การดูแลสุขอนามัยและยา

เราทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการโฆษณาสำหรับการดูแลสุขอนามัยและยา ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยบางอย่างไม่สามารถโฆษณาได้เลย ในขณะที่โฆษณาอื่นๆ สามารถโฆษณาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาได้รับการรับรองจาก Google และกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ที่คุณต้องการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเนื้อหาการดูแลสุขอนามัยที่เราอนุญาตในบางกรณี เนื้อหาบางส่วนอาจให้บริการในบางภูมิภาคเท่านั้น คุณควรตรวจสอบรายการข้อจำกัดเฉพาะประเทศของทุกประเทศที่คุณวางแผนที่จะโฆษณา เรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายของเรา

ผู้ผลิตยา

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาลงโฆษณาได้ในบางประเทศเท่านั้น

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาสามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาสามารถโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซีย สโลวาเกีย เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผู้ผลิตและผู้จัดหาอื่นๆ

ผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ ผู้จัดหาสารที่ใช้ในการแพทย์ และผู้จัดหาแอนติบอดี้/เปปไทด์/สารประกอบสำหรับใช้ในห้องทดลองเชิงพาณิชย์สามารถโฆษณาได้ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ผู้ผลิตยาจะต้องได้รับการรับรองโดย Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง

การขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

Google จำกัดการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ ในการระบุว่าผู้ลงโฆษณากำลังโฆษณาร้านขายยาออนไลน์อยู่หรือไม่ เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเหตุผลอื่นๆ เราจะใช้ความรัดกุมอย่างที่สุดในการบังคับใช้นโยบายนี้ โดยเฉพาะกับหน้า Landing Page ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงเนื้อหาที่น่าจะเป็นการขายยาออนไลน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ก็ตาม

ประเทศ

Google อนุญาตการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เยอรมนี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สวีเดน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศอื่นๆ

คีย์เวิร์ด

Google อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาร้านขายยาออนไลน์เสนอราคาสำหรับคีย์เวิร์ดที่มีชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เช็กเกีย เดนมาร์ก เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ร้านขายยาออนไลน์จะต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ ดูวิธีสมัครด้านล่าง ร้านขายยาออนไลน์จะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เป็นเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก Google

ชื่อยาที่ถูกจำกัด

Google ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลักในประเทศส่วนใหญ่ในโลก

 • สำหรับแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา ธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านขายยาออนไลน์และผู้ผลิตยา สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ธุรกิจเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองจาก Google เพื่อแสดงโฆษณา โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง
 • หากแคมเปญของคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาหรือหน้า Landing Page ได้
 • ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตซึ่งมีไม่กี่กรณี Google อนุญาตให้มีข้อยกเว้นกับนโยบายนี้ในแคมเปญด้านสาธารณสุขและการตระหนักถึงความปลอดภัยจากองค์กรของรัฐหรือองค์กรสนับสนุนด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสถานะที่มั่นคง หากคุณต้องการสมัครรับการยกเว้นดังกล่าวเพื่อใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก โปรดติดต่อเรา

ดูรายการฉบับย่อของยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือส่วนผสมออกฤทธิ์ซึ่งมีการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้

เครื่องมือแก้ปัญหา: ชื่อยาที่ถูกจำกัด

โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ

ลบการอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และสเตียรอยด์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน

สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาเนื้อหาต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

 • รายการทั้งหมดในรายการฉบับย่อของยาและอาหารเสริมต้องห้ามนี้
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอฟีดรา
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน (hCG) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลด/ควบคุมน้ำหนัก หรือเมื่อโฆษณาร่วมกับอะนาโบลิกสเตียรอยด์
 • สมุนไพรและอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางยาหรือสารที่เป็นอันตราย
 • การกล่าวอ้างผลดีต่อสุขภาพด้วยข้อความซึ่งเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด เช่น การกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลเหมือนยาหรือสารควบคุมที่ต้องสั่งโดยแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเอกชน ซึ่งวางจำหน่ายในลักษณะที่กล่าวโดยนัยว่าปลอดภัยหรือมีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคหรืออาการป่วย
 • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการหรือมีคำเตือนจากภาครัฐหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อคล้ายคลึงจนทำให้เกิดความสับสนกับยาหรืออาหารเสริมหรือสารควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรอง

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ DHEA ไม่ว่าในประเทศใดๆ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และ Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์เมลาโทนินไม่ว่าในประเทศใดๆ ยกเว้นแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาและอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้เข้าใจผิดซึ่งเราตรวจสอบอยู่ โปรดไปที่ www.legitscript.com

เครื่องมือแก้ปัญหา: สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ
 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

เครื่องมือแก้ปัญหา: DHEA หรือเมลาโทนิน
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หากสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ตั้งที่มีอยู่ต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำให้โฆษณาและปลายทางของคุณตรงตามข้อกำหนด

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก ยกเว้นในออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

การโฆษณาการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกนี้ต้องไม่เป็นการโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคาดหวังหรือผลของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ หรือกล่าวโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นปลอดภัย

เครื่องมือแก้ปัญหา: การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองไม่ว่าที่ใดในโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ผู้ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาสามารถโฆษณาชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองที่ได้รับการรับรองจาก FDA ได้ ผู้ลงโฆษณาในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรสามารถโฆษณาชุดทดสอบ HIV ที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นได้

เครื่องมือแก้ปัญหา: ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

การทำแท้ง

Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งในประเทศต่อไปนี้

 • แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา อารูบา บาฮามาส บาห์เรน เบลเยียม เบลีซ โบลิเวีย บราซิล หมู่เกาะเคย์แมน ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา จิบูตี โดมินิกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ อียิปต์ เอลซัลวาดอร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เกรเนดา กวาเดอลูป กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส ฮ่องกง ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก อิตาลี จาเมกา จอร์แดน เกาหลีใต้ คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย มาร์ตินีก เม็กซิโก โมร็อกโก นิการากัว โอมาน ปากีสถาน ดินแดนปาเลสไตน์ ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ การ์ตา รัสเซีย เซนต์บาร์เธเลมี ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สเปน ศรีลังกา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย ซูรินาเม สวิตเซอร์แลนด์ ซีเรีย ไต้หวัน ไทย ตูนิเซีย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุรุกวัย เวเนซุเอลา เยเมน

ถ้าประเทศของคุณอนุญาตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง โฆษณาจะแสดงบนเครือข่ายการค้นหา อย่างไรก็ตาม โฆษณาเหล่านี้จะจัดอยู๋ในประเภทอนุมัติ (จำกัด) ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะแสดงในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับประเทศของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายในแต่ละประเทศในส่วนเฉพาะประเทศด้านล่าง

โฆษณาเกี่ยวกับการทำแท้งจะไม่ปรากฏในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google แม้ว่าจะเป็นประเภทอนุมัติ (จำกัด)

เครื่องมือแก้ปัญหา: การทำแท้ง
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

การคุมกำเนิด

Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการคุมกำเนิดหรือการมีบุตรในประเทศต่อไปนี้

 • บาห์เรน จีน จิบูตี อียิปต์ ฮ่องกง อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต มาเลเซีย เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก โอมาน ดินแดนปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ไทย ตูนิเซีย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน
เครื่องมือแก้ปัญหา: การคุมกำเนิด
กำหนดเป้าหมายสถานที่อื่น หากโฆษณาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดของนโยบายพื้นฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับประเทศที่แคมเปญกำหนดเป้าหมายอยู่ คุณสามารถเลือกแก้ไขการกำหนดสถานที่เป้าหมายเพื่อแสดงโฆษณาในสถานที่อื่นซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาสอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแคมเปญไปยังสถานที่ที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นแล้ว โปรดร้องขอการตรวจทานสำหรับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติของคุณ และเราจะตรวจสอบว่าโฆษณาสามารถเริ่มทำงานได้หรือไม่
ร้องขอการตรวจทาน

หรือหากคุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสถานที่ดังกล่าวต่อไป โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้โฆษณาและไซต์หรือแอปสอดคล้องกับนโยบาย

 1. แก้ไขปลายทางของโฆษณา ลบการอ้างอิงถึงสารที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ หากคุณแก้ไขปลายทางของโฆษณาไม่ได้ ให้อัปเดตปลายทางใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
 2. แก้ไขโฆษณา ลบเนื้อหาที่เราไม่อนุญาต หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายอยู่แล้วแต่คุณเปลี่ยนแปลงปลายทางของโฆษณา ให้ทำการแก้ไขโฆษณาและบันทึกการแก้ไขนั้น การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจทานอีกครั้ง

  โฆษณาส่วนมากจะใช้เวลาตรวจทานภายใน 1 วันทำการ อย่างไรก็ตามโฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากต้องตรวจทานแบบซับซ้อนมากกว่าปกติ

บริการเกี่ยวกับการเสพติด

Google จำกัดการโฆษณาบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติด

ตัวอย่างบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติด: ผู้ให้การรักษาพยาบาลทางคลินิก บริการสนับสนุนการฟื้นฟู เช่น ศูนย์บำบัดผู้ติดสุราและสารเสพติดและองค์กรการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้สร้างความสนใจในตัวสินค้าและตัวแทนส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด สายด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด
 
ประเทศ
 
Google อนุญาตให้โฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และไม่อนุญาตให้โฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดในประเทศอื่นๆ
 
คีย์เวิร์ด
 
Google อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดเสนอราคาคียเวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดสุราและสารเสพติด
 
การรับรอง
 
ผู้ลงโฆษณาบริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ ตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับสหรัฐอเมริกาในส่วนนโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง

สมัครรับการรับรองเพื่อโฆษณากับ Google

ผู้ลงโฆษณาบางราย เช่น ร้านขายยาออนไลน์ ผู้ผลิตยา และอื่นๆ ที่ต้องการใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาและหน้า Landing Page จะต้องได้รับการรับรองโดย Google ก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได้ หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิธีสมัครเพื่อรับการรับรองดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศทั้งหมดด้านล่าง หากประเทศเป้าหมายสำหรับแคมเปญของคุณไม่ได้แสดงในรายการ เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตยาในประเทศดังกล่าวโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครโฆษณาร้านขายยาออนไลน์

 • โปรดอย่าลืมระบุรหัสลูกค้า AdWords ของคุณซึ่งอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าในบัญชี
 • เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น ให้กรอกข้อมูลที่ขอทั้งหมด
 • หากคุณเป็นเอเจนซีที่สมัครในนามของผู้ลงโฆษณา โปรดส่งเอกสารระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของใบอนุญาตรายดังกล่าว

นโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านเนื้อหาข้างต้น อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามประเทศที่แคมเปญของคุณกำหนดเป้าหมาย เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แคมเปญโฆษณากำหนดเป้าหมายไปยังประเทศนั้นได้

 

ออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Pharmacy Guild of Australia (สมาคมเภสัชกรรมแห่งออสเตรเลีย), Medicare Australia หรือสำนักงานเภสัชกรรมระดับรัฐของออสเตรเลียต่อไปนี้แล้ว

 • Pharmaceutical Services (บริการเภสัชกรรม), ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales (คณะกรรมการเภสัชกรรมแห่งนิวเซาท์เวลส์)
 • Pharmacy Premises Committee (คณะผู้แทนด้านเภสัชกรรม), NT
 • Pharmacy Ownership (กรรมสิทธิ์ด้านเภสัชกรรม), QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia (องค์กรกำกับดูแลด้านเภสัชกรรมแห่งเซาท์ออสเตรเลีย)
 • Tasmanian Pharmacy Authority (สำนักงานเภสัชกรรมแห่งแทสเมเนีย)
 • Victorian Pharmacy Authority (สำนักงานเภสัชกรรมแห่งวิกตอเรีย)
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia (สำนักจดทะเบียนเภสัชกรรมแห่งเวสเทิร์นออสเตรเลีย)

โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายในออสเตรเลียต้องไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาหรือปลายทาง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ออสเตรีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

เบลเยียม

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตการประชาสัมพันธ์ร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งในเบลเยียม

บราซิล

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์กรตรวจสอบอนามัยแห่งชาติ (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -- ANVISA) และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

แคนาดา

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่ระบุต่อไปนี้

โปรแกรม LegitScript เพื่อการรับรองและตรวจสอบผู้ขายการดูแลสุขภาพ (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • การรับรองร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ต — ใช้ได้กับเว็บไซต์ที่ยอมรับการจ่ายยาเพิ่ม การเปลี่ยนร้านจ่ายยา หรือใบสั่งแพทย์ใหม่ หรือร้านขายยาที่จ่ายยาทางการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือบริการสั่งซื้อทางไกลรูปแบบอื่น

สมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (National Association of Boards of Pharmacy หรือ NABP)

 • VIPPS — ใช้ได้กับร้านขายยาที่ดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • โปรแกรมเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้วของ .pharmacy — เว็บไซต์ที่มีโดเมนระดับบนสุด ".pharmacy" ใช้ได้กับร้านขายยาที่ดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจรหรือแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาหรือบริการที่ต้องสั่งโดยแพทย์ การรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และการจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

จีน

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (SFDA) ของจีน และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการทางการแพทย์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ในจีน หากคุณได้ส่งเอกสารที่จำเป็นและได้รับการรับรองจาก Google

เยอรมนี

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก DIMDI และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ร้านขายยาทั้งหมดต้องมีใบอนุญาต โดยไม่คำนึงว่าร้านดังกล่าวจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการใบสั่งยาโดยแพทย์หรือไม่ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ฮ่องกง

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับสำนักงานยา กรมอนามัยของรัฐบาลฮ่องกง และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก ทั้งนี้ ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

อินเดีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในอินเดีย

ไอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ที่ให้บริการรับใบสั่งยา ให้บริการจัดส่ง ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรือให้คำปรึกษาออนไลน์ (ไม่รวมถึงการปรึกษากับแพทย์) ในประเทศไอร์แลนด์

ญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น ตราบใดที่ร้านขายยาดังกล่าวแจ้งหมายเลข "ใบอนุญาตสำหรับเจ้าของสิทธิ์ในการตลาด" ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

