Vytváření dynamických obsahových reklam

Inzerenti, kteří používali beta verzi dynamických responzivních reklam si všimnou, že se tyto reklamy změnily na responzivní reklamy, které budou i nadále dynamické a budou mít i stejný vzhled. Jakmile budou nové responzivní reklamy schváleny a spuštěny, automaticky pozastavíme předchozí kreativy verze beta.

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí AdWords používáte.

Dynamické obsahové reklamy zobrazují zákazníkům upravený obsah z nějakého zdroje produktu, který spravujete a připojíte ho ke kampani. Vaše reklamy pak zobrazují nové produkty, služby nebo propagační akce z daného zdroje. Google původně zavedl standardní neresponzivní šablony, které jsou zde pro úplnost také zmíněny, nicméně v dynamických kampaních je mnohem lepší používat responzivní reklamy.

Chcete-li docílit co největšího zásahu, vytvořte responzivní dynamické obsahové reklamy. Responzivní reklamy se umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru a lze je snadno vytvářet i upravovat. Přečtěte si, jak vytvořit responzivní reklamu.

Pokud máte nějaké zvláštní požadavky, které responzivní reklama nesplňuje, můžete také pomocí aplikace Google Web Designer vytvářet vlastní dynamické reklamy. Postupujte při tom podle níže uvedených pokynů. 

Nahrávání dynamických reklam vytvořených v aplikaci Google Web Designer

Pokud má váš podnik přesná pravidla pro používání značky, lze dynamické reklamy vytvořit pomocí nástroje Google Web Designer a nahrát je do služby AdWords.

 1. Pokud s nástrojem Google Web Designer začínáte, přečtěte si pokyny k jeho použití. Důležité: Nezačínejte s vytvářením reklam bez předchozí přípravy. Pokud s nástrojem Google Web Designer pracovat umíte, najdete v galerii Rich Media Gallery šablony a kompletního průvodce.
 2. Nezapomeňte kampaň nebo reklamní sestavu, do které reklamy přidáváte, připojit ke zdroji dat.
 3. Klikněte na kartu Reklamy.
 4. Klikněte na + Reklamy a vyberte Galerie reklam.

 5. Vyberte Dynamické reklamy.

 6. Vyberte Nahrát vlastní rozvržení.
 7. Vyhledejte a nahrajte příslušný soubor.

 8. Postup opakujte pro všechny velikosti reklam.

 9. Klikněte na Uložit

Jak upravit ceny v dynamických reklamách

Pokud používáte jako zdroj lety, hotely a pronájmy, místní nabídky, cestování nebo nějaký vlastní zdroj, můžete v dynamické reklamě upravit uspořádání atributu, který je převzat ze zdroje a udává cenu. Přečtěte si další informace o informačních kanálech a vlastních atributech udávajících ceny. Ty mohou vypadat třeba takto: 

 • 1M místo 1 000 000
 • $1M+ místo 1 000 000

Když v AdWords používáte responzivní reklamy s dynamickými zdroji produktů, zobrazí se také možnost zadat prefix ceny. Je to rychlejší a jednodušší řešení než úprava cen ve zdroji. 

Když ceny upravíte přímo ve zdroji, prefix ceny se nepoužije. 

Jak vytvářet standardní dynamické reklamy

Jako původní řešení dynamických reklam představil Google nejprve standardní dynamické reklamy. 

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.

 2. Nezapomeňte kampaň nebo reklamní sestavu, do které reklamy přidáváte, připojit ke zdroji dat.

 3. Klikněte na + Reklama a zvolte možnost Galerie reklam.

 4. Klikněte na možnost Dynamické reklamy.

 5. Vyberte textové nebo grafické reklamy a klikněte na Vytvořit. Podle toho, jakou šablonu zvolíte, bude třeba zadat rozvržení, logo, nadpis, viditelnou adresu URL, cílovou URL, název reklamy nebo tlačítko.

 6. Pokud zvolíte grafické reklamy, přejděte do části Rozvržení a vyberte buď možnost Nechat službu AdWords automaticky vybrat z vašich preferovaných rozvržení, nebo Vybrat jedno rozvržení AdWords. Preferovaná rozvržení nejsou v současné době dostupná u zdrojů pro maloobchodní prodej.

