Sledování a optimalizace kampaní v Nákupech Google

Dostupnost

V následujících zemích se mohou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat ve službách Nákupy Google a Vyhledávání Google: USA, Velká Británie, Austrálie, Německo, Francie, Japonsko, Itálie, Nizozemí, Brazílie, Španělsko, Švýcarsko a Česká republika.

V následujících zemích se budou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat pouze ve Vyhledávání Google: Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Indie, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko, Turecko.

Monitorování výkonu kampaní v Nákupech Google

Výkon kampaně v Nákupech Google lze měřit několika různými způsoby:

 • Karta Skupiny produktů uvádí výkon reklam na skupiny produktů.
 • Chcete-li zobrazit data o výkonu podle všech dostupných dimenzí a atributů produktu – dokonce se zaměřením na jednotlivé položky, navštivte kartu Dimenze.

Důležité poznámky

Reklamy s produktovými informacemi se generují podle údajů a zdrojů, které nastavíte v účtu Google Merchant Center. Můžete sice určit skupiny produktů v kampaních, ale výkon reklam je úzce spojen s údaji, které zadáte do zdrojů služby Merchant Center. Je proto nutné, aby tyto údaje byly správné a aktuální. Přečtěte si, jak ověřit kvalitu zdroje dat služby Merchant Center.

Kontrola výkonu na kartě Skupiny produktů

Použití metrik týkajících se konkurence

Kromě standardních výkonnostních metrik AdWords, jako jsou například maximální cena za proklik (max. CPC), počet zobrazení, míra prokliku (CTR) a metriky konverzí, umožňují kampaně v Nákupech Google také přístup k metrikám pro porovnávání s konkurencí, jako jsou srovnávací míra prokliku (CTR), srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) a podíl zobrazení. Díky těmto metrikám můžete zjistit, jak si vedete v porovnání s ostatními inzerenty, kteří inzerují podobné produkty. Další informace o metrikách pro porovnání s konkurencí v kampaních v Nákupech Google

Stažení přehledů výkonu

Karta Skupiny produktů umožňuje stažení přehledu výkonu vašich skupin produktů v čase. Údaje v přehledu lze rozdělit do segmentů na základě možností, které jsou pro vás nejdůležitější, například podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení. Přehled můžete využít i k provádění hromadných změn ve skupinách produktů.

Postup stažení přehledu skupiny produktů:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu vyberte kampaň v Nákupech Google.
 4. V této kampani vyberte reklamní sestavu.
 5. Klikněte na kartu Skupiny produktů.
 6. Zkontrolujte, že jsou v tabulce uvedeny všechny sloupce, které budete chtít upravit. Pak klikněte na tlačítko stahování. Vypadá takto: Download button.
 7. Pokud chcete údaje segmentovat podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Nebude také možné segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí. Tento segmentovaný přehled nelze označit jako upravitelný.
 8. Pokud si stáhnete upravitelný přehled, můžete jej využít k provádění hromadných změn ve skupinách produktů, cenových nabídkách, měřicích šablonách nebo vlastních parametrech. Další informace o přehledech ke stažení a hromadném nahrávání. Důležité poznámky:
  • Nelze stáhnout upravitelný přehled používající segmenty.
  • Tabulku uložte v některém z podporovaných formátů (XLSX, TSV, nebo CSV).
 9. Klikněte na možnost Stáhnout.
Kontrola výkonu na kartě Dimenze

Na kartě Dimenze jsou k dispozici podrobné a přizpůsobené přehledy výkonu kampaní v Nákupech Google podle všech dostupných dimenzí, mezi které patří atributy produktů odvozené ze zdroje produktů Merchant Center, jako například kategorie, typ produktu, číslo položky, značka nebo číslo ve službě Merchant Center. Díky tomu můžete údaje pružně třídit a filtrovat tak, aby odpovídaly inventáři produktů, a to na libovolné úrovni podrobnosti. Na základě těchto údajů se pak můžete kvalifikovaně rozhodnout o příštím směřování kampaně.

Na kartě Dimenze můžete rovněž získat přístup k metrikám konkurence, jako je srovnávací míra prokliku (CTR), srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) a podíl zobrazení. Díky těmto metrikám můžete zjistit, jak si vedete v porovnání s ostatními inzerenty, kteří inzerují podobné produkty. Další informace o metrikách pro porovnání s konkurencí v kampaních v Nákupech Google

Postup zobrazení údajů o výkonu kampaně v Nákupech Google:

 1. Vyberte kampaň nebo reklamní sestavu, k níž si chcete zobrazit informace.
 2. Klikněte na kartu Dimenze.
 3. Z rozbalovací nabídky Zobrazit vyberte možnost Nákupy a pak vyberte atribut, který chcete použít k seřazení dat výkonu: kategorie, typ produktu, ID položky, značka, ID Merchant Center nebo ID obchodu.

Na kartě Dimenze můžete přizpůsobit informace, které chcete zobrazit. Postup:

 1. Na kartě Dimenze klikněte na tlačítko Sloupce a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Přizpůsobit sloupce.
 2. Chcete-li na kartu přidat sloupce, zvolte v části Vybrat metriky požadovaný typ metriky (Atributy produktu, Výkon, Konverze, Porovnání konkurence).
 3. Klikněte na Přidat a vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
 4. Chcete-li sloupec z karty skupin produktů odstranit, klikněte na možnost Odebrat.
 5. Až sloupce uspořádáte, klikněte na tlačítko Použít.

Z karty Dimenze můžete stáhnout neupravitelné přehledy výkonu. Pokud chcete zobrazit údaje rozdělené do řádků na základě možností, které jsou pro vás nejdůležitější, například podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení, použijte segmenty. Nelze segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.

Postup stažení neupravitelného přehledu z karty Dimenze:

 1. Na kartě Dimenze se přesvědčte, že se v tabulce zobrazují všechny informace, které chcete vidět. Pak klikněte na tlačítko stahování, které vypadá takto: Download button.
 2. Pokud chcete údaje rozdělit podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Nelze segmentovat údaje o podílu zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.
 3. Klikněte na možnost Stáhnout.

Tip

Údaje o výkonu můžete také segmentovat na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy, abyste mohli a porovnat návštěvnost z Vyhledávací sítě Google a z partnerských webů ve Vyhledávací síti. Stačí přejít na kartu Kampaně nebo Reklamní sestavy, kliknout na rozbalovací nabídku Segment a vybrat možnost Síť (s partnerskými vyhledávacími stránkami).

Sledování výkonu místního nákupního kanálu

Pokud prostřednictvím zdroje Místní produkty ve službě Merchant Center propagujete produkty, které prodáváte v kamenných obchodech, můžete zobrazit přehledy výkonu kampaně nebo reklamní sestavy pro místní nákupní kanál, když své přehledy rozdělíte podle typu kliknutí, kanálu nebo exkluzivity kanálu.

Segmentovat podle typu kliknutí

Když přehled rozdělíte podle typu kliknutí, obrazí se údaje pro tyto čtyři typy kliknutí:

Název typu kliknutí Význam
Reklama s produktovými informacemi Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil online produkt
Reklama s produktovými informacemi – místní Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil místní produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová místní Kliknutí na místní část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová online Kliknutí na online část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt

Jak zobrazit údaje o výkonu:

 1. Přejděte v AdWords na kartu Kampaně.
 2. V požadované kampani nebo reklamní sestavě klikněte na rozbalovací nabídku Segment a vyberte z ní možnost Typ kliknutí. See how to segment your data

Rozdělení podle kanálu a exkluzivity kanálu

Návod na rozdělení přehledu podle kanálu nebo exkluzivity kanálu:

 1. Přejděte v AdWords na kartu Kampaně.
 2. V kampani nebo reklamní sestavě, která vás zajímá, klikněte na kartu Dimenze.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Zobrazit a vyberte nabídku Nákupy > Kanál nebo Nákupy > Exkluzivita kanálu. See how to segment your data

Tip

Správa kampaní v Nákupech v AdWords Editoru

Je to bezplatná aplikace ke stažení, která slouží ke správě kampaní ve službě AdWords offline. AdWords Editor můžete použít ke změně cenových nabídek na skupiny produktů a adresy vstupní stránky. Další informace

Optimalizace kampaně pomocí metrik pro porovnání s konkurencí a Simulátoru nabídek

U kampaní v Nákupech Google můžete díky metrikám pro porovnání konkurence zjistit, jaký výkon podávají vaše reklamy s produktovými informacemi v porovnání s reklamami na podobné produkty. Pomocí těchto údajů pak můžete určit nejvhodnější strategie nabídek, které vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků.

Sledování a zlepšování výkonu pomocí srovnávacích údajů a údajů o podílu zobrazení

Srovnávací údaje jsou k dispozici na kartách Skupiny produktů a Dimenze vaší reklamní sestavy. Údaje o podílu zobrazení jsou k dispozici na kartách Kampaně, Reklamní sestavy, Skupiny produktů a Dimenze.

Díky srovnávacím údajům budete moci sledovat, jaký výkon mají reklamy s produktovými informacemi ostatních inzerentů na podobné produkty. Na základě těchto informací můžete upravit své nabídky nebo nastavení kampaně a zvýšit její výkon. Zobrazené údaje o výkonu konkurentů jsou souhrnné a průměrné. Proto jsou veškeré údaje o výkonu anonymní.

Srovnávací míra prokliku (CTR) uvádí výkon ostatních reklam s produktovými informacemi na podobné produkty. Metrika vychází z toho, jak často uživatelé reagovali kliknutím, pokud se jim takové reklamy zobrazily. Pokud je například srovnávací CTR výrazně vyšší než CTR vaší skupiny produktů, můžete zvýšit nabídku pro danou skupinu produktů nebo doplnit informace o produktu v účtu Merchant Center, zejména obrázky a názvy produktů.

Srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) uvádí, jaké nabídky mají ostatní inzerenti pro podobné produkty. Na základě těchto informací můžete porovnat svoji strategii nabízení cen pro skupinu produktů se strategií ostatních inzerentů, kteří inzerují podobné produkty. Potom můžete vylepšit nabídky a optimalizovat tak výkon svých reklam. Pokud je například srovnávací max. CPC podstatně vyšší než vaše max. CPC, můžete nabídku zvýšit.

Důležité poznámky

Pokud nevidíte srovnávací údaje, může to být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů:

 • Není dost srovnatelných produktů od jiných inzerentů.
 • Produkty ve vaší skupině produktů se zatím neobjevily v dostatečném počtu aukcí.
 • Neuplynula dostatečně dlouhá doba. Srovnávací údaje se na účtu projeví za 1 až 2 dny od konání aukce. Je-li časové období nastaveno na „Dnes‟ nebo „Včera‟, zvolte delší časové období.
 • Prohlížíte si skupinu produktů na úrovni ID položky. Srovnávací metriky nejsou k dispozici pro skupiny produktů používajících atribut ID položky. Můžete si ale zobrazit srovnávací údaje pro dále rozdělenou skupinu produktů obsahující skupinu produktů na úrovni ID položky.

Podíl zobrazení udává počet zaznamenaných zobrazení vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat. Tato metrika, která se aktualizuje jednou denně, vám může pomoct rozpoznat potenciální příležitosti k získání většího počtu zobrazení a kliknutí. Pokud má například skupina produktů nízký podíl zobrazení ve vyhledávání, možná budete chtít zkusit zlepšit pravděpodobnost zhlédnutí vašich reklam zvýšením nabídky nebo zlepšením kvality produktových dat. Údaje o podílu zobrazení najdete na kartách Kampaně, Reklamní sestavy, Skupiny produktů a Dimenze. Další informace o měření podílu zobrazení

Důležité upozornění

 • Pokud data podílu zobrazení nevidíte, mohlo by to být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů:
  • Prohlížíte si skupinu produktů na úrovni ID položky. Metrika podílu zobrazení není k dispozici u skupin produktů používajících atribut ID položky.
  • Produkty ve vaší skupině produktů se zatím neobjevily v dostatečném počtu aukcí.
  • Neuplynula dostatečně dlouhá doba. Data podílu zobrazení se projeví na účtu za 1‒2 dny od konání aukce. Je-li časové období nastaveno na „Dnes‟ nebo „Včera‟, zvolte delší časové období.
Porovnání výkonu pomocí přehledu Statistiky aukcí

Přehled Statistiky aukcí vám umožňuje porovnávat svůj výkon s ostatními inzerenty, kteří se účastní stejných aukcí jako vy. Na základě těchto údajů můžete činit strategická rozhodnutí týkající se nabídek a rozpočtů. Díky nim se totiž dozvíte, ve kterých aspektech jste úspěšní a kde byste mohli svůj výkon vylepšit. Tyto údaje jsou k dispozici od října 2014 do současnosti.

Další informace o přehledu Statistiky aukcí pro kampaně v Nákupech Google

Odhadování výkonu pomocí Simulátoru nabídek

Chcete zvýšit nebo snížit nabídky, ale nejste si jisti, jaký vliv by to mělo na výkon? Simulátor nabídek odhadne, jaké by mohly být výsledky vaší inzerce za posledních sedm dní, kdybyste bývali nastavili jiné nabídky. Snáze si tak ujasníte, jak by různé nabídky pro skupiny produktů mohly ovlivnit vaši návštěvnost. 