อนุญาตแบบจำกัด

Google ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ร้านขายยาที่มีหน้าร้าน และผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์เข้าได้สามารถใช้คำที่เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในคำหลักได้
หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาที่โปรโมตยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์แสดงในญี่ปุ่น หากผู้ลงโฆษณามีหมายเลขใบอนุญาตที่ถูกต้องและแสดงหมายเลขดังกล่าวบนเว็บไซต์

เกาหลี

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในเกาหลีใต้

เม็กซิโก

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ COFEPRIS และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

เนเธอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport และปรากฏอยู่ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ร้านขายยาออนไลน์ไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

นิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

นอร์เวย์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์การยาแห่งนอร์เวย์ และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

โปแลนด์

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

ไม่อนุญาต

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าจะเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งหรือไม่

รัสเซีย

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ตามกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ตั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าวทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังรัสเซียจะต้องมีข้อจำกัดความรับผิดชอบในโฆษณาเป็นภาษารัสเซีย 1 ใน 4 ข้อ อันได้แก่ "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." หรือ "Есть противопоказания. Узнайте у врача." หรือ "Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." หรือ "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." ผู้ผลิตยาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย

สวีเดน

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านผลิตภัณฑ์ยาแห่งสวีเดน และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

สหราชอาณาจักร

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมทั่วไป (GPhC) และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขอนามัย (MHRA) ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

สหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์

อนุญาตแบบจำกัด

Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรที่ระบุต่อไปนี้

โปรแกรม LegitScript เพื่อการรับรองและตรวจสอบผู้ขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program)

 • การรับรองร้านขายยาทางอินเทอร์เน็ต — ใช้ได้กับเว็บไซต์ที่ยอมรับการจ่ายยาเพิ่ม การเปลี่ยนร้านจ่ายยา หรือใบสั่งแพทย์ใหม่ หรือร้านขายยาที่จ่ายยาทางการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือบริการสั่งซื้อทางไกลรูปแบบอื่น

สมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (National Association of Boards of Pharmacy หรือ NABP)

 • VIPPS — ใช้ได้กับร้านขายยาที่ดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • โปรแกรมเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้วของ .pharmacy — เว็บไซต์ที่มีโดเมนระดับบนสุด ".pharmacy" ใช้ได้กับร้านขายยาที่ดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบครบวงจรหรือแบบจำกัด ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกในการขายยาหรือบริการที่ต้องสั่งโดยแพทย์ การรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ และการจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก LegitScript หรือการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติด

อนุญาตแบบจำกัด

คุณต้องได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการบำบัดการติดสุราและสารเสพติดจากโปรแกรมการรับรองจาก LegitScript จึงจะลงโฆษณาบริการที่มุ่งการฟื้นฟูการติดสุราและสารเสพติดได้

ใบรับรองจาก LegitScript: บริการสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดยาบางบริการอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองจาก LegitScript ผู้ให้บริการที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาบริการสำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดใน Google LegitScript จะเรียกเก็บค่าดำเนินการและติดตามผู้สมัคร แต่อาจมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก LegitScript 

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

การแก้ปัญหาการไม่อนุมัติ

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากละเมิดนโยบายนี้ ลองอ่านเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหา

สาเหตุที่ไม่อนุมัติ ความหมาย สิ่งที่ควรทำในตอนนี้
ต้องมีการรับรองร้านขายยาออนไลน์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่บัญชีของคุณไม่ได้รับการรับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือหากคุณเป็นร้านขายยาออนไลน์ที่จดทะเบียนแล้ว ก็สามารถขอการรับรองจาก Google ได้ โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
การกำหนดเป้าหมายไม่ตรงกับนโยบาย โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีของคุณจะได้รับการรับรองโดย Google แต่โฆษณาของคุณกำหนดเป้าหมายไปนอกประเทศที่คุณได้รับการรับรอง ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายของแคมเปญให้ตรงกับประเทศที่คุณได้รับการรับรองให้แสดงโฆษณาร้านขายยา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
URL ไม่ตรงกับการรับรองร้านขายยาออนไลน์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีจะได้รับการรับรองจาก Google แล้ว แต่เว็บไซต์หรือแอปที่โฆษณาโปรโมตไม่ตรงกับที่ได้รับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนให้โฆษณาโปรโมตเว็บไซต์หรือแอปที่ส่งในคำขอการรับรองได้ หากต้องการใช้เว็บไซต์หรือแอปใหม่เป็นร้านขายยาออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอปนั้นต้องได้รับการรับรองโดย Google ด้วย โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
ต้องมีหมายเลขใบอนุญาตยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาต ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาตทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
การกำหนดเป้าหมายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และสเตียรอยด์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AdWords
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร