การดูแลสุขอนามัยและยา

นโยบายของเรา

Google จำกัดการโปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพดังเช่นกรณีต่อไปนี้
 • ยาที่ซื้อตามร้านขายยา
 • ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์
 • ร้านขายยาออนไลน์และออฟไลน์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเจริญพันธุ์
 • บริการและขั้นตอนทางการแพทย์
 • อุปกรณ์และการทดสอบทางการแพทย์
 • การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก
 • การรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ข้อจำกัดที่นำไปใช้กับเนื้อหานี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณโปรโมตและประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมาย เนื้อหาบางอย่าง เช่น อาหารเสริมทางด้านเภสัชกรรม ไม่สามารถนำไปโปรโมตที่ใดได้เลย

คุณอาจต้องสมัครเพื่อขออนุญาตล่วงหน้าจาก Google ก่อนที่จะโฆษณาเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณโปรโมตและประเทศที่โฆษณาของคุณแสดง

ตัวอย่างสิ่งที่อนุญาตในบางสถานการณ์

เนื้อหาบางประเภทที่เราจำกัดภายใต้นโยบายนี้มีดังต่อไปนี้

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

Google ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลักในประเทศส่วนใหญ่ในโลก

 • สำหรับแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา ธุรกิจบางประเภท เช่น ร้านขายยาออนไลน์และผู้ผลิตยา สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ธุรกิจเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองจาก Google เพื่อแสดงโฆษณา โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง
 • หากแคมเปญของคุณไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปยังแคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาหรือหน้า Landing Page ได้
 • ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตซึ่งมีไม่กี่กรณี Google อนุญาตให้มีข้อยกเว้นกับนโยบายนี้ในแคมเปญด้านสาธารณสุขและการตระหนักถึงความปลอดภัยจากองค์กรของรัฐหรือองค์กรสนับสนุนด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสถานะที่มั่นคง หากคุณต้องการสมัครรับการยกเว้นดังกล่าวเพื่อใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก โปรดติดต่อเรา

ดูรายการฉบับย่อของยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือส่วนผสมออกฤทธิ์ซึ่งมีการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้

ร้านขายยาออนไลน์

Google จำกัดการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ ในการระบุว่าผู้ลงโฆษณากำลังโฆษณาร้านขายยาออนไลน์อยู่หรือไม่ เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอปของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเหตุผลอื่นๆ เราจะใช้ความรัดกุมอย่างที่สุดในการบังคับใช้นโยบายนี้ โดยเฉพาะกับหน้า Landing Page ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงเนื้อหาที่น่าจะเป็นการขายยาออนไลน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ก็ตาม

ประเทศ

Google อนุญาตการโฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน เยอรมนี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศอื่นๆ

คำหลัก

Google อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาร้านขายยาออนไลน์เสนอราคาสำหรับคำหลักที่มีชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ร้านขายยาออนไลน์จะต้องได้รับการรับรองจาก Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ ดูวิธีสมัครด้านล่าง ร้านขายยาออนไลน์จะต้องจดทะเบียนกับองค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เป็นเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาเพื่อให้ได้รับการรับรองจาก Google

ผู้ผลิตยา

Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาลงโฆษณาได้ในบางประเทศเท่านั้น

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาสามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

ผู้ผลิตยาสามารถโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผู้ผลิตและผู้จัดหาอื่นๆ

ผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ ผู้จัดหาสารที่ใช้ในการแพทย์ และผู้จัดหาแอนติบอดี้/เปปไทด์/สารประกอบสำหรับใช้ในห้องทดลองเชิงพาณิชย์สามารถโฆษณาได้ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

การรับรอง

ผู้ผลิตยาจะต้องได้รับการรับรองโดย Google จึงจะแสดงโฆษณาได้ โปรดดูวิธีสมัครด้านล่าง

ยาและอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้เข้าใจผิด

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาเนื้อหาต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

 • รายการทั้งหมดในรายการฉบับย่อของยาและอาหารเสริมต้องห้ามนี้
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอฟีดรา
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟิน (hCG) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลด/ควบคุมน้ำหนัก หรือเมื่อโฆษณาร่วมกับอะนาโบลิกสเตียรอยด์
 • สมุนไพรและอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางยาหรือสารที่เป็นอันตราย
 • การกล่าวอ้างผลดีต่อสุขภาพด้วยข้อความซึ่งเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด เช่น การกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลเหมือนยาหรือสารควบคุมที่ต้องสั่งโดยแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเอกชน ซึ่งวางจำหน่ายในลักษณะที่กล่าวโดยนัยว่าปลอดภัยหรือมีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคหรืออาการป่วย
 • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการหรือมีคำเตือนจากภาครัฐหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อคล้ายคลึงจนทำให้เกิดความสับสนกับยาหรืออาหารเสริมหรือสารควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรอง

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ DHEA และเมลาโทนินไม่ว่าในประเทศใดๆ ยกเว้นออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาและอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้เข้าใจผิดซึ่งเราตรวจสอบอยู่ โปรดไปที่ www.legitscript.com

บริการทางการแพทย์

Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ในโลก ยกเว้นจีน ฮ่องกง รัสเซีย อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนเฉพาะแต่ละประเทศด้านล่าง

การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก ยกเว้นในออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

การโฆษณาการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิกนี้ต้องไม่เป็นการโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคาดหวังหรือผลของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ หรือกล่าวโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นปลอดภัย

ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองไม่ว่าที่ใดในโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ผู้ลงโฆษณาในสหรัฐอเมริกาสามารถโฆษณาชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองที่ได้รับการรับรองจาก FDA ได้

การทดสอบเพื่อระบุตัวบิดา

Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาการทดสอบเพื่อระบุตัวบิดาในฝรั่งเศส หรือการทดสอบเพื่อระบุตัวบิดาแบบเป็นความลับในเยอรมนีหรือสหราชอาณาจักร

การทำแท้ง

Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งในประเทศต่อไปนี้

 • แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา อารูบา บาฮามาส บาห์เรน เบลเยียม เบลีซ โบลิเวีย บราซิล หมู่เกาะเคย์แมน ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา จิบูตี โดมินิกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ อียิปต์ เอลซัลวาดอร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เกรเนดา กวาเดอลูป กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส ฮ่องกง ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก อิตาลี จาเมกา จอร์แดน เกาหลีใต้ คูเวต เลบานอน ลิเบีย มาเลเซีย มาร์ตินีก เม็กซิโก โมร็อกโก นิการากัว โอมาน ปากีสถาน ดินแดนปาเลสไตน์ ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ การ์ตา รัสเซีย เซนต์บาร์เธเลมี ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สเปน ศรีลังกา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย ซูรินาเม สวิตเซอร์แลนด์ ซีเรีย ไต้หวัน ไทย ตูนิเซีย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุรุกวัย เวเนซุเอลา เยเมน

ถ้าประเทศของคุณอนุญาตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง โฆษณาจะแสดงบนเครือข่ายการค้นหา อย่างไรก็ตาม โฆษณาเหล่านี้จะจัดอยู๋ในประเภทอนุมัติ (จำกัด) ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะแสดงในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับประเทศของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายในแต่ละประเทศในส่วนเฉพาะประเทศด้านล่าง

โฆษณาเกี่ยวกับการทำแท้งจะไม่ปรากฏในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google แม้ว่าจะเป็นประเภทอนุมัติ (จำกัด)

การคุมกำเนิด

Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการคุมกำเนิดหรือการมีบุตรในประเทศต่อไปนี้

 • บาห์เรน จีน จิบูตี อียิปต์ ฮ่องกง อิหร่าน อิรัก จอร์แดน คูเวต มาเลเซีย เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก โอมาน ดินแดนปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ไทย ตูนิเซีย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน

เราได้จัดทำนโยบายนี้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายและเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้

สถานะสำหรับเยาวชน

Google กำหนดสถานะสำหรับเยาวชนให้กับโฆษณาทุกรายการเพื่อให้โฆษณาแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพบางอย่าง เช่น ยาปลุกอารมณ์ทางเพศ จะได้รับสถานะ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" (หากปฏิบัติตามนโยบายของเรา) คุณควรเห็น "อนุมัติ (ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน)" ในคอลัมน์สถานะในแท็บโฆษณาในบัญชี หากคุณโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามนโยบายของเรา

สมัครรับการรับรองเพื่อโฆษณากับ Google

ผู้ลงโฆษณาบางราย เช่น ร้านขายยาออนไลน์ ผู้ผลิตยา และอื่นๆ ที่ต้องการใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณาและหน้า Landing Page จะต้องได้รับการรับรองโดย Google ก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได้ หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิธีสมัครเพื่อรับการรับรองดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศทั้งหมดด้านล่าง หากประเทศเป้าหมายสำหรับแคมเปญของคุณไม่ได้แสดงในรายการ เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตยาในประเทศดังกล่าวโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 • โปรดอย่าลืมระบุรหัสลูกค้า AdWords ของคุณซึ่งอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าในบัญชี
 • เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น ให้กรอกข้อมูลที่ขอทั้งหมด
 • หากคุณเป็นเอเจนซีที่สมัครในนามของผู้ลงโฆษณา โปรดส่งเอกสารระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของใบอนุญาตรายดังกล่าว

นโยบายนี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ

นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านเนื้อหาข้างต้น อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมตามประเทศที่แคมเปญของคุณกำหนดเป้าหมาย คลิกที่ประเทศด้านล่างเพื่อดูข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แคมเปญโฆษณาของคุณกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศนั้นได้

ออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับสมาคมเภสัชกรรมแห่งออสเตรเลียหรือ Medicare Australia และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ยาที่ทำให้แท้ง ไม่อนุญาต
ในออสเตรเลีย Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับยาที่ทำให้แท้ง
ออสเตรีย
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
เบลเยียม
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตการประชาสัมพันธ์ร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งในเบลเยียม
บราซิล
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์กรตรวจสอบอนามัยแห่งชาติ (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -- ANVISA) และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก

ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ครีเอทีน (Creatine) แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) หรือ คาร์นิทีน (Carnitine) และ Polifenol de Alcachofra ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตโฆษณาหรือหน้า Landing Page ที่โปรโมตครีเอทีน (Creatine) แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) หรือ คาร์นิทีน (Carnitine) และ Polifenol de Alcachofra ในบราซิล
แคนาดา
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ หากร้านเหล่านั้นได้รับการรับรองโดยสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (NABP) Google ต้องการการรับรองจาก NABP ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเว็บไซต์
 • VIPPS - จำเป็นสำหรับร้านขายยาที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกสำหรับการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • e-Advertiser - จำเป็นสำหรับร้านขายยา (รวมทั้งร้านขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยง) ที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบจำกัด เช่น การจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์ หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ เป็นต้น
 • Vet-VIPPS - จำเป็นสำหรับร้านขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกสำหรับการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
เรียนรู้เพิ่มเติมหรือสมัครขอการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
จีน
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (SFDA) ของจีน และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
บริการทางการแพทย์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ในจีน หากคุณได้ส่งเอกสารที่จำเป็นและได้รับการรับรองจาก Google
เยอรมนี
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก DIMDI และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ร้านขายยาทั้งหมดต้องมีใบอนุญาต โดยไม่คำนึงว่าร้านดังกล่าวจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการใบสั่งยาโดยแพทย์หรือไม่ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ฮ่องกง
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับงานบริการเภสัชกรรม กรมอนามัยของรัฐบาลฮ่องกง และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ศัลยกรรมพลาสติก ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาศัลยกรรมพลาสติกในฮ่องกง ซึ่งรวมถึงศัลยกรรมด้านการมองเห็น การได้ยิน ความสมดุล โรคผิวหนัง ผม หรือหนังศีรษะ
อินเดีย
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
บริการทางการแพทย์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ตราบใดที่คุณไม่โฆษณาแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่เจาะจง
ผู้ผลิตยา อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในอินเดีย
ไอร์แลนด์
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ที่ให้บริการรับใบสั่งยา ให้บริการจัดส่ง ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หรือให้คำปรึกษาออนไลน์ (ไม่รวมถึงการปรึกษากับแพทย์) ในประเทศไอร์แลนด์
อิตาลี
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
การทำแท้งและยา "คุมกำเนิดหลังร่วมเพศ" ไม่อนุญาต
ในอิตาลี Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือยา "คุมกำเนิดหลังร่วมเพศ"
ญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่นได้ ตราบใดที่ร้านขายยาดังกล่าวแจ้งหมายเลข "ใบอนุญาตสำหรับเจ้าของสิทธิ์ในการตลาด" ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตการโฆษณาบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่ง ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ อนุญาตแบบจำกัด
Google ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในข้อความโฆษณา หน้า Landing Page หรือคำหลัก โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้
 • เว็บไซต์ที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ร้านขายยาที่มีหน้าร้าน และผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์เข้าได้สามารถใช้คำที่เป็นยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในคำหลักได้
หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
เกาหลี
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้ตามกฎหมายท้องถิ่นในเกาหลีใต้
เม็กซิโก
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมอาหาร ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมเพื่อควบคุมอาหารในเม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport และปรากฏอยู่ในที่เก็บข้อมูลออนไลน์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ร้านขายยาออนไลน์ไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในโฆษณาและหน้า Landing Page ได้ ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
นิวซีแลนด์
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
นอร์เวย์
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ได้ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับองค์การยาแห่งนอร์เวย์ และไม่ใช้ชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ปากีสถาน
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
บริการทางการแพทย์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ตราบใดที่คุณไม่โฆษณาแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่เจาะจง
โปแลนด์
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าจะเสนอบริการรับใบสั่งยาและบริการจัดส่งหรือไม่
รัสเซีย
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผู้ผลิตยา อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้ผู้ผลิตยาโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ตามกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ตั้งนี้ การโฆษณาดังกล่าวทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังรัสเซียจะต้องมีข้อจำกัดความรับผิดชอบในโฆษณาเป็นภาษารัสเซีย 1 ใน 4 ข้อ อันได้แก่ "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." หรือ "Есть противопоказания. Узнайте у врача." หรือ "Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." หรือ "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." ผู้ผลิตยาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย
บริการทางการแพทย์ ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ในรัสเซีย เรียนรู้เพิ่มเติม
อุปกรณ์การแพทย์ ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้โปรโมตอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการอบรมพิเศษในรัสเซีย
สารชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติสำหรับผสมอาหาร (Biologically Active Additives หรือ BAA) อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โปรโมตสารชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติสำหรับผสมอาหาร (BAA) ในรัสเซียก็ต่อเมื่อโฆษณามีข้อจำกัดความรับผิดชอบว่า "Не является лекарством."
อาหารเสริม อนุญาตแบบจำกัด
อาหารเสริมที่โปรโมตในรัสเซียจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
อาหารเด็กสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี อาหารเสริมนมแม่ อนุญาตแบบจำกัด
โฆษณาอาหารเด็กสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 ปีและโฆษณาอาหารเสริมนมแม่ต้องมีข้อความบังคับว่า "Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев,"
สเปน
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปที่โฆษณากระบวนการทางการแพทย์เพื่อการลดน้ำหนัก

Google ไม่อนุญาตโฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก หากโฆษณาดังกล่าวมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • กล่าวอ้างคุณสมบัติทางยา
 • รับประกันผลลัพธ์ที่เจาะจง
 • ใช้การรับรองจากบุคคล ผู้มีชื่อเสียง หรือองค์กร
การทำแท้งและยา "คุมกำเนิดหลังร่วมเพศ" ไม่อนุญาต
Google ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือยา "คุมกำเนิดหลังร่วมเพศ" ในสเปน
ศรีลังกา
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
บริการทางการแพทย์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาบริการทางการแพทย์ตราบใดที่คุณไม่โฆษณาแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่เจาะจง
สวีเดน
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านผลิตภัณฑ์ยาแห่งสวีเดน และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ไต้หวัน
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และไม่โฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณา หน้า Landing Page และคำหลัก ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
สหราชอาณาจักร
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตให้โฆษณาร้านขายยาออนไลน์ หากร้านดังกล่าวจดทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมทั่วไป (GPhC) และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขอนามัย (MHRA) ผู้ลงโฆษณาไม่สามารถโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในตัวโฆษณาและหน้า Landing Page ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น
ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาว อนุญาตแบบจำกัด
ในสหราชอาณาจักร Google ไม่อนุญาตการโฆษณาผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือมีสารเคมีที่ปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกินกว่า 0.1% (เว้นแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือมีสารเคมีที่ปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เกิน 6% และใช้เป็นครั้งแรกกับผู้บริโภคโดยทันตแพทย์ โดยสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น)
สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์ อนุญาตหรือไม่
ร้านขายยาออนไลน์ อนุญาตแบบจำกัด
Google อนุญาตร้านขายยาออนไลน์ หากร้านเหล่านั้นได้รับการรับรองโดยสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมแห่งชาติ (NABP) Google ต้องการการรับรองจาก NABP ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของไซต์
 • VIPPS - จำเป็นสำหรับร้านขายยาที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกสำหรับการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
 • e-Advertiser - จำเป็นสำหรับร้านขายยา (รวมทั้งร้านขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยง) ที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์แบบจำกัด เช่น การจ่ายยาเพิ่มตามใบสั่งแพทย์ หรือการเปลี่ยนร้านจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ เป็นต้น
 • Vet-VIPPS - จำเป็นสำหรับร้านขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการดำเนินกิจการทางออนไลน์ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการขายหรือการอำนวยความสะดวกสำหรับการขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือการรับคำสั่งซื้อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์รายการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของตน
เรียนรู้เพิ่มเติม หรือสมัครขอการรับรองจาก NABP ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก Google ด้วย โปรดดูวิธีการสมัครข้างต้น

ฉันควรทำอย่างไรหากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากละเมิดนโยบายนี้ ลองอ่านเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหา

สาเหตุที่ไม่อนุมัติ ความหมาย สิ่งที่ควรทำในตอนนี้
ต้องมีการรับรองร้านขายยาออนไลน์

ต้องมีการจดทะเบียนกับสมาคมร้านขายยา
โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่บัญชีของคุณไม่ได้รับการรับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือหากคุณเป็นร้านขายยาออนไลน์ที่จดทะเบียนแล้ว ก็สามารถขอการรับรองจาก Google ได้ โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
การกำหนดเป้าหมายไม่ตรงกับนโยบาย โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปของคุณกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีของคุณจะได้รับการรับรองโดย Google แต่โฆษณาของคุณกำหนดเป้าหมายไปนอกประเทศที่คุณได้รับการรับรอง ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายของแคมเปญให้ตรงกับประเทศที่คุณได้รับการรับรองให้แสดงโฆษณาร้านขายยา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
URL ไม่ตรงกับการรับรองร้านขายยาออนไลน์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าบัญชีจะได้รับการรับรองจาก Google แล้ว แต่เว็บไซต์หรือแอปที่โฆษณาโปรโมตไม่ตรงกับที่ได้รับรองจาก Google ลบการอ้างอิงโฆษณายาทางออนไลน์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนให้โฆษณาโปรโมตเว็บไซต์หรือแอปที่ส่งในคำขอการรับรองได้ หากต้องการใช้เว็บไซต์หรือแอปใหม่เป็นร้านขายยาออนไลน์ เว็บไซต์หรือแอปนั้นต้องได้รับการรับรองโดย Google ด้วย โปรดดูวิธีสมัครข้างต้น
ต้องมีหมายเลขใบอนุญาตยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาต ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ไม่มีหมายเลขใบอนุญาตทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
การอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และผู้ผลิตยา โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณาผู้ผลิตยา และอ้างถึงชื่อยาที่มียี่ห้อในข้อความโฆษณา URL ที่แสดง เว็บไซต์ แอป หรือคำหลักซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงชื่อยาที่มียี่ห้อในข้อความโฆษณา URL ที่แสดง คำหลัก เว็บไซต์ หรือแอปเมื่อโฆษณาผู้ผลิตยา หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
การกำหนดเป้าหมายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และสเตียรอยด์ทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน
การคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก
เภสัชภัณฑ์และอาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ยา/วิตามินที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ที่อยู่ในการตรวจสอบของ KFDA
ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง
การทดสอบลับเพื่อระบุตัวบิดา
โฆษณา เว็บไซต์ หรือแอปกำลังโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่เป็นเป้าหมายในแคมเปญอย่างน้อย 1 ประเทศ ลบการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดออกจากโฆษณาและเว็บไซต์หรือแอป หรือคุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะประเทศที่บริการนี้ได้รับอนุญาตก็ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละประเทศที่คุณกำหนดเป้าหมายอยู่ในส่วนด้านบน

หากคุณเชื่อว่าโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอการตรวจทานผ่านแบบฟอร์มโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติและคำถามด้านนโยบาย

ฉันควรทำอย่างไรหากเว็บไซต์ถูกระงับ

อ่านหลักเกณฑ์ข้างต้นและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับเว็บไซต์ เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ขอให้มีการตรวจทานเว็บไซต์อีกครั้งโดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มติดต่อนี้
ขอรับการตรวจทาน

หากเว็บไซต์ได้รับการเปิดใช้อีกครั้ง โฆษณาอาจกลับมาทำงานอีกครั้ง หากโฆษณาของคุณยังคงไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ส่งโฆษณาเพื่อขอรับการอนุมัติอีกครั้ง โดยใช้คำแนะนำด้านล่าง เราพยายามตรวจทานไซต์และโฆษณาอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ หากผ่านไป 3 วันทำการแล้วไซต์หรือโฆษณาของคุณยังไม่ได้รับการตรวจทาน โปรดติดต่อเรา

ฉันจะส่งโฆษณาของฉันอีกครั้งเพื่อรับการตรวจทานได้อย่างไร

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ คุณสามารถส่งโฆษณาอีกครั้งเพื่อรับการตรวจทาน โดยเพียงแก้ไขโฆษณาของคุณแล้วบันทึก เพื่อหลีกเลี่ยงการที่โฆษณาของคุณไม่ได้รับการอนุมัติอีกครั้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณสอดคล้องกับนโยบายของเราและคุณได้ลบการอ้างอิงไปยังเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้แล้ว ก่อนที่จะบันทึกโฆษณา

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขโฆษณาของคุณ

 1. ไปที่แท็บโฆษณาในบัญชีของคุณ
 2. เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแถวของตารางที่มีโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไข คลิกที่ไอคอนรูปดินสอที่อยู่ติดกับโฆษณาของคุณ แล้วคุณจะสามารถแก้ไขโฆษณาได้ทันที
 3. คลิก บันทึก เมื่อคุณทำการแก้ไขโฆษณาเสร็จเรียบร้อย

หลังจากแก้ไขและบันทึกโฆษณาของคุณแล้ว คอลัมน์สถานะจะเปลี่ยนจาก "ไม่อนุมัติ" เป็นสถานะอื่น เช่น "ระหว่างตรวจทาน" หรือ "มีสิทธิ์" เราใช้เวลาตรวจทานโฆษณาส่วนมากไม่เกิน 1 วันทำการ บางครั้งการตรวจทานอาจใช้เวลานานกว่านี้ เนื่องจากโฆษณาบางรายการต้องมีการตรวจทานที่ซับซ้อนมากขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

 • การไม่อนุมัติโฆษณา: โฆษณาที่ไม่ทำตามนโยบายนี้อาจไม่ได้รับอนุมัติ โฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่สามารถทำงานได้จนกว่าการละเมิดนโยบายจะได้รับการแก้ไขและโฆษณาได้รับการอนุมัติแล้ว
 • การปิดใช้งานโดเมน: เราอาจระงับเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายนี้ ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่สามารถโฆษณาได้อีกต่อไป จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 • การระงับบัญชี: บัญชีอาจถูกระงับในกรณีที่คุณมีการละเมิดหลายครั้งหรือมีการละเมิดที่ร้ายแรง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โฆษณาทั้งหมดในบัญชีที่ถูกระงับจะหยุดทำงาน และเราจะไม่สามารถยอมรับการโฆษณาจากคุณอีกต่อไป บัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับเป็นการถาวรด้วยเช่นกัน และบัญชีใหม่ใดๆ ของคุณอาจถูกระงับโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสร้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ข้อมูลติดต่อ

หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเราผ่านลิงก์ด้านล่าง ระบบจะนำคุณไปยังแบบฟอร์มซึ่งใช้แจ้งปัญหาให้เราทราบได้
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน AdWords

บทความนี้มีประโยชน์ไหม

คุณกำลังดูนโยบายการโฆษณาของเรา สำหรับการสนับสนุน AdWords ทั่วไป โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdWords