[GA4] Web alanları arası ölçümü ayarlama

Bu makale, birden fazla alan için tek bir ölçüm çözümüne ihtiyaç duyan web sitesi sahipleri (ör. müşteri web sitesi ile alışveriş sepetini farklı alan adlarında barındıranlar) içindir. Bu makalede Google Analytics 4 mülkleri ele alınmaktadır. Universal Analytics kullanıyorsanız bu makaleyi inceleyin.

Web alanları arası ölçüm, etkinliklerin farklı alanlara geçiş yapan tek bir kullanıcıyla doğru şekilde ilişkilendirilebilmesini sağlar. Normalde geliştirilmiş ölçüm üzerinden etkinlik tetikleyen giden tıklamalar, giden bağlantının web alanları arası ölçüm kapsamında listelediğiniz bir alana yönlendirdiği durumlarda yoksayılır.

Videoya genel bakış

Çerezler ve web alanları arası ölçüm

İzin verildiğinde Analytics, her benzersiz kullanıcı ve her benzersiz oturum için kimlik belirlemek üzere birinci taraf çerezlerini kullanır.

 • Web alanları arası ölçüm olmadığı durumlarda, kullanıcının ziyaret ettiği her alan için yeni kimliklere sahip olan yeni çerezler oluşturulur. Sonuç olarak aynı cihazda farklı kök alanları (ör. www.example.com ve www.anotherexample.com) ziyaret eden tek bir kullanıcı ayrı ayrı tanımlanır (bir kullanıcı ve bir oturum yerine iki kullanıcı ve iki oturum).
 • Web alanları arası ölçüm olduğu durumlarda, kullanıcı bir bağlantı veya form aracılığıyla alanlar arasında gezinirken çerezler URL parametresi (_gl) ile bir alandan diğerine aktarılır ve aynı kimlikleri korur. Sonuç olarak Analytics yalnızca bir kullanıcı ve bir oturum tanımlar.
Not: Bu kurulum, kök alanla aynı çerezleri paylaştıklarından alt alan adları için gerekli değildir (varsayılan çerez alan yapılandırmasını değiştirdiğiniz durumlar hariç).

Universal Analytics mülkünüz de varsa

Universal Analytics mülklerinde, web alanları arası ölçüm yapılandırmaları kod üzerinden (analytics.js veya gtag.js'de kaynak kodundan veya Google Etiket Yöneticisi kullanılarak) gerçekleştiriliyordu. Google Analytics 4 mülklerinde ise bu işlemler Yönetici sayfasında yapılıyor. Universal Analytics sayfası kodunda tanımladığınız alan adlarını eklemek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Universal Analytics mülkünüzün Google etiketinde yapılandırma mevcutsa Google Analytics 4 mülkünüze de uygulanır. Kodda veya Yönetici bölümünde belirtilen tüm alan adları Google Analytics 4 mülkünüze uygulanır. Ancak yine de sadece Yönetici sayfasından yapılandırmanız önerilir.

Yönetici bölümünden web alanları arası ölçümü ayarlama

Web alanları arası ölçümü ayarlamak için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir ve en fazla 100 koşul oluşturabilirsiniz.

Web alanları arası ölçüm kapsamına dahil etmek istediğiniz her alan adı için etiketinizi (ör. tüm HTML sayfalarınızda bulunan Google etiketi) kontrol edin. Her sayfadaki etikette, aynı web veri akışından alınmış aynı etiket kimliği bulunmalıdır ("G-" biçimli kimlik aynı olmalıdır).

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Veri akışları'nı tıklayın.
 2. Web'i ve ardından bir web veri akışını tıklayın.
 3. Web akışı ayrıntılarında, en alttaki Etiket ayarlarını yapılandırın'ı tıklayın.
 4. Ayarlar bölümünde Alanlarınızı yapılandırın'ı tıklayın.
 5. Alanlar genelinde aynı Google etiketini kullanıyorsanız bu etiketler otomatik olarak algılanır ve Öneriler bölümünde gösterilir. Bir öneriyi kabul etmek için Ekle'yi tıklayın.
  Manuel olarak alan eklemek için Aşağıdaki koşulları karşılayan alan adlarını dahil et bölümünde Koşul ekle'yi tıklayın:
  • Bir eşleme türü seçin.
  • Alan bölümünde, eşlemek istediğiniz alanın tanımlayıcısını girin (ör. example.com).
  • Web alanları arası ölçüm kapsamına dahil etmek istediğiniz tüm alan adlarını ekleyin.
  Koşul değerlendirmesinde OR (VEYA) mantığı temel alınır.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Manuel kurulum

Web alanları arası ölçümün Analytics arayüzünden yapılandırılması önerilir. Ancak karşılaştığınız bazı senaryolarda ölçüm kodu üzerinden özel bir çözüm uygulamanızı gerekebilir. Bu tür durumlarda kimliklerin alanlar arasında aynı kalmasını sağlamak amacıyla gtag.js API'sinin get ve set komutlarından yararlanarak manuel bir kurulum yapabilirsiniz. Web alanları arası ölçümü manuel olarak ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek

Kaynak alandan Client-ID almak için get yöntemi kullanılır:

 
gtag('get', 'TAG_ID', 'client_id', (client_id) => {
 // Store the client ID in a variable.
});
gtag('get', 'TAG_ID', 'session_id', (session_id) => {
 // Store the session ID in a variable.
});

 

Aldığınız Client ID ve oturum kimliklerini, hedef alan adına işaret eden bağlantıya ekleyin:

<a href="https://example.com/?clientId=XXXXX&sessionId=YYYYY">example.com</a>

 

Hedef sayfada URL'deki kimlikleri okuyup config komutuyla ayarlayın:


gtag('config','TAG_ID', {
'client_id': getClientIdFromUrl(),
'session_id': getSessionIdFromUrl()
});
 

Web alanları arası ölçümün düzgün çalıştığını doğrulama

Web alanları arası ölçüm, web sitenizdeki URL'lere parametreler ekleyerek çalışır. Nadir durumlarda web sunucunuz, 5xx hata yanıtı kodu döndürme veya indirme işlemi başlatamama gibi bir hatayla karşılaşabilir.

Web alanları arası ölçümün çalıştığını doğrulamak için:

 1. Sitenizde, web alanları arası ölçüm yapılandırmanızdaki bir alana işaret eden bağlantılardan veya formlardan birinin bulunduğu bir sayfayı açın.
 2. Bağlantıyı tıklayarak veya formu göndererek hedef alana gidin.
 3. Sayfanın düzgün şekilde yüklendiğini doğrulayın.
 4. _gl bağlayıcı parametresinin hedef alandaki URL'de mevcut olduğunu doğrulayın (ör. https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*).
 5. Web siteniz indirme olanağı sunuyorsa: URL'deki bağlantı parametresini içeren bir sayfaya gidin ve bir indirme işlemi başlatın. İndirme işleminin başarıyla başladığını doğrulayın.

Hatayla karşılaşırsanız Web alanları arası ölçümle ilgili sorunları giderme bölümünü inceleyin.

Sorun giderme

Yukarıdaki adımları uygulayarak hedef alan adının URL'sinde _gl parametresinin bulunduğunu onaylayamıyorsanız arayüzde yapılandırdığınız alan adının sitenizin işaret ettiği alan adıyla aynı olduğunu tekrar kontrol edin.

Web sitenizin web alanları arası ölçümün düzgün çalışmasını engelleyecek biçimde yapılandırılmış olması da mümkündür. Deneyimli bir web geliştirme uzmanından yardım alarak web sitenizin aşağıdaki sorunlardan etkilenip etkilenmediğini araştırın.

URL yönlendirmeleri

Hedef sayfanın yönlendirme yapması ya da rastgele sorgu parametrelerini desteklememesi, _gl parametresinin, önceki sayfada Analytics tarafından eklenmiş olsa bile URL'den çıkarılmasına yol açabilir. (Bu işlem çoğu zaman gözle görülemeyecek kadar hızlı gerçekleşir.) Sitenizin bu sorundan etkilendiğini doğrulamak için Chrome Geliştirici Araçları'nı kullanarak bir önceki sayfanın yaptığı ağ isteklerine göz atabilirsiniz. Bu sorunu düzeltmek için sitenizi yönlendirmelerde _gl parametresini koruyacak şekilde yapılandırın.

Diğer komut dosyalarıyla uyuşmazlıklar

Web alanları arası ölçüm, bir sayfanın belge düğümünde etkinlik işleyici oluşturarak çalışır. Kullanıcı bir bağlantıyı tıkladığında tıklama etkinliği belge düğümünü açar ve bağlantı URL'sine _gl parametresi eklenir. Aşağıdaki senaryolar bu işlemin düzgün çalışmasını engeller:

 • Gezinmeyi kullanıcı işlemine doğrudan verilen yanıt yerine JavaScript'in tetiklemesi.
 • Sayfada rekabet eden komut dosyalarının etkinlik yayılımını belge düğümüne ulaşmadan durdurması (ör. Event.stopPropagation() kullanımı).

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
12059131547845211129
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256