[GA4] Configurar el mesurament entre dominis

Aquest article està dirigit als propietaris de llocs web que necessiten un mesurament unificat en més d'un domini, per exemple, en un lloc web de client i un domini de carretó independent. Aquest article està relacionat amb les propietats de Google Analytics 4. Si utilitzeu Universal Analytics, llegiu aquest altre.

El mesurament entre dominis permet que l'activitat s'atribueixi amb precisió a un sol usuari quan va canviant de domini. Els clics de sortida que normalment activarien un esdeveniment mitjançant el mesurament millorat s'ignoren quan l'enllaç de sortida dirigeix a un domini que heu inclòs com a part del mesurament entre dominis.

 Obteniu estadístiques de recorregut del client sense cost econòmic

En començar, podeu explorar la manera com els clients interaccionen als vostres llocs web mitjançant funcions com ara el mesurament entre dominis.

 

Vídeo d'informació general

Galetes i mesurament entre dominis

Quan hi ha consentiment, Analytics utilitza galetes pròpies per definir identificadors per a cada usuari únic i cada sessió única.

 • Sense el mesurament entre dominis, es creen galetes noves amb identificadors nous per a cada domini que visita un usuari. Per tant, un usuari que visiti dominis arrel diferents (p. ex., www.example.com i www.anotherexample.com) al mateix dispositiu s'identificarà per separat (dos usuaris i dues sessions en lloc d'un usuari i una sessió).
 • Amb el mesurament entre dominis, les galetes conserven els mateixos identificadors, que es transfereixen d'un domini a un altre mitjançant un paràmetre d'URL (_gl) quan l'usuari navega entre dominis a través d'un enllaç o d'un formulari. Per tant, Analytics identifica només un usuari i una sessió.
Nota: aquesta configuració no és necessària per als subdominis perquè comparteixen les mateixes galetes amb el domini arrel (tret que hàgiu canviat la configuració del domini de la galeta predeterminada).

Si també es té una propietat de Universal Analytics

En el cas de la propietat de Universal Analytics, heu d'haver configurat el mesurament entre dominis mitjançant el codi (ja sigui al codi font mitjançant analytics.js o gtag.js, o bé mitjançant Google Tag Manager). En el cas de la propietat de Google Analytics 4, ho heu de fer des de la pàgina Administració. Seguiu les instruccions que s'indiquen a continuació per afegir els mateixos dominis que heu identificat al codi de la pàgina de Universal Analytics.

Si ja teniu una configuració a l'etiqueta de Google per a la propietat de Universal Analytics, també s'aplicarà a la propietat de Google Analytics 4. Qualsevol domini que hàgiu especificat al codi o mitjançant la pàgina Administració s'aplicarà a la propietat de Google Analytics 4. Tanmateix, us recomanem que definiu la configuració només a la pàgina Administració.

Configurar el mesurament entre dominis mitjançant la pàgina Administració

Cal tenir el rol d'editor per configurar el mesurament entre dominis i podeu crear fins a 100 condicions.

Comproveu l'etiqueta (p. ex., l'etiqueta de Google en cadascuna de les pàgines HTML) per a cada domini que vulgueu incloure al mesurament entre dominis. L'etiqueta de cada pàgina ha de fer servir el mateix identificador d'etiqueta (és a dir, el mateix identificador "G-") del mateix flux de dades web.

 1. A Administració, a Recollida i modificació de dades, feu clic a Fluxos de dades.
 2. Feu clic a Web i, tot seguit, en un flux de dades web.
 3. Als detalls del flux web, feu clic a Definiu la configuració de l'etiqueta (a la part inferior).
 4. A la secció Configuració, feu clic a Configura els dominis.
 5. Si feu servir la mateixa etiqueta de Google en diversos dominis, es detecten automàticament i es mostren a la secció Recomanacions. Per acceptar una recomanació, feu clic a Afegeix.
  Per afegir un domini manualment, feu clic a Afegeix una condició, a Inclou els dominis que coincideixin amb les condicions següents:
  • Trieu un tipus de concordança.
  • A Domini, introduïu l'identificador del domini del qual voleu cercar coincidències (com ara example.com).
  • Afegiu tots els dominis que vulgueu incloure al mesurament entre dominis.
  Les condicions s'avaluen utilitzant l'operador lògic O.
 6. Feu clic a Desa.

Configuració manual

Us recomanem que configureu el mesurament entre dominis mitjançant la interfície d'Analytics. Tanmateix, és possible que en alguns casos hàgiu d'implementar una solució personalitzada mitjançant el codi de mesurament. En aquests casos, el podeu configurar manualment mitjançant les ordres get i set de l'API de gtag.js per mantenir els identificadors entre els dominis. Obteniu més informació sobre com podeu configurar el mesurament entre dominis manualment.

Exemple

Per recuperar un identificador de client al domini d'origen, feu servir el mètode get:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // Emmagatzemeu l'identificador de client en una variable.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // Emmagatzemeu l'identificador de sessió en una variable.
});

 

Un cop tingueu els identificadors de client i sessió, afegiu-los a l'enllaç que dirigeix al domini de destinació:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

A la pàgina de destinació, llegiu els identificadors de l'URL i definiu-los amb l'ordre config:


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Verificar que el mesurament entre dominis funciona correctament

El mesurament entre dominis funciona afegint paràmetres als URL del vostre lloc web. En casos excepcionals, és possible que el vostre servidor web pateixi un error, com ara retornar un codi de resposta d'error 5xx o no iniciar una baixada.

Per verificar el mesurament entre dominis:

 1. Obriu una pàgina del vostre lloc web que contingui un enllaç o un formulari que dirigeixin a un domini configurat per al mesurament entre dominis.
 2. Feu clic a l'enllaç o envieu el formulari per navegar fins al domini de destinació.
 3. Verifiqueu que la pàgina es carregui correctament.
 4. Verifiqueu que l'URL del domini de destinació contingui el paràmetre d'enllaçament _gl. Per exemple: https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.
 5. Si el vostre lloc web proporciona baixades: navegueu fins a una pàgina que contingui el paràmetre d'enllaçament a l'URL i inicieu una baixada. Verifiqueu que la baixada s'iniciï correctament.

Si detecteu un error, consulteu com podeu resoldre problemes relacionats amb el mesurament entre dominis.

Resolució de problemes

Si no podeu confirmar la presència del paràmetre _gl a l'URL del domini de destinació mitjançant els passos anteriors, comproveu que el domini que heu configurat a la interfície coincideixi amb el domini a què dirigeix el lloc web.

També pot ser que el lloc web estigui configurat de manera que impedeixi que el mesurament entre dominis funcioni correctament. Amb l'ajuda d'un desenvolupador web amb experiència, investigueu si el vostre lloc web es veu afectat pels problemes següents.

Redireccions d'URL

Si la pàgina de destinació redirigeix a un altre URL o no admet paràmetres de consulta arbitraris, és possible que s'acabi traient el paràmetre _gl de l'URL encara que Analytics l'hagi afegit a la pàgina anterior. Aquest procés normalment es produeix tan de pressa que no es veu a simple vista. Per confirmar si això succeeix al vostre lloc web, comproveu les sol·licituds de xarxa fetes per la pàgina anterior mitjançant les eines per a desenvolupadors de Chrome. Per solucionar aquest problema, configureu el lloc web perquè mantingui el paràmetre _gl a les redireccions.

Conflictes amb altres scripts

El mesurament entre dominis funciona creant un detector d'esdeveniments al node del document d'una pàgina. Quan un usuari fa clic en un enllaç, l'esdeveniment de clic es mostra al node del document i el paràmetre _gl s'afegeix a l'URL de l'enllaç. Aquest procés no funciona correctament en els casos següents:

 • Quan la navegació s'activa mitjançant JavaScript, en comptes de com a resposta directa a una acció de l'usuari.
 • Quan els scripts competidors de la pàgina aturen la propagació de l'esdeveniment abans d'arribar al node del document. Per exemple, quan s'utilitza Event.stopPropagation().

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal