[GA4] Konfigurer måling av flere domener

Denne artikkelen er myntet på nettstedseiere som har behov for enhetlig måling på flere enn ett domene, for eksempel på et nettsted der kundene ser på varer, og et separat domene der handlekurven er lagt. Denne artikkelen handler om Google Analytics 4-områder. Hvis du bruker Universal Analytics, kan du lese denne artikkelen i stedet.

Med måling av flere domener kan aktivitet presist tilskrives en enkeltbruker når denne personen går fra domene til domene. Utgående klikk som til vanlig ville ha utløst en hendelse via forbedret måling, ignoreres når den utgående linken fører til et domene du har oppført som en del av måling av flere domener.

Videooversikt

 

Informasjonskapsler og måling av flere domener

I Analytics brukes informasjonskapsler fra førsteparter til å angi en identifikator for hver unike bruker og økt på et nettsted.

 • Uten måling av flere domener blir det angitt nye informasjonskapsler med nye identifikatorer for hvert domene en bruker besøker. I Analytics blir disse nye informasjonskapslene med nye identifikatorer talt som separate brukere med separate økter.
 • Med måling av flere domener sendes de samme identifikatorene fra ett nettsted til et annet via en nettadresseparameter som identifiseres av nøkkelen _gl, for eksempel https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Du har også et Universal Analytics-område

I Universal Analytics-området ditt konfigurerte du måling av flere domener via kode (i kildekoden per analytics.js eller gtag.js eller via Google Tag Manager). For Google Analytics 4-området ditt må du gjøre dette via administratorsiden. Følg veiledningen nedenfor for å legge til de samme domenene som de du har identifisert i Universal Analytics-sidekoden.

Hvis du har en eksisterende konfigurasjon i den globale nettstedstaggen for Universal Analytics-området ditt, brukes den også i Google Analytics 4-området ditt. Alle domener du har angitt i koden eller via administratorsiden, er også gjeldende i Google Analytics-området ditt. Vi anbefaler imidlertid at all konfigurasjon gjøres via administratorsiden.

Konfigurer måling av flere domener via administratorsiden

Du må ha redigeringstilgang for å kunne konfigurere måling av flere domener.

Kontrollér Analytics-taggen (altså den globale nettstedstaggen på hver av HTML-sidene dine) for hvert domene du vil ha med i målingen av flere domener.  I taggen på de enkelte sidene skal den samme målings-ID-en brukes (f.eks. den samme «G-»-ID-en) fra den samme nettdatastrømmen.

 1. Naviger til et av områdene du vil ta med i målingen av flere domener, under Administrator.
 2. Klikk på Datastrømmer > Nett i Område-kolonnen.
 3. Klikk på datastrømmen for nettstedet ditt, og klikk så på Flere innstillinger for tagging under Flere innstillinger.
 4. Klikk på Konfigurer domenene dine.
 5. Under Inkluder domener som samsvarer med følgende vilkår:
  • Velg en samsvartype.
  • Oppgi identifikatoren for domenet du vil etablere samsvar med (f.eks. example.com), under Domene.
  • Klikk på Legg til et vilkår for å legge til det neste domenet. (Legg til alle domene du vil ta med i måling av flere domener.)
  Vilkårene evalueres per ELLER-logikk.
 6. Klikk på Lagre.

Manuell konfigurering

Vi anbefaler at du konfigurerer måling av flere domener via Analytics-grensesnittet. Det kan imidlertid finnes omstendigheter der du kan ha behov for å implementere en egendefinert løsning via målingskoden. I slike tilfeller kan du konfigurere løsningen manuelt via «get»- og «set»-kommandoen i gtag.js API, slik at ID-ene blir de samme på ulike domener.

Eksempel

Hvis du vil hente en Client-ID fra kildedomenet, må du bruke get-metoden:

 
 gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'client_id', (client_id) => {
 // Lagre Client-ID-en i en variabel.
});
gtag('get', 'G-XXXXXXX', 'session_id', (session_id) => {
 // Lagre økt-ID-en i en variabel.
});

 

Når du har Client-ID-ene og økt-ID-ene, kan du legge dem til i linken som viderekobler brukerne til destinasjonsdomenet:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Les ID-ene fra nettadressen på destinasjonssiden, og angi ID-ene med denne «config»-kommandoen:


gtag('config','G-XXXXXXX', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Bekreft at måling av flere domener fungerer som forventet

 1. Åpne en side på nettstedet ditt som inneholder en link eller et skjema som peker til et domene du har konfigurert for måling av flere domener.
 2. Klikk på linken – eller send inn skjemaet – for å navigere til destinasjonsdomenet.
 3. Få bekreftet at nettadressen på destinasjonsdomenet omfatter tilknytningsparameteren _gl, for eksempel https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.

Feilsøking

Hvis du ikke får bekreftet at _gl-parameteren faktisk finnes i nettadressen for destinasjonsdomenet etter at du har fulgt fremgangsmåten ovenfor, må du dobbeltsjekke at domenet du konfigurerte i grensesnittet, faktisk er det samme som det nettstedet ditt viderekobler brukerne til.

Det kan også hende at nettstedet er konfigurert slik at måling av flere domener ikke fungerer som forventet. Med litt hjelp fra en erfaren nettutvikler kan du undersøke hvorvidt nettstedet påvirkes av problemene oppført nedenfor.

Viderekoblingsadresser

Hvis vilkårlige søkeparametere ikke støttes i viderekoblingene på destinasjonssiden, kan _gl-parameteren bli fjernet fra nettadressen selv om den ble tilføyd av Analytics på den forrige siden. (Dette skjer vanligvis for raskt til at vi registrerer det.) Du kan få bekreftet hvorvidt dette forekommer på nettstedet ditt, ved å gjennomgå nettverksforespørslene som kom fra den foregående siden, via utviklerverktøyene i Chrome. Dette problemet kan du løse ved å konfigurere nettstedet slik at _gl-parameteren forblir værende i viderekoblinger.

I konflikt med andre skript

Måten måling av flere domener fungerer på, er at det opprettes en hendelseslytter i dokumentnoden for en side. Når brukere klikker på en link, overføres klikkhendelsen til dokumentnoden, og _gl-parameteren blir lagt til i linkens nettadresse. I disse scenarioene kommer ikke denne prosessen til å fungere som forventet:

 • Navigeringen utløses av JavaScript – ikke som et direkte svar på en brukerhandling.
 • Konkurrerende skript på siden avslutter overføringen av hendelsen før den når dokumentnoden, for eksempel når Event.stopPropagation() brukes.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false