Sledování a optimalizace kampaní v Nákupech Google

Dostupnost

V následujících zemích se mohou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat ve službách Nákupy Google a Vyhledávání Google: USA, Velká Británie, Austrálie, Německo, Francie, Japonsko, Itálie, Nizozemí, Brazílie, Španělsko, Švýcarsko a Česká republika.

V následujících zemích se budou reklamy s produktovými informacemi zobrazovat pouze ve Vyhledávání Google: Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Indie, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko, Turecko.

Monitorování výkonu kampaní v Nákupech Google

Výkon kampaně v Nákupech Google lze měřit několika různými způsoby:

 • Karta Skupiny produktů uvádí výkon reklam na skupiny produktů.
 • Chcete-li zobrazit data o výkonu podle všech dostupných dimenzí a atributů produktu – dokonce se zaměřením na jednotlivé položky, navštivte kartu Dimenze.

Důležité poznámky

Reklamy s produktovými informacemi se generují podle údajů a zdrojů, které nastavíte v účtu Google Merchant Center. V kampaních sice můžete definovat skupiny produktů, výkon reklam je ale velmi závislý na údajích, které zadáte do zdrojů ve službě Merchant Center. Je proto nutné, aby tyto údaje byly přesné a aktuální. Přečtěte si, jak ověřit kvalitu zdroje dat služby Merchant Center.

Kontrola výkonu na kartě Skupiny produktů

Kromě standardních výkonnostních metrik AdWords, jako jsou maximální cena za proklik (max. CPC), počet zobrazení, míra prokliku (CTR) a metriky konverzí, umožňují kampaně v Nákupech Google také přístup k metrikám pro porovnávání s konkurencí, jako jsou srovnávací míra prokliku (CTR), srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) a podíl zobrazení. Díky těmto metrikám můžete zjistit, jak si vedete v porovnání s ostatními inzerenty, kteří inzerují podobné produkty. Další informace o metrikách pro porovnání s konkurencí v kampaních v Nákupech Google

Pokud chcete zobrazit údaje rozdělené do řádků na základě možností, které jsou pro vás nejdůležitější, například podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení, můžete si stáhnout přehled využívající segmenty, který nelze upravovat. Nelze segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.

Na kartě Skupiny produktů také můžete stáhnout upravitelné přehledy, ve kterých zobrazíte své údaje. Pak provedete změny v nabídkách nebo cílových adresách URL skupin produktů a nahrajete aktualizovaný přehled zpět do svého účtu, kde se nové změny automaticky provedou. Další informace o přehledech ke stažení a hromadném nahrávání pro kampaně v Nákupech Google

Postup stažení přehledu skupiny produktů:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu vyberte kampaň v Nákupech Google.
 4. V této kampani vyberte reklamní sestavu.
 5. Klikněte na kartu Skupiny produktů.
 6. Zkontrolujte, že jsou v tabulce uvedeny všechny skupiny produktů, které budete chtít upravit. Pak klikněte na tlačítko stahování, které vypadá takto: Tlačítko Stáhnout.
 7. Pokud chcete údaje segmentovat podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Jestliže používáte segmenty, nebude možné stáhnout přehled, který by se dal upravit. Nebude také možné segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí. Tento segmentovaný přehled nelze označit jako upravitelný.
 8. Chcete-li stáhnout přehled, který lze upravovat, zaškrtněte políčko Upravitelné. Důležité poznámky:
  • Nelze stáhnout upravitelný přehled používající segmenty.
  • Upravitelné přehledy lze stáhnout pouze ve formátech .csv a Excel.
  • Upravitelné přehledy jsou standardně v angličtině bez ohledu na jazykové nastavení uživatele.
 9. Klikněte na možnost Stáhnout.
Kontrola výkonu na kartě Dimenze

Na kartě Dimenze jsou k dispozici podrobné a přizpůsobené přehledy výkonu kampaní v Nákupech Google podle všech dostupných dimenzí, mezi které patří atributy produktů odvozené ze zdroje produktů Merchant Center, jako například kategorie, typ produktu, číslo položky, značka nebo číslo ve službě Merchant Center. Díky tomu můžete údaje pružně třídit a filtrovat tak, aby odpovídaly inventáři produktů, a to na libovolné úrovni podrobnosti. Na základě těchto údajů se pak můžete kvalifikovaně rozhodnout o příštím směřování kampaně.

Na kartě Dimenze můžete rovněž získat přístup k metrikám konkurence, jako je srovnávací míra prokliku (CTR), srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) a podíl zobrazení. Díky těmto metrikám můžete zjistit, jak si vedete v porovnání s ostatními inzerenty, kteří inzerují podobné produkty. Další informace o metrikách pro porovnání s konkurencí v kampaních v Nákupech Google

Postup zobrazení údajů o výkonu kampaně v Nákupech Google:

 1. Vyberte kampaň nebo reklamní sestavu, k níž si chcete zobrazit informace.
 2. Klikněte na kartu Dimenze.
 3. Z rozbalovací nabídky Zobrazit vyberte možnost Nákupy a pak vyberte atribut, který chcete použít k seřazení dat výkonu: kategorie, typ produktu, ID položky, značka, ID Merchant Center nebo ID obchodu.

Na kartě Dimenze můžete upravit informace, které chcete zobrazit. Postup:

 1. Na kartě Dimenze klikněte na tlačítko Sloupce a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Přizpůsobit sloupce.
 2. Chcete-li na kartu přidat sloupce, zvolte v části Vybrat metriky požadovaný typ metriky (Atributy produktu, Výkon, Konverze, Porovnání konkurence).
 3. Klikněte na Přidat a vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
 4. Chcete-li sloupec z karty skupin produktů odstranit, klikněte na možnost Odebrat.
 5. Až sloupce uspořádáte, klikněte na tlačítko Použít.

Z karty Dimenze můžete stáhnout neupravitelné přehledy výkonu. Pokud chcete zobrazit údaje rozdělené do řádků na základě možností, které jsou pro vás nejdůležitější, například podle dnů v týdnu, typu kliknutí nebo zařízení, použijte segmenty. Nelze segmentovat podíl zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.

Postup stažení neupravitelného přehledu z karty Dimenze:

 1. Na kartě Dimenze se přesvědčte, že se v tabulce zobrazují všechny informace, které chcete vidět. Pak klikněte na tlačítko stahování, které vypadá takto: Tlačítko Stáhnout.
 2. Pokud chcete údaje rozdělit podle zařízení, dne v týdnu nebo typu kliknutí, klikněte na možnost +Přidat segment, pak na rozbalovací nabídku a vyberte požadovanou možnost. Nelze segmentovat údaje o podílu zobrazení, srovnávací CTR ani srovnávací CPC podle zařízení nebo typu kliknutí.
 3. Klikněte na možnost Stáhnout.

Tip

Údaje o výkonu můžete také segmentovat na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy, abyste mohli a porovnat návštěvnost z Vyhledávací sítě Google a z partnerských webů ve Vyhledávací síti. Stačí přejít na kartu Kampaně nebo Reklamní sestavy, kliknout na rozbalovací nabídku Segment a vybrat možnost Síť (s partnerskými vyhledávacími stránkami).

Sledování výkonu místního nákupního kanálu

Pokud prostřednictvím zdroje Místní produkty ve službě Merchant Center propagujete produkty, které prodáváte v kamenných obchodech, můžete zobrazit přehledy výkonu kampaně nebo reklamní sestavy pro místní nákupní kanál, když rozdělíte své přehledy podle typu kliknutí, kanálu nebo exkluzivity kanálu.

Segmentovat podle typu kliknutí

Když přehled rozdělíte podle typu kliknutí, obrazí se údaje pro tyto čtyři typy kliknutí:

Název typu kliknutí Význam
Reklama s produktovými informacemi Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil online produkt
Reklama s produktovými informacemi – místní Kliknutí na reklamu, ve které se zobrazil místní produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová místní Kliknutí na místní část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt
Reklama s produktovými informacemi – vícekanálová online Kliknutí na online část reklamy se dvěma odkazy – jedním na místní produkt a jedním na online produkt

Jak zobrazit údaje o výkonu:

 1. Přejděte v AdWords na kartu Kampaně.
 2. V požadované kampani nebo reklamní sestavě klikněte na rozbalovací nabídku Segment a vyberte z ní možnost Typ kliknutí. See how to segment your data

Rozdělení podle kanálu a exkluzivity kanálu

Návod na rozdělení přehledu podle kanálu nebo exkluzivity kanálu:

 1. Přejděte v AdWords na kartu Kampaně.
 2. V kampani nebo reklamní sestavě, která vás zajímá, klikněte na kartu Dimenze.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Zobrazit a vyberte nabídku Nákupy > Kanál nebo Nákupy > Exkluzivita kanálu. See how to segment your data

Tip

Správa kampaní v Nákupech v AdWords Editoru

Je to bezplatná aplikace ke stažení, která slouží ke správě kampaní ve službě AdWords offline. AdWords Editor můžete použít ke změně cenových nabídek na skupiny produktů a adresy vstupní stránky. Další informace

Optimalizace kampaně pomocí metrik pro porovnání s konkurencí a Simulátoru nabídek

U kampaní v Nákupech Google můžete díky metrikám pro porovnání konkurence zjistit, jaký výkon podávají vaše reklamy s produktovými informacemi v porovnání s reklamami na podobné produkty. Pomocí těchto údajů pak můžete určit nejvhodnější strategie nabídek, které vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků.

Sledování a zlepšování výkonu pomocí srovnávacích údajů a údajů o podílu zobrazení

Srovnávací údaje a údaje o podílu zobrazení jsou k dispozici na kartách Skupiny produktů a Dimenze příslušné reklamní sestavy.

Díky srovnávacím údajům budete moci sledovat, jaký výkon mají reklamy s produktovými informacemi ostatních inzerentů na podobné produkty. Na základě těchto informací můžete upravit své nabídky nebo nastavení kampaně a zvýšit její výkon. Zobrazené údaje o výkonu konkurentů jsou souhrnné a průměrné. Proto jsou veškeré údaje o výkonu anonymní.

Srovnávací míra prokliku (CTR) uvádí výkon ostatních reklam s produktovými informacemi na podobné produkty. Metrika vychází z toho, jak často uživatelé reagovali kliknutím, pokud se jim takové reklamy zobrazily. Pokud je například srovnávací CTR výrazně vyšší než CTR vaší skupiny produktů, můžete zvýšit nabídku pro danou skupinu produktů nebo doplnit informace o produktu v účtu Merchant Center, zejména obrázky a názvy produktů.

Srovnávací maximální cena za proklik (max. CPC) uvádí, jaké nabídky mají ostatní inzerenti pro podobné produkty. Na základě těchto informací můžete porovnat svoji strategii nabízení cen pro skupinu produktů se strategií ostatních inzerentů, kteří inzerují podobné produkty. Potom můžete vylepšit nabídky a optimalizovat tak výkon svých reklam. Pokud je například srovnávací max. CPC podstatně vyšší než vaše max. CPC, můžete nabídku zvýšit.

Důležité poznámky

Pokud nevidíte srovnávací údaje, může to být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů:

 • Není dost srovnatelných produktů od jiných inzerentů.
 • Produkty ve vaší skupině produktů se zatím neobjevily v dostatečném počtu aukcí.
 • Neuplynula dostatečně dlouhá doba. Srovnávací údaje se na účtu projeví za 1 až 2 dny od konání aukce. Je-li časové období nastaveno na „Dnes‟ nebo „Včera‟, zvolte delší časové období.
 • Prohlížíte si skupinu produktů na úrovni ID položky. Srovnávací metriky nejsou k dispozici pro skupiny produktů používající atribut ID položky. Můžete si ale zobrazit srovnávací údaje pro dále rozdělenou skupinu produktů obsahující skupinu produktů na úrovni ID položky.

Podíl zobrazení udává počet zaznamenaných zobrazení vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat. Tato metrika, která se aktualizuje jednou denně, vám může pomoct rozpoznat potenciální příležitosti k získání většího počtu zobrazení a kliknutí. Pokud má například skupina produktů nízký podíl zobrazení, možná budete chtít zkusit zlepšit pravděpodobnost zhlédnutí vašich reklam zvýšením nabídky nebo zlepšením kvality produktových dat. Údaje o podílu zobrazení najdete na kartách Skupiny produktů a Dimenze. Další informace o měření podílu zobrazení

Důležité upozornění

 • Pokud údaje o podílu zobrazení nevidíte, mohlo by to být způsobeno jedním nebo více z následujících důvodů:
  • Prohlížíte si skupinu produktů na úrovni ID položky. Metrika podílu zobrazení není k dispozici u skupin produktů používajících atribut ID položky.
  • Produkty ve vaší skupině produktů se zatím neobjevily v dostatečném počtu aukcí.
  • Neuplynula dostatečně dlouhá doba. Data podílu zobrazení se projeví na účtu za 1‒2 dny od konání aukce. Je-li časové období nastaveno na „Dnes‟ nebo „Včera‟, zvolte delší časové období.
Porovnání výkonu pomocí přehledu Statistiky aukcí

Přehled Statistiky aukcí vám umožňuje porovnávat svůj výkon s ostatními inzerenty, kteří se účastní stejných aukcí jako vy. Na základě těchto údajů můžete činit strategická rozhodnutí týkající se nabídek a rozpočtů. Díky nim se totiž dozvíte, ve kterých aspektech jste úspěšní a kde byste mohli svůj výkon vylepšit. Tyto údaje jsou k dispozici od října 2014 do současnosti.

Další informace o přehledu Statistiky aukcí pro kampaně v Nákupech Google

Odhadování výkonu pomocí Simulátoru nabídek

Chcete zvýšit nebo snížit nabídky, ale nejste si jisti, jaký vliv by to mělo na výkon? Simulátor nabídek odhadne, jaké by mohly být výsledky vaší inzerce za posledních sedm dní, kdybyste bývali nastavili jiné nabídky. Snáze si tak ujasníte, jak by různé nabídky pro skupiny produktů mohly ovlivnit vaši návštěvnost. Tento nástroj na kartě Skupiny produktů vám pomůže odhadnout, jaká nabídka vám pravděpodobně přinese požadovaný výkon s rozpočtem, jaký máte. Potom novou nabídku co nejdříve použijte pro své skupiny produktů nebo pro všechny podskupiny určité skupiny produktů.

Simulátor nabídek shromažďuje a analyzuje údaje z aukcí reklam na Googlu za předchozích sedm dnů. Zohledňuje při tom různé informace, například kvalitu vašich reklam, konkurenční nabídky a údaje o produktech. Nástroj pak na základě těchto informací odhadne, jak by se určité změny vaší nabídky projevily na počtu kliknutí, nákladech a počtu zobrazení.

Simulátor nabídek umožňuje odhadnout výkon pro jednotlivou skupinu produktů nebo pro skupinu produktů s podskupinami.

Při použití Simulátoru nabídek pro skupinu produktů s podskupinami:

 • Změny nabídek lze zobrazit v souhrnu a změny pro nevyloučené skupiny produktů lze modelovat i v případě, že jednotlivé skupiny produktů nemají samy o sobě pro tento odhad dostatek údajů.
 • Pomocí stupnice nabídek můžete zjistit, co by se mohlo stát, kdybyste zvýšili nebo snížili všechny nabídky pro skupiny produktů v rámci dané podskupiny o určité procento (například o 10 %). Pak stačí párkrát kliknout a danou úpravu nabídky můžete použít pro všechny tyto skupiny produktů. Stupnice nabídek není k dispozici pokud je některá ze skupin produktů rozdělena podle ID položky.
 • Můžete modelovat, co se stane, když změníte všechny nabídky ve skupině produktů s podskupinami na určitou pevně danou hodnotu. Pokud se rozhodnete použít nějakou takovou změnu v rámci celé skupiny produktů, výchozí nabídky pro reklamní sestavu se změní na tuto hodnotu a nabídky na úrovni skupiny produktů budou odstraněny.
 • Změny nabídek v rámci většího množství skupin produktů mohou významně zvýšit návštěvnost a způsobit dosažení rozpočtového limitu. Nástroj vám sdělí předpokládané náklady na změny v nabídkách. Abyste úpravu nabídek co nejlépe zužitkovali, bude možná potřeba navýšit rozpočet.

Příklad

Předpokládejme, že máte pro skupinu produktů „Boty značky ABC“ maximální CPC 20 Kč, ale zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby tato nabídka byla 30 Kč nebo 15 Kč.

Simulátor nabídek vám ukáže odhady počtu kliknutí, nákladů a počtu zobrazení, které byste s těmito nabídkami pro danou skupinu produktů zaznamenali. Nabídku můžete v Simulátoru nabídek změnit a hned ji na danou skupinu produktů použít.

Teď řekněme, že chcete zjistit odhady, jak by se změny nabídek projevily u dvou skupin produktů, „Boty značky ABC“ a „Všechny ostatní boty“, v rámci podskupiny „Boty“. Skupina produktů „Boty značky ABC“ má nabídku 20 Kč a skupina „Všechny ostatní boty“ má nabídku 24 Kč.

Když použijete možnost stupnice nabídek, budete moci zjistit možný dopad určitých procentuálních změn na tyto dvě skupiny produktů v rámci dané podskupiny. Když tedy zkusíte zvýšení o 10 %, nabídka pro skupinu produktů „Boty značky ABC“ bude 22 Kč a pro „Všechny ostatní boty“ 26,40 Kč. Zobrazí se odhady možného dopadu tohoto navýšení na obě tyto skupiny produktů.

Pokud použijete možnost Nastavit nabídku na úrovni skupiny produktů, budete moci zjisti možný dopad nastavení jednotné nabídky pro obě skupiny produktů. Pokud vyberete tuto možnost a zvolíte nabídku například 30 Kč, zobrazí se odhady dopadu pro případ, že by obě tyto skupiny produktů měly nabídky 30 Kč.

Simulátor nabídek vám může poskytnout představu o tom, jak mohly nabídky ovlivnit výkon reklam za posledních sedm dní. Jeho cílem však není odhadovat výkon do budoucna. Pokud si například myslíte, že výkon reklamy v určitém týdnu stoupne nebo klesne, je vhodné to zohlednit při nastavování nabídek pro dané období.

Důležité poznámky

 • Simulátor nabídek je k dispozici, pokud se reklamy s produktovými informacemi pro danou skupinu produktů zúčastnily dostatečného počtu aukcí nebo zaznamenaly dostatečný počet zobrazení na to, aby bylo možné získat potřebný objem dat pro odhad potenciálního výkonu při jiné nabídce. Pokud Simulátor nabídek nevidíte, pravděpodobně bude třeba nechat reklamy zobrazovat o trochu déle.
 • Simulátor nabídek není k dispozici pro skupiny produktů, které používají atribut ID položky, a pro vyloučené skupiny produktů bez nabídky.
 • Údaje zobrazené v Simulátoru nabídek pro vaši aktuální nabídku jsou odhadem na základě vaší návštěvnosti za posledních 7 dní. Pokud jste svou nabídku nedávno změnili, možná zaznamenáte určitý rozdíl mezi „aktuálními“ údaji v Simulátoru nabídek a skutečnými údaji dostupnými ve vašem účtu.

Pokud se nástroj stále nezobrazuje, zvažte revizi nabídky pro danou skupinu produktů nebo opravu či doplnění údajů o produktech.

Jak získat pomocí Simulátoru nabídek odhady pro jednotlivé skupiny produktů

Postup zobrazení odhadů pro jednotlivou skupinu produktů:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. V postranním navigačním panelu klikněte na požadovanou reklamní sestavu kampaně v Nákupech Google.
 3. Vyhledejte požadovanou skupinu produktů a klikněte na ikonu grafu simulátoru u nabídky ve sloupci Max. CPC.
 4. V okně Simulátoru nabídek vyberte různé nabídky a podívejte se, jak by mohly ovlivnit provoz.
 5. Bid Simulator -Shopping campaigns
 6. Nabídku můžete změnit a rovnou ji pro danou skupinu produktů použít. Stačí v Simulátoru nabídek vybrat jinou nabídku a kliknout na tlačítko Uložit.
Jak získat pomocí Simulátoru nabídek odhady pro skupiny produktů s podskupinami

Postup zobrazení odhadů pro skupiny produktů s podskupinami:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. V postranním navigačním panelu klikněte na požadovanou reklamní sestavu kampaně v Nákupech Google.
 3. Vyhledejte rozdělenou skupinu produktů obsahující podskupiny, které vás zajímají, a klikněte na ikonu grafu simulátoru ve sloupci Max. CPC (žádná nabídka tam nebude, protože je skupina rozdělena na podskupiny).
 4. Chcete-li zjistit, jak se procentuální změny nabídek pro tyto skupiny produktů projeví na návštěvnosti, vyberte v okně Simulátor nabídek možnost Stupnice nabídek (%). Pokud chcete svou nabídku změnit o dané procento, vyberte možnost vedle požadované nabídky a klikněte na Uložit.

  Chcete-li zjistit, jak se na návštěvnosti projeví různé pevné výše nabídek pro celou skupinu produktů rozdělenou na podskupiny, vyberte možnost Nastavit nabídku na úrovni skupiny produktů. Pokud chcete nabídku změnit, vyberte příslušnou možnost, nebo zadejte vlastní nabídku do pole Použít jinou nabídku. Pak klikněte na Uložit.

Tip

Jinou možností, jak snadno zobrazit odhady pro větší počet skupin produktů, je přidat sloupce Simulátoru nabídek do tabulky statistik na kartě Skupiny produktů. Další informace o této skupině sloupců

Odstraňování problémů se Simulátorem nabídek

Chybějící simulace nabídek

Některé nejčastější důvody, kvůli kterým se simulace nabídek nezobrazí:

Nedostatek údajů

 • Simulátor nabídek využívá ke stanovování odhadů údaje za posledních sedm dní. Může se stát, že odhady nebude schopen stanovit, pokud jste kampaň či skupinu produktů přidali do účtu nedávno, případně pokud během posledních sedmi dní nezaznamenala dostatečný počet kliknutí.
 • Pokud jste novou kampaň, reklamní sestavu či skupinu produktů přidali právě teď, je třeba to, zda simulátory poskytly odhady, zkontrolovat až po určité době. Jestliže kampaň, reklamní sestava či skupina produktů nezaznamenávají dostatečný počet zobrazení, můžete zvýšit nabídky. Tím reklamě pomůžete dosáhnout většího pokrytí.

Denní rozpočet kampaně

 • Pokud kampaň za posledních sedm dní alespoň jednou téměř či zcela vyčerpala přidělený denní rozpočet, může se stát, že simulátor nebude schopen odhady stanovit.

Skupina produktů je vyloučena

 • Simulátor nabídek není k dispozici pro skupiny produktů, které jste označili jako vyloučené, což znamená, že se produkty v dané skupině v rámci dané reklamní sestavy neinzerují.

Tip: měňte nabídky a cílové adresy URL pomocí hromadného nahrávání

Chcete-li změnit větší počet nabídek nebo cílových adres URL pro skupinu produktů v kampani v Nákupech Google, můžete ušetřit čas tím, že použijete hromadného nahrávání. Uděláte to tak, že si stáhnete upravitelný přehled a provedete přímo v něm požadované změny. Poté aktualizovaný přehled nahrajete zpět na svůj účet a příslušné změny se na účtu automaticky provedou. Přečtěte si, jak používat hromadné nahrávání v kampaních v Nákupech Google .

Optimalizace návratnosti investic pomocí měření konverzí a nabídek rozšířené ceny za proklik (ECPC)

Chcete-li zjistit, jestli kliknutí vedou k uskutečnění prodejů, doporučujeme nastavit si v účtu měření konverzí. Tento bezplatný nástroj vám ukáže, co se stalo po kliknutí na vaši reklamu (že například někdo koupil nabízený produkt nebo se zaregistroval k odběru vašeho zpravodaje). Na základě těchto informací pak můžete spočítat svoji skutečnou návratnost investic (ROI) do inzerce pomocí AdWords. Další informace o měření konverzí najdete níže v části Další postup.

Pokud používáte měření konverzí a chcete zvýšit svůj prodejní potenciál a lépe zužitkovat rozpočet, zvažte možnost použít pro kampaň v Nákupech Google nabídky rozšířené ceny za proklik (ECPC). Funkce ECPC na základě údajů z měření konverzí vyhodnocuje, která kliknutí vedou častěji ke konverzím a u kterých je to méně pravděpodobné. AdWords pak podle toho automaticky upraví vaši nabídku buď zvýšením maximální CPC až o 30 % (po uplatnění případných nastavených úprav nabídky), nebo jejím snížením až o 100 %.

Nabídky ECPC můžete zapnout na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy. Poté nabídky stanovte na úrovni reklamní sestavy nebo skupiny produktů.

Důležité poznámky

U reklam s produktovými informacemi fungují nabídky ECPC pouze ve Vyhledávání Google a jsou optimalizované pro konvertovaná kliknutí (optimalizace pro konverze zatím není k dispozici). Nabídky ECPC zatím také nejsou k dispozici pro reklamy s produktovými informacemi, které se zobrazují na partnerských webech ve Vyhledávací síti.

Pokud chcete používat nabídky ECPC, musíte vytvořit flexibilní strategii nabídek (pokud ji dosud nemáte) a použít ji na vybranou kampaň nebo reklamní sestavu.

Jak vytvořit flexibilní strategii nabídek ECPC a použít ji na kampaň nebo reklamní sestavu.

Pokud dosud nemáte ve sdílené knihovně uloženu flexibilní strategii nabídek ECPC, musíte ji nejprve vytvořit. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu klikněte na položku Sdílená knihovna.
 4. V části Strategie nabídek klikněte na Zobrazit.
 5. Klikněte na tlačítko +Strategie nabídek a vyberte Rozšířená CPC.
 6. Pojmenujte strategii nabídek a klikněte na tlačítko Uložit. Nyní bude vytvořená strategie nabídek dostupná ve Sdílené knihovně.

Když vytvoříte flexibilní strategii nabídek ECPC, musíte ji použít na kampaň nebo reklamní sestavu.

Postup použití strategie nabídek ECPC na existující kampaň:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete změnit.
 4. Klikněte na kartu Nastavení.
 5. V části Strategie nabídek klikněte na Upravit.
 6. Chcete-li použít nebo změnit strategii nabídek, klikněte na volbu Vybrat flexibilní strategii nabídek a zvolte požadovanou strategii.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Postup použití flexibilní strategie nabídek ECPC na reklamní sestavu:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. V postranním navigačním panelu klikněte na položku Všechny online kampaně nebo klikněte na kartu reklamní sestavy.
 4. Vyberte reklamní sestavu, pro kterou chcete flexibilní strategii nabídek použít.
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku Strategie nabídek a vyberte volbu Použít flexibilní strategii nabídek.
 6. Vyberte uloženou strategii nabídek ECPC, kterou chcete pro tuto reklamní sestavu použít.
 7. Klikněte na Provést změny.

Pomohl vám tento článek?
Ano
Ne