Simulátor nabídek shromažďuje a analyzuje údaje z aukcí reklam na Googlu za předchozích sedm dnů. Zohledňuje při tom kvalitu vašich reklam, konkurenční nabídky a údaje o produktech. Nástroj pak na základě těchto informací odhadne, jak by se určité změny vaší nabídky projevily na počtu kliknutí, nákladech, počtu zobrazení a počtu konverzí.

Další informace o používání Simulátoru nabídek spolu s kampaněmi v Nákupech Google

Optimalizace návratnosti investic pomocí měření konverzí a nabídek rozšířené ceny za proklik (ECPC)

Chcete-li zjistit, jestli kliknutí vedou k uskutečnění prodejů, doporučujeme nastavit si v účtu měření konverzí. Tento bezplatný nástroj vám ukáže, co se stalo po kliknutí na vaši reklamu (že například někdo koupil nabízený produkt nebo se zaregistroval k odběru vašeho zpravodaje). Na základě těchto informací pak můžete spočítat svoji skutečnou návratnost investic (ROI) do inzerce pomocí AdWords. Další informace o měření konverzí naleznete níže v části Další postup.

Pokud používáte měření konverzí a chcete zvýšit svůj prodejní potenciál a lépe zužitkovat rozpočet, zvažte možnost použít pro kampaň v Nákupech Google nabídky rozšířené ceny za proklik (ECPC). Funkce ECPC na základě údajů z měření konverzí vyhodnocuje, která kliknutí vedou častěji ke konverzím a u kterých je to méně pravděpodobné. AdWords pak podle toho automaticky upraví vaši nabídku – buď nabídku maximální CPC až o 30 % (po uplatnění případných nastavených úprav nabídky), nebo jejím snížením až o 100 %.

Nabídky ECPC můžete zapnout na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy. Poté nabídky stanovte na úrovni reklamní sestavy nebo skupiny produktů.

Důležité poznámky

U reklam s produktovými informacemi fungují nabídky ECPC pouze ve Vyhledávání Google a jsou optimalizované pro konvertovaná kliknutí (optimalizace pro konverze zatím není k dispozici). Nabídky ECPC zatím také nejsou k dispozici pro reklamy s produktovými informacemi, které se zobrazují na partnerských webech ve Vyhledávací síti.

Pokud chcete používat nabídky ECPC, musíte vytvořit flexibilní strategii nabídek (pokud ji dosud nemáte) a použít ji na vybranou kampaň nebo reklamní sestavu.

Jak vytvořit flexibilní strategii nabídek ECPC a použít ji na kampaň nebo reklamní sestavu.

Pokud dosud nemáte ve sdílené knihovně uloženu flexibilní strategii nabídek ECPC, musíte ji nejprve vytvořit. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu klikněte na položku Sdílená knihovna.
 4. V části Strategie nabídek klikněte na Zobrazit.
 5. Klikněte na tlačítko +Strategie nabídek a vyberte Rozšířená CPC.
 6. Pojmenujte strategii nabídek a klikněte na tlačítko Uložit. Nyní bude vytvořená strategie dostupná ve „Sdílené knihovně“.

 

Když vytvoříte flexibilní strategii nabídek ECPC, musíte ji použít na kampaň nebo reklamní sestavu.

Postup použití strategie nabídek ECPC na existující kampaň:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete změnit.
 4. Klikněte na kartu Nastavení.
 5. V části Strategie nabídek klikněte na Upravit.
 6. Chcete-li použít nebo změnit strategii nabídek, klikněte na volbu Vybrat flexibilní strategii nabídek a zvolte požadovanou strategii.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

 

Postup použití flexibilní strategie nabídek ECPC na reklamní sestavu:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na Všechny kampaně na postranním navigačním panelu, nebo klikněte na kartu Reklamní sestavy.
 4. Vyberte reklamní sestavu, pro níž chcete použít flexibilní strategii nabídek.
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku Strategie nabídek a vyberte volbu Použít flexibilní strategii nabídek.
 6. Vyberte uloženou strategii nabídek ECPC, kterou chcete pro tuto reklamní sestavu použít.
 7. Klikněte na tlačítko Provést změny.

 

 

Pomohl vám tento článek?