Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Tworzenie konta menedżera AdWords

Jeśli reprezentujesz agencję lub zarządzasz wieloma kontami AdWords, konto menedżera to skuteczne narzędzie pozwalające zaoszczędzić czas. Konto menedżera jest kontem AdWords, za pomocą którego można łatwo wyświetlać wiele kont AdWords, w tym inne konta menedżera, i z jednego miejsca nimi zarządzać.

Konto menedżera nie jest „ulepszeniem” dotychczasowego konta AdWords. a całkowicie odrębnym, nowym kontem AdWords. To coś w rodzaju nadrzędnego konta AdWords z podłączonymi pojedynczymi kontami AdWords. Właściciele indywidualnych kont AdWords mogą jak zawsze logować się na nie i mają dostęp do swoich danych.

Poniżej objaśnimy:

Dlaczego warto używać konta menedżera

Konto menedżera jest nadrzędnym kontem AdWords, które ułatwia monitorowanie innych kont AdWords i zarządzanie nimi. Za pomocą konta menedżera możesz:

 • Używać funkcji pojedynczego logowania, by uzyskiwać dostęp do wszystkich kont AdWords, także innych kont menedżera.
 • Korzystać z funkcji wyszukiwania, nawigacji i zarządzania na wszystkich kontach z jednego, czytelnego panelu.
 • Tworzyć kampanie i zarządzać nimi na indywidualnych kontach z poziomu konta menedżera.
 • Łatwo porównywać wydajność na wszystkich kontach i generować raporty dla wielu kont jednocześnie.
 • Używać płatności skonsolidowanych do tworzenia jednej, prostej faktury miesięcznej dla wszystkich zarządzanych kont.
 • Używać alarmów do skutecznego monitorowania wszystkich połączonych kont.
 • Szybko tworzyć i łączyć konta AdWords z poziomu konta menedżera.

Kto powinien używać konta menedżera:

 • Duzi reklamodawcy, którzy mają co najmniej dwa konta AdWords.
 • Firmy takie jak:
  • agencje;
  • firmy zajmujące się marketingiem w wyszukiwarkach (SEM);
  • firmy korzystające ze zautomatyzowanych menedżerów stawek (ABM);
  • inni profesjonalni marketerzy online, którzy zarządzają wieloma kontami klientów lub dużą liczbą kampanii.

Tworzenie konta menedżera

Jak utworzyć konto menedżera:

 1. Wejdź na https://www.google.com/adwords/manager-accounts/ i kliknij Zacznij używać kont menedżera.
 2. Wpisz adres e-mail, którego chcesz używać dla tego konta. Nie może to być adres, który już wykorzystujesz do logowania się na inne konta AdWords. (Zobacz wskazówki dotyczące tworzenia nowych adresów e-mail).
 3. Nazwij swoje konto MCK. Twoi klienci będą widzieć tę nazwę na swoim zarządzanym koncie.
 4. Wybierz, do czego będziesz używać tego konta – do zarządzania swoimi kontami AdWords czy kontami innych osób.
 5. Wybierz kraj i strefę czasową. Ta strefa czasowa będzie używana w raportach i płatnościach związanych z Twoim kontem i nie można jej zmieniać. Najlepiej wybrać strefę czasową, w której pracujesz.
 6. Wybierz stałą walutę dla swojego konta. W tym miejscu możesz wybrać waluty rozliczeniowe dla poszczególnych kont na koncie menedżera (np. Koszt definiowany przez menedżera). Najlepiej wybrać walutę, w której rozliczasz się w swojej działalności. Konta Twoich klientów będą rozliczane w walutach, które dla nich wybierzesz.
 7. Zaznacz pole wyboru, by zaakceptować warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.
 8. Nowe konto menedżera zostanie włączone, gdy zweryfikujemy Twój adres e-mail.

Łączenie konta AdWords z kontem menedżera

Aby zacząć używać nowego konta menedżera, musisz połączyć je z istniejącym lub nowym kontem AdWords albo z innym kontem menedżera. Następnie możesz przeglądać dane na wielu kontach AdWords i przełączać widok między połączonymi kontami bez wylogowywania się.

Jedno konto AdWords może być połączone maksymalnie z 5 kontami menedżera, a struktura zarządzanego konta nie może mieć więcej niż 6 poziomów. Kontem menedżera można bezpośrednio zarządzać tylko za pomocą jednego innego konta menedżera.

Łączenie istniejącego konta AdWords

Po połączeniu istniejącego konta AdWords z kontem menedżera pierwotne konto i jego historia pozostają bez zmian. Nie wpływa to na przykład na metody fakturowania ani formy płatności. Oryginalni użytkownicy nowego zarządzanego konta zachowują dostęp do danych rozliczeniowych i logowania na koncie. Z ich perspektywy wygląd konta jest taki sam jak wcześniej – konto ma te same ustawienia logowania i uprawnienia. Pamiętaj, że gdy połączysz istniejące konto AdWords, nie uzyskasz na nim domyślnie uprawnień właściciela administracyjnego.

Ze swoim kontem możesz też połączyć inne konto menedżera. Pozwoli Ci to na wyświetlanie danych ze wszystkich kont AdWords połączonych z tym kontem menedżera, oraz zarządzanie nimi. Konto menedżera można połączyć tylko z jednym innym kontem menedżera.

Aby połączyć ze swoim kontem menedżera istniejące konto AdWords lub inne konto menedżera:

 1. Uzyskaj identyfikator klienta AdWords (widoczny w górnym rogu strony konta AdWords).
 2. Zaloguj się na konto menedżera na https://adwords.google.pl.
 3. Kliknij kartę Konta.
 4. Kliknij kartę Skuteczność.
 5. Kliknij przycisk + Konto.
 6. Wybierz „Połącz istniejące konta”.
 7. Przeczytaj warunki łączenia kont, a następnie wpisz identyfikator klienta AdWords w polu Konta klientów. Aby połączyć wiele kont jednocześnie, wpisuj po jednym identyfikatorze klienta w wierszu.
 8. Kliknij Kontynuuj, a następnie Prześlij.
 9. Na koncie AdWords pojawi się powiadomienie i otrzymasz e-maila z zaproszeniem do połączenia konta. Każdy użytkownik z dostępem administracyjnym do zaproszonego konta lub do połączonego konta menedżera z uprawnieniami właściciela administracyjnego może przyjąć zaproszenie, klikając ikonę koła zębatego , a następnie wybierając Ustawienia konta z menu. Trzeba w tym celu wybrać Dostęp do konta na bocznym panelu nawigacyjnym i kliknąć Zaakceptuj zaproszenie.
 10. W trakcie tej procedury w „Oczekujących zaproszeniach” konta menedżera pojawi się oczekujące powiadomienie dla przyszłego zarządzanego konta. Możesz je otworzyć, korzystając z bocznego panelu nawigacyjnego. Po zaakceptowaniu na koncie docelowym wysłanego zaproszenia otrzymasz e-maila z potwierdzeniem, a konto zostanie automatycznie połączone z Twoim kontem menedżera.
Tworzenie i łączenie nowych kont AdWords lub AdWords Express

Aby utworzyć nowe konto AdWords lub AdWords Express i połączyć je z kontem menedżera:

 1. Zaloguj się na konto menedżera na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Konta.
 3. Kliknij kartę Skuteczność.
 4. Kliknij przycisk + Nowe konto AdWords lub + Nowe konto AdWords Express i wybierz, czy chcesz utworzyć nowe konto AdWords czy konto AdWords Express.
 5. Wypełnij formularz i kliknij Utwórz konto.
 6. Gdy utworzysz konto, kliknij Gotowe.
 7. Aby aktywować nowe konto zarządzane i zacząć wyświetlać reklamy, musisz podać informacje rozliczeniowe na nowym koncie lub ustawić na nim płatności skonsolidowane. W tym celu kliknij nazwę tego konta w kolumnie „Klient”. Następnie kliknij ikonę koła zębatego  i wybierz kolejno Płatności i Preferencje płatności. Więcej informacji o konfigurowaniu płatności skonsolidowanych.
 8. Aby zacząć tworzyć kampanie na nowym zarządzanym koncie, kliknij kartę Kampanie na koncie menedżera. Więcej informacji o tworzeniu kampanii i zarządzaniu nimi z poziomu konta menedżera.

Uwaga

Gdy tworzysz i łączysz nowe konto AdWords lub AdWords Express, będzie ono mieć automatycznie włączone ustawienia właściciela administracyjnego.

Odłączanie konta od konta menedżera

Jeśli przestaniesz zarządzać jakimś kontem, użytkownik konta menedżera lub zarządzanego konta (z odpowiednimi uprawnieniami dostępu) musi rozłączyć oba konta. Gdy to nastąpi, stracisz dostęp do zarządzanego konta.

Po odłączeniu konta, które korzystało z tagu remarketingowego konta menedżera lub z dowolnych udostępnionych na nim list remarketingowych, listy wykorzystujące udostępniony tag przestaną być uzupełniane, a konto straci dostęp do udostępnionych list menedżera. Wszystkie grupy reklam kierowane na te listy oraz wszystkie kampanie, które wykluczają te listy, przestaną być aktywne. Jeśli konto udostępniało własne listy, taka zmiana może mieć wpływ na kierowane na te listy grupy reklam oraz kampanie z innych kont.

Jeśli rozłączysz konto korzystające z tagu śledzenia konwersji między kontami, ten tag przestanie rejestrować konwersje dla kliknięć, które nastąpiły po rozłączeniu konta. Będzie on jednak dalej rejestrował konwersje dla kliknięć, które nastąpiły przed rozłączeniem konta w okresie okna konwersji (zwykle przez 30 dni). Jeśli zarządzane konto miało własny tag konwersji zainstalowany wcześniej w witrynie, wznowi on śledzenie konwersji. ​Więcej informacji o śledzeniu konwersji dla wielu kont.​

Ważne: Odłączenie konta menedżera od zarządzanego konta z płatnościami skonsolidowanymi nie zmienia ustawień rozliczeniowych na zarządzanym koncie. Po odłączeniu wszystkie aktywne i oczekujące budżety pozostaną aktywne, a reklamy na koncie nadal będą wyświetlane i rozliczane na oryginalnym koncie.

Jeśli nie chcesz, by na Twoim koncie menedżera były naliczane należności za zarządzane konto, które planujesz odłączyć, przed odłączeniem upewnij się, że wszystkie budżety dla tego zarządzanego konta zostały zakończone. Jeśli odłączysz konto wcześniej, utracisz dostęp do strony płatności i konieczny będzie bezpośredni telefon do pomocy technicznej Google z prośbą o wprowadzenie zmiany.

Aby zakończyć budżety przed odłączeniem konta:

 1. Na zarządzanym koncie kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności.
 2. Kliknij link Budżety konta, a następnie odszukaj budżet, który chcesz usunąć, zakończyć lub edytować.
 3. Po znalezieniu budżetu odszukaj kolumnę Działania. Aby usunąć budżet ze stanem „W trakcie sprawdzania”, kliknij Anuluj. Aby zakończyć budżet ze stanem „Oczekuje na aktywację”, kliknij Usuń. Aby zakończyć aktywny budżet, kliknij Zakończ.
 4. Następnie kliknij Prześlij.
   

Jeśli chcesz połączyć konto z kontem menedżera, do którego masz już dostęp, nie musisz podejmować żadnych działań, bo na tym samym koncie menedżera będą rozliczane wszystkie podlegające mu konta.

Aby odłączyć konto od konta menedżera:

 1. Zaloguj się na konto menedżera na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Administrator.
 3. Wybierz konta, które chcesz odłączyć.
 4. Kliknij menu Edytuj i wybierz Rozłącz konta.

Jak zaprosić użytkowników do korzystania z konta

W menu „Dostęp do konta” na koncie menedżera możesz zapraszać użytkowników do konta menedżera, zarządzać zaproszeniami oraz sprawdzać, kto i w jakim zakresie ma dostęp do konta menedżera.

Zaproszenie nowego użytkownika do konta menedżera i przyznanie mu dostępu

Aby zaprosić kogoś do konta menedżera i wybrać dla niego poziom dostępu:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego  w górnym rogu konta menedżera i wybierz Ustawienia konta.
 2. Kliknij Dostęp do konta na bocznym panelu nawigacyjnym.
 3. Kliknij przycisk + Użytkownicy.
 4. Wpisz adres e-mail nowego użytkownika i jego nazwisko (opcjonalnie), a następnie wybierz poziom dostępu.
 5. Kliknij Wyślij zaproszenie.
 6. Użytkownik musi zaakceptować zaproszenie i utworzyć własny login AdWords za pomocą adresu e-mail, na który otrzymał zaproszenie, lub innego. Nie można do tego celu używać adresów e-mail, które są już skojarzone z kontem AdWords. Powiadomimy Cię, gdy zaproszona osoba odpowie.
 7. Zaproszony użytkownik, którzy przyjął zaproszenie, musi jeszcze potwierdzić adres e-mail.
 8. Po zaakceptowaniu zaproszenia i potwierdzeniu adresu e-mail, musisz potwierdzić i udzielić tej osobie dostępu do swojego konta. Aby to zrobić, kliknij ikonę koła zębatego  w górnym rogu konta i wybierz Ustawienia konta.
 9. Kliknij Dostęp do konta na bocznym panelu nawigacyjnym i potwierdź dostęp użytkownika do swojego konta, klikając Przyznaj dostęp.

Aby zobaczyć, do kogo wysłano zaproszenia i kto ma już dostęp do konta, otwórz menu „Dostęp do konta”:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego  w górnym rogu konta menedżera i wybierz Ustawienia konta.
 2. Kliknij Dostęp do konta na bocznym panelu nawigacyjnym.Zobaczysz „Zaproszenia oczekujące” i listę „Użytkownicy z dostępem do konta”.

Aby w tym miejscu cofnąć lub ponownie wysłać zaproszenie, kliknij menu Działania w sekcji „Zaproszenia oczekujące” i wybierz odpowiednią opcję.

Aby usunąć bieżący dostęp użytkownika lub zmienić ustawienia jego powiadomień, kliknij menu Działania w sekcji „Użytkownicy z dostępem do konta” i wybierz odpowiednią opcję.

Zarządzanie poziomami dostępu

Podobnie jak w przypadku indywidualnych kont AdWords, użytkownikom kont menedżera można przypisać cztery poziomy dostępu: „administracyjny”, „standardowy”, „tylko do odczytu” i „tylko e-mail”.

Informacje, które widzi dany użytkownik, oraz to, co może zrobić na koncie menedżera i połączonych z nim kontach, zależą od przyznanego poziomu dostępu do danego konta menedżera oraz od tego, czy konto menedżera jest właścicielem administracyjnym tego konta.

Konta menedżera

 • Każda osoba z dostępem do połączonych kont menedżera, które w strukturze kont znajdują się wyżej niż Twoje konto menedżera, może wprowadzać na nim zmiany.
 • Użytkownicy z dostępem do kont menedżera, którymi zarządzasz (znajdującymi się niżej niż Twoje konto w strukturze kont), nie mogą wprowadzać zmian na Twoim koncie.
 • Użytkownicy kont menedżera mogą w dowolnym momencie odłączyć zarządzane konta, które mają użytkowników lub przypisane konto menedżera będące właścicielem administracyjnym.
 • Użytkownicy z dostępem administracyjnym na kontach menedżera będących właścicielami administracyjnymi mogą ustawiać dostęp użytkowników do swoich zarządzanych kont. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Właściciele administracyjni”

Indywidualne konta AdWords

 • Użytkownicy mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do własnych kont AdWords, a użytkownicy z dostępem administracyjnym mogą zakończyć relacje z kontem menedżera, odłączając od niego swoje konta.
 • Z jednym kontem menedżera może być połączonych wiele kont AdWords, jednak ich użytkownicy mają dostęp wyłącznie do własnych kont.
 • Użytkownicy z dostępem administracyjnym do indywidualnego konta AdWords mogą zarządzać poziomami dostępu użytkowników – przyznawać dostęp, zmieniać poziom dostępu i odbierać dostęp.
 • Użytkownicy kont menedżera mogą monitorować skuteczność reklam, aktualizować kampanie i na inne sposoby zarządzać zadaniami na zarządzanych kontach, ale nie mogą zmieniać zastrzeżonych informacji, np. danych logowania zarządzanego konta.

Więcej informacji o udostępnianiu poziomów dostępu i zarządzaniu nimi w przypadku indywidualnych kont AdWords.

Oto przegląd poziomów dostępu użytkowników kont menedżera i ich możliwości:

Poziom dostępu użytkownika konta menedżera Co użytkownik konta menedżera może na nim robić Co użytkownik konta menedżera może robić na połączonych kontach zarządzanych
Dostęp administracyjny
 • Łączyć istniejące konta i tworzyć nowe połączone konta
 • Rozłączać inne konta menedżera i indywidualne konta AdWords
 • Zapraszać użytkowników 
 • Anulować zaproszenia wysłane przez innych użytkowników
 • Usuwać użytkowników 
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników
 • Akceptować i odrzucać prośby o połączenie

Jeśli konto menedżera nie ma uprawnień właściciela administracyjnego, użytkownik z dostępem administracyjnym może:

 • Zapraszać użytkowników z poziomem dostępu „Standardowy”, „Tylko do odczytu” lub „Tylko e-mail”
 • Wyświetlać i edytować wszystkie elementy połączonych kont i ich kampanii oraz zarządzać nimi
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników ze „Standardowy” na „Tylko do odczytu”
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników z „Tylko do odczytu” na „Standardowy”
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej

Jeśli konto menedżera ma uprawnienia właściciela administracyjnego, użytkownik z dostępem administracyjnym może również:

 • Zapraszać użytkowników z poziomem dostępu „Administracyjny”
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników z „Administracyjny” na „Standardowy” lub „Tylko do odczytu”
 • Zmieniać poziom dostępu użytkowników ze „Standardowy” lub „Tylko do odczytu” na „Administracyjny”
 • Przyznawać uprawnienia właściciela administracyjnego innemu kontu menedżera
 • Odbierać uprawnienia właściciela administracyjnego
 • Akceptować i odrzucać prośby o połączenie z innych kont menedżera
 • Odłączyć inne konto menedżera
 • Włączać i wyłączać udostępnianie list remarketingowych
Dostęp standardowy
 • Przeglądać konto menedżera
 • Wyświetlać i edytować wszystkie elementy połączonych kont i ich kampanii oraz zarządzać nimi
 • Logować się na połączone konta i generować na nich raporty
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej
Dostęp tylko do odczytu
 • Przeglądać konto menedżera
 • Wyświetlać połączone konta, logować się na nie i generować na nich raporty
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej
Dostęp: tylko e-mail
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z konta menedżera
 • Otrzymywać powiadomienia e-mailowe z połączonych kont
 • Otrzymywać raporty e-mailem, jeśli znajduje się na liście e-mailowej

Raport na temat dostępu użytkowników

Informacje o wszystkich użytkownikach, którzy mają dostęp do konta menedżera lub połączonych z nim kont, znajdziesz w raporcie na temat dostępu użytkowników. Aby go pobrać:

 1. Zaloguj się na swoje konto menedżera.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Gear Icon w górnym rogu konta menedżera i wybierz Ustawienia konta.
 3. Kliknij Dostęp do konta w menu po lewej stronie.
 4. W sekcji „Użytkownicy z dostępem do konta” kliknij ikonę pobierania.
 5. Wybierz z menu format pliku i kliknij Pobierz.

Zmiana poziomów dostępu

Aby zmienić poziom dostępu użytkownika:

 1. Zaloguj się na swoje konto menedżera.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Gear icon i wybierz Ustawienia konta.
 3. W sekcji „Użytkownicy z dostępem do konta” znajdź adres e-mail użytkownika, dla którego chcesz zmienić poziom dostępu.
 4. W kolumnie „Poziom dostępu” wybierz nowe ustawienie z menu.

Poziomy dostępu do indywidualnych kont AdWords

Oprócz używania zwykłych funkcji z poziomu „standardowego” i „tylko do odczytu”, użytkownik z takim poziomem dostępu może także odłączyć konto z poziomu konta menedżera. Więcej informacji o poziomach dostępu użytkowników indywidualnych kont AdWords.

Wskazówka

Zawsze istnieje ryzyko, że kilku menedżerów wprowadzi wykluczające się zmiany na tym samym koncie. Aby tego uniknąć, warto zadbać o sprawną komunikację między wszystkimi użytkownikami i ustalić role oraz zadania związane z zarządzaniem kontem i zmianami na nim. 

Właściciele administracyjni

Menedżerowie mogą mieć uprawnienia właściciela administracyjnego do zarządzanego konta, które umożliwiają im zarządzanie ustawieniami dostępu użytkowników na tym koncie. Użytkownicy z dostępem administracyjnym na kontach menedżera z uprawnieniami właściciela administracyjnego mogą:

 • Przyznawać i odbierać dostęp wszystkim użytkownikom na zarządzanym koncie.
 • Zmieniać poziomy dostępu wszystkim użytkownikom na zarządzanym koncie.
 • Akceptować/odrzucać prośby o połączenie przesyłane do zarządzanych kont przez innych menedżerów.
 • Włączać i wyłączać innym menedżerom uprawnienia właściciela administracyjnego.
 • Usuwać użytkowników z zarządzanego konta.
 • Włączać i wyłączać udostępnianie list remarketingowych na zarządzanym koncie.

​Gdy menedżer tworzy nowe konto, automatycznie staje się jego właścicielem administracyjnym. Nawet jeśli do tego konta zostanie dodany użytkownik z dostępem administracyjnym, menedżer pozostaje właścicielem administracyjnym.

Jak nadać menedżerowi uprawnienia właściciela administracyjnego:

 1. Kliknij ikonę koła zębatego Gear Icon w górnym rogu zarządzanego konta i wybierz Ustawienia konta.
 2. Kliknij Dostęp do konta w menu po lewej stronie.
 3. W sekcji „Menedżerowie klientów” kliknij „Włącz” lub „Wyłącz” obok odpowiedniej nazwy menedżera w kolumnie „Właściciel administracyjny”.

Jak zarządzać strukturą konta

Możesz udzielić komuś dostępu tylko do niektórych kont połączonych z Twoim konta menedżera, wykorzystując funkcję łączenia konta menedżera z innym kontem menedżera.

Przykład

Aneta zarządza pięcioma kontami, które obejmują dwa konta sprzedaży bezpośredniej i trzy konta sprzedaży kanałowej. Chce, aby jej współpracownik Bogdan zarządzał kontami sprzedaży kanałowej. W tym celu:

 1. Bogdan tworzy własne konto menedżera.
 2. Aneta łączy nowe konto menedżera należące do Bogdana z własnym kontem menedżera. Bogdan ma teraz podrzędne konto menedżera zarządzane przez konto Anety.
 3. Aneta zmienia konto menedżera dla trzech kont sprzedaży kanałowej na należące do Bogdana konto menedżera.

Teraz Bogdan ma dostęp do trzech kont, którego potrzebował, a Aneta nadal może przeglądać każde z nich ze swojego konta menedżera wyższego poziomu.

Odłączanie konta od konta menedżera

Pojedyncze konta AdWords można odłączać od konta menedżera z zachowaniem ich historii i ustawień funkcji AdWords. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na zarządzane konto AdWords na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego  w górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia konta.
 4. Kliknij Dostęp do konta na bocznym panelu nawigacyjnym.
 5. Przewiń do sekcji „Menedżerowie klientów”. W wierszu konta menedżera, które chcesz rozłączyć, kliknij menu Działania i wybierz Przerwij dostęp.
 6. Kliknij OK.

Po rozłączeniu konta AdWords jego użytkownik może poprosić o połączenie go z nowym kontem menedżera.

Odłączanie i śledzenie konwersji dla wielu kont

Jeśli przenosisz konto, na którym był używany tag do śledzenia konwersji między kontami, ale zarządzane konto wciąż mieści się w strukturze Twojego konta, tag śledzenia konwersji między kontami nadal będzie działać na zarządzanym koncie. Jeśli jednak zarządzane konto wykracza poza strukturę Twojego konta, tag przestanie rejestrować konwersje dla kliknięć, które nastąpiły po przeniesieniu konta. Pamiętaj, że tag śledzenia konwersji dla wielu kont będzie rejestrował konwersje dla kliknięć, które nastąpiły przed przeniesieniem konta przez okres okna konwersji (zwykle 30 dni).

Jeśli zarządzane konto miało własny tag konwersji zainstalowany wcześniej w witrynie, zacznie on znowu śledzić konwersje (chyba że w jego miejsce wstawiono inny tag śledzenia konwersji dla wielu kont). ​Więcej informacji o śledzeniu konwersji dla wielu kont.​

Rozłączanie i płatności skonsolidowane

Ważne: jeśli przenosisz zarządzane konto z płatnościami skonsolidowanymi między kontami menedżera, ustawienia rozliczeniowe tego zarządzanego konta pozostaną bez zmian. Po przeniesieniu konta na nowym koncie menedżera nie będzie dostępu do budżetu. Wszystkie aktywne i oczekujące budżety pozostaną aktywne, a reklamy na koncie nadal będą wyświetlane i rozliczane na oryginalnym koncie.

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim koncie menedżera były naliczane należności za zarządzane konto, które planujesz przenieść, upewnij się, że wszystkie budżety z tego konta menedżera zostały zakończone, zanim przeniesiesz konto. Jeśli przeniesiesz konto wcześniej, utracisz dostęp do strony płatności i konieczny będzie bezpośredni telefon do pomocy technicznej Google z prośbą o wprowadzenie zmiany.

Aby zakończyć budżety przed przeniesieniem konta:

 1. Na zarządzanym koncie kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności.
 2. Kliknij link Budżety konta, a następnie odszukaj budżet, który chcesz usunąć, zakończyć lub edytować.
 3. Po znalezieniu budżetu odszukaj kolumnę Działania. Aby usunąć budżet ze stanem „W trakcie sprawdzania”, kliknij Anuluj. Aby zakończyć budżet ze stanem „Oczekuje na aktywację”, kliknij Usuń. Aby zakończyć aktywny budżet, kliknij Zakończ.
 4. Następnie kliknij Prześlij.
   

Jeśli przenosisz konto na konto menedżera, do którego masz już dostęp, nie musisz podejmować żadnych działań, ponieważ płatności będą nadal rozliczane na tym samym koncie menedżera.

Tworzenie opcjonalnego konta logowania AdWords z poziomu konta menedżera

Można utworzyć nowe konto AdWords lub AdWords Express bezpośrednio z konta menedżera bez dodatkowego adresu e-mail i hasła. Takie konto AdWords nie będzie miało żadnych użytkowników, a więc żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać do niego dostępu, dopóki go bezpośrednio nie zaprosisz.

Tworzenie takiego konta nie daje użytkownikom konta menedżera większej kontroli nad codziennym zarządzaniem kontem AdWords bez loginu. Pozwoli jednak na zapraszanie do tego konta menedżera użytkowników z dostępem administracyjnym, akceptowanie zaproszeń użytkowników, odbieranie dostępu innemu menedżerowi, przyjmowanie zaproszenia dla innego menedżera oraz odrzucanie innego menedżera.

Alarmy krytyczne dla kont AdWords bez loginu są wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem menedżera. Jednak na konto menedżera nie są domyślnie wysyłane powiadomienia e-mailowe dla zarządzanego konta. Aby je otrzymywać, wybierz „Ustawienia konta” pod ikoną koła zębatego , kliknij „Ustawienia powiadomień” na bocznym panelu nawigacyjnym i zmień wybrane ustawienia.

Jak utworzyć opcjonalne konto logowania w ramach konta menedżera:
 1. Zaloguj się na konto menedżera na https://adwords.google.pl.
 2. Kliknij kartę Konta.
 3. Kliknij kartę Skuteczność.
 4. Kliknij + Konto.
 5. Wybierz, jakie konto chcesz utworzyć: AdWords lub AdWords Express.
 6. Nazwij nowe konto (ta nazwa będzie widoczna dla Ciebie i na kontach zarządzanych).
 7. Wybierz w menu kraj strefy czasowej i strefę czasową. Tych ustawień nie można potem zmienić, należy więc wybierać uważnie.
 8. Wybierz stałą walutę dla tego konta. Przed podjęciem decyzji przejrzyj dostępne opcje płatności dla lokalnych walut. Nie każda waluta jest dostępna we wszystkich regionach.
 9. Zaznacz odpowiednie pola wyboru, jeśli chcesz, by to konto menedżera otrzymywało „spersonalizowane pomysły i oferty specjalne” lub „newslettery AdWords z najlepszymi praktykami i ofertami” powiązane z nowym kontem AdWords.
 10. Kliknij Zaproś użytkownika do korzystania z tego konta (opcjonalnie), jeśli chcesz zezwolić innemu użytkownikowi na dostęp do tego konta AdWords. Możesz też utworzyć konto bez użytkownika. Aby zaprosić innego użytkownika, wpisz jego adres e-mail i wybierz poziom dostępu, jaki chcesz mu przyznać: „Dostęp administracyjny”, „Dostęp standardowy” lub „Dostęp tylko do odczytu”. Więcej informacji o poziomach dostępu na kontach menedżera

Pamiętaj

 • Nie możesz rozłączyć konta bez loginu z kontem menedżera bez uprzedniego zaproszenia użytkownika z „dostępem administracyjnym” do konta. Dowiedz się, jak zaprosić użytkownika do korzystania z konta.
 • Nie możesz utworzyć konta bez loginu w Edytorze AdWords. Do jego utworzenia trzeba posłużyć się interfejsem AdWords.

Wskazówka

Możesz powiązać maksymalnie pięć kont AdWords (w tym konta menedżera) z jednym adresem e-mail. Jeśli jednak zarządzasz więcej niż pięcioma kontami lub chcesz monitorować skuteczność czy śledzić konwersje na różnych kontach, konta menedżera mogą być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Dowiedz się więcej o powiązaniu wielu kont.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?
Zaloguj się na konto AdWords

Uzyskaj pomoc i wskazówki dotyczące Twojego konta, logując się za pomocą adresu e-mail powiązanego z kontem AdWords lub sprawdź, jak rozpocząć korzystanie z AdWords.