Wymagania redakcyjne i specjalistyczne

Nasze zasady

Aby zapewnić wysoki komfort użytkowników, Google wymaga, aby wszystkie reklamy spełniały określone standardy redakcyjne i profesjonalne. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, łatwe w użyciu i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Co nie jest dozwolone

Oto kilka przykładowych typów niedozwolonych treści:

Niejasna reklama
Reklama jest niezrozumiała lub nie ma sensu
 • Przykłady: bezsensowny tekst reklamy, zbyt ogólne lub niejasne zasady promocji, widoczne tagi ValueTrack w tekście reklamy, niewyraźny obraz grafiki lub filmu reklamowego, pusta strona docelowa lub bezsensowna treść na stronie docelowej
Reklama nie wskazuje dokładnie, dokąd kierowany jest użytkownik
 • Przykłady: wyświetlanie adresu URL „www.google.com”, który prowadzi do strony docelowej z adresem URL „www.youtube.com”, korzystanie z funkcji wstawiania słów kluczowych w domenie najwyższego lub drugiego poziomu wyświetlanego adresu URL (np. „www.{keyword}.com”)
Reklamy niezawierające nazw produktów, usług lub podmiotów, które reklamują, w tym reklamy animowane bez danych umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL w ostatniej klatce (po zakończeniu animacji).
 • Przykłady: niepodanie w reklamie danych umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL
 • Niejasne odwołanie
  Reklamy, które nie mają związku ze stroną docelową
  • Przykłady: reklama z funkcją wstawiania słowa kluczowego bez trafnego „domyślnego” słowa kluczowego; tytuł reklamy bez związku z jej tekstem; reklama bez wyraźnego wskazania, że strona docelowa jest stroną wyników wyszukiwania; stosowanie techniki spamu słów kluczowych
  Zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności oferty bez pokrycia w faktach
  Reklamy zawierające słowa typu „najlepszy”, „numer 1”, „lepszy od”, „szybszy od” lub inne zapewnienia, których zasadność nie jest potwierdzona przez podmiot zewnętrzny na stronie docelowej
 • Przykłady: tekst reklamy „najlepsze usługi mycia okien” bez żadnego dowodu na stronie docelowej na potwierdzenie tezy o najlepszej jakości usług. Takie twierdzenie byłoby dopuszczalne, gdyby na stronie docelowej znalazła się wykonana przez firmę zewnętrzną branżowa analiza potwierdzająca, że dana firma jest najpopularniejsza, świadczy usługę najwyższej jakości itp.
 • Uwaga: reklamy napisane w języku chińskim tradycyjnym lub uproszczonym i kierowane na Chiny nie mogą zawierać żadnych zapewnień o przewadze ani konkurencyjności oferty, nawet jeśli jest to potwierdzone przez podmiot zewnętrzny.
 • Przydatność
  Reklamy lub treści, których przeglądanie jest niepotrzebnie skomplikowane lub denerwujące
  • Przykłady: witryny z wyskakującymi okienkami lub reklamami pełnoekranowymi, które przeszkadzają w przeglądaniu właściwej treści; hostowane reklamy, których nie da się jednoznacznie odróżnić od treści witryny; reklamy wideo kierujące użytkowników do treści prywatnych, których nie da się wyświetlić; witryny, które wyłączają przycisk Wstecz w przeglądarce lub zakłócają jego funkcjonowanie; witryny, które wczytują się powoli w najpopularniejszych przeglądarkach i na często używanych urządzeniach, są w trakcie tworzenia, nie działają, wymagają pobrania dodatkowych aplikacji do otwarcia strony docelowej (oprócz popularnych wtyczek do przeglądarek) lub prowadzą do stron z komunikatem o błędzie
  Wymagania dotyczące stylu
  Reklamy wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem
  • Przykłady: reklamy, które nie zawierają treści promocyjnych; reklamy tekstowe bez linii opisu; reklamy graficzne, które zajmują tylko część jednostki reklamowej; reklamy tekstowe, których trzecia linia opisu łączy się z wyświetlanym adresem URL; używanie pola docelowego adresu URL jako dodatkowej linii opisu; wstawianie adresu e-mail w miejsce numeru telefonu przy jednoczesnym korzystaniu z funkcji rozszerzeń połączeń
  Promocje niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google
  • Przykłady: reklamy zawierające wykrzyknik w nagłówku, reklamy z listą punktowaną lub numerowaną, reklamy zawierające wezwanie do działania takie jak „kliknij tutaj”
  Pisownia i gramatyka
  Reklamy zawierające pisownię i formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi
  • Przykłady: „Kwiaty tutaj kup” lub „Tutaj qupisz kwiaty” zamiast „Tutaj kupisz kwiaty”
  Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych, symboli, wielkich liter, spacji lub powtórzeń
  • Przykłady: nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie cyfr, liter, symboli, znaków interpunkcyjnych, powtórzeń lub spacji: kw1aty, kwiiiaty, kwi@ty, Kwiaty!!!, k*w*i*a*t*y, KWIATY, KWiAtY, K.W.I.A.T.Y, kwiaty-kwiaty-kwiaty!, k w i a t y, tutajkupiszkwiaty

  Co możesz zrobić

  Poniżej znajdziesz więcej informacji o poszczególnych naruszeniach zasad i o tym, co możesz zrobić w razie odrzucenia reklamy lub zawieszenia witryny albo aplikacji:

  Niepoprawny wyświetlany URL
  1. Zobacz, jak zapewnić zgodność adresów URL z naszymi zasadami. Witryna lub aplikacja widoczna w reklamie (wyświetlany URL) musi precyzyjnie wskazywać, do jakiej witryny lub aplikacji trafią użytkownicy po kliknięciu reklamy (strona docelowa). Strona docelowa jest miejscem, do którego trafiają użytkownicy po wszystkich przekierowaniach związanych z ustawionym przez Ciebie docelowym adresem URL, końcowym adresem URL lub szablonem śledzenia.

   Twoje adresy URL muszą spełniać następujące wymagania:
   • Format adresu URL: sprawdź, czy adres URL reklamy nie zawiera przedrostków „http://” ani „https://”, ponieważ są one dodawane oddzielnie. Wyświetlany adres URL witryny nie może być adresem IP (np. 123.45.678.90) ani zawierać znaków niestandardowych (np. !, *, #, _, @).
    Niedozwolone:
            Wyświetlany URL: http://example.com
    Niedozwolone:
            Wyświetlany URL: **example**.com
   • Domena: domeny wyświetlanego adresu URL reklamy i adresu URL strony docelowej muszą być identyczne. Domena jest podstawową częścią adresu witryny internetowej, np. „google.com” w „google.com/adwords” i „support.google.com/adwords”.
    Dozwolone:
             Wyświetlany URL: example.com
             Strona docelowa: example.com/toys.html
    Niedozwolone:
            Wyświetlany URL: google.com
            Strona docelowa: example.com
   • Rozszerzenie domeny: upewnij się, że adresy URL mają takie samo rozszerzenie domeny, np.: .com, .net, .fr czy .org.
    Niedozwolone:
            Wyświetlany URL: example.com
            Strona docelowa: example.org
    Niedozwolone:
            Wyświetlany URL: example.co.uk
            Strona docelowa: example.com
   • Subdomeny: jeśli witryna używa domeny, w której jest jeszcze wiele innych witryn, podaj domenę i ścieżkę, które wyraźnie odróżniają witrynę Twojej firmy od innych witryn w tej domenie.
    Niedozwolone:
           Wyświetlany URL: blogspot.com
           Strona docelowa: mycompany.blogspot.com
   • Przekierowania: możesz używać przekierowań do celów śledzenia, jeśli docelowy lub końcowy URL kieruje użytkowników do strony w tej samej domenie, co wyświetlany URL.
   • Adresy URL słów kluczowych: jeśli używasz adresów URL słów kluczowych dla co najmniej jednego ze swoich słów kluczowych, reklama może zostać odrzucona, jeśli te strony docelowe na poziomie słów kluczowych nie są zgodne z domeną wyświetlanego adresu URL. Aby reklama została zatwierdzona, edytuj URL słowa kluczowego, tak aby jego domena była zgodna z wyświetlanym adresem URL.
   • Wyświetlane adresy URL serwera proxy: niektóre platformy zakupowe, witryny farmaceutyczne, sprzedawcy i domeny mogą niekiedy używać innych domen, by unikać wyświetlania w nieodpowiednim języku. Poproś o wyjątek od tej zasady.

    Wskazówka: e-mail informujący o odrzuceniu zawiera domenę, którą wskazywała Twoja reklama w chwili sprawdzania. Możesz też użyć Search Console, by sprawdzić końcową stronę docelową wpisanego adresu URL i upewnić się, że jego domena jest zgodna z domeną wyświetlanego adresu URL.
  2. Zmień adresy URL reklamy. Aby edytować adresy URL reklamy:
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Docelowy URL nie działa
  1. Sprawdź wpisany URL. Wejdź na kartę Reklamy na koncie i kliknij ikonę ołówka Edit obok reklamy, aby wyświetlić wpisany końcowy lub docelowy URL.
   • Sprawdź, czy wpisany URL strony docelowej nie ma błędów.
   • URL strony docelowej reklamy nie może prowadzić do adresu e-mail ani do pliku zamiast strony internetowej lub aplikacji. Dotyczy to plików graficznych, audio, wideo i dokumentów wymagających dodatkowej aplikacji do otwarcia lub uruchomienia (np. plików PDF, Word czy PowerPoint).
  2. Sprawdź stronę docelową. Jeśli URL został wpisany bezbłędnie, możliwe, że strona lub aplikacja nie działa. Oto kilka rzeczy, które możesz sprawdzić:
   • Strona docelowa powinna wczytywać się prawidłowo: reklama nie może prowadzić do aplikacji będącej w fazie tworzenia ani do witryny w budowie lub zawierającej linki do strony z kodem stanu zaczynającym się od cyfr 4 lub 5 (np. błąd 405). Jeśli strona docelowa nie działa, wstrzymaj reklamę do czasu naprawienia witryny lub aplikacji. Możesz też umieścić w reklamie link do innej części działającej witryny lub aplikacji, a następnie zapisać reklamę, żebyśmy mogli ponownie ją sprawdzić.
    • Nawet jeśli strona docelowa prawidłowo wczytuje się u Ciebie, może nie wczytywać się poprawnie w innych warunkach, na przykład w innych przeglądarkach lub aplikacjach albo przez system AdWords. Strona docelowa musi działać prawidłowo we wszystkich lokalizacjach, niezależnie od miejsca kierowania reklamy. Sprawdź stronę docelową w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach, żeby mieć pewność, że w każdym przypadku prowadzi do działającej witryny lub aplikacji.
   • Strona docelowa powinna wczytywać się szybko: strona docelowa powinna wczytywać się szybko w najczęściej używanych przeglądarkach i na najpopularniejszych urządzeniach. Unikaj treści i funkcji, które wydłużają czas wczytywania strony, co może spowodować, że użytkownik uzna, iż witryna lub aplikacja nie działa.
   • Strona docelowa powinna pozwalać na indeksowanie: Jeśli Twoja witryna blokuje robota AdsBot-Google w pliku robots.txt, wprowadź wymagane zmiany w konfiguracji.
   • Adresy URL słów kluczowych: jeśli używasz adresów URL słów kluczowych, Twoja reklama może zostać odrzucona, bo adresy URL stron docelowych na poziomie słów kluczowych przestały działać. Zmień docelowy URL słowa kluczowego, aby prowadził do prawidłowej strony docelowej.
   • Sprawdź linki monitorujące: jeśli używasz dynamicznych linków monitorujących, muszą one prowadzić do prawidłowego adresu URL i spełniać wszystkie wymienione tu wymagania dla adresów URL stron docelowych. Sprawdź, czy szablon adresu URL jest prawidłowo skonfigurowany i nie powoduje błędu wczytywania „Nie odnaleziono strony (404)”.
  3. Popraw stronę docelową. Kiedy upewnisz się, że strona docelowa działa prawidłowo i spełnia powyższe wymagania, prześlij nam reklamę do sprawdzenia w następujący sposób:
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy spójrz na kolumnę „Stan”. Najedź kursorem myszy na dymek Dymek: odrzucenie reklamy obok słowa „Odrzucona”.
   • Kliknij „Prześlij kampanię do ponownego sprawdzenia”. Pamiętaj, że ten link będzie widoczny tylko w przypadku niektórych naruszeń.
   • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by ponownie przesłać do sprawdzenia odpowiednie, lecz odrzucone wcześniej reklamy ze swojej kampanii.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  4. Jeśli nie możesz zmienić witryny lub aplikacji, wybierz inną stronę docelową, na której nie ma wyskakujących okienek. Edytuj URL strony docelowej reklamy, by wskazywał inną część Twojej witryny lub aplikacji, która nie narusza zasad, a następnie zapisz reklamę, żebyśmy mogli ponownie ją sprawdzić.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Pisownia wielkimi literami
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Oto kilka przykładów treści niedozwolonych w tekstach reklam i wyświetlanych adresach URL:
   • nadmierne stosowanie wielkich liter, np. całe wyrazy pisane w ten sposób: „BEZPŁATNIE”;
   • wielkie litery w środku wyrazu, np. „BeZpŁaTnA WySyŁkA”.
   Wyjątki: pisanie wielkimi literami całych wyrazów oraz wielkie litery w środku wyrazu są dozwolone w następujących okolicznościach:
   • znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów (np. AdWords), które są pisane konsekwentnie w taki sam sposób w całej witrynie lub aplikacji;
   • popularne skrótowce, np. USA;
   • kody kuponów.
   Jeśli reklama spełnia kryteria przynajmniej jednego z tych wyjątków, poproś o jej sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.
  2. Zmień swoją reklamę. Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Interpunkcja i symbole
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Nadmierne lub efekciarskie używanie interpunkcji i symboli jest niedozwolone. Oto kilka przykładów:
   • wykrzykniki w nagłówku reklamy;
   • wiele wykrzykników w reklamie;
   • powtórzone znaki przestankowe lub symbole;
   • symbole, cyfry i litery użyte poza standardowym znaczeniem, np. „@trakcyjne ceny” w znaczeniu „atrakcyjne ceny”;
   • niestandardowe korzystanie z indeksu górnego;
   • niestandardowe symbole lub znaki, np. gwiazdki lub pionowe linie;
   • punktory;
   • wielokropki.
   Wyjątki: tego typu zastosowanie znaków interpunkcyjnych i symboli w reklamach jest dozwolone w następujących okolicznościach:
   • znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów z niestandardową interpunkcją lub symbolami, które występują konsekwentnie w całej witrynie;
   • symbole używane w sposób ogólnie akceptowany, np. symbol gwiazdki (*) do oznaczenia standardu hotelu „hotele 5*”;
   • prawnie wymagane gwiazdki lub symbole w indeksie górnym, które informują, że obowiązują dodatkowe warunki.
   Jeśli reklama spełnia kryteria przynajmniej jednego z tych wyjątków, poproś o jej sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.
  2. Zmień swoją reklamę.Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Wyskakujące okienko
  1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, co jest niedozwolone.
   • Chodzi tu o wszelkiego rodzaju okna, niezależnie od zawartości, które otwierają się poza oryginalną stroną docelową. Oto przykłady:
    • Wyskakujące okienka wyświetlane z opóźnieniem
    • Wyskakujące okienka zamykające się samoczynnie
    • Wyskakujące okienka wyświetlane nieregularnie
    • Wyskakujące okienka generowane przez reklamę
    • Wyskakujące okienka rozpoczynające pobieranie plików
    • Okna pop-under
    • Reklamy pełnoekranowe
   • Dopuszczamy strony pełnoekranowe bez reklam, jeśli nie przeszkadzają użytkownikowi w korzystaniu z witryny. Są one podobne do wyskakujących reklam, ale nie otwierają się w osobnym oknie przeglądarki tylko na stronie docelowej i nie uniemożliwiają użytkownikowi wyjścia z witryny lub aplikacji.
   • Jeśli nie kontrolujesz funkcji swojej strony docelowej, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych lub właścicielem witryny lub aplikacji i poproś o usunięcie wyskakujących okienek ze strony docelowej.
  2. Popraw stronę docelową. Jeśli reklama prowadzi do treści, które naruszają nasze zasady, zmień je tak, by były z nimi zgodne. Następnie prześlij nam reklamę do sprawdzenia:
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy spójrz na kolumnę „Stan”. Najedź kursorem myszy na dymek Dymek: odrzucenie reklamy obok słowa „Odrzucona”.
   • Kliknij „Prześlij kampanię do ponownego sprawdzenia”. Pamiętaj, że ten link będzie widoczny tylko w przypadku niektórych naruszeń.
   • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by ponownie przesłać do sprawdzenia odpowiednie, lecz odrzucone wcześniej reklamy ze swojej kampanii.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  3. Jeśli nie możesz zmienić witryny lub aplikacji, wybierz inną stronę docelową, na której nie ma wyskakujących okienek. Edytuj URL strony docelowej reklamy, by wskazywał inną część Twojej witryny lub aplikacji, która nie narusza zasad, a następnie zapisz reklamę, żebyśmy mogli ponownie ją sprawdzić.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Nieprawidłowy kod odpowiedzi HTTP
  1. Sprawdź wpisany URL. Wejdź na kartę Reklamy na koncie i kliknij ikonę ołówka Edit obok reklamy, aby wyświetlić wpisany URL strony docelowej.
   • Sprawdź, czy wpisany URL strony docelowej nie ma błędów.
   • Jeśli używasz adresów URL słów kluczowych, Twoja reklama może zostać odrzucona, bo adresy URL stron docelowych na poziomie słów kluczowych przestały działać. Zmień docelowy URL słowa kluczowego, aby prowadził do prawidłowej strony docelowej.
   • Jeśli używasz dynamicznych linków monitorujących, one również muszą prowadzić do działających stron.
  2. Popraw błąd na stronie docelowej. Sprawdź, jaki błąd występuje na stronie docelowej i gdzie się pojawia. Pamiętaj, że błąd może powodować konkretny element na stronie (np. JavaScript). Oto kilka przydatnych narzędzi do nagłówków HTTP: Gdy już się dowiesz, jaki kod generuje strona docelowa, zobacz definicje i wskazówki, by poprawić każdy z tych kodów stanu HTTP.

   Jeśli nie możesz zidentyfikować problemu ze stroną docelową, zwróć się o pomoc do swojego webmastera lub dostawcy usług hostingowych.
  3. Popraw stronę docelową. Kiedy upewnisz się, że strona docelowa działa prawidłowo i spełnia powyższe wymagania, prześlij nam reklamę do sprawdzenia w następujący sposób:
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy spójrz na kolumnę „Stan”. Najedź kursorem myszy na dymek Dymek: odrzucenie reklamy obok słowa „Odrzucona”.
   • Kliknij „Prześlij kampanię do ponownego sprawdzenia”. Pamiętaj, że ten link będzie widoczny tylko w przypadku niektórych naruszeń.
   • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by ponownie przesłać do sprawdzenia odpowiednie, lecz odrzucone wcześniej reklamy ze swojej kampanii.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  4. Jeśli nie możesz zmienić witryny lub aplikacji, wybierz dla reklamy taką stronę docelową, która będzie działać. Edytuj URL strony docelowej reklamy, by wskazywał inną część Twojej witryny lub aplikacji, która nie narusza zasad, a następnie zapisz reklamę, żebyśmy mogli ponownie ją sprawdzić.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Numer telefonu w tekście reklamy
  1. Przeczytaj powyższe zasady.
   • Chcemy, by użytkownicy wiedzieli, że kliknięcie reklamy prowadzi do witryny internetowej lub aplikacji, a nie inicjuje połączenia telefonicznego. Żeby uniknąć tego typu nieporozumień, numery telefonów i słowne numery telefonów są niedozwolone w reklamach tekstowych i rozszerzeniach linków do podstron.
   • Wyjątek: jeśli nazwa firmy jest numerem telefonu (np. „1-800-EXAMPLE”), poproś o sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.
   Wskazówka: jeśli zależy Ci na połączeniach telefonicznych, wypróbuj rozszerzenia połączeń – umieszczają one przycisk „Zadzwoń” w reklamach wyświetlanych na telefonach komórkowych, umożliwiając nawiązywanie połączeń bezpośrednio z poziomu reklamy. Jeśli Twoim głównym celem jest zwiększenie liczby połączeń telefonicznych, możesz też utworzyć reklamy typu „tylko połączenie”.
  2. Zmień reklamę, by usunąć z niej numer telefonu. Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  3. Zmień link do podstrony. Usuń numer telefonu z rozszerzenia linków do podstron. Zobacz, jak edytować link do podstrony.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Niedziałająca strona
  1. Sprawdź wpisany URL. Wejdź na kartę Reklamy na koncie a następnie kliknij ikonę ołówka Edit obok reklamy. Sprawdź, czy wpisany URL strony docelowej nie ma błędów.
  2. Sprawdź stronę docelową. Jeśli wpisany URL jest prawidłowy, to możliwe, że Twoja strona lub aplikacja nie działa jak należy. Oto kilka rzeczy, które możesz sprawdzić:
   • Strona docelowa powinna wczytywać się prawidłowo: reklama nie może prowadzić do aplikacji będącej w fazie tworzenia ani do witryny będącej w budowie lub wyświetlającej stronę z kodem stanu zaczynającym się od cyfr 4 lub 5 (np. błąd 405). Jeśli strona docelowa nie działa, napraw ją lub wpisz URL innej, działającej aplikacji lub strony w witrynie.
    • Nawet jeśli strona docelowa prawidłowo wczytuje się u Ciebie, może nie wczytywać się poprawnie w innych warunkach, na przykład w innych przeglądarkach lub na innych urządzeniach albo przez system AdWords. Strona docelowa musi działać prawidłowo we wszystkich lokalizacjach, niezależnie od miejsca kierowania reklamy. Sprawdź stronę docelową w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach, żeby mieć pewność, że w każdym przypadku prowadzi do działającej witryny lub aplikacji.
   • Strona docelowa powinna wczytywać się szybko: strona docelowa powinna wczytywać się szybko w najczęściej używanych przeglądarkach i na najpopularniejszych urządzeniach. Unikaj treści i funkcji, które wydłużają czas wczytywania strony, co może spowodować, że użytkownik uzna, iż witryna lub aplikacja nie działa.
   • Strona docelowa powinna być dostępna dla robotów indeksujących: strona docelowa Twojej reklamy powinna być dostępna dla naszych robotów indeksujących, żebyśmy mogli określić, czy jest ona zgodna z zasadami reklamowymi.
   • Adresy URL słów kluczowych: jeśli używasz adresów URL słowa kluczowego, Twoje reklamy mogą zostać odrzucone, jeśli te adresy przestały działać. Zmień docelowy URL słowa kluczowego, aby prowadził do prawidłowej strony docelowej.
   • Linki monitorujące: jeśli używasz dynamicznych linków monitorujących, muszą one prowadzić do prawidłowego adresu URL i spełniać wszystkie wymienione tu wymagania dla adresów URL stron docelowych.
  3. Popraw stronę docelową. Kiedy upewnisz się, że strona docelowa działa prawidłowo i spełnia powyższe wymagania, poproś o jej sprawdzenie. Sprawdzimy ponownie witrynę, a jeśli uznamy, że strona docelowa została poprawiona, możemy zatwierdzić Twoją reklamę do emisji.
   Poproś o sprawdzenie witryny
  4. Jeśli nie możesz poprawić strony docelowej, rozważ wybranie innej strony docelowej, która będzie działała. Edytuj URL strony docelowej reklamy, by wskazywał inną część Twojej witryny lub aplikacji, która nie narusza zasad, a następnie zapisz reklamę, żebyśmy mogli ponownie ją sprawdzić.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Zaparkowana domena
  1. Witryna w zaparkowanej domenie to witryna, która nie została jeszcze oddana do użytku (np. jest w budowie lub czeka na nowego właściciela). Witryny w zaparkowanych domenach zawierają mało treści i wyłącznie linki oraz wyniki wyszukiwania o charakterze reklamowym. Takie witryny mogą służyć do rezerwacji adresu internetowego na przyszłość lub zamieszczenia dowolnych treści na stronie, która w przeciwnym razie byłaby pusta z powodu wygaśnięcia jej rejestracji.
   Zobacz przykład niedopuszczalnej witryny
   • Jeśli rejestracja witryny wygasła, a chcesz wyświetlać w niej reklamy, należy odnowić rejestrację.
   • Jeśli witryna jest tymczasowo niedostępna, należy upewnić się, że znowu działa prawidłowo.
   • Witryna musi oferować niepowtarzalne, wartościowe treści, i nie może zawierać tylko linków oraz wyników wyszukiwania o charakterze reklamowym.
  2. Popraw stronę docelową. Po poprawieniu witryny i odnowieniu jej rejestracji poproś o jej sprawdzenie. Sprawdzimy ponownie witrynę, a jeśli uznamy, że strona docelowa została poprawiona, możemy zatwierdzić Twoją reklamę do emisji.
   Poproś o sprawdzenie witryny

   Możesz też zmienić końcowy URL, by wskazywał inną część witryny, która nie narusza naszych zasad.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Przejrzystość i trafność
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Nie zezwalamy na wyświetlanie reklam, które są niejasne, mylące, nie kierują użytkowników do odpowiednich treści lub nie oddają charakteru działalności firmy, cech produktu lub usług promowanych w witrynie lub aplikacji. Poniżej znajdziesz kilka przykładów treści, na które trzeba zwrócić uwagę:
   Niejasna promocja:
   • Sprawdź, czy tekst w reklamie i na stronie docelowej jest zrozumiały i nie jest zbyt ogólnikowy.
   • Upewnij się, że tekst reklamy lub rozszerzenie reklamy nie sprawiają wrażenia niepełnych lub uciętych.
   • Upewnij się, że podane informacje o Twojej firmie, m.in. jej nazwa, adres i informacje z usługi Google Moja Firma, są prawidłowe.
   • Grafika, wideo, audio i inne elementy reklamy powinny mieć wysoką jakość; nie mogą być zamazane, niewyraźne ani nierozpoznawalne. Upewnij się też, że każdy z tych elementów ma związek z reklamą i stroną docelową.
   • Usuń wszystkie tagi ValueTrack z tekstu reklamy.
   • Upewnij się, że Twoja reklama zawiera nazwę produktu, nazwę firmy, logo lub wyświetlany URL. W przypadku reklam animowanych pamiętaj, że po zakończeniu animacji ostatnia klatka musi wyraźnie wyświetlać informacje umożliwiające identyfikację, np. nazwę produktu lub firmy, logo lub wyświetlany URL.
   Niejasne odniesienie:
   • Upewnij się, że reklama, słowa kluczowe, strona docelowa i rozszerzenia reklam są ściśle ze sobą powiązane i reklamują te same produkty oraz usługi. Tekst reklamy i słowa kluczowe powinny precyzyjnie opisywać to, czego użytkownik może spodziewać się na stronie docelowej po kliknięciu reklamy.
   • Nie używaj zbyt ogólnych słów kluczowych.
   • Uwzględnij domyślny tekst reklamy, jeśli używasz w reklamach funkcji wstawienia słowa kluczowego, i upewnij się, że generowany tekst reklamy jest jasny i zrozumiały.
   Zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności oferty bez pokrycia w faktach:
   • Jeśli masz w reklamie zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty, muszą one mieć pokrycie w faktach zweryfikowane na stronie docelowej przez podmiot zewnętrzny. Taka osoba lub firma nie może być w żaden sposób związana z witryną. Opinie klientów nie są traktowane jako opinie podmiotu zewnętrznego.
   • Jeśli nie masz takiej weryfikacji, musisz usunąć z reklamy wszelkie zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty.
   • Jeśli Twoja reklama jest napisana w języku chińskim tradycyjnym lub uproszczonym i kierowana na Chiny, usuń wszelkie zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty. Nie są one dozwolone, nawet jeśli reklama jest kierowana także na inne kraje lub jeśli masz weryfikację oferty przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny.
   • Zapewnienia o przewadze i konkurencyjności obejmują sformułowania typu: „najlepszy”, „numer 1”, „lepszy od”, „szybszy od” i inne podobne twierdzenia.
  2. Zmień swoją witrynę lub aplikację. Jeśli Twoja reklama prowadzi do treści naruszających tę zasadę, zmień ją w taki sposób, by była z nią zgodna. Następnie wyślij prośbę o jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego kroku – modyfikowania tekstu reklamy.
   Poproś o sprawdzenie witryny
  3. Zmień swoją reklamę. Edytuj reklamę tak, by była czytelna i związana przede wszystkim z ofertą promowaną na stronie docelowej. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja zawiera inną stronę lepiej dopasowaną do produktów lub usług, które promujesz za pomocą reklam i słów kluczowych, możesz także zmienić URL strony docelowej na URL tej strony.

   Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Przydatność
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Oto kilka przykładów niedozwolonych działań:
   • Po dotarciu do witryny użytkownik musi mieć możliwość powrotu do poprzedniej strony (na której kliknął reklamę), klikając raz przycisk „wstecz” w przeglądarce.
   • Przeglądanie witryny lub aplikacji i poruszanie się po niej nie powinno wymagać hasła ani dodatkowego oprogramowania.
   • Upewnij się, że Twoje reklamy i inne reklamy widoczne w witrynie lub aplikacji są wyraźnie oddzielone od reszty treści. Reklamy nie powinny wyglądać jak przyciski pobierania oprogramowania, komunikaty systemowe ani funkcje strony, np. menu, wyniki wyszukiwania czy inna zawartość witryny. (Zobacz przykłady)
   • Podczas poruszania się po witrynie lub aplikacji użytkownicy nie mogą trafiać na nieoczekiwane strony, reklamy lub oferty sponsorowane.
  2. Zmień swoją witrynę lub aplikację. Jeśli Twoja reklama prowadzi do treści naruszających tę zasadę, zmień ją w taki sposób, by była z nią zgodna. Następnie wyślij prośbę o jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego kroku – modyfikowania tekstu reklamy.
   Poproś o sprawdzenie witryny
   Możesz też zmienić końcowy URL, by wskazywał inną część witryny lub aplikacji, która nie narusza naszych zasad.
  3. Zmień swoją reklamę. Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Normy specjalistyczne
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Zobacz, co jest niedopuszczalne w Twoich reklamach, witrynach i aplikacjach:

   Jeśli chodzi o styl, wymagania są następujące:

   • Reklamy nie mogą zawierać ogólnikowych wezwań do działania, takich jak „kliknij tutaj”, albo podobnych tego typu sformułowań mogących odnosić się do dowolnej reklamy, niezależnie od treści.
   • Upewnij się że reklama tekstowa nie ma brakujących linii tekstu ani za dużo spacji.
   • Trzecia linia tekstu nie może łączyć się z wyświetlanym adresem URL, a pole adresu URL nie może być używane jako dodatkowa linia tekstu.
   • Upewnij się, że Twoje reklamy i inne reklamy widoczne w witrynie lub aplikacji są wyraźnie oddzielone od reszty treści. Reklamy nie powinny przypominać przycisków do pobierania, komunikatów systemowych ani funkcji nawigacyjnych, takich jak menu.
   • Upewnij się, że reklama graficzna zajmuje całą przestrzeń wybranego rozmiaru. Reklamy graficzne nie powinny być wyświetlane bokiem lub do góry nogami, ani też nie powinny wyglądać jak kilka reklam.
   • Reklamy multimedialne nie mogą wychodzić poza wyznaczoną ramkę, ani też nie mogą nadmiernie migać czy błyskać. Dźwięk i obraz wideo są dozwolone, jednak domyślnie muszą być wyłączone (użytkownik musi włączać te funkcje samodzielnie). Efekt po najechaniu kursorem, np. reagowanie grafiki na ruchy muszką, są dozwolone pod warunkiem, że ruch jest inicjowany przez użytkownika.

   Pisownia i gramatyka:

   • Upewnij się, że w tekście reklamy nie ma błędów gramatycznych ani ortograficznych.
   • Tekst reklamy nie może zawierać niestandardowych, efekciarskich lub zbędnych znaków interpunkcyjnych, cyfr, liter, symboli, wielkich liter ani powtórzeń słów czy wyrażeń. Nie może też zawierać nieodpowiednich spacji między słowami lub znakami interpunkcyjnymi.
    Wyjątek: jeśli nieprawidłowa gramatyka, pisownia, interpunkcja, wielkie litery lub spacje są częścią znaków towarowych, nazw marek lub nazw produktów promowanych w Twoich reklamach oraz występują w takiej postaci konsekwentnie w całej witrynie lub aplikacji, prześlij prośbę o sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.
  2. Zmień swoją reklamę. Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją w tak, by była z nią zgodna.
   Chcę wejść na swoje konto
   • Na karcie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
   Zmieniona i zapisana reklama jest wysyłana do nas do sprawdzenia. Sprawdzenie większości reklam nie zajmuje więcej niż 1 dzień roboczy, choć w przypadku bardziej złożonych kontroli może to trwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolone treści zostały usunięte z reklamy i strony docelowej, możemy ją zatwierdzić i zacząć wyświetlać.
  3. Zmień stronę docelową reklamy. Jeśli strona docelowa, do której prowadzi reklama, narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna. Po usunięciu naruszeń zasad prześlij reklamę ponownie zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

   Możesz też zmienić końcowy URL, by wskazywał inną część witryny lub aplikacji, która nie narusza tej zasady.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Szablony śledzenia
  1. Sprawdź końcowy URL i szablon śledzenia ustawiony dla reklamy. Upewnij się, że szablon śledzenia prowadzi do tej samej strony lub aplikacji, która została ustawiona jako końcowy URL w reklamie, w przypadku wszystkich przeglądarek i urządzeń. Gdy użytkownik kliknie reklamę, musi ostatecznie trafić pod końcowy URL.
   Niedozwolone:
   Końcowy URL: http://example.com/somepage
   Szablon śledzenia: http://example-tracker.com?url={lpurl} (po kliknięciu zmieni się w http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Strona docelowa: http://example.com/somepage2

   Niedozwolone:
   Końcowy URL: http://example.com/somepage
   Szablon śledzenia: http://example-tracker.com?url={lpurl} (po kliknięciu zmieni się w http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Strona docelowa: http://www.example.com/somepage

   Dozwolone:
   Końcowy URL: http://example.com/somepage
   Szablon śledzenia: http://example-tracker.com?url={lpurl} (po kliknięciu zmieni się w http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Strona docelowa: http://example.com/somepage
  2. Popraw szablon śledzenia, tak by spełniał wszystkie wymagania. Zobacz, jak edytować opcje adresów URL.
  3. Prześlij zmiany do sprawdzenia.
   • Jeśli utworzysz szablon śledzenia dla pojedynczej reklamy, słowa kluczowego lub linku do podstrony, wejdź na kartę Reklamy na swoim koncie i edytuj szablon lub opcję adresu URL. Reklama lub link do podstrony zostaną wtedy automatycznie przesłane do sprawdzenia.
   • Jeśli utworzysz szablon śledzenia dla całej grupy reklam, kampanii lub konta, po wprowadzeniu zmian zgłoś je do sprawdzenia.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
  Końcowy URL
  1. Sprawdź końcowy URL, aby upewnić się, że spełnia on następujące wymagania:
   • Domena: końcowy URL powiązany z Twoją reklamą musi mieć tę samą domenę co strona docelowa (witryna lub aplikacja, do której trafiają użytkownicy).
    Niedozwolone:
    Końcowy URL: http://example.com
    Strona docelowa: http://example2.com

    Niedozwolone:
    Końcowy URL: http://example.com
    Strona docelowa: http://www.example.com

    Dozwolone:
    Końcowy URL: http://example.com/somepage
    Strona docelowa: http://example.com/somepage

   • Przekierowania: końcowy URL może przekierowywać jedynie do adresów URL w tej samej domenie. Jeżeli konieczne jest przekierowanie do innej domeny, możesz skonfigurować szablon śledzenia.
  2. Napraw końcowy URL:
   Chcę wejść na swoje konto
   • Edytuj końcowy URL, aby zawierał tę samą domenę co strona docelowa. Gdy wprowadzisz zmiany i zapiszesz reklamę, zostanie ona automatycznie przesłana do sprawdzenia.
   • Możesz też zmienić przekierowania, tak aby wszystkie przekierowania po końcowym adresie URL pozostały w tej samej domenie. Po tej zmianie ponownie prześlij swoje reklamy do sprawdzenia, zamiast edytować końcowy URL.
  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Jeśli uważasz, że reklama została odrzucona bezpodstawnie, poproś o jej sprawdzenie, wypełniając formularz Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

  Co się stanie w przypadku naruszenia tej zasady

  • Odrzucenie reklamy: reklama, która jest niezgodna z tymi zasadami, może zostać odrzucona. Taka reklama nie będzie wyświetlana do czasu usunięcia z niej elementów naruszających zasady i uzyskania zatwierdzenia.
  • Wyłączenie domeny: możemy zawiesić witryny, które naruszają te zasady. Oznacza to, że nie będzie można ich reklamować do czasu wyeliminowania problemu.
  • Zawieszenie konta: jeśli naruszysz kilka zasad lub poważnie naruszysz reguły, Twoje konto może zostać zawieszone. Jeśli do tego dojdzie, wszystkie reklamy na tym koncie zostaną wstrzymane. Możemy też nie przyjmować Twoich reklam w przyszłości. Wszystkie powiązane konta również zostaną nieodwracalnie zawieszone, a nowe konta będą automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

  Przestrzegaj lokalnych przepisów: aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, Google wymaga, aby reklamodawcy przestrzegali nie tylko zasad Google AdWords, ale i wszelkich obowiązujących przepisów i uregulowań. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich miejsc, w których wyświetlają się Twoje reklamy. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w zasadach. Jeśli zauważymy zawartość niezgodną z tymi wymaganiami, możemy zablokować jej wyświetlanie, a w razie wielokrotnych lub poważnych naruszeń możemy całkowicie uniemożliwić Ci reklamowanie się w Google.

  Potrzebujesz pomocy?

  Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
  Skontaktuj się z działem pomocy AdWords

  Podziel się opinią

  Oceń, czy ta strona jest pomocna, i podziel się z nami swoją opinią:

  Czy ten artykuł był pomocny?