Pagkalap ng impormasyon

Ano ang patakaran?

Hindi pinapayagan ng Google AdWords ang mga website na ang pangunahing layunin ay mangolekta ng personal na impormasyon.

Mga Libreng Regalo: Ang uri ng mga website na hindi pinapayagan ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa mga website na nag-aalok ng mga libreng regalo o iba pang mga insentibo kapalit ng personal na impormasyon. Tinutukoy namin ang kasanayang ito bilang "pagkalap ng impormasyon." Kasama sa mga halimbawa ng mga libreng regalo o insentibo ang mga premyo, alok, video, eBook, at resulta ng pagsusulit/survey.

Kinakailangan ng SSL: Ang mga website na hindi nangangalap ng impormasyon mula sa mga user, ngunit nangongolekta ng sensitibong personal na impormasyon (gaya ng mga detalye ng bangko at numero ng credit card) ay dapat gumamit ng secure na server sa pagproseso (https://) kapag kinokolekta ang impormasyong ito. Hinihiling ng patakaran ng AdWords na secure na ilipat ang sumusunod na impormasyon gamit ang isang SSL (https:) na koneksyon:

  • Mga numero ng credit at debit card
  • Mga bank at investment account number
  • Mga checking account number
  • Mga numero ng wire transfer
  • Pambansang pagkakakilanlan, pensyon, social security, ID sa buwis, pangangalaga sa kalusugan, o numero ng driver's license
Matuto nang higit pa tungkol sa SSL

Nananatiling may pananagutan ang mga advertiser para sa pagtiyak na sumusunod sila sa mga lokal na batas at regulasyon hinggil sa privacy at pagprotekta ng data. Maaaring suspindehin ng Google ang anumang account o kampanya na nalamang lumalabag sa aming patakaran o sa batas.

Nilikha namin ang patakarang ito upang protektahan ang online na kaligtasan ng aming mga user.

Mga Halimbawa

Website Pinapayagan?
Pangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon Pinapayagan nang may mga limitasyon
Pinapayagan ng Google ang mga site na nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon mula sa mga user hangga't hindi ito ang pangunahing layunin ng site.
Pangongolekta ng sensitibong personal na impormasyon Pinapayagan nang may mga limitasyon
Pinapayagan ng Google ang mga site na nangongolekta ng sensitibong personal na impormasyon (gaya ng mga detalye ng bangko at numero ng credit card) hangga't gumagamit ng secure na server sa pagproseso (https://) ang lahat ng pahinang nangongolekta ng sensitibong impormasyon. Halimbawa ng isang katanggap-tanggap na website Halimbawa ng isang hindi katanggap-tanggap na website
Pangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon kapalit ng libreng regalo Hindi pinapayagan
Hindi pinapayagan ng Google ang pag-promote ng mga site na nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon kapalit ng libreng regalo (gaya ng mga libreng eBook, libreng video, atbp.) kung saan ang pagkolekta ng ganitong impormasyon ay ang pangunahing layunin ng site.
Pag-aalok ng mga insentibo upang mangolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon Hindi pinapayagan
Hindi pinapayagan ng Google ang pag-promote ng mga site na nag-aalok ng mga insentibo upang mangolekta ng personal na impormasyon ng mga user (gaya ng mga libreng resulta ng pagsusulit/survey, horoscope, atbp.) kung saan ang pagkolekta ng ganitong impormasyon ay ang pangunahing layunin ng site.

Ano ang magagawa ko kung masuspinde ang aking site?

Hakbang 1: Suriin ang mga alituntunin sa itaas at tingnan kung saan maaaring magdulot ng mga isyu ang iyong website. Pakitandaang kailangang makasunod ang iyong buong website, hindi lang ang landing page mula sa iyong ad.
  • Tiyaking hindi pangunahing layunin ng iyong website ang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa mga user.
  • Kung nangongolekta ka ng sensitibong personal na impormasyon (tulad ng mga detalye ng bangko at numero ng credit card), tiyaking mayroon kang secure na server sa pagproseso (https://). Maaari ding huwag humiling ng personal na impormasyon. Payagan ang mga user na i-access ang nilalaman ng iyong site nang hindi kinokolekta ang kanilang data.

Hakbang 2: Pagkatapos gumawa ng anumang mga kinakailangang pagbabago sa iyong site, humiling ng muling pagsusuri sa iyong site sa pamamagitan ng pagsagot sa form sa pakikipag-ugnay na ito:
Humiling ng muling pagsusuri

Ano ang mangyayari kung lumabag ako sa patakarang ito?

  • Hindi pag-apruba ng ad: Maaaring hindi maaprubahan ang mga ad na hindi sumusunod sa patakarang ito. Hindi makakatakbo ang hindi naaprubahang ad hanggang sa maayos ang paglabag sa patakaran at maaprubahan ang ad.
  • Hindi pagpapagana sa domain: Maaari naming suspindehin ang mga website na lumalabag sa patakarang ito, na nangangahulugang hindi na maaaring mai-advertise ang website sa AdWords hanggang sa maayos ang problema.
  • Pagsuspinde ng account: Maaaring masuspinde ang isang account kung mayroon kang ilang paglabag o isang malalang paglabag. Kung mangyari ito, hihinto sa pagtakbo ang lahat ng ad sa nasuspindeng account, at maaaring hindi na kami tumanggap ng advertising mula sa iyo. Maaari ding permanenteng masuspinde ang mga kaugnay na account at maaari ding awtomatikong masuspinde ang iyong mga bagong account sa pag-setup. Matuto nang higit pa tungkol sa mga nasuspindeng account.

Impormasyon sa pakikipag-ugnay

Kung mayroon ka pa ring mga tanong tungkol sa patakarang ito, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng link sa ibaba. Dadalhin ka sa isang form kung saan maaari kang sumulat sa amin tungkol sa iyong isyu.
Makipag-ugnay sa Suporta sa AdWords