  Nechat službu AdWords automaticky vybrat z vašich preferovaných rozvržení: Tato možnost dokáže předem určit rozvržení, která budou u uživatelů, umístění a platforem, kde se budou reklamy zobrazovat, pravděpodobně dosahovat nejlepších výsledků. Tím se účinnost dynamických reklam může ještě zvýšit.

  • Vedle položky Preferovaná rozvržení klikněte na ikonu tužky. Zobrazí se stránka Vyberte preferované rozvržení. Všechna rozvržení reklam a všechny funkce jsou ve výchozím nastavení aktivní, můžete ale vyloučit konkrétní rozvržení a vypnout funkce, které nechcete používat. Služba AdWords bude při výběru používat jen preferovaná rozvržení. Jak budou postupně k dispozici další rozvržení reklam s funkcemi, které jste zapnuli, budou automaticky přidávána k vašim preferovaným rozvržením.
  • Chcete-li určité rozvržení vyloučit, umístěte na ně ukazatel myši a klikněte na „x“, které se objeví. Pokud chcete vypnout funkce rozvržení, klikněte na přepínač „Zap/vyp“.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Použít.

  Vybrat jedno rozvržení AdWords: Klikněte na rozbalovací nabídku pod touto možností a vyberte rozvržení.

 7. Klikněte na tlačítko Zobrazit náhled a uložit.

Značky rozvržení

Google může u relevantních produktů zobrazovat značky rozvržení za účelem zvýšení výkonu. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů z informačního kanálu a u inzerentů z řad maloobchodníků se mohou objevit i u dynamických reklam. Mezi značky rozvržení patří:

 • Značky „Pokles cen“ se mohou zobrazit v případě, že u produktů ve zdroji služby Google Merchant Center došlo v nedávné době k poklesu cen.
 • Při přidávání nového produktu do zdroje služby Google Merchant Center se mohou zobrazit značky „Nové“.
 • Značky „Nejžádanější“ se objevují u oblíbených položek ve zdroji služby Google Merchant Center. 
 • Značky „Akce“ se mohou zobrazovat u položek ve zdroji služby Google Merchant Center, jejichž hodnota atributu „cena_v_akci“ je nižší než hodnota atributu „cena“.

Google se může snažit zvýšit výkon i pomocí experimentů s dalšími typy značek rozvržení. 

Jak upravit text dynamických reklam

Pokud používáte standardní dynamické reklamy a jako zdroj použijete vzdělávání, lety, cestování nebo nějaký vlastní zdroj, můžete v dynamických reklamách upravit uspořádání atributů z daného zdroje.

Představme si například, že některé rozvržení používá jako nadpis reklamy název destinace „SFO“, v popisu reklamy uvádí popis letu „Levné denní lety“ a v poli pro cenu uvádí cenu letu 18 000 Kč.

Vy ale chcete mít v reklamě nadpis, který bude trochu konkrétnější. Můžete tedy jako nadpis reklamy použít kombinaci názvu destinace a popisu letu „Levné denní lety do SFO“.

Postup přizpůsobení dynamických reklam:

 1. V části Zdroje klikněte na Další možnosti.
 2. Klikněte do pole vedle prvku reklamy, který chcete přizpůsobit (například na nadpis).
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, vyberte atribut zdroje (bude ve složených závorkách), například {ID destinace}. Vložte do pole požadované atributy a uspořádejte je. Můžete také vložit statický text. Pokud byste chtěli vytvořit například výše zmíněný nadpis, zadali byste do pole nadpisu text „{Popis letu} do {Název destinace}“.
 4. Klikněte na možnost Uložit a zobrazit náhled.

Poznámka

Filtry kampaně nejsou do náhledu vašich dynamických obsahových reklam zahrnuty. V náhledu tak můžete vidět všechny produkty z vašeho informačního kanálu produktů. Nemějte ale obavy, při skutečném zobrazování reklam budou filtry kampaně a informační kanál produktů fungovat tak, jak mají.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?