Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Wymagania redakcyjne

Aby zapewnić komfort użytkowników, Google wymaga, by wszystkie reklamy, rozszerzenia i miejsca docelowe spełniały wysokie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Jeśli uważasz, że reklama została odrzucona bezpodstawnie, poproś o jej sprawdzenie, wypełniając formularz Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

Styl i pisownia

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem

Przykłady: reklamy bez treści promocyjnych; reklamy tekstowe bez jednego wiersza tekstu; numery telefonu (numery słowne) w tekście reklamy; reklamy tekstowe, których tekst łączy się z wyświetlanym adresem URL; używanie pola adresu URL jako dodatkowego wiersza tekstu; wstawianie adresu e-mail w miejsce numeru telefonu w przypadku korzystania z funkcji rozszerzeń połączeń; animowane reklamy zawierające gry lub konkursy umożliwiające zdobywanie nagród; reklamy nakłaniające użytkowników do ubiegania się o nagrody poprzez klikanie reklam

Uwaga: reklamy mogą promować loterie i konkursy rozgrywane w witrynie docelowej.

Uwaga: dźwięk i obraz wideo są dopuszczalne, jednak domyślnie muszą być wyłączone.

Uwaga: jeśli nazwą Twojej firmy jest prawdziwy numer telefonu (np. „1-800-PRZYKŁAD”), poproś o jej sprawdzenie pod kątem możliwości umieszczenia w tekście reklamy. Jeśli chcesz zachęcić klientów, by zadzwonili do Twojej firmy, zamiast umieszczać numer telefonu w tekście reklamy, użyj rozszerzeń połączeń lub reklam typu „tylko połączenie”.

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google

Przykłady: reklamy z listą punktowaną lub numerowaną; reklamy zawierające ogólne wezwanie do działania takie jak „kliknij tutaj”, które pasuje do każdej reklamy

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia zawierające pisownię lub formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi lub używające spacji w niepoprawny sposób

Przykłady: „Kwiaty tutaj kup” lub „Tutaj qpisz kwiaty” zamiast „Tutaj kupisz kwiaty”; nadmierne i efekciarskie użycie spacji: k w i a t y, tutajkupiszkwiaty; usunięcie spacji lub dodanie niepotrzebnych spacji po znaku interpunkcyjnym

Uwaga: niektóre hasła będące znakami towarowymi, nazwy marek lub nazwy produktów mogą zawierać niestandardowe formy gramatyczne lub ortograficzne albo używać znaków interpunkcyjnych, spacji i wielkich liter w niestandardowy sposób. Jeśli chcesz użyć takich nazw w swoich reklamach, najpierw poproś o ich sprawdzenie i udowodnij, że niestandardowe hasła pojawiają się konsekwentnie w Twojej witrynie lub aplikacji.

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia, które są niezrozumiałe lub nie mają sensu

Przykłady: bezsensowny tekst reklamy, zbyt ogólne lub niejasne zasady promocji, widoczne tagi ValueTrack w tekście reklamy, ucięty lub niepełny tekst reklamy

Niedozwolone Reklamy graficzne, które imitują lub symulują reklamy tekstowe AdWords

Przykład: zrzut ekranu z reklamą tekstową udający autentyczną reklamę tekstową

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia przekraczające liczbę znaków w językach ze znakami dwubajtowymi

Uwaga: limity znaków w tekście zależą od użycia w reklamie języka ze znakami jednobajtowymi lub dwubajtowymi. Znaki dwubajtowe w takich językach, jak chiński, japoński i koreański, zajmują dwa razy więcej miejsca niż znaki jednobajtowe. Dlatego limit znaków w tych językach jest o połowę mniejszy niż w innych językach.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli Twoja reklama została odrzucona ze względu na jej stronę docelową, sprawdź, jak poprawić zawieszoną witrynę lub aplikację.

