieć.
 3. Kliknij strumień danych o Twojej witrynie, a potem w sekcji Dodatkowe ustawienia kliknij Więcej ustawień tagowania.
 4. Kliknij Skonfiguruj swoje domeny.
 5. W sekcji Uwzględnij domeny, które spełniają DOWOLNY z tych warunków:
  • Wybierz typ dopasowania.
  • W sekcji Domena wpisz identyfikator domeny, którą chcesz dopasować (np. example.com).
  • Kliknij Dodaj warunek, aby dodać następną domenę (dodaj wszystkie domeny, które chcesz objąć pomiarem w wielu domenach).
  Warunki są oceniane po połączeniu operatorem logicznym LUB.
 6. Kliknij Zapisz.

Konfiguracja ręczna

Zalecamy skonfigurowanie pomiaru w wielu domenach w interfejsie Analytics. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będzie wdrożenie niestandardowego rozwiązania za pomocą kodu pomiarowego. W takim przypadku możesz go skonfigurować ręcznie, korzystając z poleceń get i set interfejsu API gtag.js do utrzymywania spójności identyfikatorów w wielu domenach.

Przykład

Aby pobrać identyfikator klienta z domeny źródłowej, użyj metody get:

 
 gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'client_id', (client_id) => {
 // Zapisywanie identyfikatora klienta w zmiennej.
});
gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'session_id', (session_id) => {
 // Zapisywanie identyfikatora sesji w zmiennej.
});

 

Gdy masz już identyfikatory klienta i sesji, dodaj je do linku prowadzącego do domeny docelowej:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Na stronie docelowej odczytaj identyfikatory z adresu URL i ustaw je za pomocą polecenia config:


gtag('config','G-XXXXXXX', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Sprawdzanie, czy pomiar w wielu domenach działa prawidłowo

 1. Otwórz stronę w swojej witrynie, która zawiera link lub formularz prowadzący do domeny objętej pomiarem w wielu domenach.
 2. Kliknij link lub prześlij formularz, aby przejść do domeny docelowej.
 3. Sprawdź, czy adres URL w domenie docelowej zawiera parametr łączący _gl, np. https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonując podane wyżej instrukcje, nie możesz potwierdzić obecności parametru _gl w adresie URL domeny docelowej, dokładnie sprawdź, czy domena skonfigurowana w interfejsie jest zgodna z domeną, do której prowadzi Twoja witryna.

Możliwe też, że Twoja witryna jest skonfigurowana w sposób uniemożliwiający pomiar skuteczności w wielu domenach. Korzystając z pomocy doświadczonego programisty witryn, sprawdź, czy występują w Twojej witrynie podane niżej problemy.

Przekierowania adresów URL

Jeśli strona docelowa zawiera przekierowanie lub nie obsługuje niektórych parametrów zapytania, parametr _gl może zostać usunięty z adresu URL nawet wtedy, gdy został dodany przez Analytics na poprzedniej stronie. Zwykle dzieje się to zbyt szybko, aby udało Ci się to zaobserwować. Aby dowiedzieć się, czy ten problem występuje w Twojej witrynie, sprawdź w Narzędziach Chrome dla deweloperów żądania sieci nadesłane przez poprzednią stronę. Chcąc rozwiązać ten problem, skonfiguruj witrynę w taki sposób, aby zachowywała w przekierowaniach parametr _gl.

Konflikty z innymi skryptami

Pomiar w wielu domenach działa dzięki utworzeniu detektora zdarzeń w węźle Document strony. Gdy użytkownik kliknie link, zdarzenie kliknięcia dotrze do węzła Document, a parametr _gl zostanie dodany do adresu URL linku. Ten proces nie zadziała prawidłowo w takich sytuacjach:

 • gdy nawigacja jest wywoływana przez JavaScript, a nie w bezpośredniej reakcji na działanie użytkownika;
 • gdy skrypty konkurujące ze sobą na stronie przerywają rozprzestrzenianie się zdarzenia, zanim dotrze ono do węzła Document, np. poprzez użycie metody Event.stopPropagation().
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false