Powtórzenie

Na co nie zezwalamy:

Not allowed Niestandardowe, efekciarskie lub zbędne powtórzenia nazw, wyrazów lub zwrotów

Uwaga: te zasady dotyczą rozszerzeń zawierających powtórzony tekst reklamy

Przykłady: powtarzanie nazwy reklamodawcy, powtarzanie nazwy produktu

Not allowed Tekst rozszerzenia, który zawiera powtórzenia słów lub wyrażeń w tym samym rozszerzeniu lub innym rozszerzeniu z tej samej grupy reklam, kampanii lub tego samego konta

Użycie wielkich liter

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie wielkich liter

Przykłady: nadmierne lub efekciarskie użycie wielkich liter: KWIATY, KWiaTY, K.W.I.A.T.Y

Uwaga: w pewnych okolicznościach niestandardowe użycie wielkich liter jest dozwolone. W przypadku kodów kuponów, stosowanych powszechnie skrótów (np. „PS”), znaków towarowych, nazw marek i nazw produktów (np. AdWords) możesz poprosić o ich sprawdzenie pod kątem zatwierdzenia niestandardowego użycia wielkich liter.

Interpunkcja i symbole

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych lub symboli

Przykłady: wykrzykniki w nagłówku reklamy; powtórzone znaki interpunkcyjne lub symbole; symbole, cyfry lub litery użyte w innym znaczeniu niż standardowe lub niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład „o3maj rabat” zamiast „otrzymaj rabat”; nietypowe użycie indeksu górnego; nietypowe użycie symboli lub znaków takich jak gwiazdki; użycie symboli wypunktowania lub wielokropków; nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie cyfr, symboli lub znaków interpunkcyjnych: kw1aty, kwi@ty, Kwiaty!!!, k*w*i*a*t*y, K.W.I.A.T.Y

Uwaga: w pewnych okolicznościach niektóre typy niestandardowych znaków interpunkcyjnych i symboli są dozwolone. Znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów z niestandardową interpunkcją lub symbolami, które występują konsekwentnie w całej witrynie, mogą zostać zatwierdzone do użycia w reklamach. Dozwolone są też symbole używane w ogólnie akceptowany sposób, np. symbol gwiazdki (*) do oznaczenia standardu hotelu „hotele 5*” lub do wskazania obowiązujących warunków. Aby móc zastosować któryś z tych znaków interpunkcyjnych lub symboli, konieczne jest wysłanie prośby o ich sprawdzenie.

Uwaga: zasady te obowiązują także w stosunku do nazw aplikacji i deweloperów. Do zatwierdzenia reklam może być konieczna zmiana nazwy w konsoli programisty lub wysłanie prośby o sprawdzenie nazwy w celu jej zatwierdzenia.

Niedozwolone Nieprawidłowe lub nieobsługiwane znaki

Przykłady: emotikony, jednobajtowe pismo katakana

Nieokreślona działalność

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Reklamy lub miejsca docelowe niezawierające nazwy produktów, usług lub podmiotów, które reklamują

Przykłady: reklamy bez nazwy produktu lub firmy albo wyświetlanego adresu URL; animowane reklamy bez wyraźnych informacji umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL w ostatniej klatce (po zakończeniu animacji); reklamy lub miejsca docelowe firm bez jasno określonego profilu działalności

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli Twoja reklama została odrzucona ze względu na jej stronę docelową, sprawdź, jak poprawić zawieszoną witrynę lub aplikację.

Jakość obrazu

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Obrazy wyświetlane bokiem, do góry nogami lub takie, które nie zajmują całej powierzchni danego rozmiaru obrazu

Niedozwolone Obrazy, które są zamazane, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zwierają nieczytelny tekst

Niedozwolone Obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, lub rozpraszające użytkownika w jakikolwiek inny sposób

Uwaga: efekty wpływające na funkcje kursora (np. reagowanie grafiki na ruchy myszką) są dozwolone, pod warunkiem że ruch jest inicjowany przez użytkownika i zatrzymuje się po pięciu sekundach.

Niedozwolone Reklamy, które rozwijają się poza ramkę lub w inny sposób nachodzą na treść witryny lub aplikacji

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tych wymagań, prześlij inny obraz, który jest zgodny z zasadami.

Jakość filmu

Na co nie zezwalamy:

Niedozwolone Filmy, które mają złą jakość dźwięku lub zawierają nieczytelny tekst albo zamazane, niewyraźne i nierozpoznawalne treści wizualne

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z pomocą AdWords